Document z0089-16, valid, current version — Adoption on December 29, 2015
( Last event — Entry into force, gone February 5, 2016. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2015 № 1219


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 89/28219

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; у пункті 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року № 1798 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за № 120/20433; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; у пункті 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213; у пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938, цифри «2016» замінити цифрами «2017».

2. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:

1) у розділі 1 Балансові рахунки:

у класі 1 Нефінансові активи:

у рахунку 13 Капітальні інвестиції:

субрахунок 131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком «1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

субрахунок 132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів доповнити новим субрахунком «1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

у рахунку 18 Інші нефінансові активи:

у субрахунку 181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів субрахунок 1813 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;

у субрахунку 182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів субрахунок 1823 Господарські матеріали і канцелярське приладдя виключити;

у класі 2 Фінансові активи:

у рахунку 20 Довгострокова дебіторська заборгованість:

субрахунок 203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету доповнити новим субрахунком «2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету»;

субрахунок 204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів доповнити новим субрахунком «2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів»;

у рахунку 21 Поточна дебіторська заборгованість:

субрахунок 211 Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком «2118 Розрахунки із спільної діяльності»;

субрахунок 212 Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів доповнити новим субрахунком «2129 Розрахунки із спільної діяльності»;

субрахунок 213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету доповнити новим субрахунком «2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету»;

субрахунок 214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів доповнити новим субрахунком «2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів»;

субрахунок 215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР доповнити новим субрахунком «2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками»;

у класі 3 Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів:

у субрахунку 355 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів рахунку 35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів:

доповнити новим субрахунком «3550 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість»;

у найменуванні субрахунку 3557 слова «у тимчасовому розпорядженні» виключити;

доповнити новим субрахунком «3559 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість»;

у субрахунку 375 Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства рахунку 37 Рахунки органів Казначейства:

найменування субрахунку 3754 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства викласти в такій редакції: «3754 Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства»;

найменування субрахунку 3755  Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП НБУ викласти в такій редакції: «Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів»;

найменування субрахунку 3756 Внутрішній транзитний рахунок Казначейства для ВПС викласти в такій редакції: «3756 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства»;

доповнити новим субрахунком «3757 Інші рахунки органів Казначейства»;

у рахунку 52 Капітал у підприємствах класу 5 Капітал та фінансовий результат:

у субрахунку 521 Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів найменування субрахунку 5213 Капітал у підприємствах в інших цінних паперах викласти в такій редакції: «5213 Капітал у частках (паях)»;

доповнити новим субрахунком «522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів»;

субрахунок 522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів доповнити новими субрахунками «5221 Капітал у підприємствах у формі акцій, 5222 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі, 5223 Капітал у частках (паях)»;

у рахунку 64 Інші поточні зобов’язання класу 6 Зобов’язання:

субрахунок 641 Інші поточні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів доповнити новим субрахунком «6417 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

субрахунок 642 Інші поточні зобов’язання державних цільових фондів доповнити новим субрахунком «6427 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

у рахунку 82 Витрати з продажу активів класу 8 Витрати:

субрахунок 821 Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів доповнити новим субрахунком «8212 Витрати, пов’язані з реалізацією майна»;

субрахунок 822 Витрати державних цільових фондів з продажу активів доповнити новим субрахунком «8222 Витрати, пов’язані з реалізацією майна»;

2) у розділі 2. Позабалансові рахунки клас 9. Позабалансові рахунки бюджетів та державних цільових фондів викласти в такій редакції:

«

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування


901

Відкриті асигнування9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету9013

Відкриті асигнування державного бюджету


902

Пропозиції про відкриття асигнувань9021

Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету


903

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів9031

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами

91

Асигнування


912

Асигнування державних цільових фондів9121

Асигнування державних цільових фондів


913

Бюджетні асигнування державного бюджету9130

Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету9131

Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету9132

Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету9133

Поточні бюджетні асигнування державного бюджету9134

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9135

Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9136

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9137

Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету9138

Зведення показників спеціального фонду


914

Бюджетні асигнування місцевих бюджетів9141

Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9142

Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9143

Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів9144

Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9145

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9146

Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9147

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів9148

Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


915

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету9151

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету9152

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань


916

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів9161

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів9162

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

92

Показники розпису


920

Показники розпису доходів державного бюджету9201

Затверджений розпис доходів державного бюджету9202

Поточний розпис доходів державного бюджету9203

Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету9204

Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету


921

Показники розпису фінансування державного бюджету9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов’язання


922

Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету9221

Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету9222

Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету9223

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету9224

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету


923

Показники розпису асигнувань державного бюджету9231

Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету9232

Затверджений розпис асигнувань державного бюджету9233

Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету9234

Поточний розпис асигнувань державного бюджету9235

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9236

Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9237

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету9238

Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету


924

Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету9241

Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень9242

Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету


925

Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників9251

Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9252

Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9253

Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету9254

Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету


926

Показники розпису доходів місцевих бюджетів9261

Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів9262

Поточний розпис доходів місцевих бюджетів9263

Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів9264

Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів


927

Показники розпису фінансування місцевих бюджетів9271

Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9272

Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9273

Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання9274

Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання


928

Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів9281

Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9282

Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9283

Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів9284

Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів


929

Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів9291

Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів9292

Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів9293

Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів9294

Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів9295

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9296

Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9297

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів9298

Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

93

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені


933

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету9331

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету9332

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду9333

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду9334

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів


934

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів9341

Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів9342

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду9343

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду9344

Бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів


935

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету, не оплачені9351

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками державного бюджету, не оплачені9352

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками державного бюджету, крім захищених, не оплачені


936

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету, не оплачені9361

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за захищеними видатками місцевого бюджету, не оплачені9362

Платіжні доручення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за іншими видатками місцевого бюджету, крім захищених, не оплачені


937

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені9371

Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов’язаннями платника податку

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції


943

Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції9431

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету9432

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії9433

Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою9434

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету9435

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії


944

Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції9441

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету9442

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії9443

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами9444

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету9445

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії


945

Нараховані резерви9451

Нараховані доходи фінансового резерву

95

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами


953

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету9531

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями9532

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями9533

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою9534

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу9535

Нараховані відсотки за цінними паперами держави9536

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів9537

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів9538

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів


954

Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету9541

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями9542

Боргові зобов’язання суб’єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями9543

Платежі з обслуговування місцевого боргу

96

Емітовані цінні папери


963

Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету9631

Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики9632

Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики9633

Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики9634

Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету9635

Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики9636

Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики9637

Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики9638

Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету


964

Емітовані цінні папери місцевих бюджетів9641

Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів9642

Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів9643

Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів9644

Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів


965

Фінансові казначейські векселі9651

Фінансові казначейські векселі


966

Державні деривативи9661

Державні деривативи

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих


971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів


972

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих9721

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих9722

Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень9723

Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані


973

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9731

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків


974

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих9741

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами9742

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства9743

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства9744

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані

98

Рахунки для обліку коштів, переданих


981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів


982

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих9821

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих9822

Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень9823

Розрахунки за коштами державного бюджету, передані


983

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів9831

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів


984

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих9841

Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам9842

Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами


985

Рахунки для обліку інших коштів, переданих9851

Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків9852

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства9853

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства9854

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку


991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку


992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

».

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюкon top