Document z0125-19, valid, current version — Adoption on January 14, 2019
( Last event — Entry into force, gone February 26, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2019  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2019 р.
за № 125/33096

Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон

Відповідно до статей 13, 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», з метою визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення популяційного еквівалента населеного пункту;

Критерії визначення уразливих та менш уразливих зон.

2. Управлінню охорони земельних та водних ресурсів (Осіпенко С.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М.С.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державного агентства
водних ресурсів України

Перший заступник
Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
М. ХорєвВ. НегодаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
14 січня 2019 року № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2019 р.
за № 125/33096

ПОРЯДОК
визначення популяційного еквівалента населеного пункту

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення популяційного еквівалента населеного пункту.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України та Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

3. Популяційний еквівалент населеного пункту застосовується для визначення необхідності впровадження централізованого водовідведення у населеному пункті та поступовості запровадження заходів щодо ступеня очищення стічних вод.

4. Популяційний еквівалент населеного пункту визначається органами місцевого самоврядування за формулою

де

-

популяційний еквівалент населеного пункту;


-

максимальне середнє за тиждень розрахункове забруднення стічних вод за БСК5, г О2-3;


Q

-

витрата стічних вод, м-3/добу.

5. Популяційний еквівалент населеного пункту визначають органи місцевого самоврядування у складі місцевих правил приймання стічних вод.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил приймання стічних вод, застосовуються Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за № 56/31508, та популяційний еквівалент населеного пункту, визначений за формулою, наведеною у пункті 4 цього Порядку.

6. Навантаження органічними речовинами, виражене у популяційному еквіваленті населеного пункту, обчислюється виходячи з максимального середнього за тиждень навантаження органічними речовинами за показником біохімічного споживання кисню (БСК5), що визначається в стічних водах з приймальної камери згідно з технологічним регламентом експлуатації очисних споруд протягом року, за винятком особливих ситуацій (наприклад, таких, що виникають внаслідок сильних дощів).

7. У разі проведення інструментально-лабораторних вимірювань БСК5 обов’язковою є процедура пригнічення життєдіяльності нітрифікуючих бактерій під час інкубації проб стічної води.

Заступник начальника
Управління охорони
земельних та водних ресурсів -
начальник відділу збереження
та раціонального використання
водних ресурсів


О. Боньon top