Document z0258-08, invalid, current version — Loss of force on June 5, 2009, on the basis - z0439-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.03.2008 N 124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2008 року
за N 258/14949
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
палива та енергетики
N 220 ( z0439-09 ) від 23.04.2009 }
Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго
від 2 квітня 2007 року N 173

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29 грудня 2007 року N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2008 році" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Мінпаливенерго від
2 квітня 2007 року N 173 ( z0382-07 ) "Про затвердження Порядку
надання погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних
операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного
у газоподібному стані українського походження за
зовнішньоекономічними контрактами (договорами)", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 року за N 382/13649
(далі - наказ), такі зміни:
1.1. У преамбулі наказу ( z0382-07 ) слова та цифри "від
29 грудня 2006 року N 1852 ( 1852-2006-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2007 році" замінити на слова та цифри "від
29 грудня 2007 року N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2008 році".
1.2. У пункті 1 Порядку ( z0382-07 ) слова та цифри "від
29 грудня 2006 року N 1852 ( 1852-2006-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2007 році" замінити на слова та цифри "від
29 грудня 2007 року N 1411 ( 1411-2007-п ) "Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2008 році".
1.3. У пункті 2 Порядку ( z0382-07 ) слова та цифри "у 2007
році" замінити на слова та цифри "у 2008 році".
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Стадник Т.С.) після підписання даного наказу
забезпечити в установленому порядку подання його на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Бугайова О.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенкоon top