Document z0190-14, valid, current version — Adoption on January 13, 2014
( Last event — Entry into force, gone February 18, 2014. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014   № 5/8/18/2


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 190/24967

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління державної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 01 серпня 2002 року № 56/377/768/254

Відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із чинним законодавством НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 01 серпня 2002 року № 56/377/768/254 «Про затвердження Інструкції з реалізації положень Порядку проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2002 року за № 644/6932.

2. Юридичному управлінню Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:

заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків;

заступника Міністра доходів і зборів України відповідно до розподілу обов’язків;

заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов’язків;

заступника Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Національного
агентства України
з питань державної службиЮ.С. Ковалевська

Міністр доходів
і зборів України


О.В. Клименко

Міністр внутрішніх
справ України


В.Ю. Захарченко

Голова Служби
безпеки України


О.Г. Якименкоon top