Document z0148-14, valid, current version — Adoption on January 8, 2014
( Last event — Entry into force, gone April 15, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2014  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 148/24925

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України від 19 вересня 2013 року № 589-VII “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  19 травня 2009 року за № 438/16454 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 19 вересня 2013 року № 589-VII “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
08.01.2014 № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 148/24925

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Пункт 9.12 розділу IХ викласти в такій редакції:

“9.12. Дострокове звільнення з військової служби військовослужбовців строкової військової служби за станом здоров’я або у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, здійснюється командиром військової частини на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або вироку суду відповідно.”.

2. Пункт 10.10 розділу Х викласти в такій редакції:

“10.10. Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби після закінчення строку військової служби, визначеного частиною шостою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Дострокове звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється:

за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку.”.

3. Розділ ХIV доповнити новим пунктом такого змісту:

“14.10. У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставою, визначеною пунктом “ґ” частини другої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовці:

які були призвані на військову службу в особливий період;

у яких строк контракту про проходження військової служби закінчився в особливий період та які не бажають укладати новий контракт про проходження військової служби після оголошення демобілізації;

стосовно яких з настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації.

Військовослужбовці, у яких строк контракту про проходження військової служби закінчився в особливий період та які є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, після оголошення демобілізації можуть укласти новий контракт та продовжити проходження військової служби в мирний час.”.

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України
генерал-майор
С.Л. Борисюкon top