Document z0132-09, valid, current version — Adoption on February 3, 2009
( Last event — Entry into force, gone February 22, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.02.2009 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2009 р.
за N 132/16148

Про затвердження Порядку надання погодження
для видачі ліцензій на здійснення експортних
операцій з паливом рідким (мазутом)
за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня
2009 року N 2 ( 2-2009-п ) "Про ліцензування у період до 1 травня
2009 р. експорту палива рідкого (мазуту)" та з метою упорядкування
процедури надання ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності,
які здійснюють експорт палива рідкого (мазуту) за кодами згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 61 00,
2710 19 63 00, 2710 19 65 00, 2710 19 69 00, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з паливом рідким (мазутом) за
зовнішньоекономічними контрактами (договорами), що додається.
2. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості Нестеренку О.Г. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бурзу Алієва.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
03.02.2009 N 45
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2009 р.
за N 132/16148

ПОРЯДОК
надання погодження для видачі ліцензій
на здійснення експортних операцій з паливом
рідким (мазутом) за зовнішньоекономічними
контрактами (договорами)

1. Цим Порядком визначено механізм розгляду Мінпаливенерго
звернення суб'єктів підприємницької діяльності (далі - суб'єкт
господарювання) щодо надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення операцій з паливом рідким (мазутом) за кодами згідно з
УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 61 00,
2710 19 63 00, 2710 19 65 00, 2710 19 69 00, експорт яких підлягає
ліцензуванню у період до 01.05.2009.
2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форми власності, які відповідно до
чинного законодавства здійснюють експорт палива рідкого (мазуту)
на підставі укладених зовнішньоекономічних контрактів (договорів).
3. Для отримання погодження на видачу зазначеної ліцензії
(далі - погодження) суб'єкт господарювання України, що є стороною
відповідного зовнішньоекономічного контракту (договору), має
надати Мінпаливенерго в одному примірнику такі документи:
3.1. Лист-звернення щодо отримання погодження з обов'язковим
зазначенням реквізитів контракту (договору), назви продукції, коду
продукції згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ).
3.2. Копію зовнішньоекономічного контракту (договору), усі
додатки та специфікації до нього, завірені в установленому
законодавством порядку. Якщо текст контракту (договору) викладено іноземною мовою, то
надається письмовий переклад документа українською мовою,
завірений установою, яка здійснює такі переклади.
3.3. Сертифікат відповідності палива рідкого (мазуту) за
кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 2710 19 51 00, 2710 19 55 00,
2710 19 61 00, 2710 19 63 00, 2710 19 65 00, 2710 19 69 00.
4. Надання документів з порушенням вимог, установлених
пунктом 3 цього Порядку, або відомостей, які містять недостовірну
інформацію, є підставою для відмови у погодженні на видачу
ліцензії.
5. Датою подання документів є дата реєстрації в
Мінпаливенерго листа-звернення, наданого разом з іншими
документами відповідно до вимог пункту 3 цього Порядку.
6. Облік документів здійснюється в окремому журналі обліку
листів-звернень, який ведеться відповідним структурним підрозділом
Мінпаливенерго. Термін розгляду зазначених документів становить сім робочих
днів з дати подання (реєстрації).
7. Протягом зазначеного терміну Мінпаливенерго, враховуючи
надані документи, на підставі прогнозного та фактичного балансів
палива рідкого (мазуту) та за умови позитивного висновку щодо
забезпечення попиту внутрішнього ринку (енерго- і теплогенеруючих,
промислових та сільськогосподарських підприємств, транспорту)
паливом рідким (мазутом) приймає рішення щодо надання погодження
на видачу ліцензії.
8. Лист-погодження (або обґрунтований лист-відмова у
погодженні) за підписом Міністра палива та енергетики, а у разі
його відсутності - заступника Міністра палива та енергетики
надається (надсилається) суб'єкту господарювання в письмовій
формі.
9. Прийняті відповідно до пункту 3 цього Порядку документи
суб'єкту господарювання не повертаються.
10. Суб'єкт господарювання, у разі відмови у погодженні, може
звернутися до Мінпаливенерго повторно щодо отримання погодження
після усунення недоліків, зазначених у листі-відмові.
11. У разі надання суб'єктом господарювання доопрацьованих
документів здійснюється нова реєстрація в журналі обліку
листів-звернень.
12. Відомості, що містяться в документах, наданих для
отримання зазначеного погодження, не підлягають розголошенню.
Заступник Міністра палива
та енергетики України Бурзу Алієвon top