Про затвердження форм квартальної статистичної звітності та Інструкції щодо їх заповнення
Держкомстат України, Верховний Суд України, Мін'юст України; Order, Instruction on March 20, 2001154/37/16/5
Document z0270-01, invalid, current version — Loss of force on May 28, 2002, on the basis - z0461-02

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 154/37/16/5 від 20.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2001 р.
за N 270/5461
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 206/90/44/5 ( z0461-02 ) від 27.05.2002 )
Про затвердження форм квартальної статистичної
звітності та Інструкції щодо їх заповнення

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення своєчасного
одержання статистичної звітності про роботу судів загальної
юрисдикції (крім арбітражних судів) Н А К А З У Є М О:
1. Ввести у 2001 році квартальну статистичну звітність про
роботу судів загальної юрисдикції (крім арбітражних судів). 2. Затвердити форми квартальної статистичної звітності
(додаються)*: N 1 - "Звіт про розгляд кримінальних справ судами
першої інстанції", N 1-А - "Звіт про розгляд судами справ про
адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до
адміністративної відповідальності", N 1-К - "Звіт про розгляд
судами справ на виконання Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ), N 1-Е - "Звіт про розгляд касаційною і
наглядною інстанціями Верховного Суду України кримінальних справ
щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі", N 2 - "Звіт
про розгляд цивільних справ судами першої інстанції", N 4-А -
"Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових
стягнень", N 6 - "Звіт про розгляд кримінальних справ судами
касаційної інстанції", N 7 - "Звіт про розгляд цивільних справ
судами касаційної інстанції", N 8 - "Звіт про розгляд кримінальних
справ судами наглядної інстанції", N 9 - "Звіт про розгляд
цивільних справ судами наглядної інстанції", N 10 - "Звіт про
засуджених та міри кримінального покарання", N 10-А - "Дані про
кількість осіб, засуджених за статтями Кримінального кодексу
України" ( 2001-05, 2002-05 ), N 11 - "Звіт про склад засуджених,
місце і час вчинення злочину", N 11-А - "Звіт про засуджених за
окремими галузями господарства" , N 12 - "Звіт про неповнолітніх
засуджених", N 16 - "Звіт про направлення до ЛТП", N 1-0 - "Звіт
про розгляд кримінальних справ військовими судами першої
інстанції", N 1-1 - "Звіт про склад засуджених та міри
кримінального покарання", N 1-2 - "Судимість у військових
формуваннях України", N 1-3 - "Звіт про розгляд кримінальних справ
військовими судами касаційної інстанції", N 1-4 - "Звіт про
розгляд кримінальних справ військовими судами наглядної
інстанції", N 5 - "Дані про кількість осіб, засуджених військовими
судами за статтями Кримінального кодексу України" ( 2001-05,
2002-05 ), N 12-А - "Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх
примусових заходів виховного характеру", N 17 - "Звіт про
виконання Законів України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та "Про забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) в
процесі провадження справ судами".
__________
* Не для друку
Звіти складаються накопичувальним підсумком, шляхом
підсумовування даних за відповідні звітні періоди: за І квартал,
півріччя, 9 місяців, рік. 3. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм квартальної
статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім
арбітражних), що додається. 4. Головам районних (міських) судів до 5-го числа наступного
місяця після звітного періоду подавати Головному управлінню
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням
юстиції статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 4-А, 12-А,
16, 17. 5. Головам військових судів гарнізонів до 5-го числа
наступного місяця після звітного періоду подавати головам
військових судів регіонів та Військово-Морських Сил України
статистичні звіти за формами N: 1-0, 1-А, 1-К, 1-1, 1-2, 2, 4-А,
5, 17. 6. Головам Верховного суду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського і Севастопольського міських судів до 8-го
числа наступного місяця після звітного періоду подавати
Міністерству юстиції України статистичні звіти за формами N:
1, 1-А, 2, 4-А, 6, 7, 8, 9, 12-А, 17. 7. Голові міжобласного суду до 8-го числа наступного місяця
після звітного періоду подавати Міністерству юстиції України
статистичні звіти за формами N: 1, 1-А, 1-К, 2, 4-А, 12-А, 16, 17
та до 15 числа - за формами N: 10, 10-А, 11, 11-А, 12. 8. Головам військових судів регіонів та Військово-Морських
Сил України до 15-го числа наступного місяця після звітного
періоду подавати Міністерству юстиції України статистичні звіти за
формами N: 1-0, 2 як по регіону, так і зведені звіти щодо роботи
судів гарнізонів; зведені звіти щодо роботи судів гарнізонів і
регіону - за формами N: 1-А, 1-К, 1-1, 1-2, 4-А, 5, 17; 1-3, 1-4,
7, 9. 9. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських управлінь юстиції до 15-го числа
наступного місяця після звітного періоду подавати Міністерству
юстиції України зведені статистичні звіти за формами N: 1, 1-А,
1-К, 2, 4-А, 10, 10-А, 11, 11-А, 12, 12-А, 16, 17. 10. Верховному Суду України до 8-го числа наступного місяця
після звітного періоду подавати Міністерству юстиції України
статистичні звіти за формами N: 1, 1-Е, 1-3, 1-4, 2, 4-А, 6, 7, 8,
9. 11. Збирання, зведення статистичних даних про роботу судів
загальної юрисдикції (крім арбітражних судів) та контроль за
достовірністю наданої статистичної звітності, забезпечення
бланками відповідних форм звітності покласти на Міністерство
юстиції України. 12. Міністерству юстиції України до 30-го числа наступного
місяця після звітного періоду надсилати Державному комітетові
статистики України зведені статистичні звіти про роботу судів
загальної юрисдикції (крім арбітражних судів) за встановленими
формами. 13. Директору Судового департаменту Міністерства юстиції
України (В.В.Юрченку) довести зазначений наказ до відома
начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і
Севастопольського міських управлінь юстиції, голів Верховного суду
Автономної Республіки Крим, обласних, міжобласного, Київського і
Севастопольського міських, військових судів регіонів та
Військово-Морських Сил України. 14. Визнати такими, що втратили чинність, накази:
Міністерства статистики України від 05.03.93 N 37, від 24.07.95
N 184, від 21.01.97 N 18; Державного комітету статистики України
від 22.09.97 N 18, від 04.05.98 N 205, від 17.11.98 N 387, від
09.12.99 N 403 ( v0403202-99 ), від 03.07.2000 N 207
( v0207202-00). 15. Скасувати Інструкцію по судовій статистиці, затверджену
наказом Міністра юстиції України від 28.07.94 N 21/5. 16. Контроль за виконання зазначеного наказу покласти на
заступника Голови Державного комітету статистики Н.С.Власенко,
заступника Голови Верховного Суду України В.Т.Маляренка,
заступника Міністра юстиції України М.І.Хандуріна.
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Голова Верховного Суду України В.Ф.Бойко
Міністр юстиції України С.Р.Станік
Затверджено
Наказ Державного комітету
статистики України,
Верховного Суду України,
Міністерства юстиції України
20 березня 2001 р. N 154/37/16/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2001 р.
за N 270/5461
Інструкція щодо заповнення форм квартальної статистичної звітності про роботу судів загальної юрисдикції (крім
арбітражних судів)
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Форми статистичної звітності про розгляд судами справ
розробляються Міністерством юстиції України і затверджуються
спільним наказом Державного комітету статистики України,
Верховного Суду України та Міністерством юстиції України. Унесення змін до затверджених форм статистичної звітності, а
також запровадження додаткової звітності з порушенням
установленого порядку неприпустимі. 1.2. Первинні статистичні звіти складають Верховний Суд
України, Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні,
міжобласний, Київський і Севастопольський міські суди, військові
суди регіонів, Військово-Морських Сил України, військові суди
гарнізонів та районні (міські) суди. На підставі статистичних звітів районних (міських) судів
складаються зведені звіти в Головному управлінні юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях
юстиції; на підставі статистичних звітів військових судів
гарнізонів складаються зведені статистичні звіти у військових
судах регіонів та Військово-Морських Сил України. У Міністерстві юстиції України на підставі статистичних
звітів Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних,
міжобласного, Київського і Севастопольського міських судів
складається зведений статистичний звіт про розгляд справ цими
судами; на підставі отриманих звітів із Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції - зведений статистичний звіт про розгляд справ районними
(міськими) судами України; а на підставі статистичних звітів
військових судів регіонів, Військово-Морських Сил України -
зведений статистичний звіт про розгляд справ військовими судами. 1.3. Положення і терміни подання звітів регламентуються
Загальнодержавним табелем (переліком) форм державної статистичної
звітності для об'єднань, підприємств, організацій і установ
України всіх форм власності, що затверджується Державним комітетом
статистики України. Інформація про порядок та терміни подання звітів міститься
також на бланку кожного статистичного звіту. 1.4. За достовірність та своєчасне подання звітів несуть
відповідальність голови судів усіх рівнів, начальники управлінь
юстиції, а також безпосередні виконавці звітів. Указані особи
підписують звіти. За достовірність документів первинного обліку
несуть відповідальність особи, які їх заповнюють. 1.5. Кожна форма статистичного звіту складається в декількох
примірниках, що підписуються керівниками та виконавцями. Перші
примірники звітів залишаються в суді або управлінні юстиції, де
зберігаються в спеціальному наряді, інші - надсилаються адресатам,
указаним на бланках звітів. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський
і Севастопольський міські суди подають копії всіх звітів
відповідним управлінням юстиції. 1.6. Статистична звітність подається із супровідним листом до
встановленого терміну. 1.7. Звіти складаються накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік). Залишки нерозглянутих справ на початок звітного року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду. 1.8. Статистичні звіти складаються на основі документів
первинного обліку, ведення яких регламентується Інструкцією з
діловодства у Верховному суді Автономної Республіки Крим,
обласних, міжобласному, Київському і Севастопольському міських,
районних (міських) та військових судах, що затверджується
Міністерством юстиції України ( z0082-97 ) (далі - Інструкція з
діловодства). 1.9. За результатами кожного звітного періоду виконавці
звітів складають аналітичні таблиці та проводять аналіз
статистичних даних, де вказують на причини найбільш різких
відхилень показників даного звітного періоду порівняно з
аналогічним минулим періодом (квартал з кварталом, півріччя з
півріччям тощо).
Розділ 2. Звіти судів першої інстанції
Звіт за формою N 1 "Звіт про розгляд кримінальних справ
судами першої інстанції"
2.1. Звіт за формою N 1 складається на основі
обліково-статистичних карток на кримінальні справи;
обліково-статистичних карток на справу в порядку виконання вироку,
ухвали, постанови; нарядів, у яких зберігаються копії окремих
ухвал постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, копії
постанов (ухвал), за якими справи надіслані на додаткове
розслідування чи для проведення попереднього слідства; "Журналу
обліку осіб, яких передано на поруки, перевиховання, виправлення",
передбачених Інструкцією з діловодства ( z0082-97 ). 2.2. Розділ А "Провадження справ" містить дані про кількість
справ та осіб, щодо яких справи були на розгляді в суді, щодо яких
вироки набрали і не набрали законної сили. У сумі ці дані
відображають загальну кількість усіх кримінальних справ з
закінченим провадженням за звітний період та їх залишок. 2.3. Справи, що надійшли до суду після додаткового
розслідування, скасування вироків у касаційній чи наглядній
інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд, після
скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове
розслідування реєструються як такі, що надійшли вперше. 2.4. Справи, що надійшли до суду після скасування вироків
касаційною чи наглядною інстанціями в зв'язку з м'якістю режиму
виправно-трудової колонії, реєструються як матеріали в порядку
виконання вироків (постанов, ухвал) і відображаються тільки в
розділі Г даного звіту. 2.5. Справи, що надійшли до суду після скасування вироків
касаційною чи наглядною інстанціями в частині цивільного позову,
реєструються як цивільні справи і відображаються тільки в звіті за
формою N 2. 2.6. З метою належного обліку матеріали протокольної форми
досудової підготовки (у порядку ст.425 КПК України ( 1003-05 ) і
скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення (у порядку
ст.27 КПК України ( 1001-05 ) необхідно реєструвати на
обліково-статистичних картках на кримінальну справу з моменту їх
надходження до суду. На таких картках робляться відмітки
"протокольна форма" або "скарга приватного обвинувачення". 2.7. Кримінальні справи та особи розподіляються в рядках та
графах 1-16 за статтями Кримінального кодексу України ( 2001-05,
2002-05 ) згідно з обвинувальними висновками або постановами
суддів за справами в порядку ст. 27, 425 КПК України ( 1001-05,
1003-05 ). 2.8. У розділі А матеріали протокольної форми досудової
підготовки і скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення
відображаються тільки у випадку порушення кримінальної справи. 2.9. У звіті не відображаються матеріали протокольної форми і
скарги приватного обвинувачення, якщо на момент складання звіту
суддею не винесено будь-яку з постанов (про порушення кримінальної
справи і віддання правопорушника до суду, про повернення для
провадження попереднього слідства, про відмову в порушенні
кримінальної справи). 2.10. Матеріали протокольної форми досудової підготовки (ст.
425 КПК України ( 1003-05 ) і скарги приватного обвинувачення (ст.
27 КПК України ( 1001-05 ), в яких відмовлено в порушенні
кримінальної справи, не обліковуються в розділі А. Постанови про
відмову в порушенні кримінальної справи відображаються тільки в п.
11 довідки до розділу А. 2.11. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не
об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати
їх розгляду, окремо. 2.12. У випадку об'єднання декількох кримінальних справ в
одну (якщо справи надійшли в одному звітному році) у даному звіті
результати розгляду цих справ відображаються як однієї і особа
обліковується один раз. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, що надійшли до
суду в різні роки, то результати їх розгляду зазначаються за
кожною справою окремо, як вони були зареєстровані до об'єднання, і
особа обліковується в звіті за кількістю справ. 2.13. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується в
звіті як така, що надійшла вперше. 2.14. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в
звіті справи і особи, необхідно дотримуватися таких правил: а) при вчиненні декількох злочинів облік ведеться за статтею,
санкція якої передбачає більш суворе покарання; б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за тяжкими або
найбільш поширеними злочинами. 2.15. У звіті вказуються не процесуальні строки, а тривалість
перебування справ у провадженні суду. Тривалість провадження справи обліковується з дня надходження
справи, матеріалу в справах приватного обвинувачення по день
винесення остаточного рішення, зокрема, день надходження справи та
день її розгляду обліковується як один день. Строк з моменту зупинення провадження в справі до його
відновлення не враховуються в місячний строк перебування справи в
провадженні суду. У даний строк не враховуються також останні дні
судового розгляду (при винесенні остаточного рішення), інші дні
судового розгляду враховуються. Якщо справа, що розглянута, перебувала в провадженні суду
понад 30 календарних днів, її відображають у графі 11. 2.16. Справи, за якими особу звільнено від кримінальної
відповідальності з застосуванням заходів адміністративного
стягнення (ст. 51 КК України ( 2001-05 ), обліковуються в графі
закритих справ, а також у звітах за формами N 1-А "Звіт про
розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб,
які притягнуті до адміністративної відповідальності", N 1-АП "Звіт
про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності". 2.17. Неповнолітні, щодо яких кримінальні справи закриті
судом із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст.
51 КК України ( 2001-05 ), обліковуються в звіті за даною формою,
а також у статистичному звіті за формою N 12-А. Неповнолітні особи, щодо яких винесено постанови про закриття
справи органами слідства, надіслані до суду для вирішення питання
про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного
характеру, обліковуються тільки в статзвіті за формою N 12-А. 2.18. Справи з протокольною формою досудової підготовки (ст.
425 КПК України ( 1003-05 ) та приватного обвинувачення (ст. 27
КПК України ( 1001-05 ), повернуті для провадження попереднього
слідства, відображаються в графі повернутих на додаткове
розслідування. 2.19. Справи з зупиненим провадженням у випадку розшуку
обвинуваченого або підсудного (ст.249, 280 КПК України ( 1003-05 )
обліковуються в залишку на кінець звітного періоду та в довідці до
розділу А. 2.20. Особи, справи щодо яких розглянуто в звітному періоді
(графи 17-23 розділу А), розподіляються за статтями КК України
( 2001-05, 2002-05 ) за вироками і постановами (ухвалами)
винесеними судом. Відомості про кожну особу вказуються окремо.
Особа вважається виправданою тільки при повному її виправданні за
всіма статтями пред'явленого обвинувачення. Особа відображається в
графі 20 тільки тоді, коли справу стосовно неї закрито за всіма
статтями пред'явленого обвинувачення. 2.21. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 26
"Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються справи
щодо неповнолітніх (рядок 27), справи про злочини, скоєні в
організованій групі (рядок 28), справи протокольної форми (рядок
29). Справи щодо неповнолітніх, щодо злочинів, скоєних в
організованій групі, протокольної форми відображаються не тільки у
27, 28, 29 рядках, але й у відповідних рядках розділу А за
статтями КК України ( 2001-05, 2002-05 ). 2.22. У рядку 27 відображаються всі кримінальні справи про
злочини, вчинені неповнолітніми, у т.ч. у групі з дорослими. У
графах 3, 4, 15-23 даного рядка обліковуються тільки неповнолітні
особи. 2.23. У рядку 28 відображаються результати розгляду справ про
злочини, скоєні в організованій групі. Особи, що скоїли злочин в
організованій групі, відображаються в графах 4, 16, 19-23 розділу
А, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У графі 17
облікуються всі засуджені особи, яким пред'являлося обвинувачення
в скоєнні злочинів в організованій групі, а в графі 18 цього
розділу - коли суд визнав, що особа скоїла злочин в організованій
групі (як за диспозицією статті чи її частини, що передбачає
вчинення злочину в організованій групі, так і відповідно до ст. 41
КК України ( 2001-05 ). 2.24. Результати розгляду всіх кримінальних справ, порушених
за матеріалами протокольної форми (ст.425 КПК України ( 1003-05 ),
відображаються в рядку 29. 2.25. Відомості про число справ, відкликаних із суду в
порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), обліковуються тільки в
довідці до розділу А. Можуть бути відкликані лише справи, за якими
обвинувачені не віддані до суду. 2.26. Якщо кримінальна справа була показана в звіті за рік як
залишок, а в періоді, за який подається звіт, відкликана
прокурором у порядку ст.232 КПК України ( 1002-05 ), то її
необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки
нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду
показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається
пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих
справ. 2.27. Засуджені особи, відображені в графі 17 рядка 26
розділу А, розподіляються в рядках 1-11 розділу Б. 2.28. У рядку 1 розділу Б необхідно відображати кількість
осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб,
засуджених до довічного позбавлення волі, - у рядку 8 цього
розділу. У рядку 4 відображається загальна сума штрафу, присуджена
судом до стягнення як з осіб, засуджених безпосередньо до штрафу,
так і з осіб, до яких застосовано ст. 45, 46-1 КК України
( 2001-05 ) із сплатою штрафу. У рядку 10 відображаються засуджені особи, звільнені від
покарання з різних підстав (крім у порядку виконання вироку).
Особи, звільнені від покарання в зв'язку з актом амністії,
відображаються ще й в рядку 11. 2.29. У розділі В відображаються фізичні та юридичні особи,
справи щодо яких розглянуто з винесенням вироку і яким злочином
заподіяно фізичну, моральну чи майнову шкоду незалежно від того,
набрав вирок законної сили чи ні. Суми завданої шкоди, визнаної судом, указуються в графі 8
цього розділу. У рядках 1 і 2 відображається кількість потерпілих фізичних
осіб. Потерпілий, якому злочином завдано фізичну (життю,
здоров'ю), майнову чи моральну шкоду, обліковується один раз за
однією з цих ознак у залежності від тяжкості шкоди. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть
потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку
потерпілими, і сам потерпілий відображаються в рядку першому
розділу В: усі - у графах 1-4, у графі 5 - потерпілий, який
загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у графі 7. Юридичні особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються
тільки в графі 7 третього рядка. 2.30. Розділ Г "Провадження за поданнями в порядку виконання
вироків, ухвал і постанов" заповнюється за кількістю осіб. У рядку
"Про умовно-дострокове звільнення" відображаються подання про таке
звільнення від усіх видів покарання, передбачених законом. Подання про заміну покарання більш м'яким; скорочення або
зняття іспитового строку; звільнення від покарання у зв'язку з
хворобою; зняття судимості; зміну умов утримання осіб, засуджених
до позбавлення волі; про заміну виправних робіт штрафом,
громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування
виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий
стаж тощо обліковуються в рядку 10 "Інші подання". Як виняток, у
даному рядку відображаються особи, щодо яких вироки приведено у
відповідність до нового законодавства. 2.31. Скарги на дії слідчих органів, у тому числі про
оскарження постанов щодо міри запобіжного заходу, відображаються в
рядках 12, 13 розділу Г. 2.32. Якщо щодо однієї справи судом виноситься дві і більше
окремі ухвали (постанови) різного змісту, то в звіті обліковується
кожна з них. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним
адресатам, вона обліковується в звіті лише один раз. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами
обліковуються аналогічно. Повідомлення обліковуються як за даний
звітний період, так і за попередній, за датою надходження. 2.33. Кількість осіб, узятих під варту і звільнених з-під
варти, відображається в п. 7, 8 довідки до розділу А (за справами,
які були на розгляді в суді, щодо осіб, яким рішенням суду
змінювався запобіжний захід. 2.34. У п.12 довідки до розділу А відображається число осіб,
звільнених під заставу тільки судом, у п.13 - сума внесеної
застави в кримінальних справах, незалежно від того, хто прийняв
рішення про звільнення (орган попереднього слідства або суд), які
надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у п. 14 - сума
застави, зверненої судом на користь держави, якщо підозрюваний,
обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе зобов'язання
незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення особи під
заставу. 2.35. Сума застави, звернена судом на виконання вироку в
частині майнових стягнень, у п.14 не відображається, а облікується
в розділі В звіту за формою N 4-А згідно із заповненою суддею
карткою обліку сум збитків, завданих злочином.
Звіт за формою N 1-0 "Звіт про розгляд кримінальних справ
військовими судами першої інстанції"
2.36. Розділ А "Провадження справ" містить дані про кількість
справ та осіб, щодо яких справи були на розгляді в суді, щодо яких
вироки набрали і не набрали чинності. У сумі ці дані відображають
загальне число всіх кримінальних справ із закінченим провадженням
за звітний період та їх залишок. 2.37. Справи, що надійшли до суду після додаткового
розслідування, скасування вироків у касаційній чи наглядній
інстанціях з направленням справ на новий судовий розгляд, після
скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове
розслідування реєструються як такі, що надійшли вперше. 2.38. Справи, що надійшли до суду після скасування вироків
касаційною чи наглядною інстанціями в зв'язку з м'якістю виду
режиму виправно-трудової колонії, реєструються як матеріали в
порядку виконання вироків (постанов, ухвал) і відображаються
тільки в розділі Г даного звіту. 2.39. Справи, що надійшли до суду після скасування вироків
касаційною чи наглядною інстанціями в частині цивільного позову,
реєструються як цивільні справи і відображаються тільки в звіті за
формою N 2. 2.40. З метою належного обліку матеріали протокольної форми
досудової підготовки (у порядку ст. 425 КПК України ( 1003-05 ) і
скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення (у порядку
ст. 27 КПК України ( 1001-05 ) необхідно реєструвати з моменту їх
надходження до суду та робити відмітки "протокольна форма" або
"скарга приватного обвинувачення". 2.41. Кримінальні справи та особи розподіляються в рядках та
графах 1-16 за статтями Кримінального кодексу України ( 2001-05,
2002-05 ) згідно з обвинувальними висновками або постановами
суддів щодо справ у порядку ст. 27, 425 КПК України ( 1001-05,
1003-05 ). 2.42. У розділі А матеріали протокольної форми досудової
підготовки і скарги потерпілих у справах приватного обвинувачення
відображаються тільки у випадку порушення кримінальної справи. 2.43. У звіті не відображаються матеріали протокольної форми
і скарги приватного обвинувачення, якщо на момент складання звіту
суддею не винесено будь-яку з постанов (про порушення кримінальної
справи і віддання правопорушника до суду, про повернення для
провадження попереднього слідства, про відмову в порушенні
кримінальної справи). 2.44. Матеріали протокольної форми досудової підготовки (ст.
425 КПК України ( 1003-05 ) і скарги приватного обвинувачення (ст.
27 КПК України ( 1001-05 ), в яких відмовлено в порушенні
кримінальної справи, не обліковуються в розділі А. Постанови про
відмову в порушенні кримінальної справи відображаються тільки в
п.11 довідки до розділу А. 2.45. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не
об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати
їх розгляду, окремо. 2.46. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну
(якщо справи надійшли в одному звітному році) у даному звіті
результати розгляду цих справ відображаються як результат розгляду
однієї справи і особа обліковується один раз. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, що надійшли до
суду в різні роки, то результати їх розгляду зазначаються за
кожною справою окремо, як вони були зареєстровані до об'єднання, і
особа обліковується в звіті за кількістю справ. 2.47. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується в
звіті як така, що надійшла вперше. 2.48. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в
звіті справи і особи, необхідно дотримуватися правил, зазначених у
пункті 2.14 даної Інструкції. 2.49. У звіті вказуються не процесуальні строки, а тривалість
перебування справ у провадженні суду. Тривалість провадження справи обліковується з дня надходження
справи, матеріалу в справах приватного обвинувачення по день
прийняття остаточного рішення, зокрема, день надходження справи та
день її розгляду обліковуються як один день. Строк з моменту зупинення провадження в справі до його
відновлення не входить у місячний строк перебування справи в
провадженні суду. У даний строк не входять також останні дні
судового розгляду (при винесенні остаточного рішення), інші дні
судового розгляду враховуються. Якщо справа, що розглянута, перебувала в провадженні суду
понад 30 календарних днів, її відображають у графі 11. 2.50. Справи, за якими особу звільнено від кримінальної
відповідальності з застосуванням заходів адміністративного
стягнення (ст. 51 КК України ( 2001-05 ), обліковуються в графі
закритих справ, а також у звітах за формами N 1-А "Звіт про
розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб,
які притягнуті до адміністративної відповідальності", N 1-АП "Звіт
про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності". 2.51. Якщо в справі було застосовано правила Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України, справа обліковується в графі
закритих справ, а особи - в графі 20. 2.52. Справи з протокольною формою досудової підготовки (ст.
425 КПК України ( 1003-05 ) та приватного обвинувачення (ст. 27
КПК України ( 1001-05 ), повернуті для провадження попереднього
слідства, відображаються в графі повернутих на додаткове
розслідування. 2.53. Справи, зупинені провадженням у випадку розшуку
обвинуваченого або підсудного (ст. 249, 280 КПК України
(1003-05 ), обліковуються в залишку на кінець звітного періоду та
в довідці до розділу А. 2.54. Особи, справи щодо яких розглянуто в звітному періоді
(графи 17-23 розділу А), розподіляються за статтями КК України
( 2001-05, 2002-05 ) за вироками і постановами (ухвалами),
винесеними судом. Відомості про кожну особу вказуються окремо.
Особа вважається виправданою тільки при повному її виправданні за
всіма статтями пред'явленого обвинувачення. Особа відображається в
графі 20 тільки тоді, коли справу стосовно неї закрито за всіма
статтями пред'явленого обвинувачення. 2.55. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 45
"Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються справи
про злочини, скоєні в організованій групі (рядок 46), справи
протокольної форми (рядок 47). Справи щодо злочинів, скоєних в
організованій групі, протокольної форми відображаються не тільки в
рядках 46, 47, але й у відповідних рядках розділу А за статтями КК
України ( 2001-05, 2002-05 ). 2.56. У рядку 46 відображаються результати розгляду справ про
злочини, скоєні в організованій групі. Особи, що скоїли злочин в
організованій групі, відображаються в графах 4, 16, 19-23 розділу
А, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У графі 17
облікуються всі засуджені особи, яким пред'являлося обвинувачення
в скоєнні злочинів в організованій групі, а в графі 18 цього
розділу - коли суд визнав, що особа скоїла злочин в організованій
групі (як за диспозицією статті чи її частини, що передбачає
вчинення злочину в організованій групі, так і відповідно до ст. 41
КК України ( 2001-05 ). 2.57. Результати розгляду всіх кримінальних справ, порушених
за матеріалами протокольної форми (ст.425 КПК України (1003-05 ),
відображаються в рядку 47. 2.58. Відомості про число справ, відкликаних із суду в
порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), обліковуються тільки в
довідці до розділу А. Можуть бути відкликані лише справи, за якими
обвинувачені не віддані до суду. 2.59. Якщо кримінальна справа була показана в звіті за рік як
залишок, а в періоді, за який подається звіт, відкликана
прокурором у порядку ст. 232 КПК України ( 1002-05 ), то її
необхідно відображати тільки в довідці до розділу А. Залишки
нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду
показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається
пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих
справ. 2.60. Засуджені особи, відображені в графі 17 рядка 45
розділу А, розподіляються в рядках 1-11 розділу Б. 2.61. У рядку 1 розділу Б необхідно відображати кількість
осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб,
засуджених до довічного позбавлення волі, - у рядку 8 цього
розділу. У рядку 4 відображається загальна сума штрафу, присуджена
судом до стягнення як з осіб, засуджених безпосередньо до штрафу,
так і з осіб, до яких застосовано ст. 45, 46-1 КК України
( 2001-05 ) із сплатою штрафу. У рядку 10 відображаються засуджені особи, звільнені від
покарання з різних підстав (крім звільнених у порядку виконання
вироку). 2.62. У розділі В відображаються фізичні та юридичні особи,
справи щодо яких розглянуто з винесенням вироку і яким злочином
заподіяно фізичну, моральну чи майнову шкоду, незалежно від того,
набрав вирок законної сили чи ні. Суми завданої шкоди, визнаної судом, указуються в графі 8
цього розділу. У рядках 1 і 2 відображається кількість потерпілих фізичних
осіб. Потерпілий, якому злочином завдано фізичну (життю,
здоров'ю), майнову чи моральну шкоду, обліковується один раз за
однією з цих ознак залежно від тяжкості шкоди. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть
потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку
потерпілими, і сам потерпілий відображаються в рядку першому
розділу В: усі - у графах 1-4, у графі 5 - потерпілий, який
загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у графі 7. Юридичні особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються
тільки в графі 7 третього рядка. 2.63. Розділ Г "Провадження за поданнями в порядку виконання
вироків, ухвал і постанов" заповнюється за кількістю осіб. У рядку
"Про умовно-дострокове звільнення" відображаються подання про таке
звільнення від усіх видів покарання, передбачених законом. Подання про заміну покарання більш м'яким; скорочення або
зняття іспитового строку; звільнення від покарання у зв'язку з
хворобою; зняття судимості; зміну умов утримання осіб, засуджених
до позбавлення волі; про заміну виправних робіт штрафом,
громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування
виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий
стаж тощо обліковуються в рядку "Інші подання". Як виняток, у
даному рядку відображаються особи, щодо яких вироки приведено у
відповідність до нового законодавства. 2.64. Скарги на дії слідчих органів, у тому числі про
оскарження постанов щодо міри запобіжного заходу, відображаються в
рядках 8, 9 розділу Г. 2.65. Окремі ухвали обліковуються як декілька у випадку, коли
щодо однієї справи виноситься дві і більше окремих ухвал, але
різного змісту. Якщо одна і та сама ухвала направляється різним
адресатам, вона обліковується в звіті лише один раз. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами
обліковуються аналогічно. Повідомлення обліковуються як за даний
звітний період, так і за попередній, за датою надходження. 2.66. Кількість осіб, узятих під варту і звільнених з-під
варти, відображається в п. 7, 8 довідки до розділу А за справами,
які були на розгляді в суді, щодо осіб, яким рішенням суду
змінювався запобіжний захід. 2.67. У п.12 довідки до розділу А відображається кількість
осіб, звільнених під заставу тільки судом, у п.13 - сума внесеної
застави в кримінальних справах, незалежно від того, хто прийняв
рішення про звільнення (орган попереднього слідства або суд), які
надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у п. 14 - сума
застави, зверненої судом на користь держави, якщо підозрюваний,
обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе зобов'язання
незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення особи під
заставу. Сума застави, звернена судом на виконання вироку в частині
майнових стягнень, у п.14 не відображається, а облікується в
розділі В звіту за формою N 4-А згідно з заповненою суддею карткою
обліку сум збитків, завданих злочином.
Звіт за формою N 1-А "Звіт про розгляд судами справ
про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності"
2.68. Звіт за формою N 1-А складається судами загальної
юрисдикції на основі обліково-статистичних карток на справи про
адміністративні правопорушення, передбачених Інструкцією з
діловодства ( z0082-97 ). При скасуванні обвинувального висновку і
закритті кримінальної справи з підстав, указаних у ст. 51 КК
України ( 2001-05 ), суди касаційної або наглядної інстанції також
заповнюють згадану обліково-статистичну картку та складають звіт
за формою N 1-А. 2.69. Звіт містить дані про кількість справ про
адміністративні правопорушення та осіб, щодо яких справи були в
провадженні суду. У разі скасування чи зміни постанови судді у
справах про адміністративні правопорушення самим суддею за
протестом прокурора в обліково-статистичній картці на справу
вносяться зміни і результати розгляду адміністративних справ
відображаються з урахуванням даних змін. 2.70. Справи, що підлягають розгляду після скасування
постанови, повернення з належного оформлення, закриття прокурором
чи слідчим за згодою прокурора або судом у розпорядчому чи
судовому засіданні кримінальної справи з підстав, зазначених у
ст.51 КК України ( 2001-05 ), реєструються як такі, що надійшли
вперше. 2.71. У графі Б вказується назва статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) або назва
адміністративних правопорушень, що передбачені іншими
законодавчими актами України. 2.72. У графі В вказується номер статті Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) відповідно
до правопорушення, що наведене в графі Б. 2.73. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ
про адміністративні правопорушення за станом на 1 січня року,
наступного після звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ,
що надійшли протягом звітного періоду. 2.74. Справи, повернуті відповідному правоохоронному органу
для належного оформлення (у випадках складання протоколу
неуповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог
ст.256 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ) тощо), обліковуються в графі 3. 2.75. У графі 4 вказується кількість розглянутих
правопорушень, за якими винесено постанови. У графах 6-11
наводяться дані про кількість осіб, щодо яких винесені постанови,
у тому числі - про накладення адміністративного стягнення (графа
7), про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )
(графа 8), про закриття справи (графа 9). Із графи 9 виділяється
кількість осіб, щодо яких матеріали передані на розгляд
товариського суду, громадської організації або трудового колективу
(графа 10) та передані прокурору, органу попереднього слідства чи
дізнання (графа 11). 2.76. Графа 11 містить дані про кількість осіб, щодо яких
винесено постанови про закриття провадження в адміністративних
справах і передачу матеріалів прокурору для вирішення питання про
притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях
особи, притягнутої до адміністративної відповідальності, будуть
установлені ознаки злочину). 2.77. У графах 12-20 наводяться дані про кількість осіб, щодо
яких застосовано адміністративні стягнення як основні, так і
додаткові. За одне адміністративне правопорушення може бути
накладено основне або основне і додаткове стягнення. 2.78. Суми накладених і стягнених штрафів, суми встановлених
і відшкодованих матеріальних збитків відображаються в гривнях, без
урахування копійок. У графі 22 обліковується стягнена сума штрафу,
яка сплачена правопорушником протягом наданого терміну для
добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії
постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення),
тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не
направлялася для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом. 2.79. Установлений розмір матеріальної шкоди, яку заподіяно
правопорушеннями, вказаними у графі 4, обліковується у графі 23.
До цього зараховують матеріальну шкоду, заподіяну громадянам,
підприємствам та організаціям (втрати при пошкодженні чи
розкраданні майна тощо), і неотримані платежі (не внесені до
бюджету податки, збори, інші обов'язкові платежі, неоплачена
вартість проїзних квитків тощо). 2.80. Якщо власнику повернуто втрачене або викрадене майно,
то в графі 25 проставляється вартість майна, повернутого
власникові в порядку відшкодування заподіяної йому матеріальної
шкоди. 2.81. Кількість постанов, що не звернута судом до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення, обліковується в п.1
довідки, з них - кількість постанов про стягнення штрафу - в п. 2,
а сума штрафу, що не стягнута в результаті цього, - у п.3. 2.82. У розділі Б довідки вказується кількість вилученої
вогнепальної зброї, а також бойових припасів, вибухових речовин,
наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих та радіоактивних
речовин. 2.83. У розділі В довідки вказуються суми, виручені від
реалізації оплатно вилучених предметів. 2.84. Дані розділу Г довідки про суми конфіскованих
матеріальних цінностей заповнюються лише за виконаними постановами
з відміткою про реалізацію конфіскованих предметів (статті 315,
316 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10). 2.85. Судами окремим рядком указуються дані про застосування
адміністративних стягнень у порядку статті 51 Кримінального
кодексу України ( 2001-05 ) (ці дані слід ураховувати і в
підсумковому рядку "Всього"). 2.86. Дані рядка 1 - "Всього" за кожною з граф 1-25
дорівнюють сумі даних рядків за окремими правопорушеннями.
Звіт за формою N 1-К "Звіт про розгляд судами справ на
виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР )
2.87. Звіт складається на основі обліково-статистичних карток
на справи про адміністративні правопорушення, передбачених
Інструкцією з діловодства ( z0082-98 ). 2.88. Звіт містить дані про число справ (протоколи і
матеріали перевірки), які надійшли до суду від органів, що ведуть
боротьбу з корупцією, в порядку, передбаченому Законом України
"Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), та кількість осіб, яких
притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі
вказаного Закону. 2.89. Протоколи, що повернуті відповідному правоохоронному
органу для належного оформлення (у випадках неприєднання до
протоколу документів, що підтверджують надання особі, яка
притягується до відповідальності, повноважень на виконання функцій
держави, чи копії постанови суду (при повторному притягненні особи
до відповідальності на підставі Закону ( 356/95-ВР ), складення
протоколу не уповноваженою на те посадовою особою або без
додержання вимог ст.256 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ) тощо) обліковуються в графі 3. 2.90. Справи, що були в залишку на початок звітного періоду
та надійшли в звітному періоді, у сумі дорівнюють числу справ,
повернутих для належного оформлення, справ, розглянутих з
винесенням постанов, та справ, що залишились у залишку на кінець
звітного періоду. 2.91. У графі 4 показується кількість справ, розглянутих
судом з винесенням постанов. 2.92. Справи, розглянуті районним (міським) судом понад
п'ятиденний термін з моменту надходження протоколу до суду,
відображаються в графі 5 як такі, що розглянуті понад встановлені
строки. 2.93. Графи 7-12 містять дані про кількість осіб, щодо яких
винесено постанови про накладення адміністративних стягнень та про
закриття провадження в справах про адміністративні правопорушення. 2.94. Особи, щодо яких винесено постанови про накладення
адміністративного стягнення (у вигляді штрафу; штрафу із
звільненням з посади чи іншим усуненням від виконання функцій
держави), відображаються в графі 8. 2.95. Графа 11 містить дані про кількість осіб, щодо яких
винесено постанови про закриття провадження в адміністративних
справах і передачу матеріалів прокурору для вирішення питання про
притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності (якщо в діях
особи, притягнутої до відповідальності на підставі Закону
( 356/95-ВР ), будуть встановлені ознаки злочину). 2.96. Графи 17-26 містять дані про суб'єктів корупційних
діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, щодо яких
винесено постанови про накладення адміністративного стягнення. 2.97. Кількість осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, щодо яких винесено постанови про накладення
адміністративного стягнення (графи 17, 18, 21-26), у сумі дорівнює
загальній кількості осіб, щодо яких винесено постанови про
накладення стягнення (графа 8). 2.98. Суб'єкти корупційних діянь у звіті обліковуються таким
чином: - у графі 17 - державні службовці, у тому числі які є
посадовими особами; - у графі 18 - депутати всіх рівнів (народні депутати
України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад); - у графі 21 - сільські, селищні, міські голови та голови
районних і обласних рад; - у графі 22 - особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, що проходять державну службу в підрозділах
міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно
спеціальні звання міліції (підрозділи: кримінальної міліції,
міліції громадської безпеки, транспортної міліції, державної
автомобільної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції); - у графі 23 - прокурори всіх рівнів, їх заступники,
помічники, слідчі прокуратури, інші працівники прокуратури, яким
присвоєно класний чин згідно з Положенням про класні чини
працівників прокуратури ( 1795-12 ); - у графі 24 - співробітники-військовослужбовці Служби
безпеки України. Працівники, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України і трудові відносини яких регулюються
законодавством України про працю, в даній графі не відображаються; - у графі 25 - військовослужбовці (крім тих, що проходять
строкову службу); - у графі 26 - судді, посадові особи системи органів
державної податкової служби, митної служби, державної
контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової
охорони, інших органів, що здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції. 2.99. Суми накладених і стягнених штрафів, суми встановлених
і відшкодованих матеріальних збитків відображаються в гривнях, без
урахування копійок. У графі 14 обліковується стягнена сума штрафу,
яка сплачена правопорушником протягом наданого терміну для
добровільної сплати (п'ятнадцяти днів з дня вручення копії
постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови - п'ятнадцяти днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення),
тобто постанова про накладення стягнення у вигляді штрафу не
направлялася для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна в порядку, передбаченому законом. 2.100. Кількість постанов, що не звернута судом до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення, обліковується в п.1
довідки, а сума штрафу, що не стягнута в результаті цього, - у
п.2. 2.101. Пункт 3 довідки містить дані про кількість надісланих
судами, відповідно до п.6 ст. 12 Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ), постанов про накладення стягнення у
вигляді штрафу відповідному державному чи виборному органу для
вирішення питання про звільнення осіб з посад або іншого усунення
від виконання ними функцій держави. Кількість указаних постанов,
що надіслані понад три дні з дня винесення, відображаються в п.4. 2.102. Відомості з рядка "Усього" даного звіту вносяться
окремим рядком до звітів за формами N 1-А "Звіт про розгляд судами
справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті
до адміністративної відповідальності" та N 1-АП "Звіт про розгляд
справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті
до адміністративної відповідальності".
Звіт за формою N 2 "Звіт про розгляд цивільних справ
судами першої інстанції"
2.103. Звіт за формою N 2 складається на основі
обліково-статистичних карток на цивільні справи; нарядів, у яких
знаходяться копії окремих ухвал, матеріали, які залишено без руху,
постанови про відмову в прийнятті позовної заяви, про повернення
державного мита; "Журналу реєстрації видачі копій судових
документів", передбачених Інструкцією з діловодства ( z0082-97 ). 2.104. Розділ А "Провадження справ" містить дані про рішення
(ухвали, постанови) суду, що набрали і не набрали чинності. У сумі
ці дані відображають загальну кількість усіх справ із закінченим
провадженням за звітний період та їх залишок. У розділі А не
відображаються позовні заяви (заяви, скарги), якщо суддею не
винесено ухвалу про прийняття заяви. Кількість позовних заяв
(заяв, скарг), за якими суддею не вирішено питання про прийняття
заяви чи відмови в прийнятті заяви, відображається в п. 1 довідки
до розділу А; у цьому самому пункті відображається кількість
позовних заяв, які залишені без руху. 2.105. З метою правильного відображання в звіті справ за
категоріями суддя на бланку ухвали про призначення справи до
розгляду зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована
справа. Секретар суду, який проводить первинний облік цивільних
справ, указує в обліково-статистичній картці на цивільну справу
номер рядка, зазначений в ухвалі. 2.106. Цивільні справи, позовні заяви, заяви і скарги, які
виникають з адміністративно-правових відносин і в справах окремого
провадження, що надійшли до суду, у той самий день реєструються на
обліково-статистичних картках на цивільні справи. 2.107. Усі заяви про стягнення аліментів на утримання
неповнолітніх дітей, що підлягають одноособовому розгляду суддею
чи колегіальним складом суду з винесенням постанов чи рішень,
реєструються як цивільні справи (з індексом "2"), і результати їх
розгляду відображаються у відповідних рядках звіту. 2.108. Визначаючи категорію цивільних справ, слід
дотримуватися таких правил: а) у рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ
(усього), вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі",
але і всі інші, що належать до даної категорії; б) у рядку 1 "Справи, що виникають з трудових правовідносин"
обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про
працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
приналежності підприємства, установи, організації за винятком
спорів деяких категорій працівників, особливості праці яких
визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів
та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними
інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени
громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної
платної посади за рішенням органів, що їх обрали, тощо). Проте, у
випадку вирішення спорів згаданої категорії працівників на
підставі положень Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
прийнятих відповідно до нього актів законодавства України, ці
спори відображаються в рядках 1 - 6. Суми, присуджені до стягнення зі службових осіб, винних у
незаконному звільненні, указуються в примітці до розділу А. Ці
дані визначаються відповідно до рішень, що набрали чинності. У рядку 3 "Про виплату заробітної плати" враховуються справи
про оплату вимушеного прогулу. У рядку 5 "Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
працівниками підприємству, установі, організації" враховуються
позови юридичних осіб, прокурорів до працівників, а також позови в
порядку регресу. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені,
в графах 13, 14 не обліковуються; в) у рядку 10 "Справи про стягнення аліментів на утримання
дітей" відображаються справи, розглянуті одноособово та
колегіальним складом суду як з винесенням постанов, так і рішень.
Справи про стягнення аліментів на інших осіб обліковуються в рядку
7; г) у рядку 13 "Справи з житлових правовідносин", а також у
рядках 16-19 у розділі "Спори про право власності" не враховуються
спори про спадкове право, що обліковуються в рядку 40 "Інші справи
позовного провадження". У рядку 17 обліковуються спори про
визнання права власності на майно: про витребування майна з чужого
незаконного володіння, про усунення перешкод у користуванні
майном, про визнання і зміну часток у спільній власності. Спори
між подружжям щодо права на майно, нажите в період шлюбу,
обліковуються в рядку 7; ґ) у розділі "Спори про відшкодування шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина" враховуються як
первинні позови фізичних осіб та в їх інтересах позови прокурорів,
так і позови в порядку регресу. Суми регресних вимог, пред'явлені
до стягнення та присуджені, у графах 13, 14 не обліковуються; д) у розділі "Спори про паювання землі" враховуються
результати розгляду судом справ, не тільки пов'язаних із земельною
часткою (паєм),а й майнових паїв. Зокрема, спори щодо отримання
(видачі) сертифіката на право на земельну частку (пай); про
відведення земельної ділянки в натурі, у рахунок погашення
належних громадянам майнових паїв; про порушення умов договору
оренди як земельної, так і майнової частки (паю) та інші; е) у рядку 40 "Інші справи позовного провадження"
враховуються всі інші категорії справ позовного провадження, не
враховані в рядках 1-39. Це спори про спадкове майно, про поділ
майна, невиконання або неналежне виконання угод та інші; є) у рядку 41 "Спори, що виникають з порушення законодавства
про об'єднання громадян" обліковуються лише спори, що регулюються
Законом від 16.06.92 "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), а
спори відносно релігійних організацій обліковуються в рядку 42
"Провадження в справах, що виникають з адміністративно-правових
відносин"; ж) у рядку 42 розділу "Провадження в справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин" відображаються скарги на
рішення щодо релігійних організацій, заяви про розшук боржників та
заяви органів міліції про стягнення коштів за розшук боржників,
заяви про видачу дубліката виконавчого листа, справи, зазначені в
підпунктах "з" - "ї", тощо; з) у рядку 43 враховуються скарги на неправильності в списках
виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у
референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної
(територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах,
обласних рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії;
скарги на рішення і дії Центральної та окружної виборчих комісій з
виборів Президента України та заяви про скасування рішень
Центральної виборчої комісії; скарги на відмову зареєструвати
претендента кандидатом у Президенти України; заяви про скасування
рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в
народні депутати України; заяви про дострокове припинення
повноважень народного депутата України в разі невиконання ним
вимог щодо несумісності депутатської діяльності з іншими видами
діяльності; и) у рядку 44 обліковуються скарги на дії органів і службових
осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень; і) у рядку 45 відображаються скарги громадян (у тому числі
скарги іноземців та осіб без громадянства, що перебувають у країні
на законних підставах - іммігранти, осіб, які працюють, прибули на
її територію в установленому порядку на певний час тощо), на
рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи
службових осіб у сфері управлінської діяльності, що надійшли до
суду відповідно до ст.55 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) та глави
31-А ЦПК України ( 1502-06 ). Не відображаються в даному рядку скарги про оскарження актів,
перевірку конституційності яких віднесено до повноважень
Конституційного Суду України або щодо яких передбачено інший
порядок судового оскарження. Під останнім слід розуміти порядок,
спеціально встановлений відповідними законами, зокрема, оскарження
рішення, дії чи бездіяльності службових осіб органів дізнання,
попереднього слідства, суду, прокуратури. ї) у рядку 48 "Справи про стягнення з громадян недоїмки по
податках" обліковуються справи щодо самооподаткування сільського
населення і державного обов'язкового страхування; про стягнення
недоїмки по податках, зборах (обов'язкових платежах), пред'явлених
згідно із Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ); й) у розділі "Справи окремого провадження" (рядок 50)
обліковуються справи про визнання громадянина обмежено дієздатним
чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи
про оголошення громадянина померлим; про усиновлення дітей, які
проживають на території України, громадянами України та іноземними
громадянами; про встановлення неправильності запису в актах
громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне
значення (про встановлення факту участі в роботах з ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС і її наслідків тощо); про відновлення
прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження
нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. 2.109. У разі об'єднання в одне провадження декількох
цивільних справ, результати розгляду враховуються в рядках та
графах розділу А "Провадження справ" окремо за кожною справою. При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що
надійшла вперше. 2.110. При пред'явленні зустрічного позову надходження
позовної заяви та результати її розгляду враховуються за первісним
позовом. 2.111. Якщо щодо справи пред'явлено декілька позовних вимог,
з яких частина рішенням суду задоволена, а в іншій частині
відмовлено, справа враховується в графі "у тому числі із
задоволенням позову". Винятком із даного правила є такі категорії
справ, як поновлення на роботі, виселення, розірвання шлюбу - вони
враховуються тільки за результатами розгляду зазначених вимог. 2.112. Строк розгляду цивільної справи обчислюється з дня
надходження до суду позовної заяви (заяви, скарги) до дня розгляду
справи (винесення рішення, закриття провадження, залишення заяви
без розгляду, передання справи в інший суд). У строк розгляду справи входять строк підготовки справи (ст.
146 ЦПК України ( 1502-06 ) та строк розгляду справи (ст. 148 ЦПК
України). У загальний строк розгляду справи не входить час зупинення
провадження в справі, а в справах про розірвання шлюбу - строк,
даний судом для примирення подружжя. Якщо у справі об'єднано декілька позовних вимог, за однією з
яких законом установлено скорочений строк розгляду (п. 1, 2 ст.
148 ЦПК України ( 1502-06 ), а за іншими - загальний (п. 3 ст. 148
ЦПК України), то строк розгляду даної справи визначається як
загальний. 2.113. У графі 13 "Суми матеріальної і моральної шкоди,
пред'явлені до стягнення" та 14 "Суми, присуджені до стягнення"
відображаються дані про справи, які закінчено провадженням (з
графи 8). 2.114. У графі 15 "Суми державного мита, сплачено
добровільно" обліковуються суми сплаченого державного мита за
первісними і зустрічними заявами, заявами щодо переддоговірних
спорів, заявами (скаргами) у справах окремого провадження,
скаргами на рішення, прийняті відносно релігійних організацій (ст.
2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 )
за справами, які надійшли до суду (з графи 2). У даній графі
відображаються суми сплаченого державного мита при подачі позовних
заяв (заяв, скарг). Суми державного мита, присуджені до стягнення і передані на
виконання державним виконавцям, у звіті не відображаються. У графу 15 входять суми державного мита, сплаченого за
видачу копій судового рішення, ухвали та постанови суду. 2.115. Не відображаються в графі 15 даного звіту суми
державного мита за подачу касаційних скарг на рішення судів та
скарг на рішення, що набрали чинності. Дані суми обліковуються
судами касаційної та наглядної інстанцій у звітах за формами N 7
та N 9. 2.116. У п. 3 довідки до розділу А "Справи про відшкодування
шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів
дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" та в п.4
"Сума, присуджена громадянинові на відшкодування шкоди" виходять
із графи 8 рядка 40 "Інші справи позовного провадження". У даних пунктах ураховуються також відомості за справами на
виконання Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні" ( 962-12 ). 2.117. Ухвали про відмову в прийнятті заяв обліковуються в п.
5 довідки до розділу А. 2.118. Окремі ухвали обліковуються в п. 6 довідки до розділу
А за правилами п.2.32 даної Інструкції. 2.119. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за
квартал, визначається згідно зі штатним розписом за станом на 1
лютого, за півріччя - на 1 травня, за дев'ять місяців - на 1
серпня, за рік - на 1 жовтня.
Звіт за формою N 4-А "Звіт щодо звернення до виконання
рішень судів у частині майнових стягнень"
2.120. Звіт за формою N 4-А складається на основі:
документів, що передані для примусового виконання і обліковані в
"Журналі обліку документів, переданих на виконання"; подань
державних виконавців, заяв і клопотань сторін виконавчого
провадження та державних виконавців у порядку виконання, які
обліковані в "Журналі обліку подань, заяв і клопотань у порядку
виконання"; карток обліку сум збитків, завданих розкраданням та
іншими злочинами державній, комунальній, приватній, колективній
власності за рішеннями і вироками, винесеними судом. 2.121. Під майновим стягненням слід розуміти: а) грошові стягнення (із заробітної плати, пенсій, стипендій,
інших доходів); б) стягнення на майно; в) конфіскацію майна. 2.122. У розділі А "Рух документів" обліковується загальна
кількість виконавчих документів, які підлягають виконанню
державною виконавчою службою на підставі винесених судами: - рішень, ухвал, постанов судів у цивільних справах у частині
майнових стягнень; - вироків, ухвал, постанов судів у кримінальних справах у
частині майнових стягнень; - постанов судів у частині майнових стягнень у справах про
адміністративні правопорушення. 2.123. Графа 1 містить дані про загальну кількість виконавчих
документів, що в звітному періоді передані на виконання в
примусовому порядку як виконавчій службі за місцезнаходженням
суду (графа 3), так і у випадках надіслання виконавчих документів
на виконання за територіальністю (графа 5). 2.124. У графах 2, 4, 6 відображаються суми, що підлягають
стягненню за переданими на виконання документами. Суми
відображаються в національній валюті - гривнях, без урахування
копійок. 2.125. Виконавчі документи, надіслані для виконання державній
виконавчій службі, що знаходиться за межами регіону (для районних
судів - за межами району, для міських - за межами міста, для
обласних - за межами області, для Верховного суду Автономної
Республіки Крим - за межами Автономної Республіки Крим і т. ін.),
а також у випадках видання стягувачам, надіслання за місцем праці
чи відбуття покарання засудженого обліковуються в графі 5. 2.126. У графі 7 відображається загальна кількість подань
державних виконавців, заяв і клопотань сторін виконавчого
провадження та державних виконавців у порядку виконання, що
надійшла до суду протягом звітного періоду; у графі 8 - кількість
подань, заяв, клопотань, що судом розглянуті, із них кількість
тих, що задоволені, - відображається в графі 9. 2.127. Виконавчі документи, що передані в звітному періоді на
виконання (графа 1 розділу А), розподіляються за категоріями в
розділі Б. 2.128. Кількість виконавчих листів, що виписана на виконання
рішень суду про стягнення збитків, завданих злочинами,
відображається в графі 1 розділу Б. 2.129. У тих випадках, коли відшкодування збитків покладено
солідарно на декількох осіб, у графі 1 розділу Б вказується
загальна кількість виписаних виконавчих листів; сума ж, яка
підлягає стягненню за рішенням суду (графа 2), обліковується
тільки один раз. 2.130. Графа 2 розділу Б повинна дорівнювати сумі граф 1-8
рядка 15 розділу В. 2.131. У графі 3 розділу Б обліковуються всі постанови в
адміністративних справах про накладення штрафу, про конфіскацію
предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом
правопорушення, про конфіскацію грошей (як основного, так і
додаткового адміністративного стягнення). 2.132. У графі 5 розділу Б відображаються виконавчі листи в
справах, що виникають з трудових правовідносин, регулюються
законодавством про працю незалежно від форм власності та
обліковані в рядках 1-6 графи 3 розділу А статзвіту за формою N 2
"Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції". 2.133. У графі 5 розділу Б обліковуються виконавчі документи,
що видані в справах за спорами деяких категорій працівників,
особливості праці яких визначаються статутами і чинним
законодавством (працівників орендних та спільних підприємств,
членів громадських та інших об'єднань громадян тощо). 2.134. У графі 7 розділу Б обліковуються виконавчі листи про
конфіскацію майна засуджених осіб, вироки щодо яких набрали
законної сили. 2.135. У графі 8 розділу Б обліковуються всі виконавчі листи
в справах про стягнення аліментів, які передані на виконання.
Виконавчі листи про стягнення аліментів, що видані обласними і
прирівняними до них судами, у справах щодо визнання на території
України рішень судів іноземних держав також відображаються в даній
графі. 2.136. Якщо стягнення аліментів проводиться не тільки із
заробітної плати, а й з інших доходів - пенсії; стипендії; з
авторської винагороди за твори літератури, науки або мистецтва; з
премії, що присуджується за видатні досягнення в галузі науки,
літератури і мистецтва; з винагороди за відкриття, винахід, на
який видано авторське свідоцтво, корисну модель, промисловий
зразок і раціоналізаторську пропозицію тощо, виписується кілька
виконавчих листів (за кількістю місць отримання доходів) і в графі
8 обліковується їх загальна кількість. 2.137. Розділ В "Відшкодування збитків, завданих розкраданням
та іншими злочинами державній, приватній та іншим формам
власності, за вироками і рішеннями, винесеними даним судом"
заповнюються на основі карток обліку сум збитків, що передбачені
Інструкцією з діловодства ( z0082-97 ), за рішеннями і вироками,
що набрали чинності в звітному періоді. 2.138. Облік сум ведеться в національній валюті - гривнях,
без урахування копійок. 2.139. Картка обліку сум збитків заповнюється, якщо злочином
завдано шкоди (моральної, матеріальної) і у випадках відшкодування
збитків у ході попереднього слідства, дізнання чи в суді до
винесення вироку. 2.140. На одну справу заповнюється одна картка обліку сум
збитків незалежно від кількості засуджених. 2.141. Розділ А картки обліку сум збитків заповнює головуючий
у суді першої інстанції після винесення вироку чи рішення. 2.142. Якщо збитки від злочину відшкодовано в порядку
цивільного судочинства, картку обліку сум збитків заповнює суддя,
який виніс остаточне рішення. 2.143. У випадках заподіяння злочинами різних видів збитків
громадянам, підприємствам, установам, організаціям, які належать
до різних форм власності, одночасно заповнюються відповідні графи. 2.144. Якщо збитки заподіяні злочинами одного виду
громадянам, а також підприємствам, установам, організаціям однієї
форми власності, то у відповідній графі вказується загальна сума
збитків від цих злочинів. 2.145. При одночасному заподіянні збитків декільком галузям
господарства сума збитків указується за кожною галуззю окремо. При
визначенні галузі господарства слід керуватися Загальним
класифікатором "Галузі народного господарства України", що
затверджений наказом Міністерства статистики від 24.01.94 N 21
( v0021202-94 ). 2.146. Якщо при обчисленні збитків суд визначив порядок
відшкодування в кратному розмірі, то і в звіті, і в картці обліку
сум збитків ця сума буде обліковуватись з урахуванням кратності.
При зменшенні розміру відшкодування збитків указується не розмір
фактичних збитків, а сума, що визнана судом. 2.147. Суми вилучених грошей та інших матеріальних цінностей,
що є предметом хабара, незаконного збагачення, не враховуються як
заподіяна шкода. 2.148. Заповнюючи показники про відшкодування збитків у
стадії попереднього слідства і дізнання, слід мати на увазі, що в
цьому рядку не враховується вартість майна, на яке було накладено
арешт для забезпечення позову. 2.149. Сума збитків, присуджена на їх відшкодування,
розглядається як різниця між сумою завданого збитку, визнаною
судом, і сумою, відшкодованою до винесення вироку. 2.150. Якщо суд визначив солідарний порядок відшкодування
збитків, то сума, що підлягає стягненню за рішеннями суду,
обліковується один раз.
Звіт за формою N 12-А "Звіт судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру"
2.151. Звіт складається на основі обліково-статистичних
карток на неповнолітніх, до яких застосовано примусові заходи
виховного характеру, що передбачені Інструкцією з діловодства
( z0082-97 ). 2.152. Звіт містить дані про кількість справ, які надійшли до
суду від прокурора в порядку, передбаченому ст.7-3 КПК України та
ст.9 КПК України ( 1001-05 ), які закрито безпосередньо ухвалою
(постановою) суду із застосуванням до неповнолітніх примусових
заходів виховного характеру (графа 2). 2.153. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в
звіті справи і особи, необхідно дотримуватися таких правил: а) при вчиненні декількох злочинів облік ведеться за статтею,
санкція якої передбачає більш суворе покарання; б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за злочинами
тяжкими або найбільш поширеними. 2.154. У графі 3 звіту наводяться дані про кількість справ,
повернутих прокуророві мотивованою постановою, якщо суд не згоден
з рішенням слідчого чи прокурора. 2.155. Число справ, розглянутих судом з винесенням ухвал про
застосування примусових заходів виховного характеру, вказується в
графі 4. 2.156. Справи, що надійшли до суду, але не були розглянуті
судом у звітному періоді, показуються як залишок на початок
звітного періоду в графі 1, на кінець звітного періоду - у графі
6. 2.157. Справи, що були в залишку на початок звітного періоду
та надійшли, в сумі дорівнюють кількості справ, повернутих
прокуророві, розглянутих з винесенням ухвал про застосування
примусових заходів виховного характеру, та справ, що є в залишку
на кінець звітного періоду. 2.158. Графи 7-22 містять дані про кількість неповнолітніх,
до яких застосовано примусові заходи виховного характеру,
незалежно від того, чи набрали ухвали законної сили чи ні. 2.159. У графах 7 - 16 наводяться дані про неповнолітніх на
момент учинення ними суспільно-небезпечного діяння чи злочину. 2.160. У графах 17-22 відображаються дані про примусові
заходи виховного характеру щодо неповнолітніх. 2.161. Кількість неповнолітніх, показаних у графах 7 - 9,
дорівнює кількості осіб у графах 17-22. 2.162. Число неповнолітніх, щодо яких було оскаржено ухвали
чи постанови суду в касаційній інстанції, показується в графах
23-24, а кількість неповнолітніх, щодо яких скасовано або змінено
ухвали чи постанови судів, - у графах 25-26.
Звіт за формою N 17 "Звіт про виконання Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 )
в процесі провадження справ судами"
2.163. У рядках 1-5 цього звіту дано перелік осіб, щодо яких
Законом України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) встановлено систему особливих
заходів державного захисту працівників суду від перешкодження
виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню
наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і
майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із
службовою діяльністю цих працівників, зокрема при провадженні та
розгляді судових справ (кримінальних, цивільних та інших) у всіх
інстанціях. 2.164. У рядках 6-13 даного звіту надано перелік осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві, зокрема в судовому
розгляді кримінальних справ, мають право на забезпечення безпеки
відповідно до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ) і щодо яких
рішення про застосування заходів безпеки прийнято судом. 2.165. У графах 1-7 даного звіту обліковуються особи, щодо
яких здійснено посягання на життя, здоров'я, житло і майно або є
дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю,
здоров'ю, житлу, майну, зокрема: а) заява самої особи; б) звернення керівника відповідного органу; в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність
загрози життю, здоров'ю, житлу і майну осіб, які підлягають
захисту, чи інших перешкод щодо виконання їх обов'язків. 2.166. Особи, щодо яких є дані про наявність реальної загрози
життю, здоров'ю, житлу і майну в зв'язку з розглядом кримінальних
справ про скоєння злочинів в організованій групі, обліковуються в
графі 8 звіту. 2.167. У графі 9 звіту відображається кількість осіб, щодо
яких судом прийнято рішення про вжиття спеціальних заходів
забезпечення безпеки. 2.168. Особи, щодо яких здійснено заходи безпеки органами
служби безпеки або внутрішніх справ, у складі структур яких з цією
метою створюються спеціальні підрозділи, обліковуються в графах
10-14 звіту. 2.169. Особи, щодо яких здійснено заходи безпеки в зв'язку з
розглядом у судах справ про злочини, скоєні в організованих
групах, відображаються в графі 11 звіту. 2.170. У графі 15 звіту відображаються особи, щодо яких, за
прийнятими судом рішеннями, органами, на які було покладено
здійснення заходів безпеки, не вжито, несвоєчасно вжито або не
вжито достатніх заходів щодо безпеки цих осіб. 2.171. Особи, щодо яких порушено кримінальні справи за
здійснення посягання на життя, здоров'я, житло і майно чи
здійснення інших перешкод щодо виконання особами, переліченими в
рядках 1-13 звіту, покладених на них законом обов'язків і
здійснення наданих прав, обліковуються в графі 17 звіту. 2.172. У графі 18 звіту обліковуються особи, притягнуті до
дисциплінарної чи кримінальної відповідальності згідно із ст. 21
Закону України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" та ст. 24 Закону України "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ).
Розділ 3. Звіти про роботу судів касаційної інстанції
Звіт за формою N 6 "Звіт про розгляд кримінальних справ
судами касаційної інстанції"
3.1. Звіт за формою N 6 складається на основі
обліково-статистичних карток на кримінальні справи, які
заповнюються на кожного засудженого в справі, що розглядається
незалежно від того, оскаржував він вирок чи ні. 3.2. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі
справи, що надійшли за звітний період за касаційними скаргами і
поданнями, а також за окремими скаргами і поданнями (ст. 347, 348,
354 КПК України ( 1003-05 ). У графі 4 даного розділу обліковуються окремі подання і
скарги, внесені в порядку ст. 354 КПК України ( 1003-05 ), а також
у справах про направлення до ЛТП. 3.3. Справа, в якій одночасно внесено подання і скаргу,
обліковується один раз, як така, що надійшла за поданням. 3.4. Справи, повернуті в зв'язку з відмовою від скарги або
відкликанням подання (ст. 353 КПК України ( 1003-05 ),
обліковуються в графі 6 розділу А; справи, повернуті в зв'язку з
недотриманням вимог ст. 349-351 КПК України, обліковуються в графі
7. 3.5. У графі 9 обліковуються справи, в яких скарги або
подання задоволено повністю або частково (скасовано або змінено
вирок, ухвалу, постанову) незалежно від того, щодо якого числа
осіб прийнято таке рішення. 3.6. У графі 10 розділу А обліковуються справи, розгляд яких
було відкладено з підстав, зазначених у ст. 358-1 КПК України
(1003-05 ). Кримінальна справа повинна бути розглянута судом касаційної
інстанції в день, визначений судом першої інстанції. 3.7. У п.1 довідки до розділу А зазначається кількість
суддів, які не мали у звітному періоді скасованих вироків. Це
число в річному звіті повинно бути меншим від числа, вказаного в
звіті за попередній звітний період, або дорівнювати йому. 3.8. У розділі Б результати розгляду справ за окремими
скаргами і поданнями не обліковуються, за винятком ухвал про
повернення справ на додаткове розслідування (графи 18, 19). Результати розгляду всіх ухвал та постанов суду першої
інстанції обліковуються в довідці до розділу Б. 3.9. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в
розділі Б, потрібно дотримуватися таких правил: а) при вчиненні особою декількох злочинів облік ведеться за
статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання; б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за тяжкими або
найбільш поширеними злочинами. 3.10. У розділі Б обліковуються всі особи, щодо яких судом
касаційної інстанції розглянуті справи, незалежно від того,
оскаржували вони вирок чи ні (ст. 363 КПК України ( 1003-05 ). 3.11. У графі 1 зазначеного розділу обліковуються особи, щодо
яких вироки залишені без змін. Крім того, в цій графі обліковуються особи, щодо яких: з обвинувачення виключено окремі епізоди без зміни
кваліфікації злочину; вирок скасовано в частині цивільного позову з направленням
справи на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства; зменшена сума задоволеного позову або ж за певних умов
збільшена; виключено з вироку визнання засудженого особливо небезпечним
рецидивістом; скасування рішення про направлення особи на примусове
лікування від алкоголізму і наркоманії; справу направлено на новий судовий розгляд для вирішення
питань, пов'язаних із виконанням вироку. 3.12. У графі 2 розділу Б обліковуються особи, щодо яких
скасовано вироки обвинувальні чи виправдувальні. 3.13. У графі 3 обліковуються особи, щодо яких вироки
скасовані з направленням справи на додаткове розслідування. У випадках, коли особу засуджено за вчинення декількох
злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею, і
касаційна інстанція направила справу на додаткове розслідування
лише за однією із статей, в іншій частині залишивши вирок без
змін, у графі 3 особа обліковується лише тоді, коли на додаткове
розслідування направлено справу за статтею, санкція якої
передбачає більшу міру покарання. У протилежному випадку особа
обліковується в графі 1. 3.14. У графі 8 даного розділу обліковуються особи, щодо яких
справи закрито провадженням з підстав: а) відсутність події злочину (п. 1 ст. 6 КПК України
( 1001-05 ); б) відсутність у діянні особи складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК
України ( 1001-05 ); в) недоведеність участі особи у вчиненні злочину (ч. 2 ст.
213 КПК України ( 1002-05 ). У випадку, якщо особу було засуджено за вчинення декількох
злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею КК
України ( 2001-05, 2002-05 ), і касаційною інстанцією за однією із
статей скасовано вирок з закриттям справи за п.1, 2 ст. 6
( 1001-05 ); ч.2 ст. 213 КПК України ( 1002-05 ), а в іншій
частині вирок залишено без змін, то така особа обліковується в
графі 8 і графі 9 лише у випадках закриття справи за більш тяжким
обвинуваченням. 3.15. У графі 11 обліковуються особи, щодо яких справи
закрито із застосуванням заходів адміністративного стягнення (ст.
51 КК України ( 2001-05 ). Зазначені особи обліковуються в
районному (міському) суді в обліково-статистичній картці на справу
про адміністративне правопорушення. 3.16. У графі 12 обліковуються особи, щодо яких скасовано
вироки та закрито справи з інших підстав, крім зазначених у графах
8, 11, у тому числі особи, справи яких закрито в зв'язку зі смертю
засудженого, амністією чи звільненням від покарання. 3.17. У графах 13, 14, 15, 16 обліковуються особи, щодо яких
вироки змінено: а) із зміною кваліфікації злочину без зниження міри
покарання; б) із зміною кваліфікації із зниженням міри покарання; в) без зміни кваліфікації із зниженням міри покарання; г) із звільненням від покарання за ч.2 ст. 50 КК України
( 2001-05 ). Зокрема, вирок вважається зміненим, якщо застосовано умовне
засудження (ст. 45 КК України ( 2001-05 ), відстрочення виконання
вироку (ст. 46-1 КК України), при застосуванні судом першої
інстанції ст. 45, 46-1 КК України знижено міру покарання,
перекваліфіковано дії засудженого за ст. 17, 19 КК України,
виключено додаткову міру покарання.
Звіт за формою N 1-3 "Звіт про розгляд кримінальних справ
військовими судами касаційної інстанції"
3.18. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі
справи, що надійшли за звітний період за касаційними скаргами і
поданнями, а також за окремими скаргами і поданнями (ст. 347, 348,
354 КПК України ( 1003-05 ). 3.19. Справа, в якій одночасно внесено подання і скаргу,
обліковується один раз як така, що надійшла за поданням. 3.20. Справи, повернуті в зв'язку з відмовою від скарги або
відкликанням подання (ст. 353 КПК України ( 1003-05 ),
обліковуються в графі 6 розділу А; справи, повернуті в зв'язку з
недотриманням вимог ст. 349-351 КПК України, обліковуються в графі
7. 3.21. У графі 9 обліковуються справи, в яких скарги або
подання задоволено повністю або частково (скасовано або змінено
вирок, ухвалу, постанову) незалежно від того, щодо якого числа
осіб прийнято таке рішення. 3.22. У графі 10 відображаються справи, що розглядом були
відкладені з підстав, зазначених у ст. 358-1 КПК України
( 1003-05 ). Кримінальна справа повинна бути розглянута судом касаційної
інстанції в день, який визначено судом першої інстанції. 3.23. У розділі Б результати розгляду справ за окремими
скаргами і поданнями не обліковуються, за винятком ухвал про
повернення справ на додаткове розслідування (графи 18, 19). Результати розгляду всіх ухвал та постанов суду першої
інстанції відображаються в довідці до розділу Б. 3.24. Результати розгляду справ обліковуються за статтею КК
( 2001-05, 2002-05 ), за якою обліковується особа. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в розділі
Б, слід керуватися правилами пункту 2.14 цієї Інструкції. 3.25. У розділі Б обліковуються всі особи, щодо яких судом
касаційної інстанції розглянуті справи, незалежно від того,
оскаржували вони вирок чи ні (ст. 363 КПК України ( 1003-05 ). 3.26. У графі 1 цього розділу обліковуються особи, щодо яких
вироки залишені без змін. Крім того, в цій графі відображаються особи, щодо яких з
вироку виключено окремі епізоди без зміни кваліфікації злочину;
вирок скасовано в частині цивільного позову з направленням справи
на новий судовий розгляд у порядку цивільного судочинства;
зменшена сума задоволено позову або ж за певних умов збільшена;
виключено з вироку визнання засудженого особливо небезпечним
рецидивістом або застосування щодо нього примусового лікування від
алкоголізму і наркоманії; справу направлено на новий судовий
розгляд для вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку. 3.27. У графі 2 вказуються особи, щодо яких скасовано
обвинувальні чи виправдувальні вироки. 3.28. У графі 3 відображаються особи, щодо яких вироки
скасовані з направленням справи на додаткове розслідування. У випадках, коли особу було засуджено за вчинення кількох
злочинів, кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею, і
касаційна інстанція направила справу на додаткове розслідування
лише за однією із статей, в останній частині залишивши вирок без
змін, у графі 3 особа обліковується лише тоді, коли на додаткове
розслідування направлено справу за більш тяжким обвинуваченням. В
інших випадках особа обліковується в графі 1. 3.29. У графі 8 даного розділу обліковуються особи, щодо яких
закрито провадження у справі з підстав: а) відсутність події злочину (п.1 ст.6 КПК України
( 1001-05 ); б) відсутність у діянні особи складу злочину (п.2 ст.6 КПК
України ( 1001-05 ); в) недоведеність участі особи у вчиненні злочину (ч. 2 ст.
213 КПК України ( 1002-05 ). Якщо особу було засуджено за вчинення декількох злочинів,
кожен з яких кваліфіковано за окремою статтею КК України
( 2001-05, 2002-05 ), і касаційною інстанцією за однією із статей
скасовано вирок з закриттям справи за п. 1, 2 ст. 6 ( 1001-05 );
ч. 2 ст. 213 КПК України ( 1002-05 ), а в іншій частині вирок
залишено без змін, то така особа обліковується в графі 8 і графі 9
лише у випадках закриття справи за більш тяжким обвинуваченням. 3.30. У графі 11 обліковуються особи, щодо яких скасовано
вироки та закрито справи з інших підстав, крім зазначених у графах
8, 10, у тому числі особи, справи яких закрито в зв'язку зі смертю
засудженого, амністією чи звільненням від покарання. 3.31. У графах 12, 13, 14 обліковуються особи, щодо яких
вироки змінено: а) із зміною кваліфікації злочину без зниження міри
покарання; б) із зміною кваліфікації із зниженням міри покарання; в) без зміни кваліфікації із зниженням міри покарання. Зокрема, вирок вважається зміненим, якщо застосовано умовне
засудження (ст. 45 КК України ( 2001-05 ), відстрочення виконання
вироку (ст. 46-1 КК України), направлення в дисциплінарний
батальйон, замінено виправні роботи на тримання на гауптвахті
(ст.34. КК України), перекваліфіковано дії засудженого за ст. 17,
19 КК України, виключено додаткову міру покарання.
Звіт за формою N 7 "Звіт про розгляд цивільних справ
судами касаційної інстанції"
3.32. Звіт за формою N 7 складається на основі
обліково-статистичних карток на цивільні справи, які заповнюються
на кожну касаційну справу. 3.33. Розділ А "Провадження справ" містить дані про всі
справи, що надійшли за звітний період, за касаційними скаргами і
поданнями та окремими скаргами і поданнями (ст. 289, 323 ЦПК
України ( 1503-06 ). 3.34. Справа, в якій внесено касаційне подання і подано
касаційну скаргу, обліковується як така, що надійшла за поданням
(графа 3). 3.35. У графі 4 даного звіту обліковуються всі справи, в яких
відповідно до ст. 323 ЦПК України ( 1503-06 ) внесено окреме
подання чи подано скаргу на ухвали суду першої інстанції. 3.36. У графі 6 обліковуються справи, повернені в зв'язку з
відкликанням подання, відмовою від скарги або невиконанням вимог,
передбачених ст. 139 ЦПК України ( 1502-06 ) (ст. 293, 299 ЦПК
України ( 1503-06 ). 3.37. У графі 8 обліковуються справи, за якими скарги або
подання задоволено: скасовано рішення або ухвалу (повністю,
частково) і передано справу на новий судовий розгляд; провадження
в справі закрито; заяву залишено без розгляду; змінено рішення;
постановлено нове рішення або ухвалу. У даній графі обліковуються справи, в яких скарги або подання
задоволено як в оскарженій, так і в неоскарженій частині, а так
само щодо осіб, які не подали скарг (ст. 310 ЦПК України
( 1503-06 ). 3.38. У графі 9 обліковуються справи, розглянуті касаційною
інстанцією понад строки, встановлені ст. 291-1 ЦПК України
( 1503-06 ). 3.39. У графі 10 обліковуються справи, прийняті судами
касаційної інстанції до свого розгляду в першій інстанції (ст. 316
ЦПК України ( 1503-06 ). 3.40. У розділі Б відображаються результати розгляду справ за
касаційними скаргами і поданнями щодо рішень судів першої
інстанції, а в довідці до розділу Б - скасовані і змінені ухвали
суду першої інстанції. 3.41. У рядках 2-12 зазначені деякі категорії цивільних
справ, перелік яких носить невичерпний характер, загальне число
справ за результатами розгляду обліковується в рядку 1. 3.42. Результати касаційного розгляду справи, в якій
пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним
позовом. Наприклад, у справі про розлучення та поділ майна рішення в
частині поділу майна скасовано. Справа обліковуватиметься в рядку
3 за спорами, що виникають із сімейних правовідносин, у графі 3 -
рішення скасовано частково. 3.43. Показники граф 2, 3, 8 (рішення скасовано, змінено)
можуть бути меншими, ніж показники, вказані в графі 8 розділу А
(справи, в яких скарги або подання задоволено), або дорівнювати
їм, тому що в графі 8 обліковуються всі справи, в яких задоволено
скарги і подання, окремі скарги і подання на рішення та ухвали
суду першої інстанції. У той же час, у розділі Б обліковуються
лише справи, за якии винесено рішення. 3.44. Рішення обліковується як змінене (графа 8), коли зміни
стосуються суті позовних вимог або виправлено помилку в
застосуванні норм матеріального права. 3.45. Число суддів, які не мали скасованих рішень,
обліковуються в довідці до розділу Б за правилами пункту 3.7 даної
Інструкції. 3.46. Окремі ухвали, винесені касаційною інстанцією в
цивільних і в кримінальних справах, обліковуються за правилами,
передбаченими пунктом 2.32 даної Інструкції.
Розділ 4. Звіти про роботу судів наглядної інстанції
Звіт за формою N 8 "Звіт про розгляд кримінальних справ
судами наглядної інстанції"
4.1. Звіт за формою N 8 складається на основі
обліково-статистичних карток на наглядні скарги і витребувані
кримінальні справи та обліково-статистичних карток на кримінальну
наглядну справу, що заповнюються на кожного засудженого,
виправданого, особу, справу щодо яких закрито чи застосовано
примусові заходи медичного характеру. 4.2. У розділі А "Провадження за скаргами та витребуваними
справами" обліковуються скарги на вироки, ухвали і постанови
судів, що набрали чинності. Скарги на тяганину в суді першої інстанції, неправильні дії
судових працівників, несвоєчасне виконання судових рішень, на
тяганину в розгляді скарг порядком нагляду в даному розділі не
обліковуються. 4.3. Скарги на вироки, ухвали і постанови, що надійшли
повторно, обліковуються як такі, що надійшли вперше. 4.4. У розділі А обліковуються справи, витребувані за
скаргами та поданнями, зокрема за поданнями управлінь юстиції;
справи, щодо яких внесено подання, винесено окремі ухвали
касаційною інстанцією; справи, витребувані з метою проведення
узагальнень судової практики, щодо яких було принесено протести. 4.5. У розділі Б "Провадження справ за протестами"
обліковуються справи за протестами: а) Голови Верховного Суду України, Генерального прокурора
України, їх заступників; б) голів Верховного суду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських судів та їх
заступників; в) прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва, Севастополя та їх заступників. 4.6. У графі 16 цього розділу обліковуються справи,
розглянуті понад строки, встановлені ст. 391 КПК України
( 1003-05 ). 4.7. У розділі В "Провадження справ за протестами
(висновками) щодо реабілітації жертв політичних репресій"
обліковуються справи за злочинами, що регулюються Законом України
"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ). Особи, справи яких відносяться до даного розділу і протести
щодо яких задоволено, обліковуються в розділі Г в рядку 5. 4.8. Справи за протестами та висновками обліковуються в
розділах В та Г. Висновки як процесуальні документи, в основному,
подаються з питань безпідставності опротестування вироків. 4.9. У розділі Г "Результати розгляду справ за задоволеними
протестами" в графі 1 обліковуються особи, щодо яких вироки,
ухвали, постанови судів першої та касаційної інстанцій (у звітах
Верховного Суду України і наглядної інстанції) скасовано (повністю
або частково), змінено, винесено інші постанови та ухвали в
порядку нагляду. 4.10. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні,
Київський і Севастопольський міські суди не заповнюють показники
про розгляд справ у наглядній інстанції (графи 4, 5, 16 , 19, 24,
27 розділу Г). Ці показники заповнюються лише Верховним Судом
України. Якщо одна й та сама справа розглядалася у касаційній і
наглядній інстанціях, належить зазначити кожну інстанцію, де
розглядалася справа. 4.11. Показники про підстави скасування та зміну вироків
(графи 6-14, 20-22) заповнюються відповідно до правил, зазначених
у пунктах 3.11 - 3.17 даної Інструкції. Зокрема, в графі 11 (вироки скасовано із закриттям справи)
обліковується загальне число осіб, щодо яких вироки скасовано і
справи закрито з усіх без винятку підстав. 4.12. Загальна кількість осіб за скасованими та зміненими
касаційними ухвалами обліковується в графі 3 розділу Г з наступним
відображенням цих осіб за результатами розгляду в графах 15, 17,
23, 26. 4.13. У графі 25 "Винесено інші постанови та ухвали в порядку
нагляду" обліковуються особи, щодо яких було задоволено протести
на ухвали і постанови судів з питань, пов'язаних з виконанням
вироку, застосуванням примусових заходів медичного характеру,
закриттям справ, та всі інші, що не зазначені в попередніх графах. 4.14. Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними,
Київським і Севастопольським міськими судами в розділі Г
заповнюється перший і п'ятий рядки, Верховним Судом України - з
першого по п'ятий.
Звіт за формою N 1-4 "Звіт про розгляд кримінальних справ
військовими судами наглядної інстанції"
4.15. У розділі А "Провадження за скаргами та витребуваними
справами" обліковуються скарги на вироки, ухвали і постанови
судів, що набрали чинності. Скарги на тяганину в суді першої інстанції, неправильні дії
судових працівників, несвоєчасне виконання судових рішень, на
тяганину в розгляді скарг порядком нагляду в даному розділі не
обліковуються. 4.16. Скарги на вироки, ухвали і постанови, що надійшли
повторно, обліковуються як такі, що надійшли вперше. 4.17. У розділі А обліковуються справи, витребувані за
скаргами та поданнями; справи, за якими внесено подання, винесено
окремі ухвали касаційною інстанцією; справи, витребувані з метою
проведення узагальнень судової практики, щодо яких було принесено
протести. 4.18. У розділі Б "Провадження справ за протестами"
обліковуються справи за протестами голови військового суду
регіону, Військово-Морських Сил України, Верховного Суду України,
військового прокурора (на правах прокурора області), їх
заступників. 4.19. У графі 16 цього розділу обліковуються справи,
розглянуті понад строки, встановлені ст. 391 КПК України
( 1003-05 ). 4.20. У розділі В "Провадження справ за протестами
(висновками) щодо реабілітації жертв політичних репресій"
обліковуються справи за злочинами, що регулюються Законом України
"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 ). Особи, справи яких відносяться до даного розділу і протести
яких задоволено, обліковуються в розділі Г у рядку 5. 4.21. Справи за протестами та висновками обліковуються в
розділах В та Г. Висновки як процесуальні документи, в основному,
подаються з питань безпідставності опротестування вироків, ухвал,
постанов. 4.22. У розділі Г "Результати розгляду справ за задоволеними
протестами" в графі 1 обліковуються особи, щодо яких вироки,
ухвали, постанови судів першої та касаційної інстанцій скасовано
(повністю або частково), змінено, винесено інші постанови та
ухвали в порядку нагляду. 4.23. Військові суди регіонів не заповнюють показники про
розгляд справ у наглядній інстанції (графи 4, 5, 16 ,19, 26, 29
розділу Г). Ці показники заповнюються лише військовою колегією
Верховного Суду України. Якщо одна й та сама справа розглядалася в
касаційній і наглядній інстанціях, належить зазначити кожну
інстанцію, де розглядалася справа. 4.24. Показники про підстави скасування та зміну вироків
(графи 6-14, 20-22) заповнюються відповідно до правил, зазначених
у пунктах 3.11-3.17 цієї Інструкції. Зокрема, в графі 11 (вироки скасовано із закриттям справи)
обліковується загальне число осіб, щодо яких вироки скасовано і
справи закрито з усіх без винятку підстав. 4.25. Загальна кількість осіб щодо скасованих та змінених
касаційних ухвал обліковується в графі 3 розділу Г з наступним
відображенням цих осіб за результатами розгляду в графах 15, 17,
25, 28. 4.26. У графі 27 "Винесено інші постанови та ухвали в порядку
нагляду" обліковуються особи, щодо яких було задоволено протести
на ухвали і постанови судів з питань, пов'язаних з виконанням
вироку, застосуванням примусових заходів медичного характеру,
закриттям справ, та всі інші, що не зазначені в попередніх графах.
Звіт за формою N 9 "Звіт про розгляд цивільних справ
судами наглядної інстанції"
4.27. Звіт за формою N 9 складається на основі
обліково-статистичних карток на наглядні скарги і витребувані
цивільні справи та обліково-статистичних карток на цивільні
справи. 4.28. У розділі А "Провадження за скаргами та витребуваними
справами" обліковуються скарги на рішення, ухвали і постанови
суду, що набрали чинності й можуть бути оскаржені в порядку
нагляду. Скарги на неправильні дії судових працівників, тяганину в
розгляді справ та скарг, виконання судових рішень в даному розділі
не обліковуються. 4.29. Скарги на рішення, ухвали, постанови, що надійшли
повторно, обліковуються як такі, що надійшли вперше. 4.30. У розділі А обліковуються справи, витребувані за
скаргами та поданнями, зокрема за поданнями управлінь юстиції,
справи, витребувані з метою проведення узагальнень судової
практики, щодо яких було винесено протести. 4.31. У розділі Б "Провадження справ за протестами"
обліковуються справи за протестами: а) Голови Верховного Суду України, Генерального прокурора
України, їх заступників; б) голів Верховного суду Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських судів та їх
заступників; в) прокурорів Автономної Республіки Крим, обласних, міст
Києва та Севастополя та прирівняних до них прокурорів та
заступників цих прокурорів; г) голови військового суду регіонів, Військово-Морських Сил
України, військового прокурора (на правах прокурора області). 4.32. У графі 16 розділу Б обліковуються справи, розглянуті
понад строки, встановлені ст. 335 ЦПК України ( 1503-06 ). 4.33. У розділі В обліковуються результати розгляду справ за
задоволеними протестами (графи 11, 13 розділу Б). Це справи, в яких рішення, ухвали, постанови судів першої та
касаційної інстанцій (у звітах Верховного Суду України також і
наглядної інстанції) скасовано повністю, частково, змінено,
винесено інші постанови та ухвали в порядку нагляду. 4.34. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні,
Київський і Севастопольський міські суди не заповнюють показники
про розгляд справ у наглядній інстанції (графи 4, 5, 12 ,15, 18).
Ці графи заповнюються лише Верховним Судом України. Якщо одна й та
сама справи розглядалася в касаційній і наглядній інстанціях, то
слід показувати результати розгляду справи в кожній інстанції. 4.35. У розділах Б, В обліковуються всі опротестовані
рішення, ухвали, постанови, які можуть бути предметом розгляду
наглядної інстанції. 4.36. У розділі В "Результати розгляду справ за задоволеними
протестами" обліковуються за задоволеними протестами рішення,
ухвали та постанови судів першої інстанції, касаційної і наглядної
інстанцій. У графі 19 даного розділу обліковуються всі ухвали та
постанови (ухвали про закриття справи, залишення заяви без
розгляду, зупинення провадження в справі тощо), що не ввійшли до
попередніх граф зазначеного звіту. 4.37. Скасовані та змінені в касаційному порядку ухвали та
постанови суду першої інстанції (за числом осіб) обліковуються в
звіті за формою N 6, п. 1 довідки до розділу Б; у порядку нагляду
- у звіті за формою N 8, розділі Г, графі 25, рядку 1. Ухвали та постанови, винесені судом першої інстанції,
обліковуються в звіті за формою N 1 у розділі А, графах 14, 15,
п.11 довідки до розділу А.
Звіт за формою N 1-Е "Звіт про розгляд касаційною і нагдядною
інстанціями Верховного Суду України кримінальних справ щодо
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі"
4.38. Звіт за формою N 1-Е складається касаційною чи
наглядною інстанцією Верховного Суду України тільки щодо осіб,
засуджених до довічного позбавлення волі, в розрізі статей
Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ), санкціями яких
передбачено покарання - довічне позбавлення волі. 4.39. Особи, засуджені до довічного позбавлення волі, щодо
яких касаційною чи наглядною інстанцією Верховного Суду України
розглянуті справи, обліковуються у звіті незалежно від того,
оскаржували вони вирок чи ні, вносився відносно них протест чи ні. 4.40. У графах 1-6 обліковуються особи, щодо яких справи
розглядалися у касаційному порядку, а в графах 7-12 - особи, щодо
яких справи розглядалися в порядку нагляду. 4.41. У графах 1, 7 зазначеного звіту обліковуються особи,
щодо яких вироки касаційною чи наглядною інстанцією Верховного
Суду України залишено без змін. 4.42. Особи, яким довічне позбавлення волі касаційною чи
наглядною інстанцією Верховного Суду України замінено на
позбавлення волі на певний строк з перекваліфікацією злочину,
відображаються у графах 2,8, без перекваліфікації злочину - у
графах 3, 9 зазначеної форми звіту. 4.43. У графах 4, 10 зазначеної форми звіту обліковуються
особи, засуджені до довічного позбавлення волі, щодо яких вироки
скасовані касаційною чи наглядною інстанцією Верховного Суду
України. 4.44. Особи, помилувані Президентом України, обліковуються в
графі 13 зазначеної форми звіту. 4.45. Крім того, результати розгляду кримінальних справ щодо
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, касаційною чи
наглядною інстанцією Верховного Суду України, відображаються у
відповідних розділах статистичних звітів за формами N 6 і N 8 .
Розділ 5. Прикінцеві положення
Статистичні звіти за формами N 10 - "Звіт про засуджених та
міри кримінального покарання", N 10-А - "Дані про кількість осіб,
засуджених за статтями Кримінального кодексу України" ( 2001-05,
2002-05 ), N 11 - "Звіт про склад засуджених, місце і час вчинення
злочину", N 11-А - "Звіт про засуджених за окремими галузями
господарства", N 12 - "Звіт про неповнолітніх засуджених"
складаються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та
Севастопольським міськими управліннями юстиції за допомогою
програми "Автоматизація судової статистики (обробка статистичних
карток на підсудного)", на підставі статистичних карток на
підсудного, що заповнюються особисто суддею на кожну особу, що
проходить в кримінальній справі.
Начальник управління соціальної
статистики Держкомстату України І.В.Калачова
Заступник голови судової колегії
в кримінальних справах Верховного
Суду України В.І.Кононенко
Директор Судового департаменту
Міністерства юстиції України В.В.Юрченкоon top