Document z0220-18, valid, current version — Adoption on February 6, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 23, 2018. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2018  № 61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2018 р.
за № 220/31672

Про внесення змін до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою удосконалення системи криптографічного захисту інформації НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 червня 2008 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 року за № 651/15342 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

"Допускається застосування для ідентифікації та контролю цілісності програмного забезпечення (його складових частин) засобу, програмного забезпечення для обчислення геш-функції за ДСТУ 7564:2014 (у режимах роботи "Купина-256", "Купина-284", "Купина-512"). При цьому використовується нульовий вектор ініціалізації.";

2) додаток 1 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

2. Директору Департаменту захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів


Л.М. ГриневичВ. ЛапаДодаток 1
до Положення про державну
експертизу в сфері
криптографічного
захисту інформації
(підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ)

ЗАЯВКА
на проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформаціїon top