Document z0184-14, invalid, current version — Loss of force on January 24, 2017, on the basis - z1688-16

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2014  № 35/ДСК


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 184/24961

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Управління державної охорони № 343 від 28.11.2016}

Про затвердження Порядку відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України

Відповідно до статті 11 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, з метою якісного та безперервного забезпечення безпеки Президента України, посадових осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, інших осіб, які перебувають в місцях проведення охоронних заходів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3.2 розділу ІІІ Порядку відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України, затвердженого цим наказом, який набирає чинності через десять днів після його реєстрації.

Начальник Управління
генерал-полковник


С. Кулик

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Глави
Адміністрації Президента УкраїниО.О. Рафальський
Для службового користування
(Без п. 3.2 Порядку - відкрита інформація)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
23.01.2014 № 35/ДСК


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2014 р.
за № 184/24961

ПОРЯДОК
відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, Закону України “Про статус народного депутата України”, Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року № 7-рп/2003 у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 17, частини другої статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про гарантії діяльності народного депутата України), Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 27 травня 2011 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2011 року за № 700/19438, з метою забезпечення безпеки Президента України, посадових осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, інших осіб, які перебувають у місцях проведення охоронних заходів, що здійснюються Управлінням державної охорони України (далі - УДО України).

1.2. Цей Порядок встановлює загальні правила відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких на час їх відвідування перебуває або планується перебування Президента України.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і виданих на його виконання нормативно-правових актах.

1.4. Відвідування державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких на час їх відвідування перебуває або планується перебування Президента України, посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства здійснюється з дотриманням режиму, встановленого цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Допуск посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства у місця, де працює Президент України, проводиться у робочий час згідно з режимом роботи, який встановлено уповноваженою на це особою.

Допуск народних депутатів України чергового скликання у місця або будівлі, де працює Президент України, здійснюється з урахуванням норм Закону України “Про статус народного депутата України” та Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року № 7-рп/2003 у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 17, частини другої статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про гарантії діяльності народного депутата України).

1.6. Прохід до місць тимчасового перебування Президента України із зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами та пристроями, отруйними, радіаційними й легкозаймистими речовинами, спеціальними засобами та іншими небезпечними для життя й здоров’я предметами (колючо-ріжучими тощо) і речовинами, які можуть бути використані для вчинення диверсійних проявів та терористичного акту, посягання на честь та гідність посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, виклику масових заходів, які порушують громадський порядок та можуть призвести до непередбачених наслідків, або речами, які викликають підозру, мобільними телефонами, приймально-передавальними, аудіо- та відеозаписувальними пристроями забороняється, за винятком військовослужбовців УДО України та осіб, які беруть участь у проведенні охоронних заходів, а також осіб, яким цей дозвіл надано УДО України.

II. Загальні правила відвідування посадовими і службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства місць постійного та тимчасового перебування Президента України

2.1. У місцях постійного перебування Президента України режим установлюється за погодженням з УДО України, а у місцях тимчасового перебування Президента України режим установлюється УДО України за погодженням з керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

2.2. Для підтримання встановленого режиму на об’єкті охорони (режимній території) встановлюються пости охорони, які в разі необхідності обладнуються технічними засобами охорони та контролю на безпеку, засобами зв’язку тощо.

2.3. Під час здійснення державної охорони військовослужбовцями УДО України визначається режимна територія.

На режимній території може встановлюватися спеціальний режим.

Спеціальний режим встановлюється у разі:

наявної інформації щодо можливості вчинення диверсійного прояву або терористичного акту;

наявної інформації щодо загрози життю та здоров’ю посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;

масових порушень громадського порядку;

на період введення надзвичайного та воєнного стану.

На режимній території в разі встановлення спеціального режиму вводяться додаткові обмеження прав у вигляді контролю на безпеку усіх громадян без винятку.

2.4. Місця відвідування, де перебуває або планується перебування Президента України, повинні відповідати протипожежним, санітарно-гігієнічним, екологічним, радіаційним, протиепідемічним, побутовим та іншим вимогам, за дотримання яких відповідають посадові особи, у користуванні яких ці місця перебувають. Контроль за дотриманням зазначених вимог має право здійснювати УДО України. З цією метою відповідні посадові особи, у користуванні яких перебувають зазначені місця, надають до УДО України необхідні відомості для здійснення державної охорони.

2.5. Допуск посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства у місця, де перебуває або планується перебування Президента України, проводиться після проходження такими громадянами контролю на безпеку з дотриманням відповідного режиму.

2.6. Забороняється допуск посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства до режимних територій:

у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного), у вигляді, що ображає людську гідність і суперечить громадській моралі;

з тваринами, крім випадків, коли це спеціалізований захід.

2.7. У разі необхідності УДО України здійснює додаткові заходи з обмеження допуску та перебування посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства в місцях, де перебуває або планується перебування Президента України.

III. Правила допуску посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства до безпосереднього місця, де працює Президент України

3.1. До безпосереднього місця, де працює Президент України, відноситься місце або будівля, де знаходиться Президент України (а також територія (або її частина) підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремі будівлі, приміщення, ділянки місцевості, акваторії, транспортні засоби).

3.2. ДСК

3.3. Особи, крім осіб, зазначених у пункті 3.2 розділу ІІІ цього Порядку, до безпосереднього місця, де працює Президент України, проходять за замовленими перепустками або за попередньо узгодженими списками та підлягають контролю на безпеку.

3.4. Дозвіл на прохід до безпосереднього місця, де працює Президент України, цим особам надають:

Глава Адміністрації Президента України;

заступник Начальника Управління - начальник Служби безпеки Президента України або його заступники.

3.5. Прохід до безпосереднього місця, де працює Президент України, з мобільними телефонами, приймально-передавальними, аудіо- та відеозаписувальними пристроями забороняється, за винятком військовослужбовців УДО України та осіб, зазначених у пункті 3.2 цього розділу.

3.6. Дозвіл на прохід до місця, де безпосередньо працює Президент України, для проведення господарських чи ремонтних робіт здійснюється з урахуванням вимог пункту 3.3 цього розділу. Списки робітників та перелік виконуваних робіт погоджуються із заступником Начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України або його заступником.

3.7. Пропуск працівників експлуатаційних служб для проведення щоденного профілактичного обслуговування місця, де безпосередньо працює Президент України, здійснюється за попереднім замовленням начальника Управління адміністративними будинками Державного управління справами

або його заступника, за пред’явленням службових посвідчень, за списками, які погоджуються з УДО України до 30 листопада року, що передує року, в якому планується проведення таких робіт, і затверджуються Главою Адміністрації Президента України, заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України.

3.8. Пропуск до Зали державних заходів у разі проведення заходів за участю Президента України здійснюється у відповідності та за правилами, передбаченими пунктами 3.2 - 3.5 цього розділу. При цьому до Зали державних заходів проходять:

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Глава Адміністрації Президента України;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України.

Інші особи до Зали державних заходів проходять через окремо визначений прохід до цієї Зали.

3.9. Учасники заходів, що проводяться за участю Президента України в інших приміщеннях (крім осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.2 цього розділу), допускаються в них після проходження контролю на безпеку з використанням технічних засобів контролю безпосередньо на вході до приміщення за списками, погодженими Главою Адміністрації Президента України або керівником Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України із заступником начальника Управління - начальником Служби безпеки Президента України або заступником начальника Служби безпеки Президента України та поданими до відповідних підрозділів УДО України.

3.10. На час перебування учасників заходів у місцях, де перебуває Президент України, їхні мобільні телефони, приймально-передавальні, аудіо- та відеозаписувальні пристрої, портфелі, валізи, ручна поклажа тощо здаються на тимчасове зберігання військовослужбовцю УДО України, який проводить контроль на безпеку на вході до Зали державних заходів.

IV. Правила допуску посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства до місця, де проживає Президент України

Дозвіл на прохід посадовим і службовим особам, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства до місця, де проживає Президент України, здійснюється відповідно до законодавства.

V. Правила допуску посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства до місць тимчасового перебування Президента України

5.1. До місць тимчасового перебування Президента України належать: територія (або її частина) підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремі будівлі, приміщення, ділянки місцевості, акваторії, траси проїзду, транспортні засоби, де тимчасово перебуває або перебуватиме Президент України.

5.2. Дозвіл на прохід до місць тимчасового перебування Президента України надається за списками, наданими уповноваженими особами Адміністрації Президента України і погодженими з УДО України та керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, або в інший спосіб за погодженням з УДО України.

5.3. Особам, яким надано дозвіл на прохід до місць тимчасового перебування Президента України, не дозволяється мати при собі портфелі, валізи тощо, за винятком випадків, коли вони одержали на це дозвіл уповноважених осіб УДО України.

5.4. На час перебування посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства у місцях тимчасового перебування Президента України їхні мобільні телефони, приймально-передавальні, аудіо- та відеозаписувальні пристрої, портфелі, валізи, ручна поклажа тощо здаються на тимчасове зберігання до адміністрації державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

5.5. Відвідування місць тимчасового перебування Президента України представниками засобів масової інформації, зокрема з кіно-, фото- , аудіо- та відеотехнікою, здійснюється за письмовим замовленням з пред’явленням на постах охорони документів, що посвідчують особу, та із здійсненням заходів з контролю на безпеку, а також за списками, наданими організаторами заходу.

Начальник Служби
юридичного забезпечення
підполковник юстиціїД. Сичon top