Document z0265-17, valid, current version — Revision on December 14, 2018, on the basis - z1387-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2017  № 680/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 265/30133

Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

{Заголовок Наказу в редакції  Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1300/5 від 27.04.2018
№ 3801/5 від 04.12.2018}

Відповідно до статей 50, 56, 57, 86, 87, 93, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України, підпункту 95-8 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою своєчасного визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, зі слідчих ізоляторів до установ виконання покарань, встановлення порядку їх переведення у випадках, визначених законом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, що додається.

2. Затвердити Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, що додається.

{Пункт 2 в редакції  Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ для проведення державної реєстрації відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
27.02.2017  № 680/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2017 р.
за № 265/30133

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

І. Загальні положення

1. Це Положення, що розроблено відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, визначає особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, вид установ виконання покарань, а також механізм направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, до установ виконання покарань та їх переведення.

2. Вид виправної колонії особам, засудженим до довічного позбавлення волі чи позбавлення волі на певний строк, визначається на підставі Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексів України.

3. Порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, їх переведення з однієї установи виконання покарань до іншої визначається Кримінально-виконавчим кодексом України та цим Положенням.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі та члени сім'ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

запит на наряд - документ, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої, та інша інформація про засудженого, необхідна для визначення установи, в якій особа має відбувати покарання;

зона діяльності міжрегіонального управління - адміністративно-територіальні одиниці, на територію яких поширюються повноваження відповідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональне управління);

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, в межах зони діяльності міжрегіонального управління, а також переведення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та арешту, в межах зони діяльності міжрегіонального управління;

{Абзац п'ятий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

наряд - рішення, що видається підрозділом по контролю за виконанням судових рішень для направлення особи (осіб), засудженої(их) до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, яка (які) підлягає(ють) направленню до установи виконання покарань або переведенню для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої;

педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган виховної колонії, головним завданням якого є розгляд питань та надання пропозицій адміністрації виховної колонії щодо організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, удосконалення навчально-виховного процесу;

підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь, на який згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;

{Абзац восьмий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

протокол комісії - документ, у якому фіксуються перебіг та результати проведення засідання комісії, прийняті рішення за результатами обговорення винесених на розгляд питань;

спостережна комісія - орган, діяльність якого передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429;

установа виконання покарань - арештні доми, кримінально-виконавчі установи (виправні центри, виправні колонії), спеціальні виховні установи (виховні колонії), слідчі ізолятори у випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України;

центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.

{Абзац дванадцятий пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

ІІ. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії, місця відбування покарання особам, засудженим до арешту та обмеження волі

1. До виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання направляються:

засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності;

засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Не підлягають направленню із слідчих ізоляторів до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання:

{Абзац п'ятий пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Абзац шостий пункту 1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

особи, які не пройшли повний курс лікування венеричного захворювання, активної форми туберкульозу, психічного розладу, алкоголізму та наркоманії;

особи, яких засуджено за вчинення умисного злочину в період відбування покарання у виді арешту або обмеження волі.

2. До виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання направляються:

чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини.

3. До виправних колоній середнього рівня безпеки направляються:

1) жінки:

засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії;

2) чоловіки:

вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини;

які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;

засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі.

4. До виправних колоній максимального рівня безпеки направляються чоловіки:

засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії;

засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;

засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі.

5. До виправних колоній максимального рівня безпеки з відбуванням покарання у звичайних жилих приміщеннях направляються чоловіки:

засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;

яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії;

які раніше двічі в будь-якій послідовності були засуджені до позбавлення волі за такі злочини: проти основ національної безпеки України; умисне вбивство; умисне тяжке тілесне ушкодження; захоплення заручників; зґвалтування; розбій, вчинений при обтяжуючих обставинах; вимагання, вчинене при обтяжуючих обставинах; виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт; створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем; незаконне заволодіння транспортним засобом при обтяжуючих обставинах; контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв`язку з їх діяльністю, пов`язаною із здійсненням правосуддя; злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи; втеча з місця позбавлення волі або з-під варти; посягання на життя представника іноземної держави - і які знову вчинили будь-який з перелічених злочинів, за який вони засуджені до покарання у виді позбавлення волі.

6. До виправних колоній максимального рівня безпеки з відбуванням покарання у приміщеннях камерного типу або відповідних секторах направляються чоловіки:

засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі;

яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі;

засуджені за умисні особливо тяжкі злочини;

засуджені за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період відбування покарання у виді позбавлення волі;

які раніше були засуджені до позбавлення волі за будь-який з таких злочинів: проти основ національної безпеки України; умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; захоплення заручників; зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, малолітньої чи малолітнього; розбій, вчинений організованою групою або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; вимагання, вчинене організованою групою або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження; створення злочинної організації; бандитизм; терористичний акт; посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця; посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя; злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи; втеча з місця позбавлення волі або з-під варти - і які знову вчинили будь-який з перелічених злочинів, за який вони засуджені до покарання у виді позбавлення волі.

7. Неповнолітні особи, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, направляються із слідчих ізоляторів до спеціальних виховних установ.

{Пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

8. Особи, які вчинили злочин у неповнолітньому віці і до набрання вироком законної сили досягли повноліття, направляються до виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.

9. Особа визнається такою, що раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі, у разі, якщо вона раніше була засуджена до покарання у виді позбавлення волі та відбувала його в кримінально-виконавчих установах чи слідчому ізоляторі.

10. Особи, засуджені до арешту, відбувають покарання в арештних домах, як правило, за місцем засудження.

11. Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах відкритого типу (далі - виправні центри), як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх місця проживання до засудження.

ІІІ. Порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту та обмеження волі, до установ виконання покарань

1. Направлення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, до установ виконання покарань, їх переведення до іншої установи здійснюються на підставі запиту на наряд щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань (додаток 1), на підставі якого видається наряд про направлення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань (додаток 2).

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

2. Наряди видаються підрозділами міжрегіонального управління та Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, які здійснюють контроль за виконанням судових рішень, на підставі відповідних рішень міжрегіональних і центральної комісій.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

3. Без нарядів із СІЗО до установ виконання покарань направляються:

{Абзац перший пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Абзац другий пункту 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

неповнолітні особи чоловічої статі, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - до Кременчуцької виховної колонії;

{Абзац другий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

засуджені до позбавлення волі на певний строк чоловіки, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах, - до Менської виправної колонії (№ 91);

{Абзац четвертий пункту 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

чоловіки, уперше засуджені до позбавлення волі на певний строк за злочини, вчинені з необережності, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та правоохоронних органах, - до Кагарлицької виправної колонії (№ 115);

уперше засуджені до позбавлення волі вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років, - до Кам’янської виправної колонії (№ 34);

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

неодноразово засуджені до позбавлення волі вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років, - до Чернігівської виправної колонії (№ 44).

4. За нарядами підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень (додаток 3), виданими на підставі запиту на наряд щодо направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі (додаток 4), направляються:

до установ виконання покарань, які знаходяться у межах зони діяльності міжрегіонального управління, - особи, засуджені до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, а також засуджені, яким обмеження волі призначено відповідно до статті 82 Кримінального кодексу України;

до виправних центрів - особи у порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі на певний строк на підставі відповідного рішення суду, крім випадків, передбачених пунктами 3, 5 цього розділу.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

5. За нарядами підрозділу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, направляються:

особи, засуджені до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, розмістити яких немає змоги через відсутність достатньої кількості місць у виправних колоніях чи секторах визначеного рівня безпеки у зоні діяльності міжрегіонального управління або місць для окремого розміщення осіб, яких засуджено за одним вироком суду;

особи, які до засудження постійно проживали за межами адміністративно-територіальної одиниці, де вони вчинили злочин, та мають постійні соціальні зв`язки з близькими родичами та членами сім’ї за межами зони діяльності міжрегіонального управління.

{Абзац четвертий пункту 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Абзац п'ятий пункту 5 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Пункт 6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

6. Запит на наряд та матеріали, необхідні для розгляду питань, визначених пунктом 5 цього розділу, скеровуються до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України підрозділом міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення міжрегіональною комісією. Запит підписується керівником цього підрозділу та керівником міжрегіонального управління чи його заступником. До запиту додається копія протоколу міжрегіональної комісії про визначення засудженому установи виконання покарань.

{Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

7. Наряди на запити готуються підрозділом міжрегіонального управління чи Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

{Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

8. Наряд, виданий підрозділом міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, підписується керівником підрозділу, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, та керівником міжрегіонального управління або його заступником.

9 Наряд, виданий Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, підписується начальником Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України (його першим заступником) та надсилається ініціатору запиту, а копія наряду - до міжрегіонального управління.

{Пункт 9 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Пункт 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

10. Копія наряду, виданого міжрегіональним управлінням, надсилається до підрозділу Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який здійснює контроль за виконанням судових рішень.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

11. В окремих випадках, визначених статтею 10 та частиною другою статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України, за заявою особи наряди на запити готуються Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України після надання пропозицій оперативних підрозділів міжрегіонального управління та Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

{Пункт 11 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

12. За прийнятим центральною чи міжрегіональною комісією рішенням про переведення засудженого відповідний підрозділ, який здійснює контроль за виконанням судових рішень, на підставі витягу з протоколу засідання комісії протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення відповідною комісією готує наряд на переведення засудженого.

{Пункт 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3801/5 від 04.12.2018}

IV. Переведення засуджених

{Пункт 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

{Пункт 2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

1. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстави «відповідно до його місця проживання до засудження» здійснюється на підставі клопотання засудженого, підпис якого засвідчується керівником адміністрації установи виконання покарань. До клопотання додаються довідка з особової справи засудженого, копії паспортного документа (або іншого документа, що посвідчує особу) та документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування до засудження. Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

2. Переведення засудженого для дальшого відбування покарання з однієї виправної чи виховної колонії до іншої з підстави «відповідно до місця постійного проживання близьких родичів та/або членів сім’ї засудженого» здійснюється на підставі клопотання засудженого або близького родича чи члена сім’ї засудженої особи. Підпис засудженого на клопотанні засвідчується керівником адміністрації установи виконання покарань. Клопотання подається через адміністрацію установи виконання покарань, що здійснює виконання кримінальних покарань, до центральної комісії.

{Абзац першиий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}

У клопотанні про переведення має міститися додаткова інформація щодо всіх близьких родичів та членів сім’ї засудженого відповідно до ступеня їх спорідненості та місця їх постійного проживання.

До клопотання про переведення додаються довідка-витяг з особової справи засудженого, копії паспортних документів засудженої особи та близьких родичів чи членів сім’ї засудженої особи, а також оригінали або нотаріально засвідчені копії довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування близького родича чи члена сім’ї, який звернувся з клопотанням, документів, що підтверджують наявність родинних стосунків (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо).

До свідоцтва про народження дитини засудженого додатково додаються довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування дитини та інформація служби у справах дітей за місцем проживання дитини та за місцем проживання засудженого про позбавлення або поновлення його батьківських прав.

3. Зміна умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки здійснюється центральною комісією за поданням адміністрації виправної колонії щодо зміни умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки, погодженим керівником міжрегіонального управління (додаток 5).

У випадках, коли подання передбачає переведення засудженого у більш суворі умови тримання або збільшує обсяг установлених правообмежень, воно обов’язково погоджується зі спостережною комісією.

4. Переведення засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку, із виховної колонії до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання здійснюється центральною комісією за наявності рішення педагогічної ради та подання адміністрації виховної колонії щодо переведення засудженого із виховної колонії до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, погодженого зі службою у справах дітей (додаток 6).

5. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого здійснюється на підставі рішення центральної комісії за поданням адміністрації виправного центру щодо переведення засудженого до обмеження волі до іншого виправного центру, погодженим із керівником міжрегіонального управління та спостережною комісією (додаток 7).

У разі ініціювання переведення осіб, засуджених до обмеження волі, з одного виправного центру до іншого до подання додаються документи, які підтверджують наявність родинних стосунків та місце проживання близьких родичів, що визначені абзацами другим - четвертим пункту 4 цього розділу.

У разі ініціювання переведення осіб, засуджених до обмеження волі, з одного виправного центру до іншого наявність поважних причин має бути документально підтверджена.

V. Особливості виконання рішень суду та комісій з питань відбування покарання, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі

1. Початок строку відбування покарання в приміщеннях камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки або секторах максимального рівня безпеки колоній середнього рівня безпеки особам, які переведені з виправних колоній середнього рівня безпеки чи звичайних жилих приміщень до цих колоній або секторів на підставах, встановлених частиною третьою статті 101 Кримінально-виконавчого кодексу України, обчислюється з дня їх прибуття до приміщення камерного типу колонії або сектору максимального рівня безпеки.

2. Початок строку відбування покарання в приміщеннях камерного типу особам, засудженим до довічного позбавлення волі, обчислюється з дня поміщення таких осіб до сектору максимального рівня безпеки слідчого ізолятора.

3. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань зобов'язана протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів на вибір засудженого.

4. При вирішенні питання переведення засуджених, які стають на шлях виправлення, з приміщень камерного типу у звичайні жилі приміщення колонії максимального рівня безпеки або колонії середнього рівня безпеки слід керуватись строками, установленими статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу України стосовно засуджених, направлених для відбування покарання до цих установ із слідчого ізолятора.

5. При визначенні рівня безпеки виправної колонії засудженим до позбавлення волі враховуються рішення:

судів України;

судів республік колишнього СРСР;

судів іноземних держав, якщо відповідно до міждержавних угод засудженого було прийнято на територію України для подальшого відбування покарання;

судів іноземних держав, якщо відповідно до статті 9 Кримінального кодексу України правові наслідки вироку суду іноземної держави враховано судом України при кваліфікації нового злочину та призначенні покарання;

судів іноземних держав, якщо вони визнані відповідно до пункту 19 Протоколу від 28 березня 1997 року до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року, який ратифіковано Верховною Радою України 03 березня 1998 року.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченко


Додаток 1
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 1 розділу IІІ)

ЗАПИТ
на наряд щодо направлення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження

Кількість попередніх судимостей (статті)

Визначений вид установи виконання покарань

Місце проживання (область, населений пункт)

Соціальні зв’язки (область, населений пункт, місце проживання близьких родичів, ступінь родинних стосунків)

Номери установ, куди направлено співучасників

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1__________
Примітки:


1. У графі 3 цифрою зазначається кількість попередніх судимостей.
2. У графі 4 цифрою зазначається вид установи виконання покарань:
1 - виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для засуджених чоловіків;
2 - виправна колонія мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для засуджених жінок;
3 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для чоловіків, уперше засуджених до позбавлення волі;
4 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для жінок, уперше засуджених до позбавлення волі;
5 - виправна колонія мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для жінок, неодноразово засуджених до позбавлення волі;
6 - виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, уперше засуджених до позбавлення волі;
7 - виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі;
8 - виправна колонія максимального рівня безпеки (відбування покарання у звичайних жилих приміщеннях);
9 - виховна колонія для неповнолітніх осіб чоловічої статі, вперше засуджених до позбавлення волі.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}


Додаток 2
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 1 розділу IІІ)

НАРЯД
про направлення осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, із слідчих ізоляторів до установ виконання покарань

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}


Додаток 3
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 4 розділу IІІ)

НАРЯД

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}


Додаток 4
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 4 розділу IІІ)

ЗАПИТ
на наряд щодо направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1300/5 від 27.04.2018}


Додаток 5
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 5 розділу ІV)

ПОДАННЯ
адміністрації виправної колонії щодо зміни умов тримання засудженого шляхом переведення його до виправної колонії іншого рівня безпеки


Додаток 6
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 6 розділу ІV)

ПОДАННЯ
адміністрації виховної колонії щодо переведення засудженого із виховної колонії до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання


Додаток 7
до Положення про визначення особам,
засудженим до довічного позбавлення
волі та позбавлення волі на певний
строк, виду колонії, порядок направлення
для відбування покарання осіб,
засуджених до довічного позбавлення
волі, позбавлення волі на певний строк,
арешту й обмеження волі,
та їх переведення
(пункт 7 розділу ІV)

ПОДАННЯ
адміністрації виправного центру щодо переведення засудженого до обмеження волі до іншого виправного центруon top