Document z0240-16, valid, current version — Adoption on January 27, 2016
( Last event — Entry into force, gone March 18, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.01.2016  № 26


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2016 р.
за № 240/28370

Про внесення змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Відповідно до статті 47 Закону України «Про автомобільний транспорт» та підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, а також з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень НАКАЗУЮ:

1. Пункт 11.1 глави 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568, після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Товарно-транспортна накладна може оформлюватись суб’єктом господарювання без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Омеляна В.В.

Міністр

А.М. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
аграрної політики
та продовольства України

Міністр охорони здоров'я України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

Голова Національної поліції України
підполковник поліції

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
фіскальної служби України

В.о. Голови
Державної служби України
з безпеки на транспорті
Я.В. Краснопольський

О. КвіташвіліО.В. Тахтай


Х. Деканоідзе


А. Абромавичус


К.М. Ляпіна


Р.М. НасіровВ.А. Балінon top