Document z0240-02, invalid, current version — Loss of force on March 27, 2009, on the basis - z0237-09

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 61 від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 березня 2002 р.
за N 240/6528
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про затвердження Положення про депозитарну діяльність
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 114 ( z0304-03 ) від 19.03.2003 }

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про депозитарну діяльність
Національного банку України (додається).
2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) та Центральній
розрахунковій палаті (І.М.Коваль) протягом місяця після державної
реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України: переукласти депозитарні договори в порядку, установленому
Положенням про депозитарну діяльність Національного банку України; завершити доопрацювання відповідного програмно-технологічного
забезпечення діяльності Депозитарію Національного банку України і
здійснити його розсилання банкам в порядку, установленому главою
10 розділу II Положення про депозитарну діяльність Національного
банку України.
3. Фінансовому департаменту (О.М.Кандибка) і Центральній
розрахунковій палаті (І.М.Коваль) підготувати та внести зміни в
Перелік і тарифи на операції (послуги), що надаються комерційним
банкам, зберігачам - небанківським установам, біржам та
позабіржовим фондовим торговельним системам Депозитарієм
Національного банку України ( z0610-00 ), що затверджені
постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000
N 311 ( z0606-00 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
14.09.2000 за N 610/4831.
4. Визнати такими, що втратили чинність: Тимчасове положення про депозитарій Національного банку
України, затверджене постановою Правління Національного банку
України від 26.12.96 N 333 ( v0417500-96 ) (зі змінами); Положення про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку
розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій
внутрішньої державної позики в банківських установах
( v0347500-96 ), затверджене постановою Правління Національного
банку України від 26.01.96 N 15 ( v0015500-96 ) (зі змінами).
5. Постанова набирає чинності через місяць після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) після
державної реєстрації: довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів Національного банку України,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків для керівництва та використання в роботі; у тримісячний термін унести зміни до нормативно-правових
актів Національного банку України з питань діяльності банківських
установ з державними цінними паперами.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова, Департамент монетарної політики
(Н.І.Гребеник) та начальників територіальних управлінь
Національного банку України.
Голова В.С.Стельмах
{ Положення про депозитарну діяльність Національного банку
України втратило чинність на підставі Постанови
Національного банку N 114 ( z0304-03 ) від 19.03.2003 }
on top