Document z0156-09, valid, current version — Adoption on January 26, 2009
( Last event — Entry into force, gone March 1, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2009 N 18
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2009 р.
за N 156/16172

Про внесення змін до Інструкції про порядок
проведення обов'язкових попередніх
та періодичних психіатричних оглядів у системі
МВС України та Інструкції про обов'язковий
профілактичний наркологічний огляд
і порядок його проведення
у системі МВС України

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від
06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведення" (зі змінами), від
27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку
проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних
оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо
виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що
можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить
цю діяльність, або оточуючих" (зі змінами) та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
1. До Інструкції про порядок проведення обов'язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС
України ( z0603-04 ), затвердженої наказом МВС від 04.11.2003
N 1296 ( z0596-04 ) "Про медичне забезпечення в закладах охорони
здоров'я системи МВС України", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13.05.2004 за N 603/9202, унести такі зміни: 1.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.2.1. Особам рядового та начальницького складу, працівникам
органів та підрозділів внутрішніх справ, які обслуговуються
лікувально-профілактичними закладами, незалежно від
підпорядкування, - лікарями-психіатрами центрів".
1.2. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 виключити. У зв'язку
з цим підпункт 2.2.3 вважати підпунктом 2.2.2.
2. До Інструкції про обов'язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведення у системі МВС
України ( z0604-04 ), затвердженої наказом МВС від 04.11.2003
N 1296 ( z0596-04 ) "Про медичне забезпечення в закладах охорони
здоров'я системи МВС України", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13.05.2004 за N 604/9203, унести такі зміни:
2.1. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.2.1. Особам рядового та начальницького складу, працівникам
органів та підрозділів внутрішніх справ, які обслуговуються
лікувально-профілактичними закладами, незалежно від
підпорядкування, - лікарями-психіатрами центрів".
2.2. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 виключити. У зв'язку
з цим підпункт 2.2.3 вважати підпунктом 2.2.2.
3. ДМЗР (Петраш О.В.) у п'ятиденний строк після підписання
наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-полковника міліції Хоменка В.П.
5. Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В.Д.Юрченкоon top