Document z0165-04, invalid, current version — Loss of force on April 15, 2006, on the basis - z0386-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
29.01.2004 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2004 р.
за N 165/8764
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства оборони
N 164 ( z0386-06 ) від 30.03.2006 }
Про внесення змін та доповнень до наказу
Міністра оборони України від 28.02.2000 N 55

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
6 серпня 2003 року N 1207 ( 1207-2003-п ) "Про підвищення
посадових окладів працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" посадові оклади
працівників апарату органів військового управління та військових
комісаріатів з 1 вересня 2003 року підвищені на 32 відсотки. З метою приведення номенклатури посад цих працівників у
відповідність до Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня
2002 року N 1550 ( 1550-2002-п ) "Про упорядкування структури
апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних
підрозділів", упорядкування та оптимізації структур апарату
органів військового управління і військових комісаріатів
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 3 наказу Міністра оборони України від 28 лютого
2000 року N 55 ( z0123-00 ) "Про затвердження Умов оплати праці
працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового
управління та військових комісаріатів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 2 березня 2000 року за N 123/4344,
викласти в такій редакції: "3. Начальнику Генерального штабу
Збройних Сил України та начальнику Головного управління кадрової
політики Міністерства оборони України організувати за встановленим
порядком унесення змін до штатів апарату органів військового
управління та військових комісаріатів."
2. Внести зміни та доповнення до Умов оплати праці
працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового
управління та військових комісаріатів, затверджених наказом
Міністра оборони України від 28 лютого 2000 року N 55
( z0123-00 ), що додаються.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони
України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Є.К.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
29.01.2004 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2004 р.
за N 165/8764

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов оплати праці працівників
(невійськовослужбовців) апарату органів військового
управління та військових комісаріатів, затверджених
наказом Міністра оборони України від 28 лютого 2000 року
N 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
2 березня 2000 року за N 123/4344 (далі - Умови)
( z0123-00 )

1. У пунктах 1 та 2 Умов слова "управлінь 43 Ракетної армії"
та абзац другий пункту 2 виключити.
2. Доповнити Умови пунктами 6-1, 9-1, 13 та 14 такого змісту: "6-1. Керівним працівникам і спеціалістам центрального
апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України установлюються надбавки за особливі умови
проходження державної служби і напруженість в роботі у розмірі до
100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця та вислугу років". "9-1. Державним службовцям видається грошова винагорода за
сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове
виконання трудових обов'язків у порядку і розмірах, установлених
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року
N 212 ( 212-2003-п ) "Про затвердження Порядку видачі грошової
винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної
влади, зразкове виконання трудових обов'язків" (зі змінами)". "13. За працівниками центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які
переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у
зв'язку із змінами їх структури, зберігаються умови оплати праці,
які вони мали за попередньою посадою, на період їх роботи на новій
посаді". "14. Посадові оклади окремим працівникам, посади яких не
передбачені в додатку 1 до пункту 2 Умов, установлюються на рівні
посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців
наказами посадових осіб, зазначених у пункті 11 Умов, за
погодженням з Головним фінансово-економічним управлінням
Міністерства оборони України".
3. Додаток 1 до пункту 2 Умов викласти в редакції, що
додається.
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного
фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України
полковник В.В.Гагурін

Додаток 1
до пункту 2 Умов оплати
праці працівників
(невійськовослужбовців)
апарату органів військового
управління та військових
комісаріатів
( z0123-00 )
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 29.01.2004 N 31)

СХЕМИ
посадових окладів керівних працівників, спеціалістів
і службовців центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних
Сил України, апарату управлінь видів Збройних Сил
України, оперативних командувань та інших
прирівняних до них органів військового управління,
корпусів та військових комісаріатів

Таблиця 1

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального апарату Міністерства оборони України
та Генерального штабу Збройних Сил України
------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, | | | гривень | |----------------------------------------+-----------------------| |Директор Департаменту | 396 | |----------------------------------------+-----------------------| |Начальник Головного управління | 343 | |----------------------------------------+-----------------------| |Начальник управління, | 330 | |самостійного відділу | | |----------------------------------------+-----------------------| |Начальник управління у складі | 317 | |Департаменту, Головного | | |управління | | |----------------------------------------+-----------------------| |Помічник Міністра*, начальник | 290 | |відділу у складі Департаменту, | | |Головного управління, управління | | |----------------------------------------+-----------------------| |Завідувач сектору | 257 | |----------------------------------------+-----------------------| |Головний спеціаліст, консультант*, | 238 | |радник* | |----------------------------------------+-----------------------| |Провідний спеціаліст | 205 | |----------------------------------------+-----------------------| |Спеціаліст I категорії | 178 | |----------------------------------------+-----------------------| |Спеціаліст II категорії | 158 | |----------------------------------------+-----------------------| |Спеціаліст | 145 | ------------------------------------------------------------------ -------------- * Посади патронатної служби.

Таблиця 2

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
апарату управлінь видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та інших прирівняних до
них органів військового управління

------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадовий оклад, | | | гривень | |-----------------------------------------+----------------------| |Начальник Головного управління | 330 | |-----------------------------------------+----------------------| |Начальник управління, | 304 | |самостійного відділу | | |-----------------------------------------+----------------------| |Начальник управління в складі | 290 | |Головного управління | | |-----------------------------------------+----------------------| |Начальник відділу у складі | 264 | |Головного управління, управління | | |-----------------------------------------+----------------------| |Начальник відділення, групи, | 231 | |частини та іншого структурного | | |підрозділу | | |-----------------------------------------+----------------------| |Головний спеціаліст | 211 | |-----------------------------------------+----------------------| |Провідний спеціаліст | 192 | |-----------------------------------------+----------------------| |Спеціаліст I категорії | 172 | |-----------------------------------------+----------------------| |Спеціаліст II категорії | 152 | |-----------------------------------------+----------------------| |Спеціаліст | 139 | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів корпусів
------------------------------------------------------------------ | Посада |Посадовий оклад, гривень| |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 238 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділення, групи, | 211 | |частини та іншого структурного | | |підрозділу | | |---------------------------------------+------------------------| |Головний спеціаліст | 198 | |---------------------------------------+------------------------| |Провідний спеціаліст | 172 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст I категорії | 158 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст II категорії | 145 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціаліст | 132 | ------------------------------------------------------------------

Таблиця 4

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів військових комісаріатів

------------------------------------------------------------------------ | Посада | Посадові оклади, гривень | | |-------------------------------------------| | |Військовий |Обласні |Обласні | Міські | | |комісаріат |військові|військові| та | | |АР Крим, |коміса- |коміса- |районні | | |обласні |ріати | ріати |військові| | |позарозрядні,|1-го та |3-го та | коміса- | | |Київський |2-го | 4-го | ріати | | |міський |розрядів |розрядів,|1-4 -го | | |військові | |позаро- |розрядів | | |комісаріати | |зрядні | | | | | |міські та| | | | | |районні | | | | | |військові| | | | | | коміса- | | | | | | ріати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Начальник відділу | 238 | 224 | 218 | 211 | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Начальник | 224 | 211 | 205 | 198 | |відділення, групи, | | | | | |частини та іншого | | | | | |структурного | | | | | |підрозділу, старший | | | | | |помічник | | | | | |військового комісара | | | | | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Старший помічник | 205 | 198 | 191 | 172 | |начальника відділу | | | | | |(відділення, групи), | | | | | |помічник військового | | | | | |комісара, головний | | | | | |спеціаліст | | | | | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Помічник начальника | 178 | 172 | 165 | 158 | |відділу (відділення, | | | | | |групи), провідний | | | | | |спеціаліст | | | | | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Спеціаліст I категорії | 158 | 158 | 152 | 139 | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Спеціаліст II категорії | 145 | 145 | 139 | 132 | |--------------------------+-------------+---------+---------+---------| |Спеціаліст | 132 | 132 | 132 | 125 | ------------------------------------------------------------------------
Примітка. Посади старшого помічника військового комісара та
помічника військового комісара можуть передбачатися у військовому
комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних військових
комісаріатах та у Київському міському військовому комісаріаті.

Таблиця 5

СХЕМА
посадових окладів службовців апарату органів
військового управління та військових комісаріатів
------------------------------------------------------------------ | Посада | Апарат |Міські та | | | органів | районні | | |військового | військові | | |управління, |комісаріати| | |військовий | 1-4 -го | | |комісаріат | розрядів | | |АР Крим, | | | | обласні, | | | |Київський | | | | міський, | | | |позарозрядні | | | | міські та | | | | районні | | | | військові | | | |комісаріати | | | | | | | | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Відповідальний черговий | 165 | 139 | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Завідувач: архіву, протокольної | 165 | 152 | |частини, підрозділу з обліку і | | | |доставки документів, бібліотеки | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Старший: інспектор, інструктор, | 158 | 139 | |касир, коректор, статистик; | | | |завідувач: друкарського бюро, | | | |копіювально-розмножувального бюро | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Завідувач: експедиції, господарства, | 132 | 132 | |складу, сховища, фотографії, | | | |фотолабораторії, орденської комори; | | | |бібліотекар, інспектор, інструктор, | | | |касир, коректор, комендант, секретар | | | |керівника, статистик | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Стенографістка I категорії, оператор | 145 | 139 | |комп'ютерного набору, оператор | | | |копіювально-розмножувальної техніки | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Стенографістка II категорії, | 139 | 132 | |секретар-стенографістка, | | | |друкарка I категорії, | | | |друкарка диктофонної групи | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Друкарка II категорії, | 125 | 125 | |секретар-друкарка | | | |--------------------------------------+-------------+-----------| |Діловод, архіваріус, | 119 | 119 | |експедитор | | | ------------------------------------------------------------------
Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного
фінансово-економічного управління
Міністерства оборони України
полковник В.В.Гагурінon top