Document z0172-11, valid, current version — Adoption on February 2, 2011
( Last event — Entry into force, gone February 28, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.02.2011 N 11/48
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 172/18910

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства охорони здоров'я України
від 16.02.2001 N 38/63

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та з метою приведення
нормативно-правового акта у відповідність до законодавства
Н А К А З У Є М О:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63
( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)" (із змінами), зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за N 188/5379.
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.) та
Департаменту управління та контролю якості медичних послуг
Міністерства охорони здоров'я України (Гажаман Т.О.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг
Міністерства охорони здоров'я України (Гажаман Т.О.) забезпечити
публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу у Державному комітеті
України з питань регуляторної політики та підприємництва залишаю
за собою; контроль за виконанням цього наказу у Міністерстві
охорони здоров'я України покласти на заступника Міністра охорони
здоров'я України Копитова С.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський
Міністр охорони здоров'я України І.М.Ємець
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченкоon top