Document z0166-09, invalid, current version — Loss of force on December 24, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
04.02.2009 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2009 р.
за N 166/16182

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі
змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), що додаються ( z0167-09 ).
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для керівництва і використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.В.Шаповалов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
04.02.2009 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2009 р.
за N 166/16182

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України
( z0918-04 )

1. У групі рахунків 604 "Процентні доходи за кредитами, що
надані фізичним особам" розділу 60 "Процентні доходи" класу 6
"Доходи" рахунок 6043 АП "Процентні доходи за кредитами в
інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам" виключити.
2. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" класу
9 "Позабалансові рахунки": назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, що не сплачені
в строк з вини банку" викласти в такій редакції: "9804 А Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не
виконані в строк з вини банку"; увести рахунок такого змісту: "9806 А Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з
вини банку".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку В.І.Ричаківськаon top