Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів
Держкомпідприємництво, Мінприроди України; Order on February 11, 201114/41
Document z0264-11, valid, current version — Adoption on February 11, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 18, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.02.2011 N 14/41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 2011 р.
за N 264/19002

Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких наказів

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Є М О:
1. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства екології та природних
ресурсів України від 12.02.2001 N 24/43 ( z0178-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за
N 178/5369; наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства екології та природних
ресурсів України від 13.02.2001 N 30/50 ( z0184-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з видобування уранових руд", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 01.03.2001 за N 184/5375; наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства екології та природних
ресурсів України від 13.02.2001 N 31/51 ( z0185-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з пошуку (розвідки) корисних копалин", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 185/5376; наказ Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 31.07.2007 N 107/370
( z0954-07 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з видобування корисних копалин із
родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до
Державного фонду родовищ корисних копалин", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 17.08.2007 за N 954/14221.
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державній службі геології та надр України
(Ставицький Е.А.) забезпечити публікацію цього наказу у засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр екології
та природних ресурсів
України М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушкоon top