Document z0224-09, valid, current version — Revision on June 14, 2013, on the basis - z0823-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.02.2009 N 113
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 2009 р.
за N 224/16240

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів МОН
у сфері професійно-технічної освіти

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 499 ( z0823-13 ) від 14.05.2013 }

Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) та з метою приведення у відповідність до чинного
законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення про вище професійне училище та центр
професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.06.2000 N 225 ( z0442-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2000
за N 442/4663, такі зміни: у пункті 3.1 слова та цифри "Положення про організацію
навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від
18.05.98 N 181 та зареєстрованого у Мін'юсті України 16.07.98 за
N 460/2900" замінити словами та цифрами "Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 30.05.2006 N 419 ( z0711-06 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за N 711/12585"; у пункті 3.2 слова та цифри "Типових правил прийому до
професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених
наказом Міністерства освіти України від 28.05.98 N 191
та зареєстрованих у Мін'юсті України 15.06.98 за N 381/2821"
замінити словами та цифрами "Типових правил прийому до
професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 N 441
( z0790-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
05.07.2006 за N 790/12664"; пункт 3.9 викласти у такій редакції: "3.9. Навчальні групи теоретичної підготовки у ВПУ, Центрі
комплектуються чисельністю не більше 30 чоловік, а на третьому
ступені професійно-технічної освіти не менше 12 чоловік. Виробниче навчання проводиться у навчальних групах
чисельністю не менше 12 чоловік (для професій художніх промислів
та ремесел не менше 6 чоловік), а на третьому ступені
професійно-технічної освіти не менше 6 чоловік. У разі організації професійної підготовки,
професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення
кваліфікації робітників і молодших спеціалістів понад державне
замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та
фізичними особами, ВПУ, Центри можуть встановлювати чисельність
учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену. Навчальні групи для учнів з відповідними вадами розвитку
комплектуються згідно з чинним законодавством".
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 499 ( z0823-13 ) від 14.05.2013 }
3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України",
розмістити на сайті Міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Гребельника О.П.
Міністр І.О.Вакарчукon top