Document z0106-11, valid, current version — Adoption on November 2, 2010
( Last event — Entry into force, gone February 11, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2010 N 804
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за N 106/18844

Про затвердження Правил проведення
службового розслідування актів
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Відповідно до пункту 168 Державної програми авіаційної
безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від
20 лютого 2003 року N 545-IV ( 545-15 ), та Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила проведення службового розслідування
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, що
додаються.
2. Державній авіаційній адміністрації забезпечити:
2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Доведення цього наказу до відома всіх авіаційних
суб'єктів, зареєстрованих на території України, що забезпечують
заходи авіаційної безпеки або причетні до їх забезпечення.
3. Керівникам всіх авіаційних суб'єктів розробити згідно з
Правилами та затвердити Інструкцію з проведення службового
розслідування актів незаконного втручання в діяльність цивільної
авіації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державіаадміністрації Колісника А.А.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України В.І.Ратушняк
Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України П.А.Шишолін
Міністр надзвичайних
ситуацій України В.І.Балога
Міністр оборони України М.Б.Єжель
Голова
Служби безпеки України В.Хорошковський
Т.в.о. Міністра
закордонних справ України І.М.Гнатишин
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
02.11.2010 N 804
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2011 р.
за N 106/18844

ПРАВИЛА
проведення службового розслідування актів
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ), Закону України "Про Державну програму
авіаційної безпеки цивільної авіації" ( 545-15 ) і регулюють
діяльність у сфері службового розслідування актів незаконного
втручання в діяльність цивільної авіації. Ці Правила розроблені з урахуванням стандартів і
рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації
та Європейської конференції цивільної авіації.
1.2. Ці Правила визначають загальні вимоги щодо організації
та проведення службового розслідування актів незаконного
втручання, порядку сповіщення авіаційних суб'єктів, центральних
органів виконавчої влади та міжнародних організацій, а також
порядку проведення профілактичної роботи та заходів щодо
запобігання актам незаконного втручання.
1.3. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів авіаційної
діяльності на території України.
1.4. Ці Правила використовуються під час службового
розслідування актів незаконного втручання, що сталися на території
України та у повітряному просторі над відкритим морем, де Україна
здійснює обслуговування повітряного руху.
1.5. У цих Правилах використовуються такі скорочення: АБ - авіаційна безпека; АНВ - акт незаконного втручання; ЄКЦА - Європейська конференція цивільної авіації; ЗПС - злітно-посадкова смуга; ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації; КПП - контрольно-пропускний пункт; КПС - командир повітряного судна; КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування ЦА; ОПР - обслуговування повітряного руху; ПС - повітряне судно; САБ - служба авіаційної безпеки; СТЗБ - спеціальні технічні засоби безпеки; УАБ - управління авіаційної безпеки; ЦА - цивільна авіація; ЦДС - центральна диспетчерська служба Державіаадміністрації; AFTN - авіаційна фіксована мережа електрозв'язку; UTC - всесвітній скоординований час.
1.6. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: авіаційна безпека - комплекс заходів, а також людські та
матеріальні ресурси, призначені для захисту цивільної авіації від
актів незаконного втручання в її діяльність; авіаційний суб'єкт - авіатранспортне підприємство, аеропорт,
експлуатант, що пропонує, обслуговує або експлуатує повітряне
сполучення; акт незаконного втручання - акти чи спроби вчинити акт, який
створює загрозу безпеці цивільної авіації та повітряному
транспорту, а саме: незаконне захоплення ПС у польоті; незаконне захоплення ПС на землі; захоплення заручників на борту ПС або на аеродромах; насильницьке проникнення на борт ПС, до аеропорту або в
розташування аеронавігаційних засобів чи служб; розміщення на борту ПС або в аеропорту зброї, небезпечного
пристрою або матеріалу, призначеного для злочинних цілей; повідомлення неправдивої інформації, що ставить під загрозу
безпеку ПС в польоті чи на землі, безпеку пасажирів, членів
екіпажу, наземного персоналу або інших осіб в аеропорту чи в
розташуванні засобів і служб цивільної авіації; депортант - особа, яка на законній підставі була допущена на
територію країни його повноважними органами або в'їхала в країну
незаконно та якій після якогось часу повноважні органи офіційно
наказують залишити країну; держава експлуатанта - держава, в якій міститься основне
місце діяльності експлуатанта або в якій експлуатант не має такого
місця діяльності, постійного місцеперебування; держава місця події - держава, на території якої стався АНВ; держава реєстрації - держава, до реєстру якої занесене ПС; експерт/фахівець - особа, яка має кваліфікацію в певній
галузі та залучається до розслідування АНВ, проводить експертизи
та надає консультації; загроза вибуху - загроза, про яку отримано інформацію з
анонімного джерела або з інших каналів, у якій сповіщаються або
вбачаються достовірні чи неправдиві відомості про те, що безпеці
повітряного судна під час польоту або на землі, будь-якому
аеропорту або засобу цивільної авіації чи будь-якій особі може
загрожувати вибухова речовина або інший предмет чи пристрій; захоплення заручників на борту ПС - насильницьке захоплення
та утримання правопорушниками в пасажирському салоні повітряного
судна осіб із числа пасажирів, членів екіпажу або інших осіб з
метою досягнення злочинних цілей; комплексна перевірка - перевірка чинних стандартів, правил і
процедур АБ з метою визначення рівня захисту авіаційних суб'єктів
від АНВ та потреб у сфері забезпечення АБ; льотна смуга - частина льотного поля аеродрому, що включає
злітно-посадкову смугу, сплановані частини з боків ЗПС та
призначена для зльоту і посадки ПС, зменшення ризику пошкодження
ПС, що викотилися за межі ЗПС, і забезпечення безпеки ПС, що
пролітають над нею під час зльоту і посадки; насильницьке проникнення на борт ПС - несанкціоноване
проникнення правопорушників у пасажирський салон ПС із
застосуванням зброї чи інших предметів нападу або хитрощів з метою
отримати можливість примусового керування діями екіпажу ПС або
безпосереднього управління повітряним судном особами із числа
правопорушників для досягнення злочинних цілей; незаконне захоплення ПС у польоті (на землі) - насильницьке
або із застосуванням хитрощів проникнення правопорушників у льотну
кабіну ПС та примусове керування льотним складом екіпажу або
безпосереднє управління повітряним судном особами із числа
правопорушників; огляд ПС в інтересах безпеки - зовнішній та внутрішній огляд
приміщень ПС, до яких могли мати доступ пасажири, та огляд
багажного відділення з метою виявлення підозрілих предметів,
зброї, вибухових речовин або інших небезпечних пристроїв,
предметів та речовин; остаточний звіт - результати та аналіз службового
розслідування, що надаються Державіаадміністрацією всім причетним
до врегулювання АНВ та/або заінтересованим у врегулюванні АНВ
учасникам з метою проведення критичного розбору такого акту для
запобігання йому в подальшому або для кращої підготовки до
забезпечення заходів у відповідь на втручання у майбутньому; первинне повідомлення - первинна інформація про АНВ, що стала
відома та негайно передається до Державіаадміністрації, країни,
яка причетна до АНВ, та міжнародної організації; первинний звіт - інформація про АНВ, що містить конкретні
обставини такого акту та рекомендації щодо вдосконалення заходів
безпеки та усунення виявлених невідповідностей. Цей звіт є
підставою для попереднього повідомлення ІКАО; підозрілий предмет - предмет, що не належить пасажирам,
членам екіпажу та не є приладдям повітряного судна; повітряне судно - літальний апарат, що тримається в атмосфері
за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з
повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати у
тривимірному просторі; потенційно небезпечні пасажири - особи, які перебувають під
вартою чи слідством, депортовані особи тощо; причина АНВ - будь-які дії, бездіяльність, неналежне
виконання службових обов'язків, інші обставини та умови або їх
сукупність у сфері забезпечення авіаційної безпеки, що
спричинили АНВ; проміжне донесення - інформація, що передається керівнику
авіаційної адміністрації головою комісії з розслідування АНВ; публікація результатів розслідування - подання остаточного
звіту обов'язковим адресатам згідно з розсилкою, а також надання
можливості іншим юридичним або фізичним особам ознайомлюватися з
результатами розслідування; радник (член комісії) - особа, призначена державою для
надання допомоги у розслідуванні уповноваженому представникові
такої держави; рекомендація щодо запобігання АНВ - пропозиція повноважного
органу держави, який проводить розслідування АНВ, що зроблена на
основі оцінки причин події, виявлених під час розслідування, з
метою запобігання АНВ у майбутньому; робочий етап розслідування - період від початку робіт комісії
з розслідування АНВ до моменту, коли роботи на місці АНВ
закінчені; службове розслідування з авіаційної безпеки - розслідування
актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації та
порушень прийнятих на міжнародному рівні заходів, стандартів і
рекомендованої практики з авіаційної безпеки; уповноважені представники паралельних розслідувань - особи,
які призначені в установленому порядку проводити окремі види
розслідувань (вивчення особи/осіб, причетної/причетних до
скоєння АНВ, мотиви та походження засобів тощо) та за погодженням
з головою комісії мають доступ до певних матеріалів розслідування. Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються
у значенні, наведеному в Законі України "Про Державну програму
авіаційної безпеки цивільної авіації" ( 545-15 ).
II. Вимоги до проведення службового розслідування АНВ
2.1. АНВ у діяльність авіаційних суб'єктів України або
іноземних держав на території України підлягають обов'язковому
службовому розслідуванню згідно з чинним законодавством. Метою цих Правил є створення організаційно-правових засад для
встановлення причин АНВ, які стали можливими внаслідок порушення
та/або неналежного виконання вимог АБ, а також впровадження
механізму запобігання скоєнню АНВ у майбутньому. Матеріали службового розслідування стосовно обставин та
причин АНВ можуть використовуватися під час інших розслідувань,
але не повинні впливати на їх висновки. Службове розслідування АНВ проводиться для приведення у
відповідність із вимогами чинного законодавства заходів АБ і
вважається складовою частиною заходів з контролю якості з АБ.
2.2. Якщо АНВ стався на території України щодо повітряних
суден іноземних експлуатантів, Кабінет Міністрів України призначає
урядову комісію з розслідування такого акту.
2.3. Службове розслідування АНВ проводиться комісією
Державіаадміністрації, яка призначається згідно з цими Правилами.
2.4. Комісія є незалежною в проведенні розслідування та
уповноважена здійснити заходи з метою визначення: місця, обставин і причин порушення у системі захисту від АНВ; будь-якої невідповідності, яка призвела до порушення і може
пояснити причини, що обумовили можливість вчинення АНВ; фізичної або юридичної особи, відповідальної за виявлені
порушення; протиправних дій у разі їх виявлення, які були скоєні під час
виконання службових обов'язків; легітимних заходів, яких буде вжито і які можуть вважатися
доцільними. Процес розслідування не передбачає захисту інтересів сторін
учасників розслідування.
2.5. Службове розслідування АНВ, який скоєно на території
України, проводиться згідно з процедурами, викладеними в
пункті 4.2 розділу IV цих Правил.
2.6. Службове розслідування АНВ з цивільними ПС України, що
сталися на території іншої держави, проводиться комісією, що
утворюється державою місця події згідно із стандартами та
рекомендованою практикою ІКАО. У таких випадках
Державіаадміністрація призначає уповноважених представників
(радників та експертів) для участі в розслідуванні. У разі
неотримання Україною остаточного звіту за результатами
розслідування АНВ від держави місця події протягом більше ніж
одного року уповноважений представник України з метою розроблення
заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки готує довідку про
стан розслідування комісією Державіаадміністрації, якщо їй таке
право надає держава місця події. Якщо Державіаадміністрація проводить службове розслідування
АНВ, що стався на території України з іноземним ПС, а держава
реєстрації та держава експлуатанта не призначили своїх
уповноважених представників, до участі в розслідуванні залучаються
уповноважені представники експлуатанта згідно з цими Правилами.
2.7. За приховування фактів, що стосуються АНВ, несвоєчасне
повідомлення про нього, несанкціоноване поширення інформації про
хід розслідування та ймовірні причини АНВ, а також за завідомо
неправильну класифікацію АНВ та визначення причин події тощо
посадові особи відповідають згідно з вимогами чинного
законодавства.
2.8. Службове розслідування АНВ включає збір та аналіз
інформації, проведення необхідних адміністративних заходів,
установлення причин АНВ, оцінку ризиків та загроз цивільній
авіації, підготовку звітів, а також складання остаточного звіту з
необхідними рекомендаціями щодо питань АБ, а також акта за
результатами розслідування. Розслідування проводиться за принципом
багатофакторності, що передбачає виявлення невідповідностей щодо
стандартизованого забезпечення заходів авіаційної безпеки, причин,
які призвели до скоєння АНВ, та надання рекомендацій із
запобігання АНВ у майбутньому.
2.9. Під час розроблення рекомендацій враховуються виявлені
невідповідності забезпечення заходів авіаційної безпеки, включаючи
і ті, що безпосередньо не вплинули на виникнення кризової
ситуації, але мали певну загрозу скоєння АНВ. Рекомендації комісії з розслідування розробляються за такими
напрямами: визначення фактичних та потенційних ризиків для авіаційної
безпеки; удосконалення діяльності організацій ЦА (відповідних
організацій інших міністерств), авіапідприємств, експлуатантів ПС
і їх структурних підрозділів із забезпечення авіаційної безпеки; зміцнення дисципліни особового складу авіаційних структурних
підрозділів; підвищення рівня фахової підготовки льотного складу,
персоналу САБ та наземних служб; створення нових або вдосконалення наявних засобів
забезпечення авіаційної безпеки; доповнення та уточнення нормативно-правових актів; здійснення інших заходів, що випливають з матеріалів
розслідування.
III. Порядок повідомлення про АНВ
3.1. Усі авіаційні суб'єкти, організації та установи, що
зазнають чи зазнали лиха і мають засоби зв'язку, незалежно від їх
відомчої чи іншої належності зобов'язані забезпечити негайне
проходження сигналів і повідомлень про кожний АНВ, від кого б вони
не надходили, до УАБ Державіаадміністрації, КЦПР ЦА або
органів ОПР. Інформація про АНВ передається з використанням усіх наявних
засобів зв'язку. Органи ОПР здійснюють аварійне обслуговування,
яке забезпечується сповіщенням відповідних організацій про
повітряні судна та авіаційні суб'єкти, яким потрібна
пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям на їх
запит. Таке сповіщення здійснюється у встановленому порядку
відповідно до законодавства України. У разі скоєння АНВ: первинне повідомлення про АНВ передається негайно (не пізніше
однієї години після скоєння АНВ) у встановленому порядку органами
ОПР або іншими засобами до Державіаадміністрації; попередній звіт про АНВ надається для затвердження
керівництву Державіаадміністрації протягом не більше ніж 30 діб
після початку службового розслідування; проміжне донесення про АНВ передається Державіаадміністрації
через добу (надалі - за рішенням голови комісії) після прибуття
комісії на місце АНВ; остаточний звіт про АНВ надається для затвердження
керівництву Державіаадміністрації протягом не більше ніж 60 діб
після початку службового розслідування з метою проведення
визначення причин та обставин, що призвели до скоєння АНВ, та
інформування ІКАО.
3.2. Працівник авіаційного суб'єкта, якому стало відомо про
скоєння (спроби скоєння) АНВ, негайно повідомляє про це керівника
такого авіаційного суб'єкта.
3.3. Керівник авіаційного суб'єкта: а) негайно інформує Державіаадміністрацію про: АНВ, що призвели або можуть призвести до людських жертв,
завдання тілесних ушкоджень та матеріальних збитків, у тому числі
у разі виявлення ПС - підозрюваної загрози, та діють за узгодженою
схемою; незаконні акти (спроби скоєння), спрямовані проти безпеки
авіаційного об'єкта (розміщення бомб, вибухових пристроїв,
вчинення інших диверсійних актів на ПС, об'єктах авіакомпанії); б) у неробочий час надсилає диспетчеру ЦДС ЦА
Державіаадміністрації повідомлення телеграфної категорії
терміновості СС з позначкою ПАР за адресами: АФТН УККАЦГЬЬ,
УКККЗДЬЬ, УККАДСЬЬ, телефонами: (044) 461-5392, 461-5140; в) у робочий час протягом однієї години надає до управління
авіаційної безпеки Державіаадміністрації повідомлення за
телефонами та за адресами, зазначеними у підпункті "б" цього
пункту про: анонімні повідомлення щодо загрози безпеці авіаційного
суб'єкта; припинення спроби захоплення ПС (спроби скоєння АНВ) без
людських жертв, заподіяння тілесних ушкоджень і матеріальних
збитків.
3.4. У разі скоєння АНВ органи ОПР забезпечують негайну
передачу первинного повідомлення до УАБ Державіаадміністрації,
ЦДС, до Українського центру планування використання повітряного
простору та регулювання повітряного руху України (Украероцентр) та
до КЦПР ЦА згідно зі встановленим порядком.
3.5. Первинне повідомлення про АНВ передається через
найоперативніший канал зв'язку. Керівники органів ОПР є відповідальними за достовірність і
своєчасність надання первинного повідомлення, яке повинно містити
таку інформацію: дата, місцевий час; місце АНВ; класифікація АНВ; опис АНВ, який достовірно відомий до моменту подання
первинного повідомлення; інші достовірні дані про АНВ, що відомі на момент подання
первинного повідомлення; дата і час надання первинного повідомлення; посада, прізвище особи, яка надає первинне повідомлення. Відсутність будь-яких із зазначених у цьому пункті відомостей
не повинна затримувати надання первинного повідомлення.
3.6. Протягом однієї доби з моменту прибуття на місце події
голова комісії з розслідування надсилає проміжне донесення на
адресу керівника органу, який призначив комісію з розслідування.
Наступне донесення, за його наявності, має включати таку
інформацію: дата, час (місцевий), місце скоєння АНВ; класифікація АНВ; короткий опис обставин АНВ; у разі захоплення ПС - тип ПС, його державний і реєстраційний
знаки; належність ПС, відомості про власника (експлуатанта); прізвище, ім'я, по батькові командира ПС, загальний наліт, у
тому числі на ПС даного типу (з них командиром ПС), склад екіпажу
(громадянство, посада, прізвище, ім'я та по батькові); характер завдання на політ, маршрут польоту із зазначенням
останнього аеропорту (пункту) вильоту та аеропорту (пункту)
призначення; кількість пасажирів на борту ПС, їх громадянство; наслідки події (кількість загиблих, їх громадянство,
кількість осіб, які отримали серйозні тілесні ушкодження,
кількість осіб, які не постраждали); характер і маса вантажів; факти, що встановлені під час розслідування; пропозиції щодо необхідності вжиття невідкладних
профілактичних заходів.
3.7. Після отримання первинного повідомлення про АНВ
Державіаадміністрація, зокрема у разі приземлення ПС на території
України, надсилає за допомогою найзручніших та найшвидших засобів
зв'язку повідомлення до авіаційних властей: держави реєстрації; держави експлуатанта; кожної країни, яка зазнала втрат або громадяни якої дістали
поранення; кожної країни, громадяни якої захоплені як заручники; кожної країни, громадяни якої перебували на борту ПС; ІКАО. Первинне повідомлення до ІКАО складається однією з її робочих
мов з урахуванням мови, яка використовується адресатом
(адресатами), якщо це не викликає надмірної затримки інформації.
Повідомлення має містити інформацію, наведену в додатку 1.
3.8. Первинне повідомлення передається Державіаадміністрацією
представникам організації ЦА відповідної держави на території
України. Державіаадміністрація упродовж однієї години інформує
про АНВ з іноземним ПС Міністерство закордонних справ України. У разі відсутності представництва організації ЦА іноземної
держави на території України повідомлення про АНВ може бути
передано з використанням оперативних дипломатичних каналів або
каналами електрозв'язку органів ОПР, членами екіпажів або через
представництво ЦА України.
3.9. Первинне повідомлення передається Державіаадміністрацією
до ЄКЦА згідно з вимогами розділу V. Док 30. Ч.ІІ "Безпека" та
країн - членів ЄКЦА, з якими є спільний повітряний простір, у
разі: захоплення повітряного судна на землі або у повітряному
просторі України; приземлення захопленого повітряного судна на території
України або якщо захоплене повітряне судно покинуло територію
України.
IV. Організація службового розслідування АНВ
4.1. Організація та забезпечення службового розслідування
АНВ, що стався на території України, покладається на
Державіаадміністрацію, яка після отримання з місця події
первинного повідомлення про АНВ утворює відповідну комісію з
проведення службового розслідування. Службове розслідування повинно проводитися у стислі строки,
але не довше ніж протягом 20 діб. Якщо для встановлення причин АНВ
необхідне проведення окремих обстежень щодо відповідності
заходів АБ, то тривалість розслідування може бути продовжено до 10
діб керівником, який призначив комісію.
4.2. Комісія складається з голови, начальника штабу та членів
комісії. Залежно від наслідків та кваліфікації АНВ можуть у разі
потреби утворюватися робочі групи з розслідування.
4.3. Для участі в розслідуванні за поданням голови комісії,
окрім фахівців Державіаадміністрації, можуть залучатися
(за згодою) повноважні представники заінтересованих міністерств,
органів виконавчої влади, працівники підприємств, установ та
організацій незалежно від організаційно-правових форм, форм
власності та відомчої належності, у тому числі науково-дослідних і
дослідно-конструкторських організацій, організацій розробників,
виробників і експлуатантів, аеропортів, авіаремонтних організацій,
авіаційно-технічних баз і центрів, навчальних закладів,
органів ОПР, організацій та підприємств з метеорологічного
забезпечення авіації, медичних закладів. На запит Державіаадміністрації щодо залучення до участі у
розслідуванні фахівців інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій керівники організацій, на
адресу яких надіслано запити, за їх згодою направляють у
розпорядження комісії фахівців, кандидатури яких погоджуються з
Державіаадміністрацією, на строк, необхідний для виконання робіт,
пов'язаних з розслідуванням АНВ. Інформація про кандидатів до складу комісії передається
органу, що організовує розслідування, негайно після одержання від
нього запиту.
4.4. Голова, члени комісії та робочих груп повинні мати
практичний досвід роботи в галузі авіації і не повинні бути
причетні безпосередньо до АНВ. Голова, члени комісії та робочих груп, а також
експерти/фахівці не можуть представляти інтереси страхових
компаній. Уповноважена особа, яка за наказом Державіаадміністрації
входить до складу комісії із службового розслідування, має право: доступу на будь-який об'єкт, у зону, сектор аеропорту
(аеродрому), ПС, якщо це необхідно з метою розслідування; вимагати від керівників авіаційних суб'єктів або їх
орендарів, у тому числі поза межами аеропорту, інформацію у
зв'язку з розслідуванням; вимагати від посадових осіб організацій, які причетні до
події, всі матеріали, у тому числі архівні, що стосуються факту,
який розслідується; проводити інспектування будь-якого об'єкта, зони, сектору
аеропорту (аеродрому), ПС, якщо це необхідно з метою
розслідування; проводити ситуаційний експеримент з метою визначення
відповідності встановлених процедур, якщо це необхідно з метою
розслідування; вести запис, облік, документування будь-якої операції,
процедури в будь-якій формі; мати при собі будь-яке обладнання, необхідне для виконання
службових обов'язків, включаючи фотоапаратуру, відеокамери,
записувальні пристрої тощо. Під час розслідування АНВ на території України з ПС, що
занесені до реєстру ПС іноземної держави, уповноваженими
представниками та їх радниками можуть бути офіційні особи: держави реєстрації; держави експлуатанта; держави виробника; держави, громадяни якої загинули або дістали серйозні тілесні
ушкодження (на запит); держави, що надала Україні технічну або іншу допомогу в
розслідуванні АНВ.
4.5. Уповноважені представники можуть мати радників для
надання необхідної допомоги. Повноваження представників держав і їх радників визначаються
додатком 13 "Розслідування авіаційних подій та інцидентів" до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038, 995_655 ), що
дає їм право за згодою голови комісії і під його контролем: відвідувати місце АНВ; одержувати інформацію, що містить пояснення свідків, і
пропонувати тематику їхнього опитування; мати доступ до доказів, що стосуються розслідування АНВ; одержувати документи, що стосуються розслідування АНВ; подавати до комісії заяви відносно різноманітних аспектів
розслідування АНВ. Уповноважений представник і його радники надають державі, що
проводить розслідування АНВ, усю наявну в них відповідну
інформацію і не мають права поширювати інформацію про хід і
результати розслідування без згоди держави, що проводить
розслідування АНВ.
4.6. У разі мотивованого звернення держави, громадяни якої
загинули під час АНВ, про участь у розслідуванні їй у разі потреби
дозволяється призначати свого експерта, якому надається згідно з
додатком 13 "Розслідування авіаційних подій та інцидентів" до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038, 995_655 )
право: відвідувати місце АНВ; ознайомлюватися з відповідною фактичною інформацією
стосовно АНВ; сприяти ідентифікації загиблих, надаючи відповідну
інформацію; надавати допомогу в опитуванні пасажирів, що залишилися
живими та є громадянами держави, яка призначила такого експерта; отримувати примірник остаточного звіту.
4.7. У разі потреби одержання додаткових даних, обладнання
або залучення експертів Державіаадміністрація надсилає відповідний
запит іншій державі щодо надання таких даних, устаткування або
направлення експертів для забезпечення розслідування АНВ. Держава, що надає на запит дані, обладнання або направляє
експертів, може призначити свого уповноваженого представника для
участі в розслідуванні АНВ. Уповноважений представник або експерт
такої держави, якщо вона не є державою реєстрації, державою
експлуатанта, державою розробника або державою виробника,
обмежується тими питаннями, з яких вони залучаються до
розслідування. Обсяг і форма участі представників визначаються в
кожному окремому випадку головою комісії.
4.8. Уповноважені представники іноземних держав, їх радники
та експерти не входять до складу комісії. Координація дій комісії та уповноважених представників інших
держав і прийняття відповідних рішень з усіх питань, що виникають
у зв'язку з проведенням розслідування, покладаються на голову
комісії.
4.9. Для оперативного прибуття до місця АНВ члени комісії з
розслідування, у тому числі особи, що не мають льотного
посвідчення, за розпорядженням голови Державіаадміністрації можуть
включатися у встановленому порядку до завдання на політ
екіпажів ПС України, що виконують польоти на внутрішніх та
міжнародних повітряних лініях.
4.10. Державіаадміністрація має право звернутися до будь-якої
держави чи організації з проханням надати допомогу та сприяння, у
тому числі у вигляді направлення фахівців для розслідування
будь-яких АНВ.
4.11. Водночас, крім комісії з проведення службового
розслідування АНВ, Державіаадміністрація призначає комісію для
проведення комплексної перевірки відповідності стану забезпечення
заходів авіаційної безпеки та інших напрямів забезпечення безпеки
авіаційного суб'єкта (далі - Комісія з проведення комплексної
перевірки), де стався АНВ.
4.12. Комісія з проведення комплексної перевірки в тижневий
строк проводить комплексну перевірку, робить свій висновок та
готує пропозиції щодо приведення заходів безпеки у відповідність
із встановленими вимогами і надає затверджений акт щодо
результатів комплексної перевірки до комісії з розслідування АНВ
для використання під час розроблення рекомендацій та заходів з
питань авіаційної безпеки.
4.13. Голова комісії організовує, проводить і контролює всі
етапи розслідування АНВ, координує дії всіх учасників
розслідування.
4.14. Під час службового розслідування АНВ
Державіаадміністрація координує дії голови комісії. Особлива увага
приділяється речовим доказам, які потребують негайної реєстрації
та аналізу, зокрема обстеження та упізнання жертв, зчитування
записів бортових реєстраторів тощо.
4.15. Рішення з основних методичних та організаційних питань
розслідування приймаються комісією, при цьому голова комісії має
право ухвалити остаточне рішення. Член комісії, який не згоден з прийнятим рішенням, повинен
викласти свою особисту думку письмово та додати її до матеріалів
розслідування.
4.16. Після прибуття на місце АНВ голова комісії з
розслідування проводить організаційне засідання, на якому оголошує
наказ про призначення комісії, заслуховує посадових осіб, які
здійснювали первинні дії на місці АНВ, про обставини АНВ і
виконану роботу, створює робочі органи комісії і призначає їх
керівників, визначає основні напрями робіт на початковому етапі
розслідування, дає необхідні оперативні вказівки.
4.17. Вказівки голови комісії з питань, пов'язаних з
розслідуванням АНВ, є обов'язковими для виконання всіма особами,
які беруть участь у розслідуванні та забезпечують роботу комісії.
4.18. Склад робочих груп, плани їх роботи затверджуються
головою комісії.
4.19. Робота комісії з розслідування АНВ виконується за
планом, проект якого до його затвердження головою розглядається на
засіданні комісії. План повинен передбачати основні напрями
діяльності комісії, послідовність виконання робіт, обстежень,
опитування, а також відповідальних за проведення робіт і терміни
їх виконання. План роботи комісії деталізується в планах робочих
груп. До затвердження плану роботи комісії забороняється
здійснювати роботи на місці АНВ. Плани роботи комісії і робочих
груп коригуються і доповнюються під час розслідування залежно від
отриманих фактичних даних.
4.20. Засідання комісії оформлюються протоколами. Протоколи
підписуються головою та начальником штабу комісії.
4.21. Дії членів комісії і робочих груп, що мають одночасно
характер досудового розслідування, спрямовані на збирання
доказових матеріалів, а також пов'язані з похованням або кремацією
загиблих, повинні проводитися з відома правоохоронного органу, що
здійснює досудове слідство.
4.22. У разі потреби до розслідування АНВ можуть залучатися
експерти.
4.23. Експерт відповідно до плану роботи комісії одержує
письмове завдання від голови комісії з переліком питань, що
потребують вирішення.
4.24. Експертний висновок є офіційним документом і додається
до матеріалів розслідування.
4.25. Підсумковим документом роботи комісії з розслідування
АНВ є остаточний звіт за результатами службового розслідування АНВ
(далі - остаточний звіт), що складається з урахуванням матеріалів
робочих груп, результатів обстежень і експертиз, а також іншої,
наявної в розпорядженні комісії, інформації. Звіт містить
детальний опис обставин АНВ, включаючи найсуттєвішу інформацію,
рекомендації щодо авіаційної безпеки і запропоновані профілактичні
заходи, та підписується всіма членами комісії. У випадку
скоєння АНВ, пов'язаного із захопленням ПС, Державіаадміністрація
надсилає остаточний звіт: державі реєстрації; державі експлуатанта; державі, пасажири якої були на борту ПС; державі, пасажири якої стали жертвами АНВ; будь-якій державі, яка надавала відповідну інформацію,
основне обладнання чи експертів; ЄКЦА; ІКАО (не пізніше ніж через 60 діб після скоєння АНВ). Остаточний звіт розсилається факсимільним зв'язком,
електронною поштою чи авіапоштою не пізніше ніж через 60 днів з
моменту скоєння АНВ, якщо до цього часу не було розіслано
попередній звіт за результатами службового розслідування АНВ. Якщо
виявлені обставини безпосередньо впливають на авіаційну безпеку,
інформація про них надсилається відразу після отримання таких
даних найшвидшими та найзручнішими засобами зв'язку. Державіаадміністрація на запит уповноважених органів інших
держав надає відповідну інформацію додатково до даних, що
містяться в звіті про АНВ.
4.26. Остаточний звіт підписується головою і всіма членами
комісії. Якщо в результаті розгляду особлива думка не була включена до
звіту, то член комісії, що її виклав, підписує звіт із зазначенням
"З особливою думкою". Аналогічний порядок повинен дотримуватися під час
упорядкування і підписання звітів робочих груп. У будь-якому разі особлива думка залишається як додаток до
звіту комісії, робочої групи. Одночасно з остаточним звітом з розслідування голова комісії
підписує перелік документів, що додаються до матеріалів
розслідування.
4.27. Голова комісії із службового розслідування АНВ подає
попередній звіт на затвердження керівнику органу, що призначив
службове розслідування АНВ, не пізніше ніж протягом 30 діб з
моменту АНВ, а остаточний звіт - не пізніше ніж протягом 60 діб.
4.28. Державіаадміністрація надсилає адресатам остаточний
звіт за результатами службового розслідування АНВ, який має
містити інформацію, наведену в додатку 2.
4.29. Державіаадміністрація не поширює, не публікує і не
допускає використання проекту остаточного звіту чи будь-яких його
частин або інших документів, що були отримані під час проведення
розслідування АНВ, без офіційної згоди держави, яка проводила це
розслідування, крім випадків, коли такі звіти чи документи вже
були опубліковані або оприлюднені такою державою.
4.30. Розслідування АНВ поза межами України проводиться
органами розслідування держави місця події. Державіаадміністрація
призначає уповноваженого представника з розслідування. У разі
потреби для допомоги уповноваженому представнику призначаються
радники з числа фахівців Державіаадміністрації, експлуатанта, з ПС
якого трапилася подія, та інших заінтересованих організацій.
4.31. Після затвердження персонального складу групи
спеціалістів відповідне повідомлення направляється державі
місця АНВ і за потреби до Міністерства закордонних справ України.
Оформлення виїзду спеціалістів, які беруть участь у розслідуванні
АНВ, здійснюється у встановленому порядку відповідними
підрозділами органів виконавчої влади і організацій України, які
призначили спеціалістів для участі в розслідуванні.
4.32. Усі питання, які виникають під час розслідування,
вирішуються уповноваженим представником через уповноваженого з
розслідування (голову комісії) держави, яка проводить
розслідування АНВ.
4.33. Закордонні дипломатичні установи України за дорученням
Міністерства закордонних справ України надають сприяння
працівникам Державіаадміністрації у здійсненні ними зовнішніх
зносин.
4.34. За результатами участі в розслідуванні АНВ
уповноважений представник разом з групою радників складає довідку,
яка надсилається до заінтересованих організацій. Ця група
розглядає проект остаточного звіту з розслідування АНВ, поданий
органом розслідування держави місця АНВ, і протягом 60 діб надає
свої зауваження до звіту.
4.35. Якщо держава місця події передає проведення
розслідування АНВ Україні, то таке розслідування проводиться
згідно з вимогами цих Правил з дотриманням додатків 13
"Розслідування авіаційних подій та інцидентів" та 17 "Безпека.
Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного
втручання" до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038,
995_655 ).
4.36. Якщо у разі скоєння АНВ з ПС, зареєстрованим в Україні,
за межами України та неможливості встановити, на території або в
зоні відповідальності якої держави стався АНВ з ПС, зареєстрованим
в Україні, або якщо держава місця АНВ не проводить розслідування,
то розслідування проводиться комісією, що призначається
Державіаадміністрацією.
4.37. Якщо держава місця події, яка розслідує АНВ, протягом
30 діб не надає повідомлення про АНВ, то Державіаадміністрація
надсилає в установленому порядку запит щодо отримання звіту. Якщо
протягом 45 діб після надсилання запиту держава місця події не
подає інформацію про хід розслідування, то Державіаадміністрація
надсилає відповідний запит до ІКАО та до уряду держави
розслідування.
4.38. У процесі розслідування (до затвердження остаточного
звіту) розповсюдження інформації обмежується тільки фактичними
даними про обставини АНВ.
4.39. Не підлягають публікації та оголошенню в засобах
масової інформації відомості про: будь-які заяви осіб, отримані в процесі розслідування; будь-які дії, які заплановані та/або вже здійснюються в
інтересах проведення службового розслідування; записи бортових мовних реєстраторів переговорів екіпажу та
розшифрування таких записів; висновки спеціалістів, які висловлюються під час аналізу
інформації, у тому числі записів бортових реєстраторів. Зазначені у цьому підпункті відомості можуть бути оприлюднені
тільки в разі, якщо повноважний орган, який проводив
розслідування, установить, що оприлюднення не призведе до
негативних наслідків при проведенні цього чи майбутнього
розслідування. Такі відомості включаються до попереднього та поточного
звітів або до матеріалів до них тільки в тому разі, якщо вони
безпосередньо стосуються АНВ.
4.40. Усю інформацію щодо обставин та причин АНВ учасники
розслідування можуть використовувати для своїх організацій з метою
вжиття профілактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня
авіаційної безпеки. За будь-яких обставин така інформація не може
надаватися не уповноваженим на це особам або обговорюватися з
ними, щоб не зашкодити процесу розслідування.
4.41. Офіційна інформація про АНВ та результати розслідування
може бути доведена до відома юридичних осіб та громадян
повноважним органом, який призначив комісію, після завершення
розслідування.
4.42. Закінчене службове розслідування АНВ може бути
поновлене в разі надходження нових відомостей щодо його обставин
та причин.
4.43. Рішення про поновлення розслідування приймається
органом, який призначив комісію з розслідування АНВ, на прохання
організацій - учасників розслідування або фізичних осіб і тільки
за результатами розгляду нових доказів.
4.44. Заява про перегляд результатів розслідування подається
в письмовому вигляді до органу, який призначив комісію з
розслідування, і повинна містити: обґрунтування нових причин (факторів) скоєння АНВ, які раніше
не розглядалися; відомості щодо документів і результатів досліджень, якщо вони
є та обґрунтовують заново поставлену проблему; роз'яснення причини, чому проблема не була поставлена раніше
в процесі роботи комісії з розслідування.
V. Порядок проведення службового розслідування АНВ
5.1. З метою якісного проведення службового розслідування
утворюється комісія із службового розслідування, яка виконує дії
щодо встановлення детальних обставин АНВ, а саме: яким чином правопорушники проникли на об'єкт; коли це сталося; хто був свідком проникнення; хто, коли та за яких обставин повідомив про АНВ; хто, коли повідомив про АНВ правоохоронні органи; ким і які заходи вживалися для припинення АНВ; хто і коли, можливо, спостерігав дії, які можна трактувати як
підготовку до АНВ або умов для цього; хто із причетних посадових осіб припустився порушення норм та
правил запобігання АНВ, що сприяло його скоєнню; характер та кількість предметів, які призначалися для
використання під час скоєння АНВ; інші факти, що мають значення для розслідування. Установлення обставин АНВ здійснюється шляхом детального
опитування посадових осіб, які виконували процедури забезпечення
АБ перед скоєнням правопорушниками АНВ, інших осіб, які володіють
або можуть володіти інформацією щодо обставин АНВ та причин, які
сприяли його скоєнню. Комісія з розслідування також вивчає та
аналізує записи систем відеоспостереження, технічних засобів
контролю на безпеку, телефонних та радіорозмов відповідного
персоналу. 5.1.1. Уся інформація, яка надходить у процесі встановлення
обставин АНВ, повинна бути задокументована та долучена до
матеріалів розслідування АНВ. 5.1.2. Комісія із службового розслідування АНВ взаємодіє з
органами, які ведуть досудове слідство, адміністративну або
оперативно-розшукову діяльність, та надає їм всіляку допомогу. 5.1.3. У разі наявності постраждалих працівників авіаційного
суб'єкта від АНВ створюється окрема група з розслідування
нещасного випадку відповідно до вимог Кодексу законів про працю
( 322-08 ).
5.2. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з незаконним
захопленням ПС у польоті, комісія із службового розслідування
виконує такі дії: 5.2.1 щодо аеропорту вильоту захопленого ПС: виконує дії, зазначені у пунктах 4.1-4.12 розділу IV цих
Правил; з'ясовує, чи були серед зареєстрованих пасажирів авіарейсу
особи, які на законних підставах мали при собі зброю згідно з
вимогами чинного законодавства, та потенційно небезпечні пасажири; з'ясовує, чи перевозилася авіарейсом зброя у багажі пасажирів
або вантажі, у випадку, якщо конструкція захопленого ПС дає змогу
мати доступ до його вантажних відсіків у польоті; переглядає з метою визначення якості контролю записи процесу
контролю на безпеку ручної поклажі пасажирів та членів екіпажу
рейсу у відповідних технічних засобах контролю на безпеку,
перевіряє відповідність цих засобів державним стандартам
(за потреби такі самі дії здійснюються щодо багажу, вантажу,
поштових відправлень та бортприпасів, включаючи бортхарчування); установлює, у тому числі шляхом перегляду записів систем
відеоспостереження, чи мали місце контакти у стерильній зоні
пасажирів та членів екіпажу з особами, які не пройшли контроль на
безпеку, або з персоналом, не причетним до обслуговування
авіарейсу; установлює, у тому числі шляхом перегляду записів систем
відеоспостереження, чи було під час обслуговування авіарейсу
забезпечено стерильність багажу, вантажу, поштових відправлень та
бортприпасів у процесі їх транспортування від пунктів контролю на
безпеку до ПС; з'ясовує, у тому числі шляхом перегляду записів систем
відеоспостереження, відповідність виконання процедур забезпечення
безпеки ПС, яке зазнало захоплення, на стоянці (пломбування,
передача під охорону, передполітний огляд тощо); 5.2.2 щодо екіпажу ПС та самого ПС, яке зазнало захоплення: з'ясовує обставини захоплення ПС; установлює відповідність дій екіпажу ПС під час АНВ, чи була
у екіпажу можливість припинити злочинні дії правопорушників; з'ясовує відповідність повноти та своєчасності доповіді КПС
диспетчеру ОПР про події на борту ПС під час скоєння АНВ; з'ясовує, чи використовувався зв'язок між членами екіпажу із
застосуванням мовних чи візуальних сигналів, прихованої системи
сигналізації; установлює, чи було фактично здійснено передполітний
огляд ПС, хто і в якому обсязі його проводив; установлює відповідність забезпечення безпеки кабіни пілотів
ПС, яке зазнало захоплення; установлює відповідність дій членів екіпажу після посадки
захопленого ПС та під час проведення антитерористичної операції; 5.2.3 щодо аеропорту посадки захопленого ПС: установлює відповідність дій персоналу аеропорту під час
проведення антитерористичної операції, у тому числі шляхом
перегляду записів систем відеоспостереження.
5.3. Комісія під час розслідування АНВ, пов'язаного з
незаконним захопленням ПС на землі, виконує дії, визначені у
пункті 5.1 цього розділу, за обставин, коли: ПС ще (або уже) не перебуває у польоті; пасажири (або їх частина) перебувають у ПС; до захоплення ПС причетні особи із числа пасажирів. 5.3.1. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з незаконним
захопленням ПС на землі, за обставин, коли до захоплення причетні
особи із числа членів екіпажу цього ПС або особи із числа
персоналу, які мають легітимний доступ у зону обмеженого доступу,
комісія із службового розслідування: виконує дії (в частині, що стосується), визначені у
пунктах 4.1-4.12 розділу IV цих Правил; з метою визначення якості контролю переглядає записи процесу
контролю на безпеку речей, які правопорушники вносили в зону
обмеженого доступу, у відповідних технічних засобах контролю на
безпеку; установлює, у тому числі шляхом перегляду записів систем
відеоспостереження, відповідність процедур забезпечення безпеки ПС
на стоянці (особливо під час обслуговування ПС); установлює легітимність перебування правопорушників у зоні
обмеженого доступу під час скоєння АНВ відповідно до типу їх
особистих перепусток, чи було це в їх робочий час; з'ясовує, чи здійснювали правоохоронні органи спеціальні
перевірки правопорушників під час оформлення їм особистих
перепусток до контрольованої зони; установлює відповідність дій причетного персоналу аеропорту
та експлуатанта ПС під час АНВ, чи була у нього можливість
запобігти (припинити) злочинним діям правопорушників; установлює відповідність дій членів екіпажу та персоналу
аеропорту під час проведення антитерористичної операції, у тому
числі шляхом перегляду записів систем відеоспостереження. 5.3.2. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з незаконним
захопленням ПС на землі шляхом проникнення правопорушників у зону
обмеженого доступу із застосуванням хитрощів або шляхом прямого
прориву кордону зони, комісія із службового розслідування: виконує дії (в частині, що стосується), визначені у
пунктах 4.1-4.12 розділу IV цих Правил; з'ясовує, у тому числі шляхом перегляду записів систем
відеоспостереження, відповідність виконання процедур забезпечення
безпеки ПС, яке зазнало захоплення на стоянці; з'ясовує, чи була своєчасно скасована дія тих особистих
перепусток до зони обмеженого доступу, які раніше були загублені
(викрадені) чи не були повернуті адміністрації авіаційних
суб'єктів працівниками, які звільнилися з роботи; з'ясовує, чи могли правопорушники скористатись особистими
перепустками до зони обмеженого доступу осіб із числа штатного
персоналу, якими вони заволоділи шляхом застосування хитрощів; установлює, чи могли правопорушники скористатися для
проникнення в зону обмеженого доступу незадовільним технічним
станом огорожі, контрольно-пропускних пунктів, систем
сигналізації, освітлення та систем відеоспостереження; з'ясовує, чи могли правопорушники проникнути в зону
обмеженого доступу шляхом протиправного використання транспортного
засобу, який легально в'їздив на територію такої зони; установлює відповідність зворотних дій причетного персоналу
аеропорту щодо запобігання захопленню ПС після силового прориву
правопорушників у зону обмеженого доступу; з'ясовує, чи спрацювала належним чином система оповіщення
про АНВ причетних підрозділів аеропорту та правоохоронних органів. 5.3.3. Комісія із службового розслідування, пов'язаного з
незаконним захопленням ПС на землі шляхом проникнення
правопорушників у зону обмеженого доступу, здійснює перевірку
заходів контролю якості із забезпечення авіаційним суб'єктом, де
стався АНВ, стандартизованого рівня контролю доступу.
5.4. Під час розслідування АНВ, пов'язаного із захопленням
заручників на борту ПС, яке перебувало у польоті, комісія із
службового розслідування виконує дії, зазначені у пунктах 4.1-4.12
розділу IV цих Правил. 5.4.1. Під час розслідування АНВ, пов'язаного із захопленням
заручників на борту ПС, яке перебуває на землі, комісія із
службового розслідування виконує дії, визначені у пунктах 4.1-4.29
розділу IV цих Правил. 5.4.2. Під час розслідування АНВ, пов'язаного із захопленням
заручників в аеропортах (на аеродромах), комісія із службового
розслідування виконує дії (в частині, що стосується), визначені у
пунктах 5.1 та 5.2 цього розділу. 5.4.3. Під час розслідування АНВ, пов'язаного із захопленням
заручників в аеропортах (на аеродромах), комісія із службового
розслідування перевіряє виконання авіаційним суб'єктом заходів,
передбачених планом врегулювання кризових ситуацій.
5.5. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з насильницьким
проникненням на борт ПС, комісія із службового розслідування
виконує дії (в частині, що стосується), визначені у пунктах
4.1-4.29 розділу IV цих Правил. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з насильницьким
проникненням до аеропорту або в розташування аеронавігаційних
засобів чи служб, комісія із службового розслідування: виконує дії, зазначені у пунктах 4.1-4.12 розділу IV цих
Правил; з'ясовує, які конкретні недоліки технічного стану
периметрової огорожі зони обмеженого доступу об'єкта, обладнання
контрольно-пропускних пунктів, систем сигналізації, освітлення та
відеоспостереження, стану підготовки персоналу САБ тощо сприяли
правопорушникам у скоєнні АНВ; з'ясовує, чи спрацювала належним чином система оповіщення
про АНВ причетних підрозділів авіаційного суб'єкта та
правоохоронних органів; установлює відповідність зворотних дій САБ та персоналу інших
підрозділів авіаційного суб'єкта щодо припинення АНВ; установлює відповідність дій персоналу авіаційного суб'єкта
під час проведення антитерористичної операції.
5.6. Виходячи з припущення, що до розміщення на борту ПС або
в контрольованій зоні аеропорту зброї, небезпечного пристрою чи
матеріалу, призначеного для злочинних цілей (далі - зброя), можуть
бути причетні особи із числа пасажирів, членів екіпажів ПС,
персоналу аеропорту, експлуатантів та суб'єктів інфраструктури,
які перебувають на території контрольованої зони, а в
неконтрольованій зоні аеропорту - будь-яка особа зі злочинними чи
іншими намірами, комісія із службового розслідування робить
фотознімки виявленої зброї у різних проекціях та виконує
передбачені цим пунктом дії. 5.6.1. У разі виявлення розміщеної на борту ПС зброї під час
проведення екіпажем передполітного технічного обслуговування ПС
або перевірки ПС: виконуються дії (у частині, що стосується), зазначені у
пунктах 4.1-4.12 розділу IV цих Правил; щодо аеропорту вильоту, звідки здійснювався останній авіарейс
даним ПС, виконуються дії (у частині, що стосується), зазначені у
пункті 5.2 цього розділу; з'ясовується, чи проводився належним чином огляд ПС екіпажем,
який виконував на ньому останній рейс; з'ясовується, чи проходили контроль на безпеку всі
працівники, які входили в зону обмеженого доступу, причетні до
обслуговування ПС, з моменту зарулювання ПС на стоянку після
виконання останнього рейсу до моменту виявлення на його борту
зброї, чи всі вони проходили спеціальну перевірку правоохоронних
органів під час оформлення їм перепусток до зони обмеженого
доступу; установлюється, чи були на борту ПС під час його технічного
обслуговування особи, не причетні до цього обслуговування; з'ясовується відповідність здійснення процедур щодо передачі
ПС під охорону після виконання останнього рейсу (забирання трапа,
пломбування дверей тощо); установлюється відповідність здійснення процедур щодо
безпечної підготовки виявленої зброї до утилізації. 5.6.2. У разі виявлення зброї на борту ПС у польоті: щодо аеропорту вильоту ПС виконуються дії (у частині, що
стосується), зазначені у пунктах 4.13-4.29 розділу IV цих Правил; установлюється відповідність дій екіпажу щодо забезпечення
безпеки виявленої на борту ПС зброї до закінчення польоту, чи
повідомив екіпаж про АНВ диспетчера ОПР; з'ясовується, чи проводив екіпаж огляд ПС у польоті з метою
можливого виявлення іншої зброї на борту; установлюється, чи були виконані екіпажем та аеропортом
посадки вимоги щодо запобігання негативним наслідкам можливого
спрацювання зброї (вибір місця стоянки після посадки, порядок
евакуації пасажирів тощо); з'ясовується, чи проводився огляд ПС після посадки. 5.6.3. У разі виявлення розміщення зброї у стерильній зоні
аеропорту: установлюється час (хоча б приблизно) розміщення зброї у
такій зоні; визначаються авіарейси на виліт, які оформлювалися в період
за дві години до моменту виявлення зброї, та виконуються щодо
таких рейсів дії (у частині, що стосується), зазначені у
пунктах 4.13-4.29 розділу IV цих Правил (якщо особа, що розмістила
зброю, візуально встановлена шляхом вивчення записів
відеоспостереження, то такі дії виконуються тільки відносно
авіарейсу, яким ця особа вилетіла, про що терміново повідомляються
правоохоронні органи); установлюється відповідність здійснення процедур щодо
безпечної підготовки виявленої зброї до утилізації. 5.6.4. У разі виявлення розміщення зброї у зоні обмеженого
доступу: установлюється час розміщення зброї у такій зоні; переглядаються записи відеоспостереження, у яких відображене
місце (підходи до нього) розміщення зброї, з метою встановлення
особи, причетної до АНВ; проводиться опитування персоналу, який володіє або може
володіти інформацією щодо обставин АНВ; у разі встановлення конкретної особи, причетної до АНВ,
терміново повідомляються про це правоохоронні органи та
встановлюється спосіб, з використанням якого особа внесла зброю до
зони обмеженого доступу; якщо причетна особа не встановлена, вивчаються архівні записи
технічних засобів контролю на безпеку на всіх КПП до зони з
використанням фотознімків зброї за період, встановлений головою
комісії з розслідування; установлюється відповідність здійснення процедур щодо
безпечної підготовки виявленої зброї до утилізації. 5.6.5. У разі виявлення розміщення зброї у контрольованій
зоні виконуються дії (у частині, що стосується), зазначені в
підпункті 5.6.4 цього пункту. 5.6.6. У разі виявлення розміщення зброї на неконтрольованій
території: установлюється час розміщення зброї; установлюється відповідність організації охорони виявленої
зброї; надаються правоохоронним органам відповідні записи
відеоспостереження та інша допомога.
5.7. Під час розслідування АНВ, пов'язаного з повідомленням
неправдивої інформації, комісія із службового розслідування
виконує такі дії: 5.7.1 установлює відповідність дій персоналу авіаційного
суб'єкта щодо запобігання надзвичайному випадку: чи була така інформація оцінена як відомості про реальну
загрозу; чи була інформація негайно повідомлена керівництву
авіаційного суб'єкта та інших причетних авіаційних суб'єктів; чи своєчасно була надана інформація правоохоронним органам; чи було своєчасно повідомлено екіпаж ПС (у разі відповідного
випадку), який перебував у польоті; чи проводив екіпаж огляд ПС у польоті після отримання
інформації; чи були виконані екіпажем та аеропортом посадки вимоги щодо
запобігання наслідкам можливого надзвичайного випадку (вибір місця
стоянки після посадки, порядок евакуації пасажирів тощо); чи проводилася перевірка ПС з безпеки після посадки; чи було виведено людей з приміщень, зон, територій,
повітряних суден та інших об'єктів, відносно яких ішлося в
інформації про загрозу; чи надав персонал авіаційного суб'єкта допомогу
правоохоронним органам під час огляду ними приміщень, зон,
територій та інших об'єктів; 5.7.2 визначає відповідність дій персоналу авіаційного
суб'єкта щодо встановлення особи, яка надала інформацію: установлює, чи був обладнаний телефонний апарат, на який
надійшла інформація, автоматичним визначником номера абонента,
який телефонував, чи було цей номер зафіксовано; чи намагалася посадова особа, яка отримала інформацію,
встановити особу, що телефонувала (у разі телефонного
повідомлення); чи було збережено носія інформації (у разі її отримання у
вигляді письмового листа, інтернет-повідомлення тощо); чи була передана правоохоронним органам особа, яка оголосила
усну інформацію щодо загроз; 5.7.3 визначає відповідність заходів авіаційного суб'єкта
щодо: призначення особи з оцінки загрози та її належної підготовки; впровадження адекватних рівню загрози заходів безпеки; включення процедур при отриманні інформації про загрозу
вибуху в їх плани врегулювання кризової ситуації.
VI. Заходи щодо реалізації рекомендацій комісії
із службового розслідування АНВ
6.1. Після завершення службового розслідування в авіаційному
суб'єкті, де було скоєно АНВ, проводиться розбір, метою якого є
доведення до відома всіх причетних авіаційних суб'єктів причин,
обставин та факторів, які сприяли скоєнню АНВ, та рекомендацій
щодо усунення виявлених недоліків.
6.2. На підставі остаточного звіту комісії із службового
розслідування з урахуванням висновку акта комісії з проведення
комплексної перевірки стану забезпечення авіаційної безпеки в
авіаційному суб'єкті, де було скоєно АНВ (пункт 4.4 розділу IV цих
Правил), видається наказ органу, який призначив службове
розслідування, з вимогами вжити необхідних заходів щодо приведення
у відповідність рівня авіаційної безпеки в причетному авіаційному
суб'єкті та за потреби в цивільній авіації держави в цілому, а
також щодо застосування заходів адміністративного впливу до винних
посадових осіб.
6.3. На виконання вказаного в пункті 6.2 цього розділу наказу
авіаційні суб'єкти, а за потреби і УАБ, розробляють відповідні
заходи, які вносяться до планів роботи суб'єктів з
удосконалення АБ. Реалізація таких планів підлягає відповідному
контролю з боку УАБ.
6.4. У разі необхідності реалізації заходів на
загальнодержавному рівні організацію їх міжвідомчого розроблення
здійснює Державіаадміністрація.
6.5. Державіаадміністрація за потреби організовує і проводить
міжвідомчу нараду для обговорення рекомендацій комісії з
розслідування АНВ та шляхів їх реалізації за участю членів
комісії.
6.6. Під час розроблення міжвідомчих заходів відповідальні
розробники після одержання рекомендацій комісії спільно
розробляють проект плану заходів, погоджують його з
організаціямивиконавцями і співвиконавцями робіт, УАБ,
Департаментом інспектування безпеки польотів (або відповідним
структурним підрозділом іншого міністерства, організації) і
подають на затвердження керівникам міністерств, організацій і
підприємств, які беруть участь у виконанні робіт.
6.7. Під час обговорення плану заходів усі рекомендації
комісії повинні бути опрацьовані та прийняті до виконання або
обґрунтовано відхилені.
6.8. Для розроблення плану заходів з реалізації рекомендацій
комісії з розслідування АНВ установлюються такі строки: 30 діб - для міжвідомчих планів; 20 діб - для відомчих планів. Контроль за виконанням затверджених заходів здійснюють
Державіаадміністрація, УАБ. Авіаційні суб'єкти щокварталу, не
пізніше 10 числа наступного за звітним кварталом місяця,
направляють до Державіаадміністрації інформацію щодо ходу їх
виконання.
6.9. Державіаадміністрація у разі доцільності направляє
рекомендації щодо забезпечення авіаційної безпеки, вироблені за
результатами розслідування АНВ, повноважним органам з
розслідування інших держав, а ті, що стосуються документів ІКАО, -
до ІКАО. Якщо остаточний звіт містить рекомендації щодо забезпечення
авіаційної безпеки, адресовані ІКАО, до звіту додається лист з
викладеними пропозиціями щодо конкретних дій.
6.10. У разі отримання Державіаадміністрацією рекомендацій
щодо забезпечення авіаційної безпеки чи інших пропозицій, що
стосуються запобіжних заходів, від держави, яка проводила
розслідування, Державіаадміністрація інформує таку державу про
вжиті чи розроблювані заходи або про причини неприйняття будь-яких
заходів.
VII. Облік і аналіз АНВ
7.1. Авіаційні суб'єкти та відповідні підрозділи інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, у підпорядкуванні яких перебувають цивільні ПС,
ведуть облік АНВ, що сталися на об'єктах їх юрисдикції.
7.2. Державіаадміністрація веде узагальнений облік АНВ у
діяльності цивільної авіації шляхом створення та підтримки
інформаційно-аналітичної бази даних про АНВ та спроби їх скоєння з
метою проведення аналізу інформації про фактичні та потенційні
загрози і ризики з подальшим відпрацюванням заходів щодо
мінімізації таких загроз та ризиків.
7.3. Авіаційні суб'єкти щокварталу надсилають до УАБ звіти
про стан забезпечення АБ та серйозні порушення вимог з АБ, на
основі яких УАБ готує зведений річний аналіз стану
забезпечення АБ.
7.4. Зведений річний аналіз стану авіаційної безпеки у ЦА
України подається до 15 лютого на розгляд і затвердження колегії
Державіаадміністрації, а після затвердження до 25 лютого поточного
року надсилається центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам та організаціям.
7.5. Якщо під час аналізу інформації, що міститься в
інформаційно-аналітичній базі даних, будуть виявлені аспекти, що
впливають на авіаційну безпеку, які становлять інтерес для інших
держав, Державіаадміністрація якнайшвидше направляє відповідну
інформацію таким державам.
7.6. Крім рекомендацій щодо забезпечення авіаційної безпеки,
що випливають з результатів розслідування АНВ та інших інцидентів,
рекомендації щодо забезпечення авіаційної безпеки можуть випливати
з інших джерел, у тому числі з обстежень, інспекцій, аудитів з
авіаційної безпеки.
7.7. Державіаадміністрація сприяє створенню мереж
колективного користування інформацією з авіаційної безпеки серед
усіх користувачів інформаційно-аналітичної системи та вільному
обміну інформацією про фактичні та потенційні недоліки в
забезпеченні авіаційної безпеки.
Перший заступник голови
Державіаадміністрації О.В.Гречко

Додаток 1
до Правил проведення
службового розслідування
актів незаконного втручання
в діяльність цивільної
авіації
--------------------------------------- | Назва авіаперевізника | ---------------------------------------
ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ
про спробу вчинення акту незаконного втручання
або акт незаконного втручання

Дата повідомлення _______________________________________________
---- | | Акт незаконного захоплення ПС ---- ---- | | Спроба незаконного захоплення ПС ---- ---- | | Незаконний акт, що спрямований проти безпеки ЦА ---- ---- | | Спроба вчинити акт, що спрямований проти безпеки ЦА ---- ---- | | Інші АНВ ----
I. Загальна інформація
1. Держава скоєння події ____________________________________ 2. Дата події _______________________________________________ 3. Час скоєння події (місцевий) _____________________________ 4. Тривалість події _________________________________________
II. Відомості про акт незаконного втручання
1. Інформація щодо рейсу
Дата вильоту ___________ Час вильоту (місцевий) _____________
---- ---- Рейс: N рейсу __________ | | Регулярний | | Чартерний ---- ----
Тип ПС та його реєстраційний номер ______________________________
Авіакомпанія ____________________________________________________
Командир повітряного судна ______________________________________
Члени екіпажу ___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кількість пасажирів _____________________________________________
Співробітники охорони на борту (якщо такі є) ____________________
Кількість правопорушників _______________________________________
Аеропорт вильоту ________________________________________________
держава ________________________________________________
Запланований пункт призначення __________________________________
держава ________________________________________________
Зміни маршруту (з урахуванням кінцевого пункту призначення)
назва ________________________ держава __________________________
назва ________________________ держава __________________________
назва ________________________ держава __________________________
назва ________________________ держава __________________________
2. Аеропорт, у якому (ймовірно) на борт повітряного судна
було завантажено пристрій/речовину з метою вчинення терористичного
акту __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Будівлі або засоби в аеропорту, які стали об'єктами акту
втручання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Опис події (з урахуванням місця, дати та часу події) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Опис дій, що виконувалися з метою звільнення екіпажу та
пасажирів (враховуючи заходи щодо сприяння продовженню польоту,
якщо такі здійснювалися) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Опис дій, що виконувалися з метою повернення повітряного
судна та вантажу його власнику, якщо такі здійснювалися __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Засоби, за допомогою яких правопорушникам вдалося порушити
діючі заходи безпеки
---- ---- | | Застосування сили | | Інші засоби ---- ----
Описати _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Нові заходи безпеки або процедури, які введено або
планується ввести з метою недопущення аналогічної події __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Дії, що були застосовані повноважними органами з метою
затримання правопорушників та локалізації правопорушення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
III. Інша інформація, що стосується події (описати)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка. Відсутність будь-яких із зазначених відомостей не
повинна затримувати надання попереднього повідомлення.
Керівник авіапідприємства __________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Правил проведення
службового розслідування
актів незаконного втручання
в діяльність цивільної
авіації
--------------------------------------- | Державіаадміністрація | ---------------------------------------
ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
про акт незаконного втручання

Дата повідомлення _______________________________________________
---- | | Акт незаконного захоплення ПС у польоті ---- ---- | | Акт незаконного захоплення ПС на землі ---- ---- | | Захоплення заручників на борту ПС або на аеродромах ---- ---- | | Насильницьке проникнення на борт ПС, до аеропорту, ОПР тощо ---- ---- | | Розміщення на борту або в аеропорту зброї, небезпечного ---- пристрою чи матеріалу, призначеного для злочинних цілей
- Надання неправдивої інформації
Частина А. Інформація щодо події
I. Загальна інформація
1. Держава скоєння події ____________________________________ 2. Дата події _______________________________________________ 3. Час скоєння події (місцевий) _____________________________ 4. Тривалість події _________________________________________
II. Відомості про акт незаконного втручання
1. Інформація щодо рейсу
Дата вильоту ___________ Час вильоту (місцевий) _____________
---- ---- Рейс: N рейсу __________ | | Регулярний | | Чартерний ---- ----
Тип повітряного судна ___________________________________________
Авіакомпанія ____________________________________________________
Командир повітряного судна ______________________________________
Члени екіпажу ___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кількість пасажирів _____________________________________________
Співробітники охорони на борту (якщо такі є) ____________________
Кількість правопорушників _______________________________________
Аеропорт вильоту ________________________________________________
держава ________________________________________________
Запланований пункт призначення __________________________________
держава ________________________________________________
2. Повітряне судно:
Держава реєстрації ______________________________________________
Реєстраційний номер _____________________________________________
Тип повітряного судна ___________________________________________
Аеропорт, у якому (ймовірно) на борт повітряного судна було
завантажено пристрій/речовину з метою здійснення терористичного
акту _____________________________________________________________
3. Будівлі або засоби в аеропорту, які стали об'єктами акту
втручання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
III. Подія
1. Місцезнаходження повітряного судна:
---- ---- | | на землі | | в повітрі ---- ----
2. Наземні об'єкти:
---- ---- | | в аеропорту | | за межами аеропорту ---- ----
3. Використання зброї/пристроїв: (опис) Діюча Імітація ---- ---- Зброя N 1 _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Зброя N 2 _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Зброя N 3 _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Зброя N 4 _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Зброя N 5 _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Вибухівка _____________________________________ | | | | ---- ---- ---- ---- Запалювальна речовина _________________________ | | | | ---- ----
Інше (описати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Засоби зв'язку
4.1. Джерело погрози:
---- ---- | | лист | | дзвінок по телефону ---- ----
Інше (описати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Хто отримав погрозу:
---- ---- ---- | | льотний екіпаж | | бортпровідники | | пасажири ---- ---- ---- ---- | | наземний персонал авіакомпанії ----
Інші особи (описати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
---- ---- 4.3. Чи ставилися вимоги? | | Так | | Ні ---- ----
Описати вимоги _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.4. Хто доповів про вимоги повноважним органам на землі?
---- ---- ---- | | Командир повітряного судна | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ---- ---- | | Правопорушник | | Так | | Ні ---- ---- ----
Інші особи (вказати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Заходи протидії
5.1. Чи були спроби протистояти злочинним діям
правопорушників?
---- ---- | | Так | | Ні ---- ----
5.2. Якщо так, то за допомогою яких засобів?
---- ---- ---- | | Проведенням переговорів | | Застосуванням сили | | Інше ---- ---- ----
5.3. Досягнуто успіху?
---- ---- | | Так | | Ні ---- ----
5.4. Чи входили правопорушники до кабіни екіпажу?
---- ---- | | Так | | Ні ---- ----
Якщо входили, то за яких обставин (описати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.5. Чи мали члени екіпажу перелік місць догляду в разі
загрози застосування вибухового пристрою?
---- ---- | | Так | | Ні ---- ----
5.6. Чи ознайомлені екіпажі з переліком безпечних місць
розміщення вибухового пристрою, у яких воно у разі вибуху
становить найменшу загрозу повітряному судну, та діями під час
поводження з ним?
---- ---- | | Так | | Ні ---- ----
5.7. Чи володіли правопорушники знаннями щодо:
---- ---- льотної експлуатації повітряного судна | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- конструкції повітряного судна | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- аеропортових та основних аеронавігаційних | | Так | | Ні засобів ---- ----
Якщо так, описати докладніше _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Зміни щодо маршруту польоту повітряного судна (вказати у разі зміни маршруту)
6.1. Перелік аеропортів за маршрутом польоту:
Аеропорт Держава Дата та Дата та Дозвіл на посадку
час прибуття час вильоту отримано не має ---- ---- ________ ________ ____________ _____________ | | | | ---- ---- ---- ---- ________ ________ ____________ _____________ | | | | ---- ---- ---- ---- ________ ________ ____________ _____________ | | | | ---- ---- ---- ---- ________ ________ ____________ _____________ | | | | ---- ----
6.2. Наявність достатнього запасу пального для виконання
польоту до всіх пунктів, які вимагали правопорушники (вказати)
---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ----
Якщо так, описати докладніше _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.3. Чи мав екіпаж карти для виконання рейсів до згаданих
пунктів? (Вказати)
---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ----
Якщо так, описати докладніше _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.4. Чи отримав будь-хто із пасажирів дозвіл залишити борт
повітряного судна в якому-небудь із аеропортів? (Вказати аеропорти
в порядку їх проходження)
Аеропорт ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ----
6.5. Чи вживалися заходи щодо врегулювання події в
якому-небудь із аеропортів?
---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ----
Якщо так, описати докладніше _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.6. Чи здійснювалося технічне обслуговування в якому-небудь
із аеропортів? (Вказати аеропорти)
---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- ______________________________________________ | | Так | | Ні ---- ----
Якщо так, описати докладніше _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
IV. Правопорушник (якщо їх кількість більша ніж три особи,
використати окремі аркуші)
Загальна кількість правопорушників:
1. П.І.Б. _______________________________________________________
Псевдонім ____________________________________________________ Дата народження ______________________________________________ Місце народження _____________________________________________ Громадянство _________________________________________________ Аеропорт посадки _________________ держава ___________________ Яким чином правопорушнику вдалося проникнути на борт
повітряного судна? _______________________________________________
2. П.І.Б. _______________________________________________________
Псевдонім ____________________________________________________ Дата народження ______________________________________________ Місце народження _____________________________________________ Громадянство _________________________________________________ Аеропорт посадки _________________ держава ___________________ Яким чином правопорушнику вдалося проникнути на борт
повітряного судна? _______________________________________________
3. П.І.Б. _______________________________________________________
Псевдонім ____________________________________________________ Дата народження ______________________________________________ Місце народження _____________________________________________ Громадянство _________________________________________________ Аеропорт посадки _________________ держава ___________________ Яким чином правопорушнику вдалося проникнути на борт
повітряного судна? _______________________________________________
V. Забезпечення безпеки в аеропорту
1. Чи має аеропорт, у якому правопорушники ---- ---- здійснили посадку, програму авіаційної | | Так | | Ні безпеки? ---- ----
2. Чи передбачено в програмі авіаційної ---- ---- безпеки аеропорту засоби захисту зони, що | | Так | | Ні перебуває під контролем (огорожа, охорона, ---- ---- обладнання воріт запірними пристроями, патрулювання, система встановлення особи тощо)
3. Чи здійснюється постійний контроль за ---- ---- посвідченнями осіб наземного персоналу та | | Так | | Ні допоміжних служб? ---- ----
4. Перевірка/догляд екіпажів, пасажирів та ручної поклажі
здійснюється: ---- ---- стосовно всіх пасажирів на всіх міжнародних | | Так | | Ні рейсах; ---- ---- ---- ---- стосовно всіх пасажирів на всіх внутрішніх | | Так | | Ні рейсах; ---- ---- ---- ---- стосовно всіх членів екіпажів службою | | Так | | Ні авіаційної безпеки; ---- ----
вдруге стосовно всіх екіпажів, пасажирів та ---- ---- ручної поклажі, що пройшли перевірку/догляд | | Так | | Ні перед посадкою на повітряне судно, якщо ---- ---- вони мали контакт з особами, що не проходили перевірку/догляд
5. Система перевірки/догляду застосовується за схемою: ---- ---- "вихід на перон"; | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- "стерильного накопичувача"; | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- "стерильного залу очікування" | | Так | | Ні ---- ----
6. Система контролю, що застосовується
Металошукач: ---- ---- арочного типу; | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- портативний | | Так | | Ні ---- ---- Рентгенотелевізійна установка: ---- ---- особистий догляд; | | Так | | Ні ---- ---- ---- ---- інше | | Так | | Ні ---- ----
7. Чи проводилася останнім часом перевірка ---- ---- роботи металошукачів та | | Так | | Ні рентгенотелевізійних установок за ---- ---- допомогою контрольних предметів?
8. Чи здійснюється регулярна підготовка ---- ---- персоналу служби авіаційної безпеки, яка | | Так | | Ні експлуатує металошукачі ---- ---- та рентгенотелевізійні установки?
9. Перевірка належності багажу пасажирам:
чи здійснюється контроль відповідності ---- ---- зареєстрованих пасажирів кількості місць | | Так | | Ні багажу, що завантажується на борт ---- ---- повітряного судна?
чи застосовується така процедура відносно ---- ---- трансферних пасажирів та їх трансферного | | Так | | Ні зареєстрованого багажу? ---- ----
10. Засоби, за допомогою яких правопорушникам вдалося порушити
діючі заходи безпеки:
---- ---- | | застосування сили | | інші засоби ---- ----
Описати ________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Нові заходи безпеки або процедури, які введено або планується
ввести з метою недопущення аналогічної події _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VI. Припинення події
1. Посада особи, що вела переговори (вказати, чи має ця особа
повноваження щодо прийняття рішення, чи була тільки посередником) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Аеропорт/повітряне судно
Кількість постраждалих Убито Поранено
екіпаж ___________ ________________ пасажири ___________ ________________ порушники ___________ ________________ інші особи ___________ ________________
3. Обставини загибелі або поранення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Збиток, який завдано повітряному судну/аеропорту (описати
та вказати розмір збитку в грошовому еквіваленті, витрати часу та
рейсів, що завдала подія) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Надати інші додаткові відомості стосовно способів, завдяки
яким правопорушникам вдалося уникнути процедури забезпечення
безпеки під час події __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Частина Б. Інформація щодо дій, виконаних з метою звільнення
пасажирів та екіпажу, повернення повітряного судна
1. Дії, виконані з метою звільнення пасажирів та екіпажу __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Заходи, вжиті з метою сприяння продовженню перевезення
пасажирів у мінімально стислі строки __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Дії, виконані з метою повернення повітряного судна та його
вантажу законному власнику __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Частина В. Будь-яка додаткова інформація, що стосується події __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник авіапідприємства __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б)on top