Document z0151-16, valid, current version — Adoption on January 14, 2016
( Last event — Entry into force, gone February 19, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2016  № 17


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2016 р.
за № 151/28281

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370

Відповідно до статті 28 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ефективного використання бюджетних коштів, функціонування та утримання в належному стані всіх спортивних споруд Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного та упорядкування штатів і штатних нормативів навчального закладу НАКАЗУЮ:

1. В абзаці п’ятому пункту 1 Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за № 2142/22454 (із змінами), слова «Республіканського вищого училища фізичної культури» замінити словами «Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код згідно із ЄДРПОУ 02125315)».

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дерев’янка О.В.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник
Міністра молоді та спорту України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілокР. Качур


І.Є. ГоцулО. Мірошниченко


Г.В. Осовийon top