Document z0195-00, current version — Adoption on March 11, 2000
( Last event — State registration, gone March 28, 2000. Take a look at the history? )


 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 64 від 11.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
28 березня 2000 р.
vd20000311 vn64 за N 195/4416

Про внесення змін і доповнень до наказу
Міністра оборони України
від 08.08.94 N 205

 
     У зв'язку з прийняттям 18 червня 1999 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 766-14 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Внести зміни і доповнення до Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей, затвердженого наказом Міністра оборони України від 8 серпня 1994 року N 205 ( z0212-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 вересня 1994 року за N 212/422, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністра оборони України від 12 березня 1997 року N 83 ( z0159-97 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 1997 року за N 159/1963, що додаються.
     2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
     3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Тимчасово виконуючий обов'язки 
Міністра оборони України
генерал-полковник І.В.Біжан
Затверджено
Наказ Міністра оборони України
11.03.2000 N 64
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2000 р.
за N 195/4416
 
Зміни і доповнення
до Положення про порядок призначення та виплати в
Міністерстві оборони України державних пенсій і
допомог військовослужбовцям та членам їх сімей,
затвердженого наказом Міністра оборони України
від 8 серпня 1994 року N 205 ( z0212-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 вересня 1994 року за N 212/422, зі змінами
і доповненнями, внесеними наказом Міністра
оборони України від 12 березня 1997 року
N 83 ( z0159-97 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 24 квітня 1997 року за N 159/1963
 
     1. У розпорядчій частині наказу:
     у пункті 2 слова "Командуючим військами військових округів" та "Республіки Крим" замінити на слова "Командувачам військ оперативних командувань" та "Автономної Республіки Крим" відповідно;
     у пункті 4 слова "Головного фінансово-економічного управління" замінити на слова "Головного фінансового управління".
     2. У Положенні про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей:
     пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
     "Військовослужбовцям, поновленим у військовому званні в порядку амністії або помилування (крім звільнених з військової служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, учинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння), пенсії призначаються на умовах і за нормами, установленими Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) та цим Положенням, якщо вони на день позбавлення військового звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності";
     підпункт "а" пункту 12 після слів "та причини звільнення" доповнити словами "за винятком випадків, указаних в абзаці першому пункту 7 цього Положення";
     пункт 17 доповнити підпунктом "ж" такого змісту: "на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР";
     пункт 26 викласти в такій редакції: "Вислуга років для призначення пенсій військовослужбовцям обчислюється з дня зарахування їх на військову службу по день звільнення з військової служби. При цьому вважаються:
     а) днем зарахування на військову службу:
     день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - для призовників і офіцерів, призваних із запасу;
     день від'їзду до місця служби, вказаний у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - для військовозобов'язаних і жінок, зарахованих на військову службу до запровадження військової служби за контрактом;
     день вибуття у відпустку, зазначений військовим комісаріатом у відпускному квитку, - для офіцерів запасу, призначених на військову службу безпосередньо після закінчення цивільного вищого (або колишнього середнього спеціального) навчального закладу з одночасним наданням відпустки. За відсутності даних про день прибуття у військовий комісаріат для відправлення у військову частину або вибуття до місця служби чи у відпустку днем зарахування на військову службу вважається дата зарахування військовослужбовця у списки особового складу наказом командира військової частини;
     день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо) - для військовозобов'язаних і жінок, які вступають на військову службу за контрактом;
     день призначення на посаду - для громадян, які прийняті на військову службу до Служби безпеки України;
     день призначення на посаду курсанта (слухача) вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які добровільно вступають на військову службу. Ця умова також поширюється і на громадян, які добровільно вступили на військову службу і були зараховані на посаду курсанта колишнього середнього військового навчального закладу.
     Якщо в особовій справі військовослужбовця та інших наявних документах вказані тільки рік і місяць зарахування на військову службу, без зазначення точної дати, за день зарахування на військову службу береться 15 число відповідного місяця;
     б) днем звільнення з військової служби:
     день, з якого військовослужбовець виключений наказом по військовій частині (військовому закладу, установі тощо) зі списків особового складу";
     пункт 32 викласти в такій редакції: "У загальний трудовий стаж для призначення пенсій військовослужбовцям, зазначеним у підпункті "б" пункту 12 цього Положення, включаються в календарному обчисленні періоди, вказані в статтях 56 - 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). При обчисленні стажу роботи для призначення цього виду пенсії, в тому числі для підтвердження стажу на підставі свідчень свідків, документи оформлюються в порядку, передбаченому пунктом 31 цього Положення";
     у підпункті "а" пункту 33 слова "Головним фінансово-економічним управлінням" та "командуючих військами військових округів" замінити на слова "Головним фінансовим управлінням" та "командувачів військ оперативних командувань" відповідно;
     у підпункті "б" пункту 33 слова "фінансовими управліннями округів", "управлінь округів", "командуючих військами військових округів", "Головного фінансово-економічного управління", "фінансове управління" та "округів" замінити на слова "фінансово-економічними управліннями оперативних командувань", "управлінь оперативних командувань", "командувачів військ оперативних командувань", "Головного фінансового управління", "фінансово-економічне управління" та "оперативних командувань" відповідно;
     в абзаці першому пункту 35 слова "від 9 вересня 1992 р. N 157" та "військового округу" замінити на слова "від 26 липня 1996 року N 207" та "оперативного командування" відповідно;
     пункт 49 доповнити підпунктом "ж" такого змісту: "на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР";
     пункт 53 викласти в такій редакції: "Пенсіонеру, який одержує пенсію по інвалідності та одночасно має право на пенсію за вислугу років, у разі перерви в інвалідності (пункт 52 цього Положення), яка перевищує місячний термін, у зв'язку з чим він втрачає право на одержання пенсії по інвалідності, може бути призначена та виплачена пенсія за вислугу років у межах терміну, передбаченого пунктом 142 цього Положення";
     підпункти "а" і "б" пункту 65 після слів "службу за контрактом" доповнити словами "та військовослужбовців-жінок";
     підпункт "в" пункту 66 після слова "військовослужбовців" доповнити словами "і пенсіонерів з числа військовослужбовців";
     пункт 66 доповнити підпунктом "е" такого змісту: "на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР";
     в абзаці другому пункту 72 слова "але не працює, або поєднує очне навчання з роботою" замінити на слова "незалежно від того, працюють вони чи ні";
     в абзаці першому пункту 82 слова "постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" ( 393-92-п ) замінити на слова "чинним законодавством";
     абзац другий пункту 97 викласти в такій редакції: "Одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, та допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) пенсіонерам з числа військовослужбовців та членів їх сімей призначаються і виплачуються органами соціального захисту населення за місцем проживання, у порядку та розмірах, установлених чинним законодавством";
     в абзаці другому пункту 108 слова "обчислюються з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати" замінити на слова "може призначатися і виплачуватися управлінням соціального захисту населення за місцем проживання, у порядку та розмірах, установлених чинним законодавством";
     підпункт "а" пункту 126 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
     "поновленим у військовому званні в порядку амністії або помилування - з дня набуття чинності рішенням суду або Указом Президента про звільнення від покарання у вигляді позбавлення військового звання";
     пункт 130 після слів "що застосовуються при призначенні пенсії" доповнити словами "(за винятком випадків, указаних в абзаці першому пункту 7 цього Положення)";
     абзац п'ятий пункту 138 вилучити;
     в абзаці другому пункту 159 слова "командуючого військами військового округу" замінити на слова "командувача військ оперативного командування".
 
     3. Додаток 1 до Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей ( z0212-94 ) викласти у такій редакції:
 
Розміри
мінімальних і соціальних пенсій, підвищень
та надбавок до пенсій, а також щомісячної
компенсації і додаткових пенсій, що
враховуються при обчисленні пенсій
військовослужбовцям та членам їх сімей
 
-------------------------------------------------------------------
| N |Пункти|         Зміст         |Розміри виплат|
|з/п|Поло- |                    |за станом на: |
|  |ження |                    |--------------|
|  |   |                    |01.12.99|   |
|  |   |                    |(у грн.)|   |
|---+------+---------------------------------------+--------+-----|
| 1 |  2 |          3          |  4  | 5 |
|---+------+---------------------------------------+--------+-----|
|  |   |    Пенсії за вислугу років     |    |   |
|  |   |                    |    |   |
| 1 | 16 |Мінімальний розмір пенсії за      |    |   |
|  |   |вислугу років             | 16,62 |   |
| 2 | 17 |Підвищення пенсій за вислугу років:  |    |   |
|  |   | а) інвалідам війни:         |    |   |
|  |   | I групи - 400% від мінімальної    |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 66,48 |   |
|  |   | II групи - 350% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 58,17 |   |
|  |   | III групи - 200% від         |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 33,24 |   |
|  |   | б) учасникам бойових дій (крім осіб, |    |   |
|  |   |зазначених у підпункті "а" цього    |    |   |
|  |   |пункту) - 150% від мінімальної     |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 24,93 |   |
|  |   | в) учасникам війни:         |    |   |
|  |   | нагородженим орденами та медалями - |    |   |
|  |   |75% від мінімальної пенсії за віком  | 12,47 |   |
|  |   | іншим - 50% від мінімальної     |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  8,31 |   |
|  |   | г) військовослужбовцям, які     |    |   |
|  |   |зазнали політичних репресій і надалі  |    |   |
|  |   |були реабілітовані, - 50% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  8,31 |   |
|  |   | ґ) військовослужбовцям з числа    |    |   |
|  |   |примусово переселених членів сімей   |    |   |
|  |   |громадян, які зазнали політичних    |    |   |
|  |   |репресій і надалі були реабіліто-   |    |   |
|  |   |вані, - 25% від мінімальної пенсії   |    |   |
|  |   |за віком                |  4,16 |   |
|  |   | д) особам, які нагороджені      |    |   |
|  |   |знаками "Почесний донор України" та  |    |   |
|  |   |"Почесний донор СРСР", - 20% від    |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  3,32 |   |
|  |   |                    |    |   |
| 3 | 18 |Надбавки до пенсії за вислугу років:  |    |   |
|  |   | а) на кожного непрацездатного    |    |   |
|  |   |члена сім'ї, який перебуває на     |    |   |
|  |   |утриманні непрацюючого пенсіонера, в  |    |   |
|  |   |таких розмірах:            |    |   |
|  |   | на членів сім'ї - інвалідів I    |    |   |
|  |   |групи, матерів, яким присвоєно     |    |   |
|  |   |звання "Мати-героїня", - 200% від   |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 33,24 |   |
|  |   | на членів сім'ї - інвалідів II    |    |   |
|  |   |групи, дітей у віці до 18 років, а   |    |   |
|  |   |тим з дітей, які вчаться, - до 23   |    |   |
|  |   |років; одній з осіб, які зазначені у  |    |   |
|  |   |підпункті "д" статті 30 Закону     |    |   |
|  |   |України "Про пенсійне забезпечення   |    |   |
|  |   |військовослужбовців та осіб начальни- |    |   |
|  |   |цького і рядового складу органів    |    |   |
|  |   |внутрішніх справ" ( 2262-12 ), - 100% |    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    | 16,62 |   |
|  |   | на членів сім'ї, які досягли віку - |    |   |
|  |   |чоловіки - 60 років, жінки - 55 років |    |   |
|  |   |- та не набули права на трудову пенсію |    |   |
|  |   |з поважних причин, а також інвалідів  |    |   |
|  |   |III групи - 50% від мінімальної пенсії |    |   |
|  |   |за віком                |  8,31 |   |
|  |   | на членів сім'ї, які досягли віку - |    |   |
|  |   |чоловіки - 60 років, жінки - 55 років -|    |   |
|  |   |та не набули права на трудову пенсію  |    |   |
|  |   |без поважних причин, - 30% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  4,99 |   |
|  |   | б) на догляд за пенсіонерами:    |    |   |
|  |   | інвалідам I групи (крім інвалідів  |    |   |
|  |   |війни) - 200% від мінімальної пенсії  |    |   |
|  |   |за віком                | 33,24 |   |
|  |   | одиноким інвалідам II групи (крім  |    |   |
|  |   |інвалідів війни) - 100% від      |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 16,62 |   |
|  |   | одиноким пенсіонерам, які досягли  |    |   |
|  |   |віку 80 років, а також одиноким    |    |   |
|  |   |особам, які, за висновками медичних  |    |   |
|  |   |закладів, потребують догляду за ними  |    |   |
|  |   |та є інвалідами III групи або досягли |    |   |
|  |   |віку - чоловіки - 60 років, жінки -  |    |   |
|  |   |55 років, - 50% від мінімальної пенсії |    |   |
|  |   |за віком                |  8,31 |   |
|  |   | в) особам, які мають особливі    |    |   |
|  |   |заслуги перед Батьківщиною:      |    |   |
|  |   | відповідно до статті 11 Закону Украї-|    |   |
|  |   |ни "Про статус ветеранів війни, гаран- |    |   |
|  |   |тії їх соціального захисту" ( 3551-12 )|    |   |
|  |   |- 250% від мінімальної пенсії за віком | 115,00 |   |
|  |   | відповідно до статті 9 Закону України|    |   |
|  |   |"Про основні засади соціального захисту|    |   |
|  |   |ветеранів праці та інших громадян   |    |   |
|  |   |похилого віку" ( 3721-12 ) - 200% від |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 92,00 |   |
|  |   |                    |    |   |
|  |   |     Пенсії по інвалідності    |    |   |
|  |   |                    |    |   |
| 4 | 45 |Мінімальні розміри пенсій по      |    |   |
|  |   |інвалідності:             |    |   |
|  |   | а) у разі інвалідності, яка настала |    |   |
|  |   |внаслідок причин, зазначених у підпу- |    |   |
|  |   |нкті "а" статті 20 Закону України "Про |    |   |
|  |   |пенсійне забезпечення військовослужбов-|    |   |
|  |   |ців та осіб начальницького і рядового |    |   |
|  |   |складу органів внутрішніх справ"    |    |   |
|  |   |( 2262-12 ):              |    |   |
|  |   | для осіб офіцерського складу:    |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 520%       | 86,42 |   |
|  |   | інвалідам II групи - 455%      | 75,62 |   |
|  |   | інвалідам III групи - 260% від міні- | 43,21 |   |
|  |   |мальної пенсії за віком відповідно   |    |   |
|  |   | для прапорщиків, мічманів, військово-|    |   |
|  |   |службовців надстрокової служби і війсь-|    |   |
|  |   |кової служби за контрактом та військо- |    |   |
|  |   |вослужбовців-жінок:          |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 480%       | 79,78 |   |
|  |   | інвалідам II групи - 420%      | 69,80 |   |
|  |   | інвалідам III групи - 240% від міні- | 39,89 |   |
|  |   |мальної пенсії за віком відповідно   |    |   |
|  |   | б) у разі інвалідності, яка настала |    |   |
|  |   |внаслідок причин, зазначених у підпунк-|    |   |
|  |   |ті "б" статті 20 Закону України "Про  |    |   |
|  |   |пенсійне забезпечення військовослужбов-|    |   |
|  |   |ців та осіб начальницького і рядового |    |   |
|  |   |складу органів внутрішніх справ":   |    |   |
|  |   | для осіб офіцерського складу:    |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 260%       | 43,21 |   |
|  |   | інвалідам II групи - 130%      | 21,61 |   |
|  |   | інвалідам III групи - 65% від міні- | 10,80 |   |
|  |   |мальної пенсії за віком відповідно   |    |   |
|  |   | для прапорщиків, мічманів, військово-|    |   |
|  |   |службовців надстрокової служби і війсь-|    |   |
|  |   |кової служби за контрактом та військо- |    |   |
|  |   |вослужбовців-жінок:          |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 240%       | 39,89 |   |
|  |   | інвалідам II групи - 120%      | 19,94 |   |
|  |   | інвалідам III групи - 60% від міні- |  9,97 |   |
|  |   |мальної пенсії за віком відповідно   |    |   |
|  |   |                    |    |   |
| 5 | 46 |Надбавки до пенсій по інвалідності:  |    |   |
|  |   | а) на кожного непрацездатного члена |    |   |
|  |   |сім'ї, який перебуває на утриманні не- |    |   |
|  |   |працюючого інваліда, у таких розмірах: |    |   |
|  |   | на членів сім'ї - інвалідів I групи, |    |   |
|  |   |матерів, яким присвоєно звання     |    |   |
|  |   |"Мати-героїня", - 200% від мінімальної |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 33,24 |   |
|  |   | на членів сім'ї - інвалідів II групи,|    |   |
|  |   |дітей у віці до 18 років, а тим з ді- |    |   |
|  |   |тей, які вчаться, - до 23 років; одній |    |   |
|  |   |з осіб, які зазначені в пункті "д"   |    |   |
|  |   |статті 30 Закону України "Про пенсійне |    |   |
|  |   |забезпечення військовослужбовців та  |    |   |
|  |   |осіб начальницького і рядового складу |    |   |
|  |   |органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), |    |   |
|  |   |- 100% від мінімальної пенсії за віком | 16,62 |   |
|  |   | на членів сім'ї, які досягли віку - |    |   |
|  |   |чоловіки - 60 років, жінки - 55 років -|    |   |
|  |   |та не набули права на трудову пенсію з |    |   |
|  |   |поважних причин, а також інвалідів III |    |   |
|  |   |групи - 50% від мінімальної пенсії за |    |   |
|  |   |віком                 |  8,31 |   |
|  |   | на членів сім'ї, які досягли віку - |    |   |
|  |   |чоловіки - 60 років, жінки - 55 років -|    |   |
|  |   |та не набули права на трудову пенсію  |    |   |
|  |   |без поважних причин, - 30% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  4,99 |   |
|  |   | б) на догляд за інвалідами:     |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 200% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 33,24 |   |
|  |   | одиноким інвалідам II групи, які   |    |   |
|  |   |потребують постійного стороннього   |    |   |
|  |   |догляду або досягли пенсійного віку, - |    |   |
|  |   |100% від мінімальної пенсії за віком  | 16,62 |   |
|  |   | одиноким інвалідам III групи, які  |    |   |
|  |   |досягли пенсійного віку, - 50% від   |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  8,31 |   |
|  |   | в) особам, які мають особливі заслуги|    |   |
|  |   |перед Батьківщиною:          |    |   |
|  |   | відповідно до статті 11 Закону Украї-|    |   |
|  |   |ни "Про статус ветеранів війни, гаран- |    |   |
|  |   |тії їх соціального захисту" ( 3551-12 )|    |   |
|  |   |- 250% від мінімальної пенсії за віком | 115,00 |   |
|  |   | відповідно до статті 9 Закону України|    |   |
|  |   |"Про основні засади соціального захисту|    |   |
|  |   |ветеранів праці та інших громадян похи-|    |   |
|  |   |лого віку" ( 3721-12 ) - 200% від   |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 92,00 |   |
|  |   |                    |    |   |
| 6 | 49 |Підвищення пенсій по інвалідності:   |    |   |
|  |   | а) інвалідам війни:         |    |   |
|  |   | I групи - 400% від мінімальної пенсії|    |   |
|  |   |за віком                | 66,48 |   |
|  |   | II групи - 350% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 58,17 |   |
|  |   | III групи - 200% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 33,24 |   |
|  |   | б) учасникам бойових дій (крім осіб, |    |   |
|  |   |зазначених у підпункті "а" цього пунк- |    |   |
|  |   |ту) - 150% від мінімальної пенсії за  |    |   |
|  |   |віком                 | 24,93 |   |
|  |   | в) учасникам війни:         |    |   |
|  |   |нагородженим орденами та медалями -  |    |   |
|  |   |75% від мінімальної пенсії за віком  | 12,47 |   |
|  |   | іншим - 50% від мінімальної пенсії  |    |   |
|  |   |за віком                |  8,31 |   |
|  |   | г) військовослужбовцям, які зазнали |    |   |
|  |   |політичних репресій і надалі були   |    |   |
|  |   |реабілітовані, - 50% від мінімальної  |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  8,31 |   |
|  |   | ґ) військовослужбовцям з числа при- |    |   |
|  |   |мусово переселених членів сімей гро-  |    |   |
|  |   |мадян, які зазнали політичних репресій |    |   |
|  |   |і надалі були реабілітовані, - 25% від |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  4,16 |   |
|  |   | д) особам, які нагороджені знаками  |    |   |
|  |   |"Почесний донор України" та "Почесний |    |   |
|  |   |донор СРСР", - 20% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  3,32 |   |
|  |   |                    |    |   |
|  |   | Пенсії в разі втрати годувальника  |    |   |
|  |   |                    |    |   |
| 7 | 65 |Мінімальні розміри пенсій у разі    |    |   |
|  |   |втрати годувальника (на кожного    |    |   |
|  |   |непрацездатного члена сім'ї):     |    |   |
|  |   | а) при обчисленні пенсії відповідно |    |   |
|  |   |до пункту "а" статті 36 Закону України |    |   |
|  |   |"Про пенсійне забезпечення військово- |    |   |
|  |   |службовців та осіб начальницького і  |    |   |
|  |   |рядового складу органів внутрішніх   |    |   |
|  |   |справ" ( 2262-12 ):          |    |   |
|  |   | для членів сімей осіб офіцерського  |    |   |
|  |   |складу - 195% від мінімальної пенсії за|    |   |
|  |   |віком                 | 32,41 |   |
|  |   | для членів сімей прапорщиків, мічма- |    |   |
|  |   |нів, військовослужбовців надстрокової |    |   |
|  |   |служби та військової служби за контрак-|    |   |
|  |   |том і військовослужбовців-жінок - 180% |    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    | 29,92 |   |
|  |   | б) при обчисленні пенсій відповідно |    |   |
|  |   |до пункту "б" статті 36 Закону України |    |   |
|  |   |"Про пенсійне забезпечення військово- |    |   |
|  |   |службовців та осіб начальницького і  |    |   |
|  |   |рядового складу органів внутрішніх   |    |   |
|  |   |справ":                |    |   |
|  |   | для членів сімей осіб офіцерського  |    |   |
|  |   |складу - 146,25% від мінімальної    |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 24,31 |   |
|  |   | для членів сімей прапорщиків, мічма- |    |   |
|  |   |нів, військовослужбовців надстрокової |    |   |
|  |   |служби та військової служби за контрак-|    |   |
|  |   |том і військовослужбовців-жінок - 135% |    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    | 22,44 |   |
|  |   |                    |    |   |
| 8 | 66 |Підвищення пенсій у разі втрати    |    |   |
|  |   |годувальника:             |    |   |
|  |   | а) членам сімей, зазначеним у пункті |    |   |
|  |   |1 статті 10 Закону України "Про статус |    |   |
|  |   |ветеранів війни, гарантії їх соціаль- |    |   |
|  |   |ного захисту" ( 3551-12 ), а також   |    |   |
|  |   |дружинам (чоловікам) померлих інвалідів|    |   |
|  |   |війни, які не одружилися вдруге, - 150%|    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    | 24,93 |   |
|  |   | б) дружинам (чоловікам), які не одру-|    |   |
|  |   |жилися вдруге, померлих учасників війни|    |   |
|  |   |і бойових дій, партизанів і підпільни- |    |   |
|  |   |ків, визнаних за життя інвалідами від |    |   |
|  |   |загального захворювання, трудового   |    |   |
|  |   |каліцтва та з інших причин; батькам, а |    |   |
|  |   |також дружинам, які не одружилися   |    |   |
|  |   |вдруге, військовослужбовців, які заги- |    |   |
|  |   |нули, померли або пропали безвісти в  |    |   |
|  |   |період проходження військової служби, -|    |   |
|  |   |50% від мінімальної пенсії за віком  |  8,31 |   |
|  |   | в) членам сімей, які самі є     |    |   |
|  |   |інвалідами війни:           |    |   |
|  |   | I групи - 400% від мінімальної пенсії|    |   |
|  |   |за віком                | 66,48 |   |
|  |   | II групи - 350% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 58,17 |   |
|  |   | III групи - 200% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            | 33,24 |   |
|  |   | г) членам сімей, які самі є     |    |   |
|  |   |учасниками бойових дій, - 150% від   |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 24,93 |   |
|  |   | ґ) членам сімей, які самі є     |    |   |
|  |   |учасниками війни:           |    |   |
|  |   | нагородженим орденами та медалями - |    |   |
|  |   |75% від мінімальної пенсії за віком  | 12,47 |   |
|  |   | іншим - 50% від мінімальної пенсії за|    |   |
|  |   |віком                 |  8,31 |   |
|  |   | д) членам сімей, які зазнали політич-|    |   |
|  |   |них репресій і надалі були реабілітова-|    |   |
|  |   |ні, - 50% від мінімальної пенсії за  |    |   |
|  |   |віком                 |  8,31 |   |
|  |   | е) примусово переселеним членам сімей|    |   |
|  |   |військовослужбовців і пенсіонерів з  |    |   |
|  |   |числа військовослужбовців, які зазнали |    |   |
|  |   |політичних репресій і надалі були   |    |   |
|  |   |реабілітовані, - 25% від мінімальної  |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  4,16 |   |
|  |   | є) особам, які нагороджені знаками  |    |   |
|  |   |"Почесний донор України" та "Почесний |    |   |
|  |   |донор СРСР", - 20% від мінімальної   |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  3,32 |   |
|  |   |                    |    |   |
| 9 | 67 |Щомісячна компенсація сім'ям у разі  |    |   |
|  |   |втрати годувальника внаслідок Чорно-  |    |   |
|  |   |бильської катастрофи - 50% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком (стаття 52 |    |   |
|  |   |Закону України "Про статус і      |    |   |
|  |   |соціальний захист громадян, які    |    |   |
|  |   |постраждали внаслідок Чорнобильської  |    |   |
|  |   |катастрофи" ( 796-12 )         |  7,50 |   |
|  |   |                    |    |   |
|10 |19,  |Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну  |    |   |
|  |47, 67|здоров'ю військовослужбовців, віднесе- |    |   |
|  |   |них до певної категорії осіб, які   |    |   |
|  |   |постраждали внаслідок Чорнобильської  |    |   |
|  |   |катастрофи (стаття 50 Закону України  |    |   |
|  |   |"Про статус і соціальний захист    |    |   |
|  |   |громадян, які постраждали внаслідок  |    |   |
|  |   |Чорнобильської катастрофи"):      |    |   |
|  |   | для категорії 1:           |    |   |
|  |   | інвалідам I групи - 100% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 16,62 |   |
|  |   | інвалідам II групи - 75% від     |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      | 12,47 |   |
|  |   | інвалідам III групи та хворим на   |    |   |
|  |   |променеву хворобу - 50% від      |    |   |
|  |   |мінімальної пенсії за віком      |  8,31 |   |
|  |   | для категорії 2 - 30% від мінімальної|    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  4,99 |   |
|  |   | для категорії 3 - 25% від мінімальної|    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  4,16 |   |
|  |   | для категорії 4 - 15% від мінімальної|    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  2,49 |   |
|  |   |                    |    |   |
|11 |   |    Розміри соціальних пенсій    |    |   |
|  |   |  (стаття 94 Закону України "Про   |    |   |
|  |   | пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ): |    |   |
|  |   |                    |    |   |
|  |   | інвалідам I групи, матерям, яким   |    |   |
|  |   |присвоєно звання "Мати-героїня", - 200%|    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    | 33,24 |   |
|  |   | інвалідам II групи, дітям-інвалідам у|    |   |
|  |   |віці до 16 років, а також одній з осіб,|    |   |
|  |   |зазначених у підпункті "а" статті 30  |    |   |
|  |   |Закону України "Про пенсійне забезпе- |    |   |
|  |   |чення військовослужбовців та осіб   |    |   |
|  |   |начальницького і рядового складу    |    |   |
|  |   |органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), |    |   |
|  |   |- 100% від мінімальної пенсії за віком | 16,62 |   |
|  |   | особам, які досягли віку - чоловіки -|    |   |
|  |   |60 років, жінки - 55 років - та не   |    |   |
|  |   |набули права на трудову пенсію з    |    |   |
|  |   |поважних причин, а також інвалідам   |    |   |
|  |   |III групи - 50% від мінімальної пенсії |    |   |
|  |   |за віком                |  8,31 |   |
|  |   | особам, які досягли віку - чоловіки -|    |   |
|  |   |60 років, жінки - 55 років - та не   |    |   |
|  |   |набули права на трудову пенсію без   |    |   |
|  |   |поважних причин, - 30% від мінімальної |    |   |
|  |   |пенсії за віком            |  4,99 |   |
|  |   |                    |    |   |
|12 | 144, |Мінімальний розмір виплати пенсій   |    |   |
|  | 145 |пенсіонерам з числа військовослужбовців|    |   |
|  |   |та членів їх сімей, які проживають в  |    |   |
|  |   |будинках-інтернатах (пансіонатах) для |    |   |
|  |   |осіб похилого віку та інвалідів, - 20% |    |   |
|  |   |від мінімальної пенсії за віком    |  3,32 |   |
------------------------------------------------------------------- 
     4. До додатка 3 до Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей ( z0212-94 ) внести такі зміни і доповнення:
     абзаци 2 і 3 підпункту "в" пункту 1 об'єднати і викласти у такій редакції: "на посадах, виконання обов'язків на яких пов'язане із систематичним здійсненням стрибків з парашутом у повітряно-десантних військах, повітряно-десантних з'єднаннях КДБ СРСР, Військово-повітряних силах та авіації інших видів Збройних сил СРСР, частинах спеціального призначення та військово-навчальних закладах, що готують офіцерів для повітряно-десантних військ, - з 1 жовтня 1967 року, а в десантно-штурмових з'єднаннях і частинах, розвідувальних десантних підрозділах (розвідувальних пунктах) Сухопутних військ і морської піхоти - з 14 березня 1980 року. При цьому служба на зазначених посадах зараховується у вислугу років на пільгових умовах у разі виконання ними річних норм стрибків з парашутом, визначених Міністром оборони СРСР. Мінімальні річні норми стрибків з парашутом наведені в "Инструкции о порядке применения постановления Совета Министров СССР от 14 марта 1980 г. N 231-65 "О льготах военнослужащим Советской Армии и Военно-Морского Флота, действительная военная служба которых связана с совершением прыжков с парашютом" при исчислении выслуги лет на пенсию", яка введена в дію наказом Міністра оборони СРСР від 2 квітня 1980 року N 056";
     абзаци 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17 підпункту "в" пункту 1 вважати відповідно абзацами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16;
     пункт 4 після слів "військовослужбовців надстрокової" доповнити словами "та строкової";
     абзац 5 підпункту "б" пункту 4 викласти в такій редакції: "у Комі АРСР (крім місцевостей, зазначених у розділі 1 цього переліку) - з 1 січня 1988 року";
     підпункт "б" пункту 4 доповнити абзацом 6 такого змісту: "у Тюменській області - у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (крім місцевостей, зазначених у розділі 1 цього переліку) - з 7 серпня 1969 року; а в Ханти-Мансійському автономному окрузі - з 1 січня 1988 року";
     абзаци 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 підпункту "б" пункту 4 вважати відповідно абзацами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
 
 Начальник Головного фінансового управління 
Міністерства оборони України
генерал-лейтенант І.Ю.Маркоon top