Document z0111-97, invalid, current version — Loss of force on October 5, 2008, on the basis - z0894-08

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 229 від 25.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 квітня 1997 р.
vd961225 vn229 за N 111/1915
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
N 192 ( z0894-08 ) від 02.09.2008 }
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів

Згідно з пунктом 8 Положення про Державний комітет України
по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328 ( 328-93-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типову інструкцію з безпечного ведення робіт
при утриманні централізованих стрілочних переводів, що додається. 2. Зазначена Типова інструкція набирає чинності з 1 жовтня
1997 року. 3. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Типову інструкцію з організації робіт та забезпечення техніки
безпеки при догляді за централізованими стрілочними переводами,
затверджену Міністерством шляхів СРСР 7 лютого 1990 р.
4. Управлінню по нагляду в машинобудуванні, металообробці,
оборонному комплексі, на транспорті і в зв'язку
Держнаглядохоронпраці разом з Міністерством транспорту України: 4.1. До 01.04.97 р. визначити потреби підприємств і
організацій у зазначеній Типовій інструкції, забезпечити її
видання необхідним тиражем, встановити контроль за її
розповсюдженням; 4.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Типової інструкції
державними інспекторами та іншими посадовими особами
Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів,
працівниками підприємств, організацій, апаратів Державної
адміністрації залізничного транспорту України та Міністерства
транспорту України у двомісячний термін від дня її одержання;
5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні,
металообробці, оборонному комплексі, на транспорті і в зв'язку
Держнаглядохоронпраці Полянському С.А. подати протягом тижня
після реєстрації в Міністерстві юстиції України Управлінню
нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету
відповідні матеріали для включення Типової інструкції до
Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого
інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Шефана П.Т.
Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено
наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці від 25.12.96 N 229
Типова інструкція
з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих
стрілочних переводів
1. Загальні положення
1.1. Ця Типова інструкція з безпечного ведення робіт при
утриманні централізованих стрілочних переводів (далі - Типова
інструкція) поширюється на підприємства і структурні підрозділи
(дистанції колії, станції, роздільні пункти, колійні машинні
станції тощо), що підпорядковані Міністерству транспорту України,
а також на підприємства інших міністерств, що мають залізничні
колії з централізованими стрілочними переводами, та встановлює
вимоги до організації і безпечного ведення робіт при утриманні
централізованих стрілочних переводів. 1.2. Утримання централізованих стрілочних переводів - це
комплекс робіт для підтримання їх у справному стані. Цей комплекс
містить у собі: огляд стрілочних переводів, їх змащування та очистка від
сміття, бруду, снігу і льоду вручну або із застосуванням пристроїв
пневматичного обдування та електрообігріву; добивання костилів; підтягування і заміну окремих болтів, шурупів і протиугонів; заправлення баластної призми; очистку водовідводів і відвід води. 1.3. Утримання централізованих стрілочних переводів пов'язане
з рухом поїздів і відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. 1.4. До утримання централізованих стрілочних переводів
допускаються монтери колії не молодше 18 років, які мають стаж
роботи монтером колії не менше 3 місяців безпосередньо перед
початком робіт, пройшли у встановленому порядку навчання і
перевірку знань правил і інструкцій з безпеки руху та охорони
праці для монтерів колії, технічно-розпорядчого акта станції (у
необхідному для них обсязі), цієї або розробленої на її підставі
інструкції, що діє на станції, і пройшли інструктаж відповідно до
вимог Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку
знань працівників з питань охорони праці, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 N 30 ( z0095-94 ). Працівники, які при виконанні робіт пов'язані з
обслуговуванням та експлуатацією електроустановок, повинні мати
II кваліфікаційну групу з електробезпеки. Для утримання централізованих стрілочних переводів спеціально
виділяються монтери колії (чистильники) та монтери колії колійних
бригад. В зимову пору додатково можуть залучатися монтери колійних
машинних станцій. 1.5. До робіт з очистки централізованих стрілочних переводів
від снігу в період снігопадів і хуртовин можуть також залучатися
працівники розташованих в межах станцій залізничних підприємств,
які володіють методами безпечної роботи на станції в період
снігоборотьби. 1.6. Начальник дистанції колії на підставі цієї Типової
інструкції та інших нормативних актів про охорону праці розробляє
для кожної станції відповідну інструкцію, яка має бути узгоджена з
начальником станції, службою охорони праці відділку
(держпідприємства з перевезень вантажів і пасажирів) і затверджена
начальником відділку (держпідприємства з перевезень вантажів і
пасажирів). На залізницях, де відділки не передбачені структурою,
ця інструкція узгоджується регіональним представником залізниці. Інструкція має передбачати: порядок призначення керівників робіт, їх обов'язки і
відповідальність; порядок призначення старших груп, їх обов'язки і
відповідальність; оперативне керівництво чергового апарату станції
працівниками, які очищають стрілочні переводи від снігу; порядок запису керівником робіт даних про місце і час
проведення робіт щодо утримання централізованих стрілочних
переводів в Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв
СЦБ, зв'язку і контактної мережі; порядок оповіщення працюючих про наступні маневрові
пересування, про прийняття і відправлення поїздів, а локомотивних
і складацьких бригад - про місце проведення робіт; порядок очистки централізованих стрілочних переводів від
снігу під час снігопадів і хуртовин; порядок виділення у розпорядження начальника станції монтерів
колії без бригадира колії для очистки переводів від снігу на
період снігопадів і хуртовин; порядок проведення інструктажів з охорони праці для
працівників закріплених підприємств, які залучаються до роботи з
очистки від снігу під час снігоборотьби; порядок забезпечення працівників, які залучаються до очистки
стрілочних переводів від снігу, спецодягом, спецвзуттям, іншими
засобами індивідуального захисту та інструментом; порядок покладання персональної відповідальності на
керівників залізничних підприємств за виділення й своєчасну
підміну людей для забезпечення їх працездатності та безперебійної
роботи на закріпленій ділянці. 1.7. Керівники закріплених підприємств разом з начальниками
дистанції колії і станції повинні забезпечити: знання кожним працівником, який залучається до снігоборотьби,
особливостей станції, розташування стрілочних переводів та їх
нумерацію; проведення для працівників, які залучаються до снігоборотьби,
інструктажів з питань охорони праці і навчання їх прийомам
безпечної роботи на станціях під час снігоборотьби.
2. Організація робіт щодо утримання
централізованих стрілочних переводів
2.1. Планові роботи щодо утримання централізованих стрілочних
переводів слід організовувати у світлий час доби за графіком, що
розробляє дорожній майстер і здійснювати бригадами або групами у
складі не менше двох монтерів колії, один з яких має кваліфікацію
не нижче третього розряду. Роботи в темний час доби дозволяється проводити під час
снігоборотьби та ліквідації аварій. 2.2. Роботи по утриманню централізованих стрілочних переводів
мають виконуватися під керівництвом та постійним наглядом
керівника робіт - дорожнього майстра або бригадира колії. У випадках, коли в розпорядження начальника станції для
очистки переводів від снігу дорожній майстер виділяє монтерів
колії без бригадира, за наказом начальника станції керівником
робіт призначається працівник станції. 2.3. Керівник робіт повинен організувати своєчасне і якісне
виконання робіт, відповідати за безпеку руху поїздів і дотримання
працюючими правил охорони праці. Якщо працівник керує роботами вперше, то обов'язково з ним
повинен бути досвідчений працівник колійного господарства,
обов'язки якого визначаються інструкцією, що діє на підприємстві. 2.4. У разі виконання робіт групою, де не бере участі
бригадир колії, старшим призначається монтер колії, який має
кваліфікацію не нижче третього розряду. Старший групи повинен мати посвідчення сигналіста і
відповідати за безпеку робітників, які працюють під його
керівництвом. 2.5. На роздільних пунктах, де немає постійної маневрової
роботи, утримання централізованих стрілочних переводів
дозволяється виконувати одному монтеру колії, який має
кваліфікацію не нижче третього розряду. Перелік таких роздільних пунктів визначається начальником
служби колії, узгоджується зі службою охорони праці залізниці і
начальником відділку (держпідприємства з перевезень вантажів і
пасажирів), а на залізницях, де відділки не передбачені
структурою, - з регіональним представником залізниці. Монтери колії, які працюють першу зиму, до самостійної роботи
не допускаються. 2.6. До початку робіт на централізованих стрілочних переводах
керівник робіт повинен узгодити з черговим по станції (поїзним
диспетчером, черговим по сортувальній гірці) план і черговість
майбутньої роботи щодо утримання централізованих стрілочних
переводів (те ж для монтерів колії, які працюють самостійно),
після чого видати групам завдання на зміну. Перед початком робіт керівник робіт повинен зробити запис в
Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку
і контактної мережі про місце і час виконання робіт і оповістити
про це старших груп. 2.7. Черговий по станції повинен: після узгодження (особисто або по телефону) з керівником
робіт або з монтером колії, який працює самостійно, плану робіт на
централізованих стрілочних переводах, попередити локомотивні та
складацькі бригади, які працюють на станції, про особливу
пильність при пересуванні по стрілочних переводах, де виконуються
роботи; у порядку, зазначеному в інструкції, що діє на станції,
оповіщати монтерів колії, які працюють на централізованих
стрілочних переводах, про приймання, відправлення поїздів і
наступні маневрові пересування.
3. Заходи безпеки при утриманні
централізованих стрілочних переводів
3.1. Роботи щодо утримання централізованих стрілочних
переводів мають виконуватися в перервах між рухом поїздів і
маневрових составів. Роботи на стрілочних переводах, що розташовані на гірочних,
сортувальних коліях і коліях підгірочних парків, треба проводити
під час перерви в маневровій роботі і розпуску вагонів або
закриття колії після узгодження з черговим по гірці. 3.2. Перед початком робіт на централізованих стрілочних
переводах керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який
працює самостійно, огороджує місце роботи вдень червоним сигналом,
вночі і вдень при поганій видимості (туман, хуртовина тощо) -
ручним сигнальним ліхтарем з червоним вогнем. 3.3. Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який
працює самостійно, перед початком і при виконанні робіт повинен: перевіряти наявність і стан сигнальних і захисних засобів,
матеріалів та інструменту, що необхідні для роботи; розташовувати робітників так, щоб виключити розкиданість
груп; слідкувати, щоб в межах рамних рейок між відведеним гостряком
і рамною рейкою або між рухомим сердечником і вусовиком хрестовини
навпроти тяг електропривода закладався дерев'яний вкладиш
(брусок); з'ясовувати стан руху поїздів і вживати необхідні заходи щодо
забезпечення безпечних умов праці; уважно стежити за сигналами на станціях, що обладнані
автоматичною системою оповіщення, про наближення рухомого складу; уважно слідкувати за рухом поїздів, маневрових составів та
інших рухомих одиниць, а також за оповіщенням про початок
маневрової роботи, розпуску составів, прямування відчепів; при наближенні рухомого складу своєчасно дати вказівку про
припинення роботи, прибирання матеріалів та інструменту з колії за
межі габариту рухомого складу і відвести робітників на безпечну
відстань. Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює
самостійно, повинен мати при собі сигнальне приладдя, встановлене
нормами, і додатково - червоний щит та дерев'яний вкладиш
(брусок). 3.4. При роботі на стрілочному переводі необхідно зайняти
таке положення, при якому б забезпечувалася добра видимість
наближення рухомого складу до стрілочного переводу. Монтер колії, який працює самостійно, повинен бути особливо
уважним, безперервно слідкувати за підходом поїздів,
розташовуватися обличчям в бік очікуваного поїзда по правильному
напрямку. Окрім того, він повинен пам'ятати про можливість руху
поїздів і по неправильному напрямку. 3.5. Монтери колії (робітники закріплених підприємств)
зобов'язані: з'явитися в призначене місце збору і надалі виконувати
вказівки керівника робіт або старшого групи; знати порядок очистки стрілочних переводів і принцип їх дії,
особливості станції, розташування стрілочних переводів та їх
нумерацію; виконувати вимоги з охорони праці цієї інструкції або
інструкції, що діє на станції (для робітників закріплених
підприємств - в частині, яка стосується очистки централізованих
стрілочних переводів від снігу). 3.6. Ручне обдування стрілочних переводів стисненим повітрям
має виконуватися двома монтерами колії. Один з них безпосередньо
очищає стрілку, а другий повинен, знаходячись біля крана
приєднання шланга до повітророзбірної колонки, стежити за
пересуванням рухомого складу і бути готовим в будь-який час
припинити подачу стисненого повітря і подати сигнал працюючому
про наближення рухомого складу. 3.7. При виконанні ручного обдування робітники повинні
працювати в захисних окулярах і рукавицях. 3.8. Забороняється розміщувати гумовий шланг на рейках
сусідніх колій або стрілочних переводів. При необхідності
перетинання кількох колій шланг належить прокладати під рейками в
шпальних ящиках, очищених заздалегідь від снігу й баласту. 3.9. Забороняється замикати металевим наконечником шланга
електричні рейкові кола. 3.10. Перед подачею повітря необхідно переконатися, що шланг
надійно підключений до колонки за допомогою кінцевої голівки. 3.11. Забороняється відкривати відокремлюючий кран
пневмообдування і подавати повітря без дозволу на це працюючого
або якщо шланг не розправлений повністю і наконечник не
знаходиться в руках працюючого. 3.12. Забороняється проводити ремонт арматури,
електропневматичних клапанів, шлангів, наконечників тощо, якщо
вони знаходяться під тиском. 3.13. На стрілочних переводах, що обладнані пристроями
електрообігріву, не дозволяється виконувати роботи при включених
електронагрівачах. Перед виконанням робіт управління пристроями електрообігріву
має бути переведене в місцевий режим. Електроживлення пристроїв
електрообігріву (електронагрівачів) необхідно відключити. Відключення електроживлення може здійснюватися черговим по
станції дистанційно або безпосередньо на місці працівниками
дистанції колії або іншими працівниками згідно з інструкцією, що
діє на станції, і технічними вказівками щодо обслуговування
пристроїв електрообігріву. Електричні стрілочні нагрівачі необхідно включати в роботу з
початком снігопаду і хуртовини, щоб забезпечити своєчасне
нагрівання рамних рейок, вістряка та подушок ковзання. Вимикати
електронагрівачі слід не відразу після закінчення хуртовини чи
снігопаду, а через 20 - 30 хвилин після них, тобто після того, як
поверхні подушок підсохнуть. Електрообігрів належить робити і в
проміжку між хуртовинами для очистки стрілок від занесеного
поїздами снігу. Вмикання та вимикання обігріву відповідної групи стрілок
можуть здійснюватися дистанційно черговим по станції або
безпосередньо на місці з шафи управління робітниками дистанції
колії або іншими працівниками відповідно до інструкції, що діє на
станції.
4. Відповідальність працівників
4.1. Працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з
безпечного ведення робіт при утриманні стрілочних переводів,
несуть особисту відповідальність за порушення вимог цієї Типової
інструкції у відповідності з чинним законодавством України.on top