Document z0231-98, invalid, current version — Loss of force on February 7, 2019, on the basis - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.03.1998 № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 1998 р.
за № 231/2671

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях

{Щодо змін до Постанови додатково див. Лист Нацбанку
№ 13-108/1439-6031 від 21.08.98}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 381 від 21.09.98
№ 507 від 04.12.98
№ 38 від 27.01.99
№ 281 від 10.06.99
№ 456 від 15.09.99
№ 621 від 27.12.99
№ 209 від 25.05.2000
№ 457 від 20.11.2000
№ 185 від 07.05.2001
№ 495 від 04.12.2001
№ 392 від 17.10.2002
№ 56 від 12.02.2003
№ 154 від 16.04.2003
№ 485 від 10.11.2003
№ 484 від 14.10.2004
№ 98 від 31.03.2005
№ 57 від 20.02.2006
№ 496 від 29.12.2006
№ 235 від 22.06.2007
№ 353 від 28.09.2007
№ 494 від 29.12.2007
№ 178 від 31.03.2009
№ 467 від 06.08.2009
№ 233 від 14.07.2011
№ 209 від 28.05.2012
№ 450 від 29.10.2012
№ 449 від 29.10.2012
№ 172 від 17.05.2013
№ 45 від 06.02.2014
№ 150 від 11.03.2016
№ 302 від 28.04.2016
№ 368 від 11.08.2016
№ 385 від 14.09.2016
№ 41 від 25.05.2017
№ 143 від 26.12.2017}

{По усьому тексту слова "комерційні банки" замінено на слова "уповноважені банки" згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98}

З метою подальшого впорядкування операцій в гривнях та іноземній валюті через кореспондентські рахунки та розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання та Юридичного департаменту щодо внесення змін та доповнень до встановленого порядку здійснення розрахунків через рахунки банків-нерезидентів, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

- пункт 2 постанови Правління Національного банку України "Про стабілізацію валютного ринку України" від 18.09.95 р. № 227;

- лист Національного банку України від 02.10.95 р. № 301;

- лист Національного банку України від 11.10.95 р. № 309;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 18 вересня 1995 року № 227" від 11.10.95 р. № 255;

- додаток 2 "Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України", затверджений постановою Правління Національного банку України "Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України" від 23.09.96 р. № 245, реєстраційний № 386;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України" (додаток 2 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.96 р. № 245, реєстраційний № 386)" від 10.04.97 р. № 98, реєстраційний № 435;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-резидентів країн СНД і Балтії у валюті України" від 22.04.97 р. № 126, реєстраційний № 438;

- постанову Правління Національного банку України "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів" від 20.11.97 р. № 386, реєстраційний № 487 від 21.11.97 р.

3. Подати "Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" для державної реєстрації в Міністерство юстиції України в установленому порядку.

4. Положення набуває чинності через десять днів після його реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С.Стельмаха та Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).

Голова

В.А. ЮщенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.03.1998 № 118

ПОЛОЖЕННЯ
про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

{Назва Положення в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

{У тексті Положення слова "товари (роботи, послуги)" у всіх відмінках замінено словами "товари (продукція, роботи, послуги)" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012}

{У тексті Положення слова "податковий орган", "державні податкові адміністрації" у всіх відмінках та числі замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках та числі згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

1. Загальні положення

Відкриття кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (зі змінами), Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та інших законів і нормативно-правових актів Національного банку України.

{Абзац перший розділу 1 в редакції Постанови Національного банку № 233 від 14.07.2011}

Після отримання від Національного банку України банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - банківська ліцензія та генеральна ліцензія) уповноважені банки України можуть укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків.

{Абзац другий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012}

{Абзац третій розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 392 від 17.10.2002}

{Абзац четвертий розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 392 від 17.10.2002}

2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

{У тексті розділу 2 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012}

2.1. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків резидентів та нерезидентів в іноземній валюті:

2.1.1. Банків-резидентів України:

- заява на відкриття рахунку;

- копія банківської ліцензії та генеральної ліцензії (засвідчена нотаріально);

- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац п'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац шостий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- картка із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;

{Абзац сьомий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

- перелік банків-кореспондентів;

2.1.2. Банків-резидентів країн СНД і Балтії (крім центральних банків іноземних країн):

{Абзац перший підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

- заява на відкриття рахунку;

- копія ліцензії (засвідчена нотаріально) Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

- копія статуту банку (засвідчена нотаріально);

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац п'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац шостий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- картка з зразками підписів (2 прим., засвідчені в нотаріальному порядку) або альбом зі зразками підписів, засвідчений печаткою банку;

{Абзац шостий підпункту 2.1.2 в редакції Постанови Нацбанку № 381 від 21.09.98}

- перелік банків-кореспондентів;

2.1.3. Банків-резидентів інших країн (крім країн СНД і Балтії, центральних банків іноземних країн та кореспондентських рахунків Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР):

{Абзац перший підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016}

- заява про відкриття рахунку;

- копія легалізованої* ліцензії Центрального банку країни (якщо це передбачено законодавством країни);

__________
*Легалізація документів здійснюється в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше.
Документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) і легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостилю, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції від 05.10.61, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

{Виноска до абзацу третього підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- копія легалізованого статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;

- останній річний звіт (на дату складання, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац п'ятий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- баланс на останню дату (на 1 число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку);

{Абзац шостий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007}

- альбом зразків підписів;

- перелік банків-кореспондентів.

2.1.4. ЄБРР та центральних банків іноземних країн:

{Абзац перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016}

- заява про відкриття рахунку;

- альбом зразків підписів;

- перелік банків-кореспондентів.

{Пункт 2.1 розділу 2 доповнено підпунктом 2.1.4 згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007}

2.2. Документи, які потрібні для відкриття кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

2.2.1. Банків-резидентів країн СНД і Балтії (крім центральних банків іноземних країн).

{Абзац перший підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

Перелік документів - див. підпункт 2.1.2.

2.2.2. Банків-резидентів інших країн, крім країн СНД і Балтії, кореспондентських рахунків ЄБРР та центральних банків іноземних країн.

{Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 494 від 29.12.2007, № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016}

Перелік документів - див. підпункти 2.1.3, 2.1.4.

{Абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007}

2.3. Оформлення документів з виправленнями не допускається.

У разі якщо банк-нерезидент відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті та в гривнях в одному уповноваженому банку, він надає тільки один пакет документів.

2.4. Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банкові-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин (надалі - Угода).

2.5. В Угоді в обов'язковому порядку мають бути відображені такі питання:

I. Предмет Угоди;

II. Порядок ведення рахунку;

III. Обов'язки сторін;

IV. Відповідальність сторін;

V. Розв'язання спорів;

VI. Чинність Угоди;

VII. Особливі умови;

VIII. Підсумкові положення;

IX. Реквізити сторін;

Х. Тарифи;

В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів.

Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.

Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:

- Угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;

- Угоду про прискорення розшуку платежів;

- Угоду про проведення міжбанківських операцій;

- Угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України тощо.

Не потрібна легалізація документів, які були видані в Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир, Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії, Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській Республіці, країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія, Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова, Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан, Республіці Азербайджан.

В Угоді додатково можуть бути передбачені інші умови.

{Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98}

{Пункт втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку № 456 від 15.09.99}

2.6. Уповноважений банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України, зобов'язаний у день відкриття цього рахунку надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком уповноваженого банку України в іноземній валюті є дата відкриття цього рахунку.

Уповноважений банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого уповноваженого банку України в іноземній валюті, та уповноважений банк України, рахунок якого закрито, у день закриття цього рахунку зобов'язані надіслати повідомлення про його закриття до контролюючого органу, у якому обліковується уповноважений банк України, кореспондентський рахунок якого закрито.

{Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

2.7. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок банку-кореспонденту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, зобов'язаний у порядку, визначеному законодавством України, повідомити державного виконавця про відкриття такого кореспондентського рахунку та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого кореспондентського рахунку на суму обтяження.

Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Постановою Національного банку № 233 від 14.07.2011}

2.8. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків.

Не забороняється встановлення кореспондентських відносин та відкриття уповноваженими банками України кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті на підставі обміну відповідними повідомленнями по системах SWIFT, TELEX.

{Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 154 від 16.04.2003}

2.9. Уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про відкриття рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

Уповноважений банк України, який закриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, у день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку зобов'язаний надіслати повідомлення про закриття цього рахунку до контролюючого органу, у якому він обліковується як платник податків.

{Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

{Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті

{У тексті розділу 3 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012}

3.1. Кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України.

3.1.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

- на користь резидентів;

- на користь нерезидентів;

- на користь самого банку за операціями, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії, в тому числі:

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) готівка для поповнення кореспондентського рахунку;

- за міжбанківськими операціями щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;

- за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- за іншими операціями відповідно до чинного законодавства України.

3.1.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

- платежі за дорученням клієнтів-резидентів:

а) на користь нерезидента, тобто на рахунок нерезидента в іноземному банку за наявністю підстав для платежу, що перевіряється банком платника коштів;

б) на користь резидента у випадках, які передбачені чинним законодавством України;

в) на власний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України;

г) для здійснення продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

- платежі за дорученням нерезидентів згідно з чинним законодавством України;

- власні операції самого банку, які він має право здійснювати згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії, в тому числі:

а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) зняття готівкової іноземної валюти з власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України для підкріплення власної каси;

- міжбанківські операції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних грошових ринках, які має право здійснювати уповноважений банк згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;

- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- інші операції відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента в іноземній валюті відкритий в уповноваженому банку України.

{Пункт 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 235 від 22.06.2007, № 172 від 17.05.2013}

3.2.1. На зазначений рахунок зараховуються кошти в іноземній валюті, що надходять:

- на користь нерезидентів;

- на користь самого банку-нерезидента, в тому числі:

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі за залишком коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) зарахування з власного кореспондентського рахунку в іноземній валюті, відкритого в іншому уповноваженому банку України;

- за міжбанківськими операціями:

а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;

- внаслідок купівлі на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

- за неторговельними платежами згідно з чинним законодавством України;

- за іншими операціями, які не суперечать чинному законодавству України.

3.2.2. З кореспондентського рахунку здійснюються такі операції:

- платежі за дорученням клієнтів банків-нерезидентів:

а) на користь резидентів;

б) на користь нерезидентів;

- власні операції самого банку-нерезидента, в тому числі:

а) перерахування іноземної валюти за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України;

- міжбанківські операції:

а) з іншими банками-нерезидентами через їх власні кореспондентські рахунки;

б) з уповноваженими банками України, які мають право на здійснення цих операцій згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії;

- продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України згідно з чинним законодавством України та відповідно до порядку торгівлі валютними цінностями, встановленого Національним банком України;

- перерахування за неторговельними операціями згідно з чинним законодавством України;

- інші операції, які не суперечать чинному законодавству України.

{Пункт 3.3 розділу 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

3.3. Операції за дебетом кореспондентського рахунку здійснюються за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98}

3.4. Платіжні доручення на перерахування коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки обов'язково мають вміщувати напис про призначення платежу, який чітко визначає зміст операції (товари, послуги тощо), та назву країни отримувача коштів.

3.5. Уповноважений банк України має право відкривати кореспондентські рахунки в іноземній валюті в банках-нерезидентах за умови отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії.

За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в банках-нерезидентах, дозволяється проводити операції, які зазначені в розділі 3 цього Положення.

{Пункт 3.5 розділу 3 в редакції Постанови Національного банку № 41 від 25.05.2017}

{Пункт 3.6 розділу 3 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

{Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України

{У тексті розділу 4 слова "ліцензії та письмового дозволу" у всіх відмінках замінено словами "банківської ліцензії та генеральної ліцензії" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012}

Кореспондентські рахунки в гривнях використовуються для здійснення резидентами розрахунків за експортно-імпортними операціями з нерезидентами, а також інших операцій, передбачених цим розділом. Не можуть здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів представництва, філії та інші структурні підрозділи нерезидентів.

{Абзац перший преамбули розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 484 від 14.10.2004, № 209 від 28.05.2012, № 450 від 29.10.2012, № 150 від 11.03.2016}

Розрахунки між резидентами та нерезидентами в гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства України, що регламентують такі розрахунки.

{Абзац третій преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99}

{Абзац четвертий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99}

{Абзац п'ятий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99}

{Абзац шостий преамбули розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 281 від 10.06.99}

Вимоги цього розділу поширюються на кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях з урахуванням вимог, передбачених розділом 5 цього Положення.

{Преамбулу розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007; в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

{Преамбула пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98}

4.1. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в гривнях банкам-нерезидентам. Філії уповноважених банків України зазначені кореспондентські рахунки не відкривають.

{Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

4.2. Операції за дебетом кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях здійснюються тільки за розпорядженням власника рахунку за винятком випадків здійснення банком, що обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно до чинного законодавства України.

{Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98}

Для здійснення контролю уповноваженим банком за операціями резидентів кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунку банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, поки клієнт не надасть банку документи, передбачені вимогами цього Положення, але не більше п'яти робочих днів (враховуючи день зарахування коштів на розподільчий рахунок). Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів.

{Підпункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98; в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002}

Якщо клієнт протягом 5 днів не надав банку необхідні документи або надані документи на підтвердження здійснення операції щодо отримання коштів з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях не відповідають вимогам пункту 4.4 цього розділу або розділу 5 цього Положення, уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на кореспондентський рахунок банку-нерезидента протягом двох банківських днів від дня виявлення порушення або закінчення 5-денного строку (вказавши мотиви повернення).

{Підпункт 4.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98; в редакції Постанови Національного банку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

4.3. На кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях зараховуються кошти:

{Абзац перший пункту 4.3 розділу 4 в редакції Постанов Нацбанку № 209 від 25.05.2000, № 209 від 28.05.2012}

- на користь нерезидентів: за товари (продукцію, роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів з нерезидентами у тому числі за розрахунками з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем відповідно до умов договорів, зареєстрованих Національним банком України; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів; в інших випадках, передбачених законодавством України;

{Абзац пункту 4.3 в редакції Постанови Нацбанку № 381 від 21.09.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; в редакції Постанови Нацбанку № 457 від 20.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 495 від 04.12.2001; в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 450 від 29.10.2012}

- одержані внаслідок продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента, відкритому в уповноваженому банку України;

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012}

- на користь самого банку-нерезидента:

{Абзац пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

а) одержані банком нараховані відсотки, в тому числі на залишок коштів на кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;

б) розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених банках України;

в) зарахування з власного кореспондентського рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку України/Національному банку України;

{Абзац сьомий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

г) за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України (норми цього підпункту поширюються виключно на операції з зарахування коштів на кореспондентські рахунки центральних банків іноземних країн);

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

- перераховані з кореспондентських рахунків у гривнях інших банків-нерезидентів.

{Абзац дев'ятий пункту 4.3 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

Уповноваженим банкам рекомендувати власним клієнтам при укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в гривнях, користуватися рекомендаціями, наведеними у Типових платіжних умовах зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.95 р. № 444.

Будь-які перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами (контрактами) з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунку клієнта. У разі перерахування гривень за укладеними резидентами договорами (контрактами) з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контролю за відповідністю операції законодавству України зобов'язані попередньо зарахувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками". З цього рахунку наступного робочого дня зазначені кошти можуть перераховуватися на користь нерезидента за умови отримання від клієнта всіх потрібних документів, що свідчать про правомірність платежу. Якщо клієнт не надав до уповноваженого банку належного пакета документів, то уповноважений банк зобов'язаний повернути кошти на поточний рахунок клієнта не пізніше третього робочого дня після дня отримання від клієнта відповідного платіжного доручення. Вимоги цього абзацу не поширюються на розрахунки резидентів, за договорами (контрактами) яких здійснюються перерахування за рахунок цільових бюджетних коштів, а також на розрахунки з центральними банками іноземних країн за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України.

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку № 457 від 20.11.2000, № 392 від 17.10.2002, в редакції Постанови Національного банку № 56 від 12.02.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 154 від 16.04.2003, № 209 від 28.05.2012; в редакції Постанов Національного банку № 150 від 11.03.2016, № 385 від 14.09.2016}

{Абзац дванадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016}

{Абзац тринадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016}

{Абзац чотирнадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 4.3 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 385 від 14.09.2016}

Невиконання зазначених вимог кваліфікується як нездійснення уповноваженим банком функцій, покладених на нього пунктом 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю.

{Пункт 4.3 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 17.10.2002, № 385 від 14.09.2016}

Уповноваженим банкам дозволяється зараховувати на кореспондентський рахунок центрального банку іноземної країни кошти, що перераховуються з кореспондентського рахунку банку-нерезидента цієї країни за операціями щодо сплати до бюджету податків та неподаткових платежів цими банками або їх клієнтами. У призначенні платежу має бути зазначено: "Сплата податків та неподаткових платежів до бюджету".

{Пункт 4.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

4.4. З кореспондентського рахунку за дорученням банку-нерезидента здійснюються такі операції в гривнях:

{Абзац перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

- перерахування коштів на користь резидентів за дорученням клієнтів банку-нерезидента або самого банку-нерезидента за його власними операціями: за товари (продукцію, роботи, послуги) на підставі експортно-імпортних договорів резидентів з нерезидентами; в разі внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують їх виконання, або розірвання таких договорів за наявності підтвердних документів; в інших випадках, передбачених законодавством України; будь-які надходження від нерезидентів до Державного бюджету України та Пенсійного фонду України;

{Абзац пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 381 від 21.09.98; в редакції Постанови Нацбанку № 457 від 20.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 495 від 04.12.2001, в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012}

- інші власні операції банку-нерезидента, а саме:

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000, в редакції Постанови Національного банку № 496 від 29.12.2006}

а) перерахування коштів за обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;

{Підпункт "б" абзацу пункту 4.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 98 від 31.03.2005}

б) розміщення депозитів на рахунках в уповноважених банках України, які згідно з відповідними пунктами банківської ліцензії та генеральної ліцензії мають право здійснювати такі операції;

{Підпункт "б" абзацу пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

в) перерахування на власний кореспондентський рахунок, відкритий в іншому уповноваженому банку України/Національному банку України;

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою Нацбанку № 209 від 25.05.2000, в редакції Постанови Національного банку № 154 від 16.04.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

г) перерахування протягом календарного місяця до 60 тисяч гривень включно на рахунок типу "Н", відкритий власному представництву в Україні.

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою Нацбанку № 154 від 16.04.2003}

ґ) перерахування за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України (норми цього підпункту поширюються виключно на операції з перерахування коштів з кореспондентських рахунків центральних банків іноземних країн);

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

д) перерахування коштів на користь резидентів (у тому числі, уповноважених банків) з метою компенсації іноземною країною (державними органами цієї країни або уповноваженими ними особами) процентів за наданими уповноваженими банками резидентам кредитами, кошти за якими спрямовуються на купівлю товарів, виготовлених у цій іноземній країні;

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

- перерахування коштів на кореспондентські рахунки інших банків-нерезидентів;

{Абзац десятий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України лише через банк, у якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях:

а) банк-нерезидент має право за рахунок коштів його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту на підставі документів, що підтверджують отримання нерезидентом на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях унаслідок поставки в Україну товарів (продукції, робіт, послуг) за відповідним зовнішньоекономічним договором (контрактом). Поставка продукції в Україну має підтверджуватися наявною в уповноваженому банку в електронних реєстрах митних декларацій інформацією про митні декларації, що є підставою для ввезення продукції та її випуску у вільний обіг на митній території України за відповідним зовнішньоекономічним договором (контрактом) (крім тимчасових митних декларацій, за якими купівля іноземної валюти не здійснюється). Зазначена інформація може бути надана іншим банком засобами електронної пошти Національного банку України з дозволу резидента-контрагента або на запит цього резидента-контрагента. Виконання робіт, надання послуг підтверджуються актом, рахунком (інвойсом) або іншим документом, який згідно з умовами відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту) засвідчує виконання робіт, надання послуг;

{Абзац перший підпункту "а" абзацу пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанов Національного банку № 209 від 28.05.2012, № 368 від 11.08.2016}

{Абзац тринадцятий пункту 4.4 розділу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016}

б) уповноважений банк України має право купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за дорученням банку-нерезидента і за рахунок його коштів у гривнях, що знаходяться на власному кореспондентському рахунку в цьому банку України, в тому випадку, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані на цей кореспондентський рахунок відсотки за розміщені депозити та за залишком коштів на цьому рахунку. Купівля іноземної валюти здійснюється лише на суму зарахованих зазначених відсотків.

Уповноважений банк має право також за дорученням центрального банку іноземної країни купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту за гривні, розміщені на кореспондентському рахунку цього центрального банку та отримані ним за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики України, на підставі документів, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою, для відповідних операцій іноземних інвесторів;

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

в) кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України;

г) уповноважений банк України виконує функції агента валютного контролю за операціями купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків;

- купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму відсотків за розміщені депозити здійснюється лише через уповноважений банк, у якому був відкритий депозитний рахунок банку-нерезидента в гривнях і нараховані відсотки. Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються в іноземній валюті на власний кореспондентський рахунок банку-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, або перераховуються за межі України.

Уповноважений банк має право виконати доручення уповноваженої особи, яка здійснює ліквідацію банку-нерезидента, щодо купівлі іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в гривнях з подальшим її перерахуванням на рахунок банку-нерезидента, що ліквідовується, або на інший рахунок, зазначений уповноваженою особою.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 28.09.2007}

Зазначена в цьому пункті купівля іноземної валюти за рахунок наявних гривень на кореспондентському рахунку банку-нерезидента здійснюється за таких умов:

купується іноземна валюта лише тієї країни, у якій зареєстрований цей банк-нерезидент. Банк-нерезидент, національна валюта країни реєстрації якого віднесена Національним банком України до 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, має право купити на міжбанківському валютному ринку України іншу іноземну валюту в межах цієї самої групи Класифікатора;

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 57 від 20.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 06.02.2014}

перерахування іноземної валюти здійснюється виключно на власний кореспондентський рахунок в іноземній валюті цього банку-нерезидента або на рахунок, зазначений уповноваженою особою, яка здійснює ліквідацію цього банку-нерезидента.

{Абзац пункту 4.4 розділу 4 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 28.09.2007}

{Абзац пункту 4.4 в редакції Постанов Нацбанку № 381 від 21.09.98; № 457 від 20.11.2000}

Уповноваженим банкам дозволяється перераховувати кошти з кореспондентського рахунку центрального банку іноземної країни на кореспондентський рахунок банку-нерезидента цієї країни за операціями щодо сплати до бюджету податків та неподаткових платежів цими банками або їх клієнтами.

{Пункт 4.4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 392 від 17.10.2002; в редакції Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

Вимоги цього пункту щодо операцій з купівлі іноземної валюти банками-нерезидентами з їх кореспондентських рахунків у гривнях не застосовуються у випадку, передбаченому пунктом 4.9 цього розділу.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

Банк-нерезидент має право використовувати кошти у гривнях, що зараховані на його кореспондентський рахунок внаслідок продажу іноземної валюти з іншого власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України, виключно для розрахунків з резидентами за товари (продукцію, роботи, послуги), а ЄБРР також для проведення операцій, передбачених розділом 5 цього Положення.

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

4.5. Залишки коштів на рахунках банків-нерезидентів у гривнях підлягають обов'язковому резервуванню на загальних підставах відповідно до вимог Національного банку України.

4.6. {Абзац перший пункту 4.6 розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

У разі здійснення через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях розрахунків між резидентами і нерезидентами за операції купівлі-продажу товарів (продукції, робіт, послуг) гривня як валюта розрахунків повинна передбачатися в укладених договорах (контрактах). Розрахунки між резидентами України через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях забороняються.

Усі операції, які здійснюються протягом операційного дня банку, мають обов`язково відображатися за кореспондентським рахунком банку-нерезидента.

Перелік операцій, які визначені у пунктах 4.3, 4.4 цього розділу та розділі 5 цього Положення, є вичерпним.

{Абзац третій пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

У разі потреби здійснення операцій, які не входять до переліку, визначеного в пунктах 4.3 та 4.4, Національний банк України приймає окреме рішення за кожним таким випадком.

{Підпункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку № 507 від 04.12.98, в редакції Постанови Національного банку № 484 від 14.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012}

4.7. Платіжні доручення на перерахування коштів у гривнях через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях обов'язково мають містити напис про призначення платежу, що чітко визначає зміст операцій: за товари (продукцію, роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України, рішення суду тощо, номер і дату договору/контракту та назву країни.

{Абзац перший пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 457 від 20.11.2000}

Уповноваженим банкам забороняється приймати до виконання платіжні доручення, в яких відсутні реквізити: призначення платежу (номер і дата договору/контракту, зміст операції), назва одержувача коштів та назва країни його реєстрації.

При перерахуванні коштів у гривнях через систему електронних платежів України на користь нерезидента на кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях уповноважений банк обов'язково забезпечує у платіжному дорученні реквізити платежу: код операції, код країни; за товари (продукцію, роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України, назва країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент, номер і дату договору/контракту тощо.

При перерахуванні коштів у гривнях з кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях через систему електронних платежів України на користь резидентів України уповноважений банк обов'язково забезпечує перевірку наявності у платіжних дорученнях банків-нерезидентів реквізитів платежу: код операції, код країни; за товари (продукцію ,роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України, назву країни, в якій зареєстрований банк-нерезидент і за дорученням якого здійснюється перерахування, номер і дату договору/контракту тощо.

{Пункт 4.7 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

4.8. За кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів у гривнях здійснюються операції лише за дорученням власників коштів на цих рахунках та в межах залишку коштів на початок робочого дня (з урахуванням сум коштів у вигляді депозитів та відсотків за ними, які повертаються на кореспондентський рахунок банку протягом цього робочого дня). Надання кредитів овердрафт у гривнях банкам-нерезидентам (крім ЄБРР) не дозволяється.

{Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

{Пункт 4.9 розділу 4 виключено на підставі Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000}

4.9. Уповноважений банк за дорученням ЄБРР купує іноземну валюту за гривні на міжбанківському валютному ринку України в порядку, установленому пунктом 5.9 розділу 5 цього Положення.

{Розділ 4 доповнено пунктом 4.9 згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007; в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

4.10. Відповідно до Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" за № 41/98 від 21.01.98 р. на розрахунки за експортно-імпортними операціями через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках України, поширюється дія Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за № 185/94-ВР від 23.09.94 р. Про всі випадки порушень резидентами зазначеного Закону уповноважені банки повинні повідомити контролюючі органи за місцем реєстрації резидентів.

5. Особливості проведення операцій за кореспондентськими рахунками ЄБРР у гривнях, відкритими в уповноважених банках України

5.1. ЄБРР має право використовувати власні кореспондентські рахунки в гривнях для проведення операцій у гривнях між ЄБРР та резидентами в межах статутної діяльності ЄБРР в Україні згідно з Угодою про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку від 29 травня 1990 року та відповідно до міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, зокрема:

операцій за кредитним договором, договором позики, що передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій з одержання ЄБРР міжбанківського кредиту від уповноваженого банку та його погашення (уключаючи встановлені відповідним договором відсотки, комісійні винагороди, неустойки тощо);

операцій за міжнародними договорами України;

операцій, пов'язаних з іноземним інвестуванням в Україну, що здійснюються в межах забезпечення статутної діяльності ЄБРР на підставі рішень Ради Директорів ЄБРР та внутрішніх процедур ЄБРР;

операцій, пов'язаних із забезпеченням виконання ЄБРР як гарантом/поручителем зобов'язань у гривнях за резидента-боржника перед резидентом-кредитором (уключаючи плату за надання гарантії, переказування ЄБРР коштів резиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією/порукою зобов'язань у гривнях резидента-боржника, відшкодування резидентом коштів, перерахованих ЄБРР резиденту-кредитору відповідно до виданої гарантії/поруки);

операцій із виплати ЄБРР страхового відшкодування за договором майнового страхування;

операцій, пов'язаних із задоволенням вимог ЄБРР як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань;

операцій із розміщення ЄБРР депозиту на рахунку, відкритому в уповноваженому банку України, та повернення уповноваженим банком залученого депозиту ЄБРР (уключаючи проценти);

операцій за угодою (договором) про залучення уповноваженим банком коштів ЄБРР на умовах субординованого боргу;

платежів з оплати продукції, робіт, послуг на підставі відповідних договорів (у тому числі оплати юридичних і нотаріальних послуг, послуг реєстраторів, платежів за договорами страхування, біржових зборів тощо), що здійснюються для забезпечення офіційної діяльності ЄБРР в Україні;

операцій із перерахування коштів (без обмеження за сумою) на рахунок типу "Н", відкритий Постійному представництву ЄБРР в Україні;

операцій із купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

операцій із переліку, зазначеного в пунктах 4.3 та 4.4 розділу 4 цього Положення, крім визначених цим пунктом;

інших операцій у рамках офіційної діяльності ЄБРР в Україні, що не суперечать законодавству України.

5.2. Розрахунки між резидентами та ЄБРР у гривнях здійснюються згідно з вимогами законодавства України з питань проведення таких розрахунків.

5.3. Для забезпечення впровадження проектів, що реалізовуються на території України за рахунок фінансування ЄБРР у гривнях, ЄБРР дозволяється:

у разі необхідності підтримання поточної ліквідності отримувати міжбанківський кредит у гривнях від уповноваженого банку;

у разі виникнення тимчасового профіциту ліквідності розміщувати в уповноваженому банку депозит у гривнях на строк, установлений відповідним договором. На такий депозит ЄБРР не поширюються вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну та пункту 5.4 цього розділу.

5.4. ЄБРР має право проводити розрахунки в гривнях за операціями, пов'язаними з іноземним інвестуванням в Україну, у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення іноземних інвестицій в Україну, виключно через відкриті в уповноважених банках України окремі рахунки, призначені для обліку цих операцій (балансові рахунки 1602 "Кошти в розрахунках інших банків"). ЄБРР дозволяється перераховувати кошти на ці рахунки з власних кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України, та проводити зворотні операції - перераховувати кошти з окремих рахунків, призначених для обліку інвестицій ЄБРР, на власні кореспондентські рахунки ЄБРР у гривнях, відкриті в уповноважених банках України.

5.5. ЄБРР має право в рамках міжнародних договорів України, укладених з ЄБРР, здійснювати з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях платежі від імені резидента-платника на виконання зобов'язань останнього перед контрагентом (резидентом або нерезидентом) за договором про купівлю-продаж продукції (виконання робіт, надання послуг). Такі платежі мають здійснюватися на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок у гривнях отримувача коштів (резидента-контрагента або постійного представництва нерезидента в Україні, через яке здійснюються розрахунки з нерезидентом-контрагентом за договором із резидентом-платником).

Уповноважений банк, що обслуговує поточний рахунок постійного представництва нерезидента в Україні, на користь якого надійшли кошти з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях, здійснює контроль за проведенням такої платіжної операції аналогічно до порядку, установленого абзацами другим і третім пункту 4.2 розділу 4 цього Положення.

5.6. Обслуговування уповноваженим банком України операцій клієнта резидента-позичальника за кредитним договором/договором позики, який передбачає проведення таких операцій між ЄБРР та резидентом-позичальником у гривнях, здійснюється на підставі відповідного договору.

5.7. ЄБРР та резиденти в платіжному дорученні на перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку або на кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях обов'язково зазначають номер і дату договору між ЄБРР та резидентом, зміст операції, код операції. У випадку, передбаченому пунктом 5.5 цього розділу, у платіжному дорученні ЄБРР додатково зазначаються найменування та місцезнаходження резидента-платника, від імені якого ЄБРР здійснює перерахування коштів, та назва, номер, дата документів, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Уповноважений банк забезпечує під час перерахування коштів у гривнях із кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях через систему електронних платежів Національного банку України на користь резидентів перевірку наявності в платіжних дорученнях ЄБРР номера і дати договору, змісту операції, коду операції тощо.

5.8. Уповноважені банки в разі проведення платіжних операцій за поточними рахунками клієнтів - контрагентів ЄБРР у гривнях здійснюють контроль за відповідністю цих операцій законодавству України в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань проведення відповідних операцій резидентів із нерезидентами, та з урахуванням вимог абзаців другого і третього пункту 4.2, абзацу одинадцятого пункту 4.3 розділу 4 цього Положення.

{Пункт 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 150 від 11.03.2016, № 385 від 14.09.2016}

5.9. Уповноважений банк незалежно від наявності відкритого кореспондентського рахунку ЄБРР у цьому банку здійснює купівлю іноземної валюти на підставі заяви/доручення ЄБРР про купівлю іноземної валюти (без подання ЄБРР додаткових документів).

{Абзац перший пункту 5.9 розділу 5 в редакції Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017}

Кошти в іноземній валюті, які були куплені на міжбанківському валютному ринку України, зараховуються на кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку України та/або в банку за межами України.

{Положення доповнено розділом 5 згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007; в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

6. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків

6.1. У разі переоформлення кореспондентського рахунку в зв'язку з реорганізацією банку (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), власником рахунку подаються документи, передбачені п.п.2.1, 2.2 цього Положення.

6.2. Кореспондентський рахунок банку-резидента закривається:

- за рішенням Національного банку України про ліквідацію уповноваженого банку або банку-кореспондента, в якому відкритий кореспондентський рахунок;

- за рішенням господарського суду про ліквідацію уповноваженого банку або його банку-кореспондента чи визнання одного з них банкрутом;

{Абзац третій пункту із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 495 від 04.12.2001}

- за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) одного з банків-кореспондентів про реорганізацію чи ліквідацію;

- у разі позбавлення банку-резидента банківської ліцензії або відповідного пункту генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

{Абзац п'ятий пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012}

- у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи угодою між банками-кореспондентами.

6.3. Кореспондентський рахунок банку-нерезидента закривається:

- у разі ліквідації чи банкрутства згідно з законодавством країни реєстрації цього банку;

- у разі ліквідації чи банкрутства банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента;

- у разі позбавлення банку-резидента, в якому відкритий кореспондентський рахунок банку-нерезидента, банківської ліцензії або відповідного пункту генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

{Абзац четвертий пункту 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 28.09.2007, № 449 від 29.10.2012}

- у разі розірвання угоди про встановлення кореспондентських відносин;

- на інших підставах, передбачених чинним законодавством чи угодою між банками-кореспондентами.

6.4. Проведення операцій через кореспондентський рахунок банку-резидента в іноземній валюті може бути зупинено за рішенням контролюючих органів, судових, правоохоронних та інших органів у випадках, передбачених чинними законами України.

{Розділ 6 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку № 621 від 27.12.99}

7. Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій

7.1. Функції контролю за здійсненням операцій через кореспондентські рахунки банків в іноземній валюті та банків-нерезидентів у гривнях покладаються на уповноважені банки України.

{Абзац другий пункту 7.1 розділу 7 виключено на підставі Постанови Національного банку № 150 від 11.03.2016}

7.2. Органи валютного контролю, а також уповноважені банки, мають право вимагати від резидентів документи та інформацію, що підтверджують здійснення платежів через кореспондентські рахунки в іноземній валюті та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях відповідно до чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України, а також мають право вимагати і від уповноважених банків інформацію, що підтверджує дотримання ними чинного законодавства України.

Уповноважений банк може здійснювати купівлю іноземної валюти та інші операції відповідно до вимог цього Положення на підставі оригіналів відповідних документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

{Пункт розділу  доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 496 від 29.12.2006; в редакції Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016}

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

{Абзац пункту 7.2 розділу 7 в редакції Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016}

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом клієнта (для юридичних осіб - резидентів - підписом керівника або заступника керівника) і відбитком його печатки (за наявності) та залишаються в суб'єкта ринку на зберіганні.

{Абзац пункту 7.2 розділу 7 в редакції Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016}

7.3. При перерахуванні коштів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях уповноважений банк, який обслуговує платника цих коштів, виконує такі функції:

перевіряє наявність документів, що свідчать про правомірність платежу;

{Абзац другий пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012}

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України тощо (у разі перерахування коштів на користь ЄБРР правильність оформлення платіжного доручення визначається відповідно до пункту 5.7 розділу 5 цього Положення).

{Абзац четвертий пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 172 від 17.05.2013, № 150 від 11.03.2016}

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, зазначених у абзаці другому цього пункту, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за нездійснення функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, а також вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Якщо платіж на користь нерезидента здійснюється через кореспондентські рахунки кількох українських уповноважених банків, то ці банки також перевіряють (крім банку, що обслуговує платника) правильність оформлення платіжних доручень. Якщо платіжне доручення оформлено неправильно, банк зобов'язаний повернути його без виконання, вказавши мотиви цього повернення. У разі невиконання цієї вимоги та вимог абзацу третього пункту 4.7 цього Положення вони несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

7.4. Контрольні функції уповноважених банків при надходженні коштів на користь резидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях:

7.4.1. Якщо поточний рахунок резидента в гривнях відкрито в іншому українському уповноваженому банку, то уповноважений банк, в якому відкрито кореспондентський рахунок банку-нерезидента у гривнях, перевіряє:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України, компенсація процентів за кредитами тощо.

бзац четвертий підпункту 7.4.1 пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

У разі незабезпечення уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим підпункту 7.4.1, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацами третім та четвертим підпункту 7.4.1, а також вимог абзацу четвертого пункту 4.7 цього Положення він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

7.4.2. Якщо уповноважений банк України обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях, то він перевіряє:

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операцій;

правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції: за товари (продукцію, роботи, послуги) за операцією з облігаціями внутрішньої державної позики України, компенсація процентів за кредитами тощо;

бзац третій підпункту 7.4.2 пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 150 від 11.03.2016}

після зарахування коштів на розподільчий рахунок вимагає від клієнта - отримувача коштів необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів.

{Абзац четвертий підпункту 7.4.2 пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 209 від 28.05.2012}

Якщо платіжне доручення не відповідає вимогам абзаців другого та третього або виявлені порушення з боку банку - відправника коштів, уповноважений банк зобов'язаний повернути таке платіжне доручення без виконання (вказавши мотиви повернення).

У разі невиконання уповноваженим банком вимог, передбачених абзацами другим, третім та п'ятим цього підпункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У разі невиконання функцій, зазначених абзацом другим пункту 4.2 розділу 4, а також вимог, передбачених абзацом четвертим підпункту 7.4.2, у результаті чого була проведена неправомірна валютна операція, уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

7.5. У разі отримання платіжних доручень від банку-нерезидента - власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій уповноважений банк перевіряє:

правомірність здійснення цих операцій (наявність такої операції у переліку, зазначеному в пунктах 4.3 та 4.4 розділу 4 цього Положення);

{Абзац другий пункту 7.5 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

наявність у платіжному дорученні посилання на зовнішньоекономічний договір (угоду), що свідчить про правомірність операції;

перевіряє правильність оформлення платіжного доручення, в якому зазначаються такі обов'язкові реквізити: код операції, код країни; назва операції, назва країни тощо.

У разі невиконання уповноваженим банком контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього пункту, в результаті чого була проведена неправомірна операція, цей уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

У разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацами третім та четвертим цього пункту, він несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

7.6. Контрольні функції уповноваженого банку за здійсненням операцій через кореспондентський рахунок ЄБРР.

{Абзац перший пункту 7.6 розділу 7 в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

7.6.1. Уповноважений банк здійснює контроль за операціями, які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно до пунктів 7.1, 7.2, 7.3 цього розділу та цього пункту.

{Підпункт 7.6.1 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

7.6.2. Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з цього кореспондентського рахунку ЄБРР на поточний рахунок резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:

чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору, зміст операції, код операції тощо.

{Абзац третій підпункту 7.6.2 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту, а також вимог абзацу другого пункту 5.7 розділу 5 цього Положення.

{Абзац п'ятий підпункту 7.6.2 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

7.6.3. Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента, на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:

перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату договору зміст операції, код операції тощо;

{Абзац другий підпункту 7.6.3 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський рахунок уповноваженого банку необхідні документи, що підтверджують правомірність надходження цих коштів.

{Абзац третій підпункту 7.6.3 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

Уповноважений банк зобов'язаний повернути платіжне доручення без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне доручення не відповідає вимогам цього пункту або виявлені порушення з боку банку - відправника коштів.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у разі невиконання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацами другим пункту 4.2 розділу 4 цього Положення та абзацом третім цього підпункту.

{Абзац шостий підпункту 7.6.3 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

7.6.4. Уповноважений банк перевіряє під час отримання платіжних доручень від ЄБРР - власника кореспондентського рахунку для здійснення власних операцій:

правомірність здійснення операцій (наявність такої операції в переліку операцій, зазначених у пунктах 4.3, 4.4 розділу 4 та розділі 5 цього Положення);

{Абзац другий підпункту 7.6.4 пункту 7.6 розділу 7 в редакції Постанови Національного банку № 172 від 17.05.2013}

наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату відповідного договору, зміст операції, код операції тощо.

{Абзац третій підпункту 7.6.4 пункту 7.6 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 172 від 17.05.2013}

Уповноважений банк несе відповідальність за невиконання функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього підпункту.

Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у разі невиконання уповноваженим банком функцій, передбачених абзацом третім цього підпункту.

{Розділ 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з Постановою Національного банку № 235 від 22.06.2007}

{Розділ в редакції Постанови Нацбанку № 209 від 25.05.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку № 185 від 07.05.2001}on top