Document z0142-16, valid, current version — Adoption on December 28, 2015
( Last event — Entry into force, gone August 2, 2017. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
28.12.2015  № 43-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 142/28272

ПОРЯДОК
ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу шостого пункту 6 частини другої статті 8 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі - Закон). Цей Порядок встановлює механізм ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання (далі - реєстр).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених в Законі.

3. Реєстр - єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки інформації про державну допомогу суб’єктам господарювання (далі - державна допомога), отриманої, зокрема, за результатами проведення моніторингу державної допомоги, на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги, про нову державну допомогу, що набрала чинності протягом звітного року, у тому числі про ту, надавачі якої підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу відповідно до статті 7 Закону, про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом.

4. Держателем реєстру є Антимонопольний комітет України (далі - Уповноважений орган), який забезпечує його створення та ведення.

5. Реєстр ведеться державною мовою, є відкритим, доступ до нього є безоплатним для всіх користувачів.

6. Формування й функціонування реєстру забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

7. Уповноважений орган є власником програмного забезпечення реєстру та інформації, що міститься в ньому.

8. Електронні документи, що містяться в реєстрі, є документами безстрокового зберігання.

9. Уповноважений орган:

здійснює наповнення реєстру;

удосконалює реєстр;

організовує створення системи збирання та накопичення інформації;

контролює належне, своєчасне та повне подання та внесення інформації до реєстру;

використовує інформацію з реєстру для виконання своїх повноважень у сфері державної допомоги, визначених законодавством;

узагальнює, готує та оприлюднює інформацію з реєстру;

здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування реєстру та отримання достовірної інформації з нього.

10. До реєстру вноситься інформація:

що подається Уповноваженому органу надавачами державної допомоги в порядку, визначеному згідно з чинним законодавством про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги;

про чинну державну допомогу, що подається Уповноваженому органу надавачами державної допомоги відповідно до частини третьої статті 16 Закону та цього Порядку;

про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом, що подається надавачами відповідно до пункту 2 розділу 9 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону;

щодо рішень Уповноваженого органу, прийнятих за результатами розгляду повідомлень про нову (чинну, зміни до чинної) державну допомогу;

про рішення, прийняті Уповноваженим органом, щодо почату розгляду справи про державну допомогу;

щодо рішень, прийнятих за результатами розгляду Уповноваженим органом справ про державну допомогу;

щодо відкликання Уповноваженим органом рішень, прийнятих відповідно до частини шостої статті 10 або частини сьомої статті 11 Закону;

про проведення перевірки Уповноваженим органом інформації про незаконну державну допомогу або про неналежне використання державної допомоги;

щодо рекомендацій, надісланих надавачу державної допомоги відповідно до частини другої статті 15 Закону, та їх виконання;

щодо рішень про тимчасове припинення надання незаконної державної допомоги відповідно до Закону;

щодо виконання (невиконання) рішення Уповноваженого органу про припинення або повернення незаконної державної допомоги.

11. У разі виправлення рішення Уповноваженого органу відповідно до вимог законодавства його текст у реєстрі не змінюється, а до реєстру додатково вноситься рішення, яким внесено зміни.

Заступник директора
Департаменту конкурентної
політикиН. Красновськаon top