Document z0167-11, first version — Adoption on January 24, 2011
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.2011 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 167/18905

Про затвердження Порядку взаємодії
органів державної податкової служби
і органів Пенсійного фонду України
під час організації та проведення планових перевірок

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 13 Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" ( 2464-17 ), з метою забезпечення
взаємодії органів державної податкової служби і органів Пенсійного
фонду України під час організації та проведення планових перевірок
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної податкової
служби і органів Пенсійного фонду України під час організації та
проведення планових перевірок, що додається.
2. Департаменту податкового контролю юридичних осіб
(Удачина І.М.) забезпечити в установленому порядку подання наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Носачову І.В.
Голова Державної
податкової служби України В.Ю.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
24.01.2011 N 3-1
( za167-11 ),
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.01.2011 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 167/18905

ПОРЯДОК
взаємодії органів державної податкової служби
і органів Пенсійного фонду України під час
організації та проведення планових перевірок

1. Цей Порядок регулює взаємодію органів державної податкової
служби і органів Пенсійного фонду України під час організації та
проведення планових перевірок.
2. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах та
районах у містах до 5 числа останнього місяця поточного кварталу
надають відповідним органам державної податкової служби перелік
суб'єктів господарювання для узгодження термінів проведення
планових перевірок за формою згідно з додатком.
3. Органи державної податкової служби розглядають переліки
суб'єктів господарювання стосовно узгодження термінів проведення
одночасних планових перевірок та протягом п'яти робочих днів
повертають їх управлінням Пенсійного фонду, заповнивши графу 6
додатка.
4. Якщо органи державної податкової служби не заповнили
графу 6 додатка, то перевірки суб'єктів господарювання органи
Пенсійного фонду проводять самостійно у встановлені строки.
5. Інформація щодо проведення перевірок, що передається
органами Пенсійного фонду України або органами державної
податкової служби, не підлягає оприлюдненню та використовується
виключно в службових цілях.
6. Органи Пенсійного фонду України і органи державної
податкової служби відповідають за збереження та захист інформації
згідно з чинним законодавством.
7. Інформація, отримана в рамках цього Порядку, не може бути
передана третій стороні без письмової згоди органу, що надав
інформацію (власника інформації).
8. Обмін інформацією згідно з цим Порядком здійснюється в
електронному вигляді.
Директор Департаменту
надходження доходів
Пенсійного фонду України В.В.Литвиненко
Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб
Державної податкової
адміністрації України І.М.Удачина

Додаток
до Порядку взаємодії органів
державної податкової служби
і органів Пенсійного фонду
України під час організації
та проведення планових
перевірок

ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання для узгодження
термінів проведення планових перевірок
управлінням Пенсійного фонду України
в ______________________________________
та державною податковою інспекцією
в ______________________________________
у ______ кварталі _____ року

--------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування |Код за| Дата | Місяць, у |Узгоджений|Примітка| |з/п| суб'єкта |ЄДРПОУ| проведення| якому буде| місяць | | | | господарювання | |попередньої|проводитись|проведення| | | |(місцезнаходження)| | перевірки | планова | планової | | | | | | органом | перевірка |перевірки | | | | | | Пенсійного| органом | | | | | | | фонду | Пенсійного| | | | | | | України | фонду | | | | | | | | України | | | |---+------------------+------+-----------+-----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------+------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
надходження доходів
Пенсійного фонду України В.В.Литвиненко
Директор Департаменту
податкового контролю
юридичних осіб
Державної податкової
адміністрації України І.М.Удачинаon top