Document z0165-11, invalid, current version — Loss of force on May 27, 2011, on the basis - z0553-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2011 N 58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 165/18903
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 225 ( z0553-11 ) від 19.04.2011 }
Про затвердження форми
Податкової декларації з податку
на доходи фізичних осіб

Відповідно до підпункту "д" пункту 176.2 статті 176
розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи
фізичних осіб (далі - декларація), що додається ( za165-11 ).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у
встановленому порядку:
2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації;
2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;
2.3 забезпечити у п'ятиденний строк від дня реєстрації наказу
у Міністерстві юстиції України надання Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування
(Лаба М.С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої
обробки декларації.
3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та
обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) доопрацювати
програмне забезпечення з приймання та обробки податкової звітності
платників податків у частині обробки даних декларації у порядку та
терміни, визначені для створення інформаційних систем.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого
обов'язки першого заступника Голови Лекаря С.І.
Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова Державної податкової
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні Д.Олійник
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
31.01.2011 N 58

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на доходи фізичних осіб
( za165-11 )on top