Document z0252-18, valid, current version — Revision on November 2, 2018, on the basis - z1134-18

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2018  № 49/180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 252/31704

Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 469/1679 від 14.09.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 469/1679 від 14.09.2018}

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 352-р “Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції”, з метою встановлення механізму організації надання військовослужбовцям вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та підготовки визначених цивільних закладів охорони здоров’я НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію щодо механізму організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання такої допомоги;

Перелік закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 469/1679 від 14.09.2018}

2. Управлінню екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України, Головному військово-медичному управлінню Збройних Сил України спільно зі структурними підрозділами охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Національною академією медичних наук України у тримісячний строк організувати підготовку визначених закладів охорони здоров’я для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 469/1679 від 14.09.2018}

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України та заступника Міністра охорони здоров’я України (згідно з розподілом обов’язків).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

Виконуюча обов’язки
Міністра охорони
здоров’я УкраїниУ. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Асоціації міст України

Президент Національної академії
медичних наук УкраїниО.В. Слобожан


В.І. ЦимбалюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства охорони
здоров’я України
07.02.2018 № 49/180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 252/31704

ІНСТРУКЦІЯ
щодо механізму організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання такої допомоги

1. Ця Інструкція визначає механізм організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану (далі - військовослужбовці), в закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць (далі - заклади охорони здоров’я) та державних установах Національної академії медичних наук України (далі - НАМН).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 469/1679 від 14.09.2018}

2. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами України з питань охорони здоров’я, у тому числі цією Інструкцією.

3. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання військовослужбовцям вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, не припиняють основної діяльності щодо медичного обслуговування населення України.

4. Основні завдання закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям:

прийом, реєстрація та облік щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців;

надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги і лікування поранених (хворих) військовослужбовців;

проведення медичної та фізичної реабілітації поранених (хворих).

5. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, відповідно до покладених на них завдань, що визначені пунктом 4 цієї Інструкції, за повідомленням Міноборони:

готують резерв профільних ліжок для прийому поранених (хворих) військовослужбовців;

створюють запаси лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та її препаратів;

забезпечують можливість одночасного прийому не менше 10-15 осіб поранених (хворих) військовослужбовців;

надають медичну допомогу та здійснюють лікування поранених (хворих) військовослужбовців відповідно до медичних стандартів, що впроваджуються згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 листопада  2012 року за № 2001/22313 (із змінами);

ведуть облік щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні, згідно з формами 1-3 (додатки 1-3);

проводять облік дефектів щодо своєчасності і якості надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;

інформують робочі групи щодо потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, виробах медичного призначення, донорській крові та її препаратів для забезпечення лікування поранених (хворих) військовослужбовців.

Заклади охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, співпрацюють з державними установами НАМН, а також з вищими медичними навчальними закладами та закладами охорони здоров’я Міноборони.

6. Військово-лікарська експертиза організовується і проводиться пораненим (хворим) військовослужбовцям після завершення їх лікування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року № 708 “Про порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи”.

7. Організація надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, покладається на МОЗ спільно з Міноборони.

Для організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я в межах адміністративно-територіальних одиниць можуть створюватися робочі групи.

Для забезпечення ефективної взаємодії Міноборони направляє представників від органів управління медичним забезпеченням Збройних Сил України до відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я визначених обласних державних адміністрацій, які включаються до складу робочих груп.

Робочі групи:

розпочинають роботу за повідомленням Міноборони;

здійснюють заходи щодо організації готовності закладів охорони здоров’я щодо прийому поранених (хворих) військовослужбовців, надання їм вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

організовують взаємодію з органами управління медичним забезпеченням Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

забезпечують ведення обліку щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, та подання даних обліку до військових органів управління медичним забезпеченням;

здійснюють контроль за своєчасною випискою поранених (хворих) військовослужбовців після завершення лікування або переведенням їх в інші заклади охорони здоров’я Міноборони, МОЗ чи державні установи НАМН;

припиняють роботу після завершення лікування та виписки всіх військовослужбовців із закладів охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям.

8. Заповнення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, здійснюється з попереднім повідомленням і погодженням щодо кількості та термінів направлення поранених (хворих) військовослужбовців Міноборони, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Медичну евакуацію поранених (хворих) військовослужбовців до закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН здійснюють санітарним транспортом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, за потреби використовується спеціалізований санітарний транспорт системи екстреної медичної допомоги.

9. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям здійснюється медичними працівниками закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання такої медичної допомоги.

Медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у профільних відділеннях закладів охорони здоров’я та державних установах НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, підлягають бронюванню відповідно до чинного законодавства.

НАМН і вищі медичні навчальні заклади за потреби підсилюють заклади охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, медичними фахівцями необхідної спеціальності та кваліфікації. Направлення таких фахівців здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (із змінами).

Прикомандировані медичні фахівці повертаються на постійне місце роботи.

Виконуючий обов’язки
начальника Головного
військово-медичного
управління
Збройних Сил України -
начальника медичної служби
Збройних Сил України
полковник медичної служби
О.В.Охонько

Заступник начальника
Управління екстреної
медичної допомоги
та медицини катастроф
Міністерства охорони
здоров’я України


О.О. ПолупанДодаток 1
до Інструкції щодо механізму організації
надання вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги військовослужбовцям
у закладах охорони здоров’я,
що залучаються для надання
такої допомоги
(пункт 5)

Форма 1

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК
поранених і хворих військовослужбовців, які станом
на “__” _______ 20__ р.
перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я
_____________________________________________________ області

(державних установах ___________________ НАМН України)

№ з/п

Найменування закладу охорони здоров’я, ДУ НАМН

Надійшло на лікування (осіб)

Виписано (осіб)

Перебуває на лікуванні (осіб)

Готується до виписки на наступний день (осіб)Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2. Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00 поточного дня.

3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).Додаток 2
до Інструкції щодо механізму організації
надання вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги військовослужбовцям
у закладах охорони здоров’я,
що залучаються для надання
такої допомоги
(пункт 5)

Форма 2

ОБЛІК
поранених і хворих військовослужбовців,
які “__” _______ 20___ р.
надійшли на стаціонарне лікування у заклади охорони здоров’я
________________________________________ області

(клініки державної установи ________________ НАМН України)

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я, по батькові

Військова частина

Діагноз

Стан

Примітка

Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)

12Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2. Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00 поточного дня.

3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).Додаток 3
до Інструкції щодо механізму організації
надання вторинної (спеціалізованої)
та третинної (високоспеціалізованої)
медичної допомоги військовослужбовцям
у закладах охорони здоров’я,
що залучаються для надання
такої допомоги
(пункт 5)

Форма 3

ОБЛІК
поранених і хворих військовослужбовців, які готуються до виписки на наступний
день - “__” ___________ 20___ р.
із закладів охорони здоров’я
____________________________________________області

(клінік державної установи ______________________ НАМН України)

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я, по батькові

Військова частина

Діагноз

Стан, необхідність супроводу

Примітка

Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)

12Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.

2. Донесення подаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України,
Міністерства охорони
здоров’я України
07.02.2018 № 49/180

ПЕРЕЛІК
закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 469/1679 від 14.09.2018}

Виконуючий обов’язки
начальника Головного
військово-медичного
управління
Збройних Сил України -
начальника медичної служби
Збройних Сил України
полковник медичної служби
О.В. Охонько

Заступник начальника
Управління екстреної
медичної допомоги
та медицини катастроф
Міністерства охорони
здоров’я України


О.О. Полупанon top