Document z0212-18, valid, current version — Adoption on February 20, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 2, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2018  № 433/5/133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 212/31664

Про затвердження Порядку розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу в органах і підрозділах Національної поліції України

Відповідно до підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою запобігання випадкам порушення прав осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального та/або адміністративного правопорушення, на захист і безоплатну вторинну правову допомогу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу в органах і підрозділах Національної поліції України, що додається.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Лаврінок М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра юстиції України і Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр внутрішніх справ
України


А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Національної поліції України


В.В. АброськінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства внутрішніх справ
України
20.02.2018  № 433/5/133


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 лютого 2018 р.
за № 212/31664

ПОРЯДОК
розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу в органах і підрозділах Національної поліції України

1. Цей Порядок визначає механізм передання, отримання та розміщення в органах і підрозділах поліції друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу (далі - друкована продукція) з метою забезпечення поінформованості осіб, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт; які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими; стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; стосовно яких у кримінальних провадженнях відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

2. Цей Порядок поширюється на центральний орган управління поліцією, територіальні органи поліції в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, районах, містах, районах у містах та міжрегіональні територіальні органи (далі - органи (підрозділи) поліції).

3. У цьому Порядку термін «друкована продукція» означає плакати, наліпки з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу, форма та опис яких визначені у додатку 1 до цього Порядку.

4. Друкована продукція передається Координаційним центром з надання правової допомоги до відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) для її розміщення в органах (підрозділах) поліції.

5. Передання друкованої продукції регіональним центром до органів (підрозділів) поліції оформлюється актом приймання-передавання друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу (далі - акт приймання-передавання) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається у двох примірниках, один з яких зберігається у регіональному центрі, інший - у відповідному органі (підрозділі) поліції.

6. Регіональний центр передає друковану продукцію до відповідного органу (підрозділу) поліції у двадцятиденний строк з дня її отримання.

7. Органи (підрозділи) поліції у десятиденний строк розміщують отриману друковану продукцію у такий спосіб:

плакати, що містять інформацію про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу із зазначенням єдиного телефонного номера системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213-103), - поруч із захисним склом у чергових частинах, а також у приміщеннях, у яких проводяться слідчі дії, на стінах на висоті 1,4 метра від підлоги до нижнього краю плаката в полі зору відвідувачів;

наліпки з інформацією про єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213-103) - на внутрішній стороні дверей кімнат та камер для утримання затриманих, узятих під варту та заарештованих в адміністративному порядку осіб, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, у салонах службових автомобілів, що використовуються для перевезення затриманих та взятих під варту осіб, а також кузовах конвойного спецавтотранспорту (на видному місці та в полі зору затриманої (конвойованої) особи).

8. Після розміщення наданої регіональним центром друкованої продукції в приміщеннях органів (підрозділів) поліції, а також у службових автомобілях представники структурних підрозділів у сфері забезпечення прав людини Національної поліції України та представники регіонального центру складають у трьох примірниках акт розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Перший примірник зберігається у відповідному органі (підрозділі) поліції, другий - у регіональному центрі, а третій - у представника структурного підрозділу у сфері забезпечення прав людини Національної поліції України.

9. Органи (підрозділи) поліції забезпечують збереження в належному стані переданої їм друкованої продукції та у разі її пошкодження вживають заходів щодо її заміни шляхом звернення до відповідного регіонального центру для отримання нової друкованої продукції.

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиО.П. Бонюк

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Порядку розміщення друкованої
продукції з інформацією про права осіб
на захист та безоплатну вторинну
правову допомогу в органах
і підрозділах Національної поліції України
(пункт 3)

ФОРМА
наліпки з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу


Додаток 2
до Порядку розміщення друкованої
продукції з інформацією про права осіб
на захист та безоплатну вторинну
правову допомогу в органах
і підрозділах Національної поліції України
(пункт 5)

АКТ
приймання-передавання друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогу


Додаток 3
до Порядку розміщення друкованої
продукції з інформацією про права осіб
на захист та безоплатну вторинну
правову допомогу в органах
і підрозділах Національної поліції України
(пункт 8)

АКТ
розміщення друкованої продукції з інформацією про права осіб на захист та безоплатну вторинну правову допомогуon top