Document z0167-19, valid, current version — Adoption on January 25, 2019
( Last event — Entry into force, gone March 12, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2019  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2019 р.
за № 167/33138

Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби

Відповідно до частин другої та третьої статті 8, частин першої та четвертої статті 14, частини п’ятої статті 23, пункту 1 частини другої статті 28 Закону України «Про дипломатичну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму контракту про проходження дипломатичної служби, що додається.

2. Цей наказ поширюється на осіб, яких за результатом проведення конкурсу визнано переможцями на заміщення штатних дипломатичних та адміністративних посад в закордонних дипломатичних установах України (далі - ЗДУ), та працівників інших державних органів, які заміщують посади в ЗДУ на час довготермінового відрядження.

3. Департаменту менеджменту персоналу МЗС забезпечувати:

ознайомлення особи, з якою укладається контракт про проходження дипломатичної служби, із законодавством щодо проходження дипломатичної служби;

одночасно підготовку проектів контракту про проходження дипломатичної служби та наказу про призначення посадової особи, погоджених із Фінансовим департаментом МЗС, Юридичним управлінням МЗС та Сектором з питань запобігання та виявлення корупції МЗС;

реєстрацію контракту про проходження дипломатичної служби після його підписання.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗС від 28 листопада 2017 року № 525 «Про затвердження Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за № 29/31481.

5. Департаменту менеджменту персоналу МЗС забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря МЗС.

Т.в.о. Міністра

В.М. Боднар

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Національного агентства України
з питань державної служби

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілокА. РеваВ.О. Купрій


Д.М. Олійник


Г.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
25 січня 2019 року № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2019 р.
за № 167/33138

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
про проходження дипломатичної служби

Т.в.о. директора
Департаменту
менеджменту персоналуВ.М. Сергієнкоon top