Document z0204-11, invalid, current version — Loss of force on May 27, 2011, on the basis - z0570-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2011 N 35
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2011 р.
за N 204/18942
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 146 ( z0570-11 ) від 21.04.2011 }
Про затвердження Норм
оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової
та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 N 1212 ( 1212-2010-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і
від 25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів державного бюджету (далі -
Норми), що додаються.
2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 06.12.2010 N 388
( z1310-10 ) "Про затвердження Норм оплати праці експертів, які
залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної
експертизи, що проводиться за рахунок коштів державного бюджету",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за
N 1310/18605.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, а Норми застосовуються з 1 січня 2011 року.
Голова Комісії
з проведення реорганізації,
Перший заступник Міністра Л.Дроздова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.Рибак
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.М.Кондрюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
03.02.2011 N 35

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової
та науково-технічної експертиз,
що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету

------------------------------------------------------------------ | Види робіт | Розмір оплати, гривень | | |-------------------------------| | | за | за експертизу | | |індивідуальну | в складі | | | експертизу |експертної групи| | |--------------+----------------| | | з 01.01.2011 | з 01.01.2011 | |--------------------------------+--------------+----------------| |Керівництво роботою експертної | - | 227 | |групи | | | |--------------------------------+--------------+----------------| |Участь у засіданні експертної | - | 31 | |групи | | | |--------------------------------+--------------+----------------| |Складання висновків за розділом | 227 | 196 | |чи окремим питанням об'єкта | | | |наукової та науково-технічної | | | |експертизи | | | |--------------------------------+--------------+----------------| |Складання висновку в цілому | 342 | 227 | |(зведеного висновку) щодо | | | |об'єкта наукової та науково- | | | |технічної експертизи | | | |--------------------------------+--------------+----------------| |Складання висновку в цілому з | 379 | - | |виконання робіт за | | | |національними, міждержавними, | | | |галузевими, міжгалузевими, | | | |інноваційними програмами та | | | |проектами державного значення | | | |--------------------------------+--------------+----------------| |Консультації з окремих питань | 43 | 43 | |експертизи, попередній аналіз | | | |об'єкта наукової та науково- | | | |технічної експертизи | | | ------------------------------------------------------------------
1. Якщо експерт при розгляді одного об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи виконує кілька видів вищезгаданих
робіт, то сумарний розмір оплати не повинен перевищувати: за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну
експертизу: з 01.01.2011 - 227 грн.; за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та
науково-технічної експертиз: з 01.01.2011-342 грн.; за складання висновку загалом щодо об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи з виконаних робіт за національними,
міждержавними, галузевими, інноваційними програмами та проектами
державного значення: з 01.01.2011 - 379 грн.
2. При експертизі об'єкта, виконаного іноземною мовою (крім
російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується
на 15 відсотків.
3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки
України за погодженням з Мінпраці та Мінфіном розміри оплати за
проведення експертизи великомасштабних об'єктів можуть
перевищувати Норми, затверджені цим наказом, за умови
обов'язкового дотримання обмежень, визначених Законом України "Про
наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), у розмірах
коштів, що спрямовані на покриття витрат на експертизу.
Директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенкоon top