Документ z0217-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2019  № 52


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2019 р.
за № 217/33188

Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 88/18826, такі зміни:

у тексті Національного положення (стандарту) слова та цифри «форма № 5-дс» у всіх відмінках замінити відповідно словами та цифрами «форма № 6-дс» у відповідних відмінках;

додаток до Національного положення (стандарту) викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ. ВернерДодаток
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
у державному секторі 103
«Фінансова звітність за сегментами»

ДОДАТОК
до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»
(Форма № 6-дс)вгору