Document z0110-17, valid, current version — Adoption on January 25, 2017
( Last event — Entry into force, gone January 31, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2017  № 181/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2017 р.
за № 110/29978

Про внесення змін до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 7 розділу III Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172 (із змінами), виклавши абзаци другий та третій в такій редакції:

«Участь у засіданні комісії на постійній основі можуть брати погоджені Міністерством юстиції України представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, а також представники Ради бізнес-омбудсмена під час розгляду скарг суб'єктів підприємництва, які також знаходяться в провадженні Ради бізнес-омбудсмена.

Особи, вказані в абзаці другому цього пункту, під час засідання мають право:».

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренкоon top