Про затвердження Положення про Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві
Мінагрополітики України; Order, Regulation on January 15, 201816
Document z0141-18, valid, current version — Adoption on January 15, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 13, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018  № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2018 р.
за № 141/31593

Про затвердження Положення про Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві

Відповідно до пункту 14 частини восьмої статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 22 жовтня 2004 року № 127 "Про затвердження Положення про Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1420/10019 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Володимир Лапа


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
15.01.2018 № 16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2018 р.
за № 141/31593

ПОЛОЖЕННЯ
про Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві

1. Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві (далі - Об’єднання) відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є державною установою ветеринарної медицини, підпорядковується Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві (далі - Головне управління) і належить до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба).

2. Об’єднання у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління та цим Положенням.

3. Основними завданнями Об’єднання є:

1) охорона території міста від занесення з території інших держав, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території або карантинної зони;

2) ветеринарне обслуговування тварин господарств різних форм власності та фізичних осіб на відповідній території;

3) реалізація заходів щодо додержання ветеринарно-санітарних та санітарних вимог, установлених законодавством;

4) профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин і їх лікування;

5) захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

6) організація проведення ідентифікації та реєстрації тварин;

7) сприяння:

постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

впровадженню у практику та широкому застосуванню досягнень наукової і практичної ветеринарної медицини.

4. Об’єднання відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та здійснює профілактичні, діагностичні, лікувальні заходи;

2) здійснює заходи щодо проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації та фумігації на потужностях, що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тощо, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

3) здійснює протиепізоотичні, ветеринарно-санітарні та санітарні заходи в разі виникнення інфекційних хвороб;

4) аналізує причини виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, розробляє рекомендації щодо їх профілактики та лікування;

5) організовує спільно із органами та закладами охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, роботу із захисту населення від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;

6) бере участь у розслідуванні випадків виникнення та поширення інфекційних, у тому числі спільних для людей і тварин, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

7) отримує інформацію, необхідну для встановлення епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки безпечності харчових продуктів тваринного походження;

8) веде облік хворих і загиблих тварин;

9) бере участь у межах своєї компетенції у проведенні атестації робочих місць, спеціалістів ветеринарної медицини;

10) видає органам страхування висновки щодо причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

11) видає ветеринарні документи;

12) проводить заходи щодо профілактики і ліквідації хвороб тварин (крім випадків, передбачених у статті 98 Закону України "Про ветеринарну медицину"), лікування тварин, які страждають на хвороби та недуги, лабораторні дослідження, ветеринарно-санітарну експертизу товарів;

13) веде облік проведеної роботи та подає звіти Головному управлінню в установленому порядку;

14) бере участь у проведенні ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює аналіз стану їх проведення та надає пропозиції Головному управлінню щодо вжиття необхідних заходів;

15) надає ветеринарні та інші послуги суб’єктам господарювання відповідно до законодавства;

16) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань, відповідно до законодавства.

5. Об’єднання очолює начальник (далі - начальник Об’єднання), який має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та стаж роботи на посаді лікаря ветеринарної медицини не менше трьох років.

Начальник Об’єднання призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держпродспоживслужби.

Начальник Об’єднання має заступника, який призначається та звільняється з посади начальником Об’єднання.

6. Начальник Об’єднання:

1) керує діяльністю Об’єднання;

2) приймає на роботу та звільняє з роботи спеціалістів і працівників Об’єднання у порядку, передбаченому законодавством про працю;

3) організовує роботу Об’єднання, розподіляє обов’язки між спеціалістами ветеринарної медицини, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Об’єднання;

4) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Об’єднання, які затверджуються начальником Головного управління;

5) підписує накази Об’єднання;

6) вносить пропозиції Головному управлінню про поліпшення матеріально-технічного забезпечення Об’єднання;

7) застосовує в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Об’єднання;

8) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Об’єднання відповідно до законодавства володіє та користується майном на праві оперативного управління.

8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства.

9. Об’єднання є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

10. Припинення діяльності Об’єднання здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчійon top