Document z0201-94, invalid, current version — Loss of force on February 15, 2010, on the basis - z0109-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 72 від 05.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 серпня 1994 року
за N 201/411
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 396 ( z0109-10 ) від 16.12.2009 }
Про внесення змін та доповнень до Положення
про порядок передачі квартир (будинків)
у власність громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про приватизацію державного житлового
фонду" ( 3981-12 ) Н А К А З У Ю:
Внести зміни та доповнення до Положення про порядок передачі
квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспу України від 15 вересня 1992 р. N 56
( v0056303-92 ) (додаються).
Перший заступник
Голови Комітету В.І.Ляшко

Додаток
до наказу Державного комітету
України по житлово-комунальному
господарству

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
що вносяться до Положення про порядок передачі
квартир (будинків) у власність громадян,
затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу
України від 15.09.92 р. N 56 ( v0056303-92 )
1. Пункт 3 викласти у такій редакції: "Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири
(будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень,
підприємств, установ та організацій, природних та біосферних
заповідників, національних парків, ботанічних садів,
дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків,
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних
заповідників, музеїв-заповідників, кімнати в гуртожитках; квартири
(будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати,
будинки), віднесені в установленому порядку до числа службових, а
також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного
(обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС". 2. Пункт 4 викласти у такій редакції: "Приватизація квартир у будинках, включених до плану
реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення
(власником) будинку. Жилий будинок може бути включений до плану реконструкції
поточного року лише в разі виконання таких вимог і умов: а) наявності затвердженої в установленому порядку
проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції
жилого будинку; б) завершення відселення мешканців будинку; в) включення будинку до титульного списку реконструкції та
наявності коштів у власника будинку або договору з інвестором про
фінансування реконструкції будинку; г) наявності укладеного договору між власником жилого будинку
і підрядним будівельним чи ремонтно-будівельним підприємством на
виконання робіт з реконструкції. Недодержання будь-якої з умов або вимог не є підставою для
відмови мешканцям таких будинків у приватизації займаного ними
житла. Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції,
після проведення реконструкції мають пріоритетне право на
приватизацію цих квартир". 3. З другого абзаца пункту 5 вилучити слова " на момент
введення в дію Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду", тобто на 22 липня 1992 року". 4. Пункт 10 викласти у такій редакції: "Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку
має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює
доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних
підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума
доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі
на вартість одного квадратного метра". Номінальна вартість житлового чеку та відповідна вартість
одного квадратного метра загальної площі підлягає періодичній
індексації згідно з чинними законодавчими та нормативними актами. 5. Пункт 17 доповнити частинами другою, третьою та четвертою
такого змісту: "В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або
ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному
господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд,
останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну
власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних
депутатів. Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються
підприємствами торгівлі, громадського харчування,
житлово-комунального та побутового обслуговування населення на
умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Порядок передачі відомчого житлового фонду у комунальну
власність визначається Кабінетом Міністрів України". 6. Пункт 25 вилучити. 7. Пункт 28 доповнити частиною другою такого змісту: "Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок) підлягає
обов'язковій реєстрації в органах технічної інвентаризації". 8. Додаток N 6 до Положення про порядок передачі квартир
(будинків) у власність громадян викласти у такій редакції:
РОЗРАХУНОК
суми житлових чеків, які мають отримати громадяни
у ході приватизації державного житлового фонду
1. Загальна площа квартири (будинку) ________________кв.м (П) 2. Кількість мешканців у квартирі (будинку) _____________ (М) 3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі
згідно із Законом:
Пб = М х 21 + 10 = кв.м
4. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі кожному мешканцю,
якщо П менше, ніж Пб:
Пб - П х) Сч = ———————— х А М
х)
де А - відновна вартість одного квадратного метра загальної
площі, яка встановлюється згідно з чинними законодавчими та
нормативними актами.
9. Назву додатку N 9 до Положення викласти у такій редакції:
Т Е Х Н І Ч Н И Й П А С П О Р Т
на приватизовану квартиру N у будинку N
по вул. ______________________ в місті ________________on top