Document z0195-09, valid, current version — Adoption on December 29, 2008
( Last event — Entry into force, gone March 14, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 667
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2009 р.
за N 195/16211

Про внесення змін до Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів електроенергетики
до роботи в осінньо-зимовий період

Відповідно до вимог Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) і "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) та забезпечення надійного й ефективного
функціонування об'єднаної енергетичної системи України, а також
розмежування повноважень Державної інспекції з експлуатації
електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії
(Держенергонагляд) щодо здійснення державного нагляду (контролю) у
галузі електроенергетики та сфері теплопостачання Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про порядок оцінки готовності
об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період,
затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України
від 07.07.2006 N 231 ( z1064-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.09.2006 за N 1064/12938 (далі - Положення),
виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Директору Департаменту з питань електроенергетики
Меженному С.Я. у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. ДП "Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний,
технологічний інститут з перспектив розвитку енергетики
"Енергоперспектива" (Головатюк П.М.) унести Положення до реєстру
та комп'ютерного банку даних чинних нормативно-правових актів
Мінпаливенерго України.
4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий
резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"
(Пержинський В.В.) забезпечити видання і надходження необхідної
кількості примірників Положення енергетичним компаніям та
енергопідприємствам.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лучнікова В.А.
Міністр Ю.Продан

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.І.Мельниченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
07.07.2006 N 231
( z1064-06 )
(у редакції наказу
Мінпаливенерго України
від 29.12.2008 N 667)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 березня 2009 р.
за N 195/16211

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період

I. Скорочення АЕС - атомна електрична станція; АЧР - автоматичне частотне розвантаження; ГАВ - графіки аварійного вимкнення; ГЕС - гідравлічна електрична станція; ЕС - електроенергетична система; ПА - протиаварійна автоматика; ПЛ - повітряні лінії електропередавання; ПС - підстанції електричні; РЗ - релейний захист; САВН - спеціальна автоматика вимкнення навантаження; ТЕС - теплова електрична станція; ТЕЦ - теплоелектроцентраль; ОЕС - об'єднана енергетична система; ОЗП - осінньо-зимовий період.
II. Загальні положення
2.1. Це Положення визначає порядок організації підготовки
об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період
(далі - ОЗП), критерії оцінки та порядок видачі актів готовності
до роботи в ОЗП (далі - акт готовності). Дія Положення поширюється на всі суб'єкти й об'єкти
електроенергетики незалежно від форм власності та відомчої
належності.
2.2. Для планомірної та ефективної підготовки об'єктів
електроенергетики до роботи в ОЗП у термін до 15 квітня поточного
року по кожному суб'єкту електроенергетики та їх виробничому
об'єкту видаються накази щодо розробки та впровадження відповідних
заходів на кожному об'єкті електроенергетики.
2.3. Для перевірки готовності об'єктів електроенергетики до
роботи в ОЗП не пізніше 1 жовтня поточного року за наказами
керівника об'єкта електроенергетики створюються комісії з
перевірки готовності до роботи в ОЗП. Очолювати ці комісії повинні
керівники об'єктів електроенергетики. Копії наказів надаються у 5-денний термін до Мінпаливенерго
та відповідно до переліку суб'єктів і об'єктів електроенергетики,
державний нагляд (контроль) за якими здійснює Державна інспекція з
експлуатації електричних станцій і мереж згідно з додатком 1, до
Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної та теплової енергії (далі - Держенергонагляд).
2.4. До складу комісій енергогенеруючих компаній входять
керівники і фахівці виконавчої дирекції енергогенеруючої компанії,
керівний персонал електростанцій.
2.5. До комісії енергопостачальних компаній входять керівники
і фахівці виконавчої дирекції та представники електростанцій,
електричних і теплових мереж.
2.6. Комісії НЕК "Укренерго" та її структурних підрозділів
призначаються наказом НЕК "Укренерго". До складу комісій
включаються керівники і спеціалісти апарату управління НЕК
"Укренерго" та ЕС.
2.7. До складу комісій згідно з пунктами 2.4 - 2.6 можуть
включатися за згодою представники Мінпаливенерго, Національної
енергетичної компанії "Енергетична компанія України" (далі - НАК
"Енергетична компанія України"), Національної комісії регулювання
електроенергетики (далі - НКРЕ), Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій і мереж та Держенергонагляду, а
також представники органів місцевого самоврядування.
2.8. Перевірка готовності до роботи в ОЗП об'єктів
електроенергетики повинна бути закінчена в термін не пізніше 15
листопада поточного року.
2.9. Оцінка готовності до роботи в ОЗП проводиться: для ТЕС, ГЕС, АЕС (крім ядерної частини) і електричних
мереж - за очікуваним станом виконання умов готовності на
15 листопада поточного року; для ТЕЦ, теплоцентралей, станцій теплопостачання, котелень та
теплових мереж - за готовністю до виконання теплофікаційного
графіка з початку опалювального сезону та за загальною готовністю
до роботи в ОЗП за очікуваним станом виконання умов готовності на
15 листопада поточного року.
2.10. Нагляд за готовністю до роботи в ОЗП суб'єктів,
об'єктів електроенергетики (магістральних та міждержавних
електричних мереж; оперативно-режимного управління обладнанням
об'єктів електроенергетики, які перебувають в оперативному
управлінні оперативних служб електроенергетичних систем НЕК
"Укренерго", а також системних елементів протиаварійної автоматики
установлених на об'єктах ОЕС України згідно з переліком об'єктів
електроенергетики) та об'єктів, наведених у додатку 1, здійснює
Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж. Контроль за готовністю інших об'єктів електроенергетики до
роботи в ОЗП ( у т.ч. розподільчих електричних мереж напругою
150 кВ і нижче та об'єктів, не вказаних в додатку 1) та споживачів
до роботи в ОЗП здійснює Держенергонагляд.
2.11. У цьому Положенні використані терміни, ужиті в
значеннях наведених у Законі України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ).
III. Критерії оцінки готовності об'єктів електроенергетики до
роботи в ОЗП
3.1. Об'єкти електроенергетики мають право на отримання акта
готовності при повному та своєчасному виконанні у строк до
15 листопада поточного року таких загальних технічних умов: 3.1.1. Виконання графіків планових ремонтів та робіт, що
забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог
нормативно-правових актів із забезпечення надійної та економічної
роботи устаткування та споруд. 3.1.2. Відсутність за станом на 10 грудня поточного року
аварійних ремонтів основного устаткування. 3.1.3. Виконання у запланованих обсягах заходів інвестиційних
програм. 3.1.4. Виконання заходів, передбачених наказами суб'єктів
електроенергетики, з підготовки до роботи в ОЗП, а також
закінчення всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення,
утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць. 3.1.5. Виконання в повному обсязі заходів щодо попередження
пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах
низьких температур зовнішнього повітря. 3.1.6. Виконання вимог вибухопожежобезпеки паливного і
кабельного господарств, газомасляних систем турбоустановок,
генераторів, синхронних компенсаторів, силових трансформаторів та
іншого устаткування. 3.1.7. Укомплектування всіх робочих місць підготовленим і
атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами
індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також
інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно
до нормативно-правових актів. 3.1.8. Виконання заходів, передбачених наказами
Мінпаливенерго про організацію протиаварійної роботи в електричних
мережах і підвищення надійності роботи електричних станцій і
мереж, актами розслідування технологічних порушень і приписами
щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи в ОЗП,
з терміном виконання до 15 листопада поточного року.
3.2. ТЕС, ГЕС, АЕС (за винятком ядерної частини), ТЕЦ і
тепловими мережами додатково повинні бути виконані такі умови
готовності до роботи в ОЗП: 3.2.1. Виконання заходів щодо усунення причин обмеження
потужності, які мають строк закінчення до 15 листопада поточного
року. 3.2.2. Забезпечення готовності устаткування до виконання
графіка заданої робочої потужності. 3.2.3. Утворення на електростанціях, для яких основним
паливом є вугілля (підсвіточним - газ, резервним підсвіточним -
мазут), запасу вугілля відповідно до обсягів, які щороку
затверджуються Мінпаливенерго, для забезпечення несення
номінального навантаження складом енергоблоків, визначених для
роботи в ОЗП відповідним наказом Мінпаливенерго, а також
десятиденного запасу мазуту для забезпечення роботи електростанції
мінімальним складом генеруючого обладнання, затвердженого
Мінпаливенерго. На електростанціях, для яких основним паливом є газ,
утворення десятиденного запасу мазуту для забезпечення їх роботи
мінімальним складом генеруючого обладнання, затвердженого
Мінпаливенерго. Наявність в енергогенеруючих компаніях і на електростанціях,
які не ввійшли до їх складу, договорів на поставку палива, у тому
числі і резервного, в обсягах, які забезпечують їх безперебійну
роботу заданим Мінпаливенерго складом генеруючого обладнання. 3.2.4. Забезпечення готовності розморожувальних пристроїв,
вагоноперекидачів для розвантаження палива у нормативні строки,
тракту і механізмів паливоподачі до роботи електростанції в ОЗП. 3.2.5. Наявність на гідроелектростанціях постів спостереження
за льодовим режимом поблизу гідроспоруд. 3.2.6. Виконання гідроелектростанціями планових завдань з
утворення запасів води у водосховищах. 3.2.7. Виконання заходів з підготовки гідровузла
електростанції до експлуатації в зимовий період. 3.2.8. Забезпечення резервування витрат електричної та
теплової енергії на власні потреби електростанцій. 3.2.9. Виконання графіків технічного обслуговування та
випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної
автоматики. 3.2.10. Забезпечення готовності систем зв'язку та засобів
диспетчерсько-технологічного керування. 3.2.11. Забезпечення готовності джерел теплопостачання та
теплових мереж до виконання графіка теплових навантажень з
підживленням у розмірах, передбачених правилами технічної
експлуатації електричних станцій і мереж. 3.2.12. Виконання у нормативному обсязі діагностики, ремонтів
та випробувань теплових мереж.
3.3. Енергопостачальниками додатково повинні бути виконані в
електричних мережах такі організаційно-технічні умови готовності
до роботи в ОЗП: 3.3.1. Виконання графіків технічного обслуговування та
випробовувань пристроїв РЗ і ПА. 3.3.2. Наявність і готовність схем плавлення ожеледі. 3.3.3. Наявність і працездатний стан метеопостів. 3.3.4. Готовність технічних засобів для виконання
аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної
експлуатації мереж. 3.3.5. Наявність аварійного запасу матеріалів і устаткування
для виконання аварійно-відновлювальних робіт на ПЛ та ПС усіх
класів напруг. 3.3.6. Наявність в енергопостачальників нормативно-технічних
документів Мінпаливенерго щодо вимушеного зниження
електроспоживання і організація їх виконання, а на диспетчерських
пунктах - документів енергопостачальників з цього питання. 3.3.7. Своєчасне доведення до споживачів обсягів ГАВ і
обмежень, які задані ЕС. 3.3.8. Забезпечення надійності та ефективності засобів
зниження енергоспоживання, ПА (САВН, АЧР) і ГАВ. 3.3.9. Наявність організаційно-технічних заходів щодо
виконання обсягів АЧР, САВН, ГАВ і обмежень, заданих ЕС. 3.3.10. Забезпечення резервування власних потреб підстанцій
напругою 110 кВ і вище. 3.3.11. Готовність систем зв'язку та засобів
диспетчерсько-технологічного керування. 3.3.12. Наявність обігріву розрахункових електролічильників,
де це потрібно.
3.4. Електроенергетичними системами додатково до умов згідно
з пунктом 3.3 повинні бути виконані такі організаційно-технічні
умови готовності до роботи в ОЗП: 3.4.1. Готовність до контролю та управління режимом
споживання електроенергії у регіоні: наявність необхідних заходів щодо виконання заданих НЕК
"Укренерго" графіків вимкнення та обмеження споживачів; наявність в ЕС нормативно-технічних документів Мінпаливенерго
щодо вимушеного зниження електроспоживання і організація їх
виконання, а на диспетчерських пунктах - відповідних документів ЕС
з цього питання; доведення до енергопостачальних компаній ГАВ і обмежень, які
задані НЕК "Укренерго". 3.4.2. Наявність та працездатний стан технічних засобів
контролю за забезпеченням ефективності засобів зниження
енергоспоживання, ПА (САВН, АЧР) і ГАВ. 3.4.3. Забезпечення проведення щоденного аналізу додержання
енергокомпаніями установлених граничних величин споживання
електричної енергії та потужності.
IV. Порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до
роботи в ОЗП та видачі актів готовності
4.1. Рішення про готовність об'єктів електроенергетики до
роботи в ОЗП приймається комісіями, створеними згідно з пунктами
2.4 - 2.7 цього Положення, на підставі акта перевірки готовності
до роботи в ОЗП (додаток 2) (далі - акт перевірки готовності) та
висновків Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і
мереж та/або Держенергонагляду про готовність до роботи в ОЗП
(додаток 3). Висновки представників державних інспекцій складаються у разі
виявлення порушення (невиконання) вимог цього Положення, надаються
керівництву енергокомпаній, а також надсилаються до Державної
інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж або
Держенергонагляду та Мінпаливенерго. Одночасно з видачею висновку
представником відповідної державної інспекції видається припис про
усунення виявлених зауважень.
4.2. За умови виконання вимог розділу 3 цього Положення в
повному обсязі комісіями в термін до 15 листопада поточного року
видається акт готовності до роботи в осінньо-зимовий період
(додаток 4). Копії актів готовності надсилаються згідно з
підпорядкованістю об'єкта електроенергетики.
4.3. У разі невиконання окремих умов готовності акт
готовності може бути виданий за узгодженим рішенням комісії з
перевірки готовності та відповідної державної інспекції із
зазначенням зауважень в акті перевірки готовності та за умови їх
усунення у вказаний термін.
4.4. У разі неспроможності виконання об'єктами
електроенергетики умов за розділом 3 цього Положення з незалежних
від них причин рішення про видачу акта готовності виносить
Мінпаливенерго України.
4.5. У разі наявності окремих суттєвих зауважень видача акта
готовності затримується до їх усунення.
4.6. У разі невиконання загальних та додаткових умов
готовності до роботи в ОЗП акт готовності об'єктам не видається.
4.7. Якщо в складі суб'єкта електроенергетики налічується
більше двох структурних підрозділів (одиниць), які не отримали
актів готовності, то акт готовності об'єкта електроенергетики не
видається. Якщо до складу суб'єкта електроенергетики входять два
структурних підрозділи (одиниці), то акт готовності суб'єкта не
видається в разі непідготовленості до роботи в ОЗП одного з його
структурних підрозділів.
4.8. Об'єкти електроенергетики, які не отримали акт
готовності в строк до 15 листопада поточного року, продовжують
підготовку до роботи в ОЗП і при виконанні всіх умов у термін не
пізніше 15 грудня поточного року можуть звернутися до
Мінпаливенерго та відповідних державних інспекцій з обґрунтованим
поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності.
4.9. Остаточне рішення про видачу акта готовності об'єктам
електроенергетики, зазначеним у пункті 4.8, приймає Мінпаливенерго
на підставі пояснень керівництва суб'єктів електроенергетики і
висновків відповідної державної інспекції.
4.10. При порушенні суб'єктами електроенергетики під час ОЗП
загальних або додаткових умов, а також при невиконанні в
установлені терміни заходів, намічених при його видачі згідно з
пунктами 4.4, 4.5, виданий акт готовності анулюється рішенням
Мінпаливенерго за поданням відповідної державної інспекції.
4.11. Після закінчення перевірки й оцінки готовності до
роботи в ОЗП у строк до 20 грудня поточного року Мінпаливенерго
видає наказ про готовність об'єктів електроенергетики до роботи в
ОЗП.
Директор Департаменту
з питань електроенергетики С.Я.Меженний

Додаток 1
до Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період
( z1064-06 )

ПЕРЕЛІК
суб'єктів і об'єктів електроенергетики,
державний нагляд (контроль) за якими здійснює
державна інспекція з експлуатації
електричних станцій і мереж

------------------------------------------------------------------ | N | Назва | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | |---+------------------------------------------------------------| | 1 |ВАТ "Донбасенерго" | |---+------------------------------------------------------------| | 2 |Слов'янська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| | 3 |Старобешівська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| | 4 |ТОВ "Східенерго" | |---+------------------------------------------------------------| | 5 |Зуївська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| | 6 |Курахівська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| | 7 |Луганська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| | 8 |ВАТ "Дніпроенерго" | |---+------------------------------------------------------------| | 9 |Запорізька ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Криворізька ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Придніпровська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |12 |ВАТ "Центренерго" | |---+------------------------------------------------------------| |13 |Вуглегірська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |14 |Зміївська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |15 |Трипільська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |16 |ВАТ "Західенерго" | |---+------------------------------------------------------------| |17 |Бурштинська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |18 |Добротвірська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Ладижинська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |20 |Миронівська ТЕС | |---+------------------------------------------------------------| |21 |АК "Київенерго" | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Київська ТЕЦ-5 | |---+------------------------------------------------------------| |23 |Київська ТЕЦ-6 | |---+------------------------------------------------------------| |24 |Філія "Теплові мережі" (магістральні теплові | | |мережі) | |---+------------------------------------------------------------| |25 |ВАТ "Дністровська ГАЕС" | |---+------------------------------------------------------------| |26 |ДАК "Укргідроенерго" | |---+------------------------------------------------------------| |27 |Дніпровська ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |28 |Дніпродзержинська ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |29 |Київські ГЕС та ГАЕС | |---+------------------------------------------------------------| |30 |Кременчуцька ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |31 |Канівська ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |32 |Каховська ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |33 |Дністровська ГЕС | |---+------------------------------------------------------------| |34 |НЕК "Укренерго" | |---+------------------------------------------------------------| |35 |Дніпровська електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |36 |Донбаська електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |37 |Кримська електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |38 |Західна електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |39 |Північна електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |40 |Центральна електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |41 |Південно-Західна електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |42 |Південна електроенергетична система | |---+------------------------------------------------------------| |43 |НАЕК "Енергоатом" | |---+------------------------------------------------------------| |44 |Рівненська АЕС | |---+------------------------------------------------------------| |45 |Хмельницька АЕС | |---+------------------------------------------------------------| |46 |Південно-Українська АЕС | |---+------------------------------------------------------------| |47 |Запорізька АЕС | |---+------------------------------------------------------------| |48 |Ташлицька ГАЕС | |---+------------------------------------------------------------| |49 |Відкриті розподільчі пристрої 110-750 кВ Чорнобильської АЕС | |---+------------------------------------------------------------| |50 |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | |---+------------------------------------------------------------| |51 |Харківська ТЕЦ-2 "Есхар" | |---+------------------------------------------------------------| |52 |Кременчуцька ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |53 |Дарницька ТЕЦ-4 (ЗАТ "ДАРтеплоелектроцентраль") | |---+------------------------------------------------------------| |54 |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | |---+------------------------------------------------------------| |55 |Черкаська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |56 |Чернігівська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |57 |Дніпродзержинська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |58 |Лисичанська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |59 |Сєверодонецька ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |60 |Краматорська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |61 |ТЕЦ Лисичанського НПЗ (ЗАТ "Линник") | |---+------------------------------------------------------------| |62 |Калуська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |63 |Сімферопольська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |64 |Камиш-Бурунська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |65 |Севастопольська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |66 |Миколаївська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |67 |Херсонська ТЕЦ | |---+------------------------------------------------------------| |68 |Одеська ТЕЦ | ------------------------------------------------------------------
Державний нагляд (контроль) за енергопостачальними
компаніями, іншими суб'єктами й об'єктами електроенергетики, які
не включені до вищенаведеного переліку, здійснює Держенергонагляд,
за винятком: - магістральних та міждержавних електричних мереж; - оперативно-режимного управління обладнанням об'єктів
електроенергетики, які перебувають в оперативному управлінні
оперативних служб електроенергетичних систем НЕК "Укренерго", а
також системних елементів протиаварійної автоматики, установлених
на об'єктах ОЕС України, згідно з вищенаведеним переліком об'єктів
електроенергетики, державний нагляд (контроль) за якими здійснює
Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж.

Додаток 2
до Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період
( z1064-06 )
Зразок

АКТ
перевірки готовності до роботи
в осінньо-зимовий період ____/____ року

______________________ "___" ____________ року
(місце складання акта)
Комісія у складі ___________________________________________
_________________________________________________________________
(голова і члени комісії із зазначенням посади) ________________________________________________________________,
призначена наказом ______________________________________________
(хто видав наказ)
від __________ N ___, з __________ до ________ провела перевірку
_________________________________________________________________
(назва об'єкта електроенергетики)
та встановила: __________________________________________________
_________________________________________________________________
(указується виконання (невиконання)
умов готовності до роботи в ОЗП
_________________________________________________________________
відповідно до розділу 3 Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів
_________________________________________________________________
електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)
Заходи щодо готовності об'єкта електроенергетики до роботи в
ОЗП: ____________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: ___________________________________________________
(назва об'єкта електроенергетики)
підготовлений (не підготовлений) до роботи в ОЗП і має (не має)
право на отримання акта готовності до роботи в ОЗП.
Підписи:
голова комісії
члени комісії:
Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени
комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони
письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.

Додаток 3
до Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період
( z1064-06 )
Зразок

ВИСНОВОК
про готовність до роботи в ОЗП

_____________________ ____/____ року
(назва відповідної
Державної інспекції)
На підставі Положення про порядок оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період при перевірці
готовності до роботи в ОЗП ____/____ року на (назва суб'єкта або
об'єкта електроенергетики) встановлено:
_________________________________________________________________
(вказується невиконання умов готовності до роботи в ОЗП
_________________________________________________________________
відповідно до розділу 3 Положення
про порядок оцінки готовності об'єктів
_________________________________________________________________
електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період)
1. (Назва суб'єкта або об'єкта електроенергетики)
підготовлений до роботи в ОЗП і має право на отримання акта
готовності до роботи в ОЗП ____/____ року
2. На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в ОЗП ____/____ року видати із зауваженнями відповідно до пункту 4.3
Положення, при неусуненні яких у встановлений термін акт
готовності буде анульований (наводиться перелік зауважень та
термін їх усунення).
3. На підставі вищевикладеного рішення про видачу акта
готовності до роботи в ОЗП ____/____ року приймає Мінпаливенерго
відповідно до пункту 4.4 Положення.
4. На підставі вищевикладеного видачу акта готовності до
роботи в ОЗП ____/____ року затримати до усунення зауважень
відповідно до пункту 4.5 Положення (зазначаються зауваження та
термін їх усунення).
5. На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в ОЗП ____/____ року не видавати відповідно до пункту 4.6 Положення.
6. На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в ОЗП ____/____ року не видавати відповідно до пункту 4.7 Положення.
Підпис інспектора відповідної
Державної інспекції
Пункти 1 - 6 зазначаються залежно від фактичного стану
виконання умов готовності.

Додаток 4
до Положення про порядок
оцінки готовності об'єктів
електроенергетики до роботи
в осінньо-зимовий період
( z1064-06 )
Зразок

АКТ
готовності до роботи в осінньо-зимовий
період ____/____ року

Виданий _________________________________________________________
(повна назва об'єкта електроенергетики) _________________________________________________________________
на підставі акта перевірки від ________________ N _____________
(або рішення Мінпаливенерго від _______________ N ___________) _________________________________________________________________
Підписи: голова комісії
члени комісії:
М.П.
На акті готовності до роботи в осінньо-зимовий період
проставляється печатка організації, яка призначила комісію
відповідно до розділу 2 Положення.on top