Про внесення доповнень до наказів ДПА України
ДПА України; Order on February 16, 200492
Document z0267-04, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2012, on the basis - z1533-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2004 N 92
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2004 р.
за N 267/8866
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1688 ( z1533-11 ) від 21.12.2011 }
Про внесення доповнень до наказів ДПА України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації
N 518 ( z1176-04 ) від 06.09.2004
N 519 ( z1177-04 ) від 06.09.2004
N 571 ( z1388-04 ) від 30.09.2004
N 146 ( z0497-05 ) від 20.04.2005
N 341 ( z0971-05 ) від 16.08.2005
N 303 ( z0580-07 ) від 24.05.2007
Наказами Державної податкової служби
N 1015 ( z0042-11 ) від 24.12.2010
N 36 ( z0188-11 ) від 24.01.2011
N 56 ( z0192-11 ) від 31.01.2011
N 114 ( z0397-11 ) від 28.02.2011
N 115 ( z0399-11 ) від 28.02.2011
Наказом Міністерства фінансів
N 1675 ( z1536-11 ) від 20.12.2011 }
На виконання законів України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), зі змінами та доповненнями, "Про
електронні документи та електронний документообіг" ( 851-15 ) та
"Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), а також з метою
приведення нормативно-правових актів ДПА України у відповідність
до зазначених законів Н А К А З У Ю:
1. Доповнити відповідні пункти нормативно-правових актів ДПА
України (додаток) новим абзацом такого змісту: "Податкова
звітність може бути надана податковому органу за добровільним
рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання
чинного законодавства, що регулює ці питання".
2. Департаменту автоматизації процесів оподаткування
(Семирга М.І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію.
3. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.), Департаменту
оподаткування юридичних осіб (Богдан А.В.), Департаменту
оподаткування фізичних осіб (Дубель В.С.), Департаменту
податкового аудиту та валютного контролю (Боєнко Л.Є.),
Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів (Радченко А.П.)
ураховувати вимоги пункту 1 цього наказу при розробці порядків
(методичних рекомендацій, інструкцій, положень, пояснень тощо)
заповнення та подання до державних податкових органів звітних
документів платників податків юридичних та фізичних осіб.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державної податкової адміністрації України
відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Ю.Ф.Кравченко

Додаток
до наказу Державної
податкової адміністрації
України
16.02.2004 N 92

ПУНКТИ
нормативно-правових актів ДПА України,
що доповнюються новим абзацом

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 56 ( z0192-11 ) від 31.01.2011 }

{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної податкової адміністрації N 234
( z0308-97 ) від 11.07.97, до якого вносились зміни } 2. Пункт 1.8
розділу 1 Порядку ведення податкового обліку та складання
податкової звітності результатів спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 11.07.97 N 234
( z0308-97 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.08.97 за N 308/2112 (у редакції наказу ДПА України від 16.01.98
N 24) (із змінами та доповненнями).

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 303 ( z0580-07 ) від 24.05.2007 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 114 ( z0397-11 ) від 28.02.2011 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 115 ( z0399-11 ) від 28.02.2011 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 114 ( z0397-11 ) від 28.02.2011 }

{ Пункт 7 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної податкової адміністрації N 35
( z0126-98 ) від 19.01.98, до якого вносились зміни } 7. Пункт 17
Порядку податкового обліку виграшів та витрат осіб, а також
порядку звітності суб'єктів грального бізнесу, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 19.01.98
N 35 ( z0126-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.02.98 за N 126/2566.
8. Пункт 9 Порядку обчислення прибутку діючого підприємства,
розташованого на території Закарпатської області, одержаного від
інвестування в його реконструкцію або в його модернізацію, що
звільняється від оподаткування, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 01.02.99 N 61 ( z0096-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.99 за
N 96/3389.
{ Пункт 9 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної податкової адміністрації N 111
( z0176-99 ) від 05.03.99, до якого вносились зміни } 9. Підпункт
7.2 пункту 7 розділу I та пункт 2 розділу II Порядку обчислення
прибутку, одержаного від здійснення інвестицій на діючих
підприємствах, розташованих на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області, та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності з реалізації інвестиційного
проекту, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації
України від 05.03.99 N 111 ( z0176-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.03.99 за N 176/3469 (із змінами та
доповненнями).

10. Підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 розділу I та пункт 2 розділу
II Порядку визначення прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони
"Яворів", та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 31.03.99 N 162
( z0227-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.04.99 за N 227/3520.
11. Пункти 7.1, 7.2 розділу I та пункт 2 розділу II Порядку
обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних
проектів суб'єктами спеціальної економічної зони
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс-Трускавець", та
складання відокремленого балансу фінансово-господарської
діяльності, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 07.06.99 N 290 ( z0394-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за
N 394/3687.
12. Підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 розділу I та пункт 2 розділу
II Порядку визначення прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони
"Славутич", та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 22.07.99 N 385
( z0529-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.08.99 за N 529/3822.
13. Підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 розділу I та пункт 2 розділу
II Порядку визначення прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності, які
здійснюють свою діяльність на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області, та складання відокремленого балансу
фінансово-господарської діяльності, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 31.08.99 N 469
( z0605-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08.09.99 за N 605/3898.
{ Пункт 14 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної податкової адміністраціі N 627
( z0820-99 ) від 15.11.99, до якого вносились зміни }
14. Підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 Порядку обчислення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на
діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території
міста Шостки Сумської області, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 15.11.99 N 627 ( z0820-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.99 за
N 820/4113.
{ Пункт 15 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державної податкової адміністрації N 647
( z0822-99 ) від 19.11.99, до якого вносились зміни }
15. Підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 Порядку обчислення
прибутку, одержаного від освоєння інвестицій діючого підприємства,
на якому проведено реконструкцію або модернізацію і яке здійснює
свою діяльність на території пріоритетного розвитку в
Чернігівській області, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.11.99 N 647 ( z0822-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.99 за
N 822/4115.
16. Підпункт 6.1 пункту 6 Порядку обчислення прибутку
суб'єктів спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко",
одержаного від реалізації інвестиційного проекту, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 24.05.2000
N 259 ( z0337-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.06.2000 за N 337/4558.
17. Підпункт 6.1 пункту 6 Порядку обчислення прибутку
суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаного від
реалізації інвестиційного проекту, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 29.05.2000 N 266
( z0336-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.06.2000 за N 336/4557.
18. Підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I та пункт 2 розділу
II Порядку обліку, обчислення прибутку, одержаного від реалізації
інвестиційного проекту на території міста Харкова, та складання
відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності з
реалізації інвестиційного проекту, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України від 17.07.2000 N 384
( z0472-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.08.2000 за N 472/4693.
19. Підпункти 7.1 та 7.2 пункту 7 Порядку обчислення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту,
суб'єктами спеціальної економічної зони "Миколаїв", затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 06.10.2000
N 520 ( z0730-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.10.2000 за N 730/4951.
20. Підпункти 9.1 та 9.2 пункту 9 Порядку обчислення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на
територіях пріоритетного розвитку в Автономній Республіці Крим,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.03.2001 N 84 ( z0266-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.03.2001 за N 266/5457.
21. Підпункт 7.1 пункту 7 Порядку обчислення прибутку,
одержаного від реалізації інвестиційного проекту на території СЕЗ
"Порт Крим" в Автономній Республіці Крим, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 N 85
( z0267-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.03.2001 за N 267/5458.
22. Підпункти 8.1 та 8.2 пункту 8 Порядку обліку та
обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного
проекту на території пріоритетного розвитку у Волинській області,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 07.09.2001 N 354 ( z0842-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.09.2001 за N 842/6033.
{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 1015 ( z0042-11 ) від 24.12.2010 }
{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби N 36 ( z0188-11 ) від 24.01.2011 }
25. Пункт 1 Порядку складання Розрахунку сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 28.02.2003 N 98 ( z0221-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.03.2003 за N 221/7542 (із змінами та
доповненнями).
26. Підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 Порядку обчислення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту на
діючих підприємствах, які провадять свою діяльність на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 26.03.2003
N 140 ( z0266-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.04.2003 за N 266/7587.

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 1675 ( z1536-11 ) від 20.12.2011 }

Заступник директора
департаменту автоматизації
процесів оподаткування Б.Т.Миськівon top