Document z0086-10, valid, current version — Adoption on December 24, 2009
( Last event — Entry into force, gone February 12, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2009 N 1336
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2010 р.
за N 86/17381

Про затвердження Положення про придбання,
перевезення, облік, зберігання та застосування
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї підрозділами
відомчої воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

Відповідно до статті 12 Закону України "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ), Положення про відомчу воєнізовану
охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11.01.94 N 7 ( 7-94-п ), та з метою
забезпечення надійної охорони об'єктів залізничної інфраструктури
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про придбання, перевезення, облік,
зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї
підрозділами відомчої воєнізованої охорони на залізничному
транспорті, що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Костюк М.Д.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома залізниць, а також
підприємств, установ та організацій залізничного транспорту.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бадагова В.Ф.
Перший заступник Міністра В.Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції О.І.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
24.12.2009 N 1336
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2010 р.
за N 86/17381

ПОЛОЖЕННЯ
про придбання, перевезення, облік,
зберігання та застосування вогнепальної зброї,
боєприпасів до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони на залізничному транспорті

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11.01.94 N 7 ( 7-94-п ) "Про затвердження
Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному
транспорті" та наказу Міністерства внутрішніх справ України від
21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за
N 637/3077 (далі - Інструкція), і визначає порядок придбання,
перевезення, обліку, зберігання й застосування вогнепальної,
навчальної зброї та боєприпасів до неї в підрозділах відомчої
воєнізованої охорони на залізничному транспорті.
1.2. Відомча воєнізована охорона озброюється автоматами,
карабінами, пістолетами (револьверами) за нормами зброї і
боєприпасів, що передбачаються для озброєння відомчої воєнізованої
охорони на залізничному транспорті (додаток 1) (далі - норми зброї
і боєприпасів), іншими спеціальними та імітаційними засобами.
Озброєння іншими видами зброї, не передбаченими табелем,
дозволяється за погодженням з органами внутрішніх справ на
транспорті. Для виконання службових обов'язків, пов'язаних із ліквідацією
наслідків катастроф, аварій, пожеж, здійснення заходів щодо
запобігання крадіжкам бойова нарізна зброя (пістолет чи револьвер)
і боєприпаси можуть бути видані з резерву одного із підрозділів
відомчої воєнізованої охорони за наявності дозволу на право
носіння зброї: генеральному директору Укрзалізниці та його заступникам; начальнику залізниці та його першому заступнику; начальнику дирекції залізничних перевезень. У стрілецьких, стрілецько-пожежних підрозділах за кожним
стрільцем (старшим стрільцем) може бути закріплено дві одиниці
різного виду бойової зброї за умови використання під час виконання
службових (функціональних) обов'язків тільки одного виду зброї.
Кількість автоматів визначається з розрахунку: одна одиниця на
трьох стрільців, зайнятих супроводженням вантажів, що перевозяться
залізничним транспортом, та супроводженням касирів. У підрозділах з охорони особливо важливих об'єктів
(залізничні мости, тунелі та інші) та спеціальних підрозділах
(оперативно-профілактична робота, перевезення та охорона спецпошти
і цінностей) кількість вогнепальної зброї повинна відповідати
чисельності особового складу. На пости з охорони окремо віддалених об'єктів, розташованих
за межами дислокації підрозділу, видається одна одиниця нарізної
зброї на пост, на спарені пости - дві одиниці на пост, при цьому
приймання-передача зброї та боєприпасів проводиться безпосередньо
на об'єкті в спеціально пристосованому для цього місці з відміткою
в окремій книзі обліку видачі та прийняття вогнепальної зброї і
боєприпасів. У підрозділах повинен бути резерв - один ствол на 10 одиниць
зброї.
1.3. Щорічно станом на 1 січня комісією під головуванням
першого заступника начальника загону по службі проводиться
перевірка фактичної наявності озброєння і боєприпасів та артмайна
в усіх підрозділах охорони. Результати перевірки оформляються
зведеним актом перевірки фактичної наявності зброї, бойових
припасів і артмайна (додаток 2), у якому вказуються серія та номер
зброї, рік виготовлення і завод-виробник, вид і кількість
боєприпасів, один примірник якого подається до служби відомчої
воєнізованої охорони залізниці (далі - служба). Перед зазначеною
перевіркою служба проводить звірку облікових даних з даними
загонів, які, у свою чергу, проводять таку звірку з підрозділами.
Після проведення звірок у книгах обліку вогнепальної зброї,
бойових припасів (далі - книга обліку) (додаток 3) фіксується
залишок станом на 1 січня. Книга обліку ведеться в службі, загоні, підрозділі, окремо
розташованому відділенні. У службі та в загоні книга обліку
ведеться з грифом "Для службового користування" та скріплюється
печаткою лінійного відділу внутрішніх справ.
1.4. У разі виявлення випадків втрати або крадіжки зброї,
боєприпасів, а також виведення їх з ладу чи надлишків предметів
озброєння негайно повідомляються: органи внутрішніх справ за місцем виявлення; органи внутрішніх справ на транспорті (далі - органи
внутрішніх справ) за місцезнаходженням підрозділу; Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці (далі - ЦУО). За виявленим фактом терміново проводиться службове
розслідування особисто начальником служби, а у разі його
відсутності - заступником начальника служби з одночасним ужиттям
заходів до розшуку викраденої або втраченої зброї. Висновок за
результатами розслідування разом з копією наказу начальника служби
подається не пізніше ніж у п'ятиденний строк після закінчення
розслідування до ЦУО та органу внутрішніх справ. Виявлені надлишки оприбутковуються. Підставою для зняття з обліку викраденої або втраченої зброї
є рішення з цього питання органів внутрішніх справ. Списання зброї
з обліку підрозділів проводиться за наказом начальника служби на
підставі відповідних документів, що підтверджують її здавання,
втрату або крадіжку.
1.5. Облікові та звітні документи щодо предметів озброєння
служби, загону та підрозділу зберігаються в порядку, встановленому
для документів службового користування.
1.6. Основним документом обліку озброєння є книга обліку, яка
нумерується та шнурується, скріплюється печаткою місцевого відділу
внутрішніх справ і зберігається в кімнаті для зберігання зброї або
в сейфі начальника підрозділу. Рух предметів озброєння
оформляється наказом по службі (загону).
1.7. Облік наявності та руху вогнепальної зброї, боєприпасів
ведуть: у службі - інструктор по озброєнню служби з розподілом за
загонами; у загоні - перший заступник начальника загону (начальник
сектору з організації охорони вантажів й об'єктів) з розподілом за
підрозділами; у підрозділах - начальник підрозділу.
1.8. Відповідальність за правильне зберігання, використання й
облік бойової вогнепальної зброї, боєприпасів несуть: у стрілецьких, стрілецько-пожежних підрозділах, підрозділах
по охороні особливо важливих об'єктів, у відокремлених стрілецьких
групах - начальники підрозділів, груп; у загоні - начальник загону; у службі - начальник служби; в ЦУО - перший заступник начальника управління. Під час носіння вогнепальної зброї, боєприпасів до неї
відповідальність за її збереження несе особа, якій зброю,
боєприпаси було видано.
1.9. Навчальна вогнепальна нарізна зброя береться на облік
згідно з пунктом 1.3 цього Положення і до облікових документів
включається окремою графою.
1.10. Працівники відомчої воєнізованої охорони на
залізничному транспорті, яким відповідно до чинного законодавства
дозволено застосування вогнепальної зброї, мають право
застосовувати її як крайній захід згідно з Положенням про порядок
застосування вогнепальної зброї, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.92 N 575 ( 575-92-п ) (із змінами).
1.11. Вогнепальна бойова нарізна зброя, боєприпаси до неї,
газові пістолети (револьвери) та патрони до них застосовуються
працівниками відомчої воєнізованої охорони згідно з чинним
законодавством України.
II. Придбання зброї, бойових припасів,
запасних частин і мастильних матеріалів
2.1. Придбання зброї, бойових припасів здійснюється для
озброєння особового складу відомчої охорони, окремих осіб, яким за
фахом служби дозволено носіння вогнепальної зброї.
2.2. Для придбання та зберігання бойової, малокаліберної та
навчальної вогнепальної зброї, бойових припасів до неї необхідно
отримати відповідний дозвіл органів внутрішніх справ.
2.3. Узагальнені заявки на зброю і боєприпаси, затверджені
керівництвом Укрзалізниці, скріплені гербовою печаткою, подаються
до МВС України для погодження не пізніше 20 липня. Служби подають
заявки в ЦУО не пізніше 20 червня.
2.4. У заявках вказуються найменування служби, поштовий
індекс і місцезнаходження, мета придбання, а також загальна
кількість необхідної зброї і бойових припасів. До заявок додаються
також відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових
припасів (додаток 4). Перед відправленням заявка має бути
погоджена з органами внутрішніх справ за місцезнаходженням служби
відомчої воєнізованої охорони і скріплена гербовою печаткою або
печаткою з відбитком "Дозвільна система".
III. Перевезення зброї і бойових припасів
3.1. Дозволи на перевезення вогнепальної зброї, бойових
припасів видаються органами внутрішніх справ на підставі
письмового клопотання начальника служби (загону) залізниці, в
якому зазначаються: найменування та кількість вантажу, марка й заводський номер
зброї, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і
кінцевий пункти перевезення; відомості про осіб, відповідальних за перевезення й охорону
вантажу на шляху прямування (прізвище, ім'я та по батькові, дата,
місце народження та проживання); квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг,
пов'язаних із видачею дозволу на перевезення зброї і бойових
припасів.
3.2. Зброя, бойові припаси перевозяться залізницею, водним,
повітряним, автомобільним транспортом.
3.3. Перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів
автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами
Інструкції про порядок охорони зброї, бойових припасів та
вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і
організаціям, під час їх перевезення, затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 13.06.2006 N 594
( z0817-06 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
10.07.2006 за N 817/12691. Начальник служби (загону) повинен
призначити для супроводження цього вантажу не менше двох осіб,
озброєних вогнепальною зброєю. Для перевезення мають бути виділені
криті автомашини, забезпечені необхідними протипожежними засобами
та буксирувальним тросом. Зброя та/або боєприпаси повинні бути
спаковані в пристосовану тару, яка опечатується або
опломбовується. Під час перевезення вогнепальної зброї (понад
15 одиниць), боєприпасів до зброї армійських зразків (10 000 штук
і більше) за межі населеного пункту (адміністративного району
області, автономії) охорона здійснюється відповідно до пункту 10.2
Інструкції ( z0637-98 ).
3.4. Вага патронів до вогнепальної зброї усіх калібрів, що
перевозяться ручним багажем залізницею, водним і повітряним
транспортом, не повинна перевищувати 10 кг.
3.5. Перевезення відомчої вогнепальної зброї та/або
боєприпасів, на зберігання яких є відповідні дозволи, у межах
міста, адміністративного району області (автономії), населеного
пункту здійснюються без дозволу органів внутрішніх справ незалежно
від відстані перевезення й кількості предметів.
IV. Відпуск предметів озброєння підрозділам
відомчої воєнізованої охорони
4.1. Начальник служби у разі придбання зброї та бойових
припасів призначає комісію для їх приймання, яка перевіряє
наявність і якість отриманих предметів. Результати перевірки
комісії оформлюються актом приймання зброї комісією служби
відомчої воєнізованої охорони (додаток 5) (далі - акт комісії).
4.2. На підставі акта комісії начальник служби видає наказ,
згідно з яким обліковується придбана зброя.
4.3. Інструктор по озброєнню служби оприбутковує придбану
зброю у книзі обліку зброї і боєприпасів та складає прибуткову
накладну. На кожний вид зброї заповнюється картка обліку якісного
стану зброї (додаток 6). Зброя та/або боєприпаси оприбутковуються
за бухгалтерськими обліковими документами тільки на суму їх
придбання.
4.4. Відпуск зброї та бойових припасів загонам (підрозділам)
проводиться інструктором по озброєнню служби згідно з наказом
начальника служби на підставі таких документів: вимоги у 3 примірниках, підписаної начальником служби
(загону). До вимоги додається відомість із зазначенням у ній
найменування зброї, калібру, номера та серії, року випуску,
заводу-виробника; накладної за формою бухгалтерського обліку, у якій замість
кількості зброї та/або боєприпасів зазначається їх загальна
вартість; довіреності на отримання зброї та/або боєприпасів.
4.5. На підставі копії вимоги та відомості наказом по загону
береться на облік придбане озброєння із зазначенням найменування
зброї, калібру, номера та серії, року випуску, заводу-виробника,
кількості бойових припасів кожного найменування. У п'ятиденний
строк з моменту придбання озброєння та боєприпасів начальник
загону (підрозділу) повідомляє місцеві органи внутрішніх справ для
реєстрації зброї та отримання дозволу на її зберігання. Облікові
та додаткові документи щодо одержання та здавання зброї та
боєприпасів підшиваються в окрему папку й зберігаються 5 років.
4.6. Для отримання дозволу на право зберігання зброї,
боєприпасів до місцевого органу внутрішніх справ подається
клопотання із зазначенням у ньому: даних про осіб, які відповідають за зберігання й використання
зброї, та осіб, які мають доступ до зброї (прізвище, ім'я та по
батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про
попередню трудову діяльність та довідки (висновки) медичної
установи, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати
вказані роботи, а також довідки про проходження профілактичного
наркологічного огляду щодо відсутності наркологічних протипоказань
до виконання вказаних функціональних обов'язків і довідки про
складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил
поводження з нею та порядку застосування; кількості придбаної вогнепальної зброї (система, бойова чи
навчальна, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці);
4.7. До клопотання додаються: технічний паспорт на об'єкт дозвільної системи. У разі його
відсутності надається довідка про наявність умов для надійного
зберігання зброї (опис приміщення, технічних засобів захисту,
наявність охорони, акт обстеження). При відкритті нового об'єкта
для зберігання зброї комісія, до складу якої входять представники
органів внутрішніх справ, пожежного нагляду служби (загону),
начальник підрозділу, де відкривається об'єкт дозвільної системи,
перший заступник начальника служби (загону), начальник відділу
(сектору) організації охорони вантажів й об'єктів, складає акт про
придатність приміщення та технічний паспорт; Наказ начальника загону про призначення особи (осіб),
відповідальної (них) за зберігання вогнепальної зброї та бойових
припасів (у разі зміни керівника підрозділу); квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за
видачу дозволу на зберігання зброї.
4.8. Дозвіл на право зберігання зброї видається строком на 3
роки на ім'я начальника підрозділу. У разі зміни начальника
підрозділу, найменування підрозділу та/або місцезнаходження, а
також закінчення терміну дії дозволу, у разі отримання, заміни або
здавання частини зброї до органів внутрішніх справ за
місцезнаходженням підрозділу надається клопотання про отримання
нового дозволу на право зберігання зброї. При цьому попередній
дозвіл підлягає поверненню до органу внутрішніх справ, який його
видав.
4.9. Під час видачі підрозділам предметів озброєння та
бойових припасів на кожний підрозділ виписується у двох
примірниках вимога на отримання зброї та предметів озброєння від
служби (загону) відомчої воєнізованої охорони (далі - вимога)
(додаток 7) за підписом начальника загону. До вимоги додається
відомість із зазначенням у ній найменування зброї, калібру, номера
та серії, року випуску, заводу-виробника. Перший примірник вимоги
та відомості з підписом начальника підрозділу про приймання
залишаються в загоні, а другий - видається начальнику підрозділу
одночасно зі зброєю. Підрозділу видається також картка обліку якісного стану
зброї.
4.10. Змащувальні та обтиральні матеріали видаються
підрозділам згідно зі встановленими нормами зброї та боєприпасів
за роздавально-здавальною відомістю (додаток 8) відповідно до
наявних у підрозділах тих чи інших видів зброї. Змащувальні та
обтиральні матеріали не заносяться до книги обліку, а відносяться
до витрат згідно з видатковою накладною.
V. Порядок списання витрачених бойових припасів
5.1. Бойові припаси, використані на навчальні цілі (практичні
стрільби) або в результаті застосування зброї під час несення
служби, а також втрачені, списуються комісією за актом списання
витрачених бойових припасів (додаток 9), до якого додається
роздавально-здавальна відомість, а в разі необхідності - матеріали
службового розслідування причин застосування зброї або втрати
боєприпасів.
5.2. Акт списання витрачених бойових припасів складається в
трьох примірниках не пізніше наступного дня після застосування чи
втрати бойових припасів і надсилається начальнику загону на
затвердження. Перший та другий примірники затвердженого акта повертаються
до підрозділу (перший примірник зберігається в підрозділі до
отримання наказу про списання витрачених бойових припасів, другий
направляється начальником підрозділу до органу внутрішніх справ за
місцезнаходженням підрозділу не пізніше однієї доби з моменту
отримання затверджених актів), третій зберігається в загоні
протягом 5 років.
5.3. На підставі актів списання бойових припасів, надісланих
із підрозділів, начальник загону складає у двох примірниках звітну
відомість витрат боєприпасів загону відомчої воєнізованої охорони
(додаток 10) (далі - звітна відомість) і надсилає її щороку для
затвердження до 25 червня і 25 грудня до служби.
5.4. Начальник служби затверджує звітні відомості та видає
наказ про списання витрачених боєприпасів загону. Перший примірник
затвердженої звітної відомості разом з копією наказу надсилається
до загону. Начальник загону на підставі наказу начальника служби та
затверджених звітних відомостей видає наказ про списання
витрачених боєприпасів загону.
5.5. Списання витрачених бойових припасів з обліку загону
проводиться на підставі наказу начальника служби та фіксується в
книзі обліку. Списання витрачених бойових припасів з обліку
підрозділів проводиться на підставі наказу начальника загону і
також фіксується в книзі обліку.
VI. Порядок здавання та передачі
зброї і боєприпасів
6.1. Зайва, придатна для подальшого використання відомча
вогнепальна зброя і боєприпаси до неї здаються за місцем їх
придбання або передаються в інші підрозділи з дозволу органів
внутрішніх справ за погодженням із ЦУО. Зайва, але придатна для подальшого використання, навчальна
вогнепальна зброя армійських зразків здається за місцем її
отримання.
6.2. Непридатна для подальшого використання відомча
вогнепальна зброя і боєприпаси до неї здаються до органів
внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або
зберігання.
6.3. Передача вогнепальної зброї та/або боєприпасів із
залізниці на залізницю проводиться з дозволу органів внутрішніх
справ за погодженням з ЦУО. Під час передачі оформляються: вимога на отримання зброї та/або боєприпасів від загонів за
підписом начальника служби, складена в трьох примірниках. До
вимоги додається відомість із зазначенням у ній найменування
зброї, калібру, номера та серії, року випуску, заводу-виробника.
Перший примірник вимоги та відомість залишаються в службі,
другий - у загоні, третій - видається начальнику підрозділу після
передачі зброї та/або боєприпасів; акт за підписом начальника служби, який складається у двох
примірниках. До акта додається відомість із зазначенням у ній
найменування зброї, калібру, номера та серії, року випуску,
заводу-виробника. Перший примірник акта та відомості залишаються в
службі, яка передає зброю та/або боєприпаси, а другий - у службі,
яка отримує зброю та/або боєприпаси; накладна за формою бухгалтерського обліку, у якій замість
кількості зброї та/або боєприпасів зазначається їх загальна
вартість; довіреність на отримання зброї та/або боєприпасів. Акт підписується особами, які здійснювали передачу та
приймання озброєння. Списання переданого та оприбуткування
прийнятого озброєння оформляється наказом по службі (загону)
відомчої воєнізованої охорони залізниці.
6.4. Передача вогнепальної зброї та боєприпасів із одного
підрозділу до іншого проводиться тільки з дозволу органів
внутрішніх справ. Дозвіл на перевезення видається органами
внутрішніх справ за місцезнаходженням підрозділу, який одержує
зброю. Начальник підрозділу, в якого обліковується зброя, у разі
передачі зброї зобов'язаний у п'ятиденний строк письмово
повідомити про це орган внутрішніх справ, вказавши кількість,
марку, калібр, номер кожної одиниці, що передається. До
повідомлення додається дозвіл на зберігання зброї для його
переоформлення.
VII. Ремонт зброї
7.1. Дрібний ремонт зброї здійснюється інструктором
(техніком) по озброєнню в підрозділі.
7.2. Майстер, який виконував дрібний ремонт, повинен зробити
відмітку в книзі обліку ремонту зброї (додаток 11), а також
скласти дефектну відомість якісного і технічного стану зброї
(додаток 12), у якій вказати вид ремонту та використані під час
ремонту запчастини чи матеріали. Книга обліку ремонту зброї ведеться інструктором або техніком
по озброєнню та складається з двох частин: у першій частині ведеться облік усіх наявних запасних частин
предметів озброєння; у другій частині ведеться облік ремонту зброї.
7.3. Дефектна відомість є документом, на підставі якого
ведеться облік витрат запасних частин, інструменту та матеріалів.
7.4. Приймати на ремонт зброю, яка належить приватним особам
або іншим організаціям, а також приводити в стан, придатний для
бойового використання, навчальну розрізну зброю та бойові припаси
шляхом доробки категорично забороняється.
7.5. У разі виявлення зіпсованої зброї начальник підрозділу
повинен невідкладно доповісти про це по команді та подати до
загону заявку на її дрібний ремонт. Зіпсовану зброю має бути
відремонтовано або замінено у 10-денний строк.
7.6. Видавати особовому складу зіпсовану зброю забороняється.
VIII. Порядок видачі, носіння,
зберігання зброї та бойових припасів
8.1. Зброя та боєприпаси видаються особам рядового,
начальницького складу відомчої воєнізованої охорони, посадовим
особам залізничного транспорту згідно з нормами тільки після
складання заліку з правил поводження, використання, застосування
та зберігання зброї та боєприпасів і отримання від органів
внутрішніх справ індивідуального дозволу на право використання
вогнепальної зброї. Складання заліку з правил поводження, використання,
застосування та зберігання зброї та боєприпасів оформлюється
протоколом і довідкою.
8.2. Контроль за видачею зброї та боєприпасів особам
службового наряду, посадовим особам здійснює начальник підрозділу.
8.3. Зброя та бойові припаси закріплюються за особовим
складом у книзі обліку вогнепальної зброї і боєприпасів,
закріплених за особовим складом (додаток 13). За однією особою
може бути закріплена тільки одна одиниця бойової зброї. У
виключних випадках дозволяється закріплення двох одиниць зброї за
однією особою з дозволу органів внутрішніх справ на транспорті.
8.4. Особовому складу відомчої воєнізованої охорони
використовувати зброю, боєприпаси дозволяється тільки під час
виконання службових обов'язків, видача їх проводиться перед
виходом на пости або інші види наряду.
8.5. Облік видачі та прийняття вогнепальної зброї і
боєприпасів, виданих працівникам відомчої воєнізованої охорони під
час несення служби, посадовим особам під час виконання службових
обов'язків, здійснюється в книзі обліку видачі та прийняття
вогнепальної зброї і боєприпасів (додаток 14).
8.6. Якщо виконання службових обов'язків припинено (незалежно
на який час), зброя негайно розряджається в установленому порядку,
здається начальнику варти та зберігається в спеціально обладнаному
сховищі. При цьому начальник варти після перевірки стану зброї та
бойових припасів робить запис у книзі видачі та прийняття зброї і
боєприпасів про її приймання.
8.7. Закінчені книги видачі та прийняття зброї і боєприпасів
зберігаються в підрозділі 3 роки, після чого знищуються у
встановленому порядку.
8.8. Озброєння особового складу зброєю, яка за ним не
закріплена, категорично забороняється.
8.9. Особовий склад відомчої воєнізованої охорони, який
перебуває у відрядженні, супроводжує вантажі та виконує інші
обов'язки за межами дислокації свого підрозділу, маючи при собі
зброю та боєприпаси до неї, на час припинення своїх обов'язків у
пункті призначення повинен негайно здати зброю на зберігання
начальнику варти місцевого підрозділу відомчої воєнізованої
охорони під підпис у книзі обліку видачі та прийняття зброї і
боєприпасів. У разі відсутності в пункті призначення підрозділів
відомчої воєнізованої охорони зброя здається під підпис до
чергової частини органу внутрішніх справ або до територіальних
органів внутрішніх справ.
8.10. На всіх змінних пунктах підрозділів відомчої
воєнізованої охорони, на яких відпочивають роз'їзні наряди, що
прибули з інших підрозділів, у спеціально обладнаних сховищах для
зберігання зброї встановлюються металеві шафи для зберігання
їхньої зброї. Для цих нарядів ведеться окрема книга видачі та
приймання зброї і боєприпасів, котра зберігається в зазначеній
металевій шафі. Ключ від шафи зберігається у начальника варти.
8.11. Особовому складу відомчої воєнізованої охорони, якщо
він має при собі зброю, забороняється: заходити до магазинів,
залів очікування та ресторанів вокзалу, ринку, виходити за межі
станції, крім випадків, коли це викликано службовою необхідністю.
8.12. У разі відрядження особового складу на лінію номер
виданої зброї та кількість бойових припасів до неї зазначаються в
посвідченні про відрядження або маршруті варти.
8.13. За межами території залізничного транспорту носити
відомчу вогнепальну зброю дозволяється тільки під час виконання
службових обов'язків та за наявності посвідчення про дозвіл на
право носіння зброї, виданого органами внутрішніх справ.
8.14. Індивідуальні дозволи на право носіння та використання
зброї та посвідчення про ці дозволи видаються органами внутрішніх
справ особам, які досягли 21-річного віку. У посвідченні на право
використання зброї має бути проставлено штамп: "Є дійсним під час
виконання службових обов'язків".
8.15. Підставою для видачі індивідуального дозволу на право
використання відомчої вогнепальної зброї є клопотання начальника
ЦУО, служби, загону, з обґрунтуванням такої необхідності та із
зазначенням необхідних даних про конкретних осіб (прізвище, ім'я,
по батькові, дата і місце народження, адреса місця проживання). У разі якщо дозвіл отримується вперше, до клопотання
додаються: 3 фотокартки розміром 3 х 4 см; заява про видачу дозволу на ім'я начальника органу внутрішніх
справ за підписом працівника і клопотання начальника підрозділу; відомості про попередню трудову діяльність; довідка (висновок) медичної установи (ЛКК), що такі особи за
станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи; копія довідки про проходження профілактичного наркологічного
огляду щодо відсутності наркологічних протипоказань до виконання
вказаних функціональних обов'язків; копія довідки про проходження профілактичного психіатричного
огляду щодо відсутності психіатричних протипоказань до виконання
вказаних функціональних обов'язків; довідка про складання особами заліків на знання матеріальної
частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування; копія паспорта; копія характеристики з попереднього місця роботи; службова характеристика за підписом керівника особи; квитанція або платіжне доручення банку про оплату послуг,
пов'язаних з одержанням дозволу на носіння зброї; копія договору страхування. У разі переоформлення дозволу у зв'язку із закінченням
терміну його дії, а також у разі внутрішнього переміщення
працівника відомчої воєнізованої охорони до клопотання додаються: 3 фотокартки розміром 3 х 4 см; заява про видачу дозволу на ім'я начальника органу внутрішніх
справ за підписом працівника і клопотання начальника підрозділу; довідка про складання особами заліків на знання матеріальної
частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування; довідка про закріплення вогнепальної зброї; копія характеристики з попереднього місця роботи; квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг,
пов'язаних із одержанням дозволу на носіння зброї; копія довідки про проходження профілактичного наркологічного
огляду щодо відсутності наркологічних протипоказань до виконання
вказаних функціональних обов'язків; копія довідки про проходження профілактичного психіатричного
огляду щодо відсутності психіатричних протипоказань до виконання
вказаних функціональних обов'язків; копія договору страхування. У разі переоформлення дозволу у зв'язку із закінченням
терміну його дії клопотання подається до органів внутрішніх справ
не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії дозволу. У разі відмови органу внутрішніх справ видати індивідуальний
дозвіл на право використання відомчої вогнепальної зброї
працівнику відомчої воєнізованої охорони він не може бути
допущений до виконання охоронних функцій.
8.16. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються в
спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким
вимогам: 8.16.1 бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати
капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні
стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю
спарованим гіпсобетонним панелям товщиною 80 мм кожна з
прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці
завтовшки не менше ніж 120 мм. У раніше побудованих спорудах
допускаються перегородки із дощок. Якщо стіни та перекриття
зроблені з цегли або з дощок, то вони армуються металевими
решітками, які зварені між собою, створюючи клітку; 8.16.2 мати двоє дверей з міцними та надійними замками, при
цьому зовнішні - дощані однопільні, товщиною не менше ніж 40 мм,
оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином
країв листа на торець дверей, внутрішні - ґратчасті залізні.
Зовнішні двері повинні замикатися на два внутрішніх замки і
опечатуватися мастильною печаткою або опломбовуватися. Внутрішні
ґратчасті двері замикаються на внутрішній або навісний замок.
Обрамлення дверних прорізів сховища для зберігання зброї
виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах
допускаються дерев'яні коробки, зміцнені залізним кутом розміром
30 х 40 мм і завтовшки не менше ніж 5 мм, прикріплені до стіни не
менше ніж десятьма штирями із сталевої арматури діаметром 10-12 мм
і завдовжки не менше ніж 120-150 мм; 8.16.3 мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між
рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому
поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або
дерев'яними, оббитими з двох сторін оцинкованою сталлю
віконницями. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в
стіну на глибину не менше ніж 30 мм і заливаються бетонним
розчином. Віконниці віконних прорізів повинні замикатися на
навісні замки. Ґрати, які встановлюються в дверні, віконні прорізи
і для зміцнення стін (перегородок), виконуються зі сталевого
прутика діаметром не менше ніж 15 мм. Прутики зварюються в кожному
перехресті, утворюючи вічка розміром не більше ніж 150 х 150 мм; 8.16.4 бути обладнаними автономною у два і більше рубежі
охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до
щитка електроживлення, із установленням датчиків на вікнах,
дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовують у разі
відкриття або злому сейфів, шаф, де зберігаються зброя й бойові
припаси, а також появи людини всередині приміщення. Допускається
прокладення шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки
всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних
конструкціях. Тривожний сигнал сигналізації, крім вартового приміщення
(поста охорони), повинен бути виведений до найближчого підрозділу
органу внутрішніх справ на транспорті або на пульт центрального
нагляду державної служби охорони. У крайніх випадках, за відсутності технічних умов для
виведення сигналізації як на зовнішні пости, так і до чергової
частини лінійних відділів (лінійних управлінь) на транспорті, вона
повинна бути виведена у вигляді потужного ревуна на зовнішню стіну
приміщення підрозділу таким чином, щоб сигнал ревуна було чути на
відстані 1 км від приміщення підрозділу. Вимикати охоронну сигналізацію, крім випадків видачі та
приймання зброї, а також перевірок зберігання озброєння за
наявності вказівок про це осіб, що перевіряють, забороняється; 8.16.5 мати протипожежні засоби та опис майна, який включає
відомості про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків, їх номери
та номери печаток, якими вони опечатуються; 8.16.6 у разі наявності вентиляційних вікон, люків на них
повинні встановлюватися залізні ґрати з вічками розміром не більше
ніж 100 х 100 мм, які виключають можливість проникнення через ці
системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж,
повинні мати діаметр не більше ніж 200 мм; 8.16.7 від сховища для зберігання зброї і металевих шаф
(сейфів) з вогнепальною зброєю і бойовими припасами повинно бути
два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно зберігається в
особи, яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів,
другий - в опечатаному пеналі у металевому сейфі (ящику) керівника
організації, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї; 8.16.8 відповідати правилам протипожежної безпеки та біля
вхідних дверей мати вуглекислотний або порошковий вогнегасник.
8.17. Придатність приміщення для зберігання зброї та
боєприпасів визначає комісія, до якої входять: начальник
підрозділу, представники місцевого органу внутрішніх справ і
пожежної охорони служби (загону).
8.18. У всіх підрозділах, які розташовуються біля
стаціонарних постів, охоронна сигналізація від сховища для
зберігання зброї, крім вартового приміщення, виводиться на ці
пости, а там, де вартове приміщення розміщується в одному
приміщенні або поряд зі штабом загону (органами транспортної
міліції), - до чергового по загону (міліції).
8.19. Охоронна сигналізація повинна бути виконана прихованою
проводкою так, щоб унеможливлювати відключення її без спеціального
ключа (шифру), який мають начальник варти і начальник підрозділу.
Замки (прилади) для вимкнення охоронної сигналізації повинні
розміщуватися в потайному місці.
8.20. Сховище для зберігання зброї та боєприпасів повинно
постійно охоронятися не менш як одним озброєним чатовим. Залишати
приміщення, де зберігаються зброя і боєприпаси, без охорони
категорично забороняється. Порядок забезпечення охорони сховища
для зберігання зброї та боєприпасів у підрозділі визначається
начальником підрозділу за погодженням із загоном (службою)
відомчої воєнізованої охорони.
8.21. Під час проведення щоденного інструктажу з особовим
складом, який заступає на варту, начальник підрозділу повинен
звертати особливу увагу на питання забезпечення надійного
зберігання зброї під час несення варти та правильного застосування
зброї.
8.22. Вогнепальна зброя та бойові припаси повинні зберігатися
в металевих шафах (сейфах), товщина стінок яких має бути не менше
ніж 3 мм, з надійними, щонайменше двома, внутрішніми замками.
Двері шаф для міцності укріплюються металевими накладками або
косинцями. Допускається зберігання вогнепальної зброї у важких
сейфах, які мають внутрішній замок. Металеві шафи вагою менше ніж
200 кілограмів кріпляться до підлоги або до стіни.
8.23. Навчально-наочні прилади, спортінвентар, спеціальні та
імітаційні засоби, інші предмети забороняється зберігати спільно з
вогнепальною зброєю і боєприпасами. Вони повинні зберігатися в
окремих сейфах (металевих ящиках). Боєприпаси до вогнепальної
зброї повинні зберігатися в шафі (сейфі) в окремому від зброї
металевому ящику. Матеріали для обтирання, масло і луг, приладдя
для чищення і змащування зброї зберігаються окремо від зброї і
боєприпасів у місцях заряджання - розряджання зброї.
8.24. Забороняється спільне зберігання бойових карабінів,
револьверів, а також автоматів, пістолетів і споряджених до них
магазинів.
8.25. На дверях шафи (сейфа) з внутрішнього боку розміщується
опис зброї, яка зберігається в шафі (сейфі), із зазначенням номера
та року виготовлення кожної одиниці.
8.26. Зберігання в шафі (сейфі) револьверів та пістолетів,
заряджених або в кобурах, а також споряджених магазинів до
пістолетів забороняється.
8.27. Шафи (сейфи) зі зброєю необхідно ставити так, щоб до
них був вільний доступ і щоб відстань до опалювальних приладів,
особливо до печі (у зимовий час), була не менше ніж 1,2 м.
8.28. Патрони до всіх видів зброї зберігаються в спеціально
обладнаній металевій шафі та закріплюються за особовим складом. У
шафах обладнуються окремі гнізда або колодки, на які наноситься
номер зброї.
8.29. Незменшуваний запас боєприпасів зберігається в сховищі
для зберігання зброї в металевих ящиках (шафах), зачинених на
замки та опечатаних (запломбованих). Усередині ящиків (шаф)
повинен бути опис боєприпасів, які в них зберігаються, із
зазначенням у ньому кількості та стану боєприпасів кожного
найменування, а також стану їх упаковки. Ключі від ящиків (шаф)
зберігаються в сейфі начальника підрозділу в опечатаному пеналі.
8.30. Магазини до пістолетів та автоматів споряджаються після
отримання зброї та розряджаються під час здавання.
8.31. Кобури для револьверів (пістолетів) та підсумки для
карабінів зберігаються на стелажах у сховищах для зберігання зброї
або в караульному приміщенні залежно від місцевих умов. При цьому
вони повинні бути встановленими в спеціальні гнізда, над якими
зазначається номер зброї, закріпленої за особовим складом, такий
самий номер наноситься на внутрішню сторону кришки підсумка та
клапана кобури.
8.32. Протигази, що є на озброєнні підрозділів, зберігаються
в зачинених шафах та пірамідах, які мають спеціальні гнізда. Над
кожним гніздом повинен бути напис, що містить прізвище та ініціали
особи, за якою закріплений протигаз.
8.33. Резерв зброї та зайва зброя, у випадку тимчасового
некомплекту особового складу, повинні бути упаковані, змащені
консервуючою змазкою та зберігатися в окремих металевих шафах,
опечатаних печаткою підрозділу. Отримана підрозділами зброя до її розміщення в шафах (сейфах)
тимчасово може зберігатися в ящиках тільки в обладнаному сховищі. Усередині ящиків повинен бути опис зброї, що в них
зберігається, із зазначенням у ньому назви зброї, калібру, номера,
серії, року випуску, заводу-виробника зброї.
8.34. Кімната заряджання - розряджання зброї повинна бути
обладнана: кулеуловлювачами для кожного виду автоматичної зброї, на які
є акти випробування про придатність до використання, завірені
працівниками дозвільної системи; бачком з розбірним краном для збройного мастила; металевим ящиком з кришкою для промасленого ганчір'я; столом для розбирання та змащення зброї; стендом із документацією про матеріальну частину всіх видів
зброї, яка перебуває на озброєнні в підрозділі.
IX. Контроль за обліком,
збереженням і застосуванням зброї
9.1. Начальницький склад відомчої воєнізованої охорони
повинен здійснювати контроль за станом обліку, зберігання й
використання озброєння, піклуватися про його збереження.
9.2. Доступ у сховище для зберігання зброї дозволяється:
начальнику варти, його помічнику під час виконання ними службових
обов'язків, прямим начальникам підрозділів та особам
начальницького складу відомчої воєнізованої охорони, які проводять
перевірку, а також інструктору (техніку) по озброєнню служби.
Представники інших органів допускаються до перевірки зброї після
пред'явлення службового посвідчення в порядку, встановленому
пунктом 9.7 цього Положення.
9.3. Перевірку зберігання і використання зброї відповідно до
вимог цього Положення здійснюють комісії під керівництвом: начальника служби або його заступника - один раз на рік; начальника загону або його заступника - двічі на рік.
9.4. Результати перевірок кожного підрозділу оформляються
актом у двох примірниках: один примірник передається начальнику
підрозділу для виконання, а другий залишається на контролі в
службі (загоні) та після доповіді начальника підрозділу про
усунення недоліків підшивається в справу з поміткою про виконання.
Якщо мають місце недоліки в зберіганні зброї, які були виявлені в
результаті перевірки комісії, видається наказ по службі (загону)
охорони, копія якого зберігається разом з актом цієї перевірки.
9.5. Начальницький склад повинен оглядати зброю з такою
періодичністю: начальник варти - щоразу під час чергування; начальник окремо розташованого відділення - один раз на
10 днів; начальник підрозділу (крім воєнізованої охорони особливо
важливих об'єктів) - один раз на місяць; начальники підрозділів воєнізованої охорони особливо важливих
об'єктів і заступники начальників усіх підрозділів - двічі на
місяць.
9.6. Крім планового контролю, передбаченого у пункті 9.3
цього Положення, інструкторський склад служби (загонів) перевіряє
згідно з письмовим завданням, затвердженим керівником, організацію
утримання і використання озброєння в підрозділі, а також стан
усунення недоліків, які були виявлені попередньою перевіркою. Про
виконання завдання подається рапорт, який постійно зберігається в
справі разом з актами та письмовим завданням. Недоліки записуються
в книзі огляду зброї начальницьким складом (додаток 15), яка
зберігається в підрозділі, окремому відділенні, стрілецькій групі.
9.7. Перевірка зберігання, обліку й використання зброї,
боєприпасів у підрозділах відомчої воєнізованої охорони
представниками органів внутрішніх справ проводиться в присутності
начальника підрозділу або його заступника (старшини) після
пред'явлення припису на перевірку і службового посвідчення.
Працівники дозвільної системи органів внутрішніх справ
допускаються до перевірок після пред'явлення службового
посвідчення. У разі коли начальник підрозділу або його заступник
не знає особу, яка прибула з метою перевірки, він зобов'язаний
перевірити повноважність перевіряльника в тому органі внутрішніх
справ, за завданням якого він прибув. Начальник варти підрозділу, до якого прибули посадові особи
органів внутрішніх справ для перевірки зберігання, обліку і
застосування зброї та боєприпасів, має право допустити їх тільки у
вартове приміщення. У сховище зброї та боєприпасів до прибуття
начальника підрозділу або його заступника (старшини) допускати цих
осіб забороняється.
9.8. Огляд зброї проводиться згідно з вимогами відповідних
настанов щодо стрілецької справи. Результати огляду заносяться до
книги огляду зброї начальницьким складом.
9.9. Інструктор по озброєнню (старший технік (технік) з
озброєння, майстер по ремонту зброї) оглядає всю наявну зброю у
складеному вигляді, а 10% - з розбиранням повністю один раз на
рік. Результати огляду заносяться до дефектної відомості з
відміткою в картці якісного стану зброї.
9.10. Уся зброя, яка є на озброєнні підрозділів, обов'язково
повинна бути приведена до стану нормального бою, про що начальник
підрозділу робить запис у картці якісного стану зброї із
зазначенням на зворотній стороні відомостей про розташування
пробоїн і середньої точки влучень. Перевірка зброї на придатність до бою проводиться: під час надходження зброї до підрозділу; після ремонту або заміни частин зброї, що можуть впливати на
її придатність до бою; у разі виявлення ненормального відхилення куль під час
проведення навчальних стрільб.
9.11. Начальники служб відомчої воєнізованої охорони, загонів
і підрозділів зобов'язані організувати щоденний контроль за
діяльністю роз'їзних нарядів та зберіганням ними зброї. За порушення вимог цього Положення працівники відомчої
воєнізованої охорони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України В.Бадагов

Додаток 1
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

НОРМИ
зброї і боєприпасів, що передбачаються
для озброєння відомчої воєнізованої
охорони на залізничному транспорті

Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | Бойова зброя | Навчальна зброя |Малокаліберна зброя|Сигнальний| |підрозділів |-------------------+-------------------+-------------------| пістолет | | відомчої |автомат | 9 мм |автомат | 9 мм |гвинтівка|пістолет,| калібру | |воєнізованої | АКМ | пістолет | АКМ | пістолет | |револьвер| 26 мм | | охорони та | (АКМС) |"Макарова"| (АКМС) |"Макарова"| | | | | посад |7,62 мм,| 7,62 мм, |7,62 мм,| 7,62 мм, | | | | | |автомат | пістолет |автомат | пістолет | | | | | | АКС-74 | зр. 1933 | АКС-74 | зр. 1933 | | | | | | (АКС ) | (ТТ), | (АКС ) | (ТТ), | | | | | | у |револьвер | у |револьвер | | | | | |5,45 мм | зр. |5,45 мм | зр. | | | | | | | 1895 р., | | 1895 р., | | | | | | | інші | | інші | | | | | | |вітчизняні| |вітчизняні| | | | | | | зразки | | зразки | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |1. Управління| | | | | | | | |воєнізованої | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |управління | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Перший | | 1 | | | | | | |заступник | | | | | | | | |начальника | | | | | | | | |управління | | | | | | | | |(по службі) | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |2. Служба | | | | | | | | |відомчої | | | | | | | | |воєнізованої | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |залізниці | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |служби в/о | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Перший | | 1 | | | | | | |заступник | | | | | | | | |начальника | | | | | | | | |служби | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |відділу | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |вантажів й | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старший | | | | | | | | |інструктор | | | | | | | | |по службі | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |3. Загін в/о | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |загону | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Перший | | 1 | | | | | | |заступник | | | | | | | | |начальника | | | | | | | | |загону | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |сектору | | | | | | | | |організації | | | | | | | | |охорони | | | | | | | | |вантажів й | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |4. Підрозділ:| | | 1 | 1 | | | | |стрілецький, | | | | | | | | |стрілецько- | | | | | | | | |пожежний і | | | | | | | | |підрозділ по | | | | | | | | |охороні | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |Укрзалізниці | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |підрозділу | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Заступник | | 1 | | | | | | |начальника | | | | | | | | |підрозділу | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |стрілецької | | | | | | | | |групи, | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |підрозділу | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |відділення | | | | | | | | |(варти) | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |оперативної | | | | | | | | |групи | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старший | 1 | 1 | | | | | | |стрілець, | | | | | | | | |стрілець | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старший | 1 | 1 | | | | | | |стрілець, | | | | | | | | |стрілець | | | | | | | | |зовнішніх | | | | | | | | |постів по | | | | | | | | |охороні баз | | | | | | | | |і складів | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Провідник | | 1 | | | | | | |службового | | | | | | | | |собаки | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Вожатий | | 1 | | | | | | |службового | | | | | | | | |собаки | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старший | | 1 | | | | | | |стрілець, | | | | | | | | |стрілець | | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | | |поста | | | | | | | | |по охороні | | | | | | | | |приміщень | | | | | | | | |спеціального | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | |управлінь | | | | | | | | |і відділень | | | | | | | | |залізниці | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Водій- | | 1 | | | | | | |стрілець | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Підрозділ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |по охороні | | | | | | | | |особливо | | | | | | | | |важливих | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |підрозділу | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старшина | | 1 | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Начальник | | 1 | | | | | | |відділення | | | | | | | | |(варти) | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Старший | 1 | 1 | | | | | | |стрілець, | | | | | | | | |стрілець | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Моторист | | 1 | | | | | | |катера | | | | | | | | |-------------+--------+----------+--------+----------+---------+---------+----------| |Вожатий | | 1 | | | | | | |службового | | | | | | | | |собаки | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Розрахунок норм боєприпасів на рік
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ |Вид зброї | Для несення |Незменшуваний| Для | Для | | | служби | запас | практичних | перевірки | | | | | стрільб | бою | |----------+-------------+-------------+------------+------------| |Автомат | 60 | 60-120 | 36-72 | 18-36 | |----------+-------------+-------------+------------+------------| |Пістолет | 8 | 16-32 | 8-16 | 4-8 | |----------+-------------+-------------+------------+------------| |Револьвер | 7 | 14-28 | 8-16 | 4-8 | |----------+-------------+-------------+------------+------------| |Карабін | 10 | 30-60 | 10-20 | 5-10 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

ЗВЕДЕНИЙ АКТ
перевірки фактичної наявності зброї,
бойових припасів і артмайна
у ____________________ загоні _______________________________
залізниці станом на 1 січня 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Завод- |Серія| Вид та | Одиниця |Перебуває|Фактично | Результат |Примітка| |з/п| зброї | виробник, | та | кількість |вимірювання|на обліку| у |-----------------| | | | | рік |номер|боєприпасів| | |наявності| не |надлишок| | | | |виготовлення|зброї| | | | |вистачає| | | |---+------------+------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+------------+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник загону
______________
(підпис)

Додаток 3
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

КНИГА
обліку вогнепальної зброї, бойових припасів
____________________________________________
(найменування підрозділу охорони залізниці)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Дата видачі,| На обліку перебуває | |з/п| вихідного | передачі |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |документа, | зброї, | автоматів | пістолетів | револьверів | гвинтівок (карабінів) | навчальної | | |його дата і |найменування| | | | | зброї | | | номер |організації,|-----------------------+------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------| | | | якій |разом|марка, |патронів |разом|марка, | патронів |разом|марка, |патронів до|разом|марка, |патронів до|разом|марка, | | | | передано, | |калібр,| до | |калібр,| до | |калібр,|револьверів| |калібр,| гвинтівок | |калібр,| | | | видано | | номер |автоматів| | номер |пістолетів| | номер | | | номер |(карабінів)| | номер | |---+------------+------------+-----+-------+---------+-----+-------+----------+-----+-------+-----------+-----+-------+-----------+-----+-------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+------------+------------+-----+-------+---------+-----+-------+----------+-----+-------+-----------+-----+-------+-----------+-----+-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

ВІДОМІСТЬ
про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів

1. Служба відомчої воєнізованої охорони _______ _________________ _________________________________________________________________
(поштовий індекс і повна адреса)
2. Вид охорони __________________________________________________
3. Кількість внутрішніх та зовнішніх постів (окремо) _________________________________________________________________
4. Кількість особового складу охорони - командного, молодшого,
рядового (окремо) ________________________________________________
5. Кількість наявної зброї і бойових припасів:
5.1. Карабінів ___________
5.2. Пістолетів __________
5.3. Револьверів _________
5.4. Автоматів ___________
5.5. Патронів (окремо до кожного виду зброї)_______________
6. Кількість зброї та бойових припасів, підготовлених до
здавання, як не придатних до використання: 6.1. Карабінів ___________ 6.2. Пістолетів __________ 6.3. Револьверів _________ 6.4. Автоматів ___________ 6.5. Патронів (окремо до кожного виду зброї) ________________
7. Потрібно вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (усього, у
тому числі):
Зброя
7.1. Автоматів __________ 7.2. Карабінів __________ 7.3. Пістолетів _________ 7.4. Револьверів та ін. _________
Патрони
7.5. Незменшуваний запас _____________ 7.6. На навчальні стрільби ___________ 7.7. На пристрілювання зброї _________
8. Відомість про потрібну кількість зброї і боєприпасів
підготовлено на підставі _________________________________________________________________
(найменування норм табеля належності, ким і коли встановлені)
дата Начальник служби ______________ ____ (підпис)
М.П.

Додаток 5
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті
Служба відомчої воєнізованої
охорони
на _______________ залізниці

АКТ N ______
приймання зброї комісією служби
відомчої воєнізованої охорони

_________________ ______________________
(дата) (місце складання акта)
Підстава: _______________________________________________________
(вказується наказ служби відомчої воєнізованої охорони)
Складений комісією:
голова комісії - перший заступник начальника служби відомчої
воєнізованої охорони
члени комісії: старший інструктор _____________________________
інструктор по службі _____________________________
начальник підрозділу _____________________________ _____________________________
(Текст)
Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії: _______________________
(підпис) _______________________
(підпис) _______________________
(підпис)

Додаток 6
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті
Інструктор по озброєнню
_____________________
(підпис)

КАРТКА
обліку якісного стану зброї

1. Найменування зброї ___________________________________________
2. Серія, номер, рік виготовлення, завод-виробник _________________________________________________________________
3. Дата надходження у підрозділ _________________________________ _________________________________________________________________
(дата закріплення)
4. За ким закріплено ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
5. Стан, у якому вона надійшла в підрозділ (на час заповнення) _________________________________________________________________
6. Результати огляду каналу ствола _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |Дата огляду | Стан каналу | Посада особи, | Підпис особи, | | | ствола зброї за |яка здійснювала |яка здійснювала | | | результатами | огляд | огляд | | | огляду | | | |------------+-----------------+----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------+-----------------+----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Результати перевірки придатності до нормального бою (дата,
результати перевірки і підпис особи, яка проводила перевірку) _________________________________________________________________

Додаток 7
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті
(кутовий штамп служби)

ВИМОГА N ________
на отримання зброї та предметів озброєння
від служби (загону) відомчої воєнізованої
охорони _____________залізниці

Кому ____________________________________________________________
Підстава ________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Одиниця | Кількість |Вартість,|Сума,| | з/п | | обліку |-----------------| грн | грн | | | | |потреба|відпущено| | | |------+-------------+---------+-------+---------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-------------+---------+-------+---------+---------+-----| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник служби _________________
(підпис)
Відпустив _________________________
(підпис, дата)
Отримав _________________________ М.П.
(підпис, дата)

Додаток 8
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ N _______

боєприпасів у тирі ______________________________________________
(місце проведення учбових стрільб)
на "___" ______________ 20__ року
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Ким |Видано патронів | Підпис | Повернуто патронів | Підпис |Примітка| |з/п| отримано | | про |---------------------------------| про | | | | патрони | |отримання| невикористаних | з осічкою |приймання| | | |(прізвище,|----------------| і дата |----------------+----------------|патронів | | | |ініціали) |кількість|калібр| |кількість|калібр|кількість|калібр|і дата | | |---+----------+---------+------+---------+---------+------+---------+------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------+---------+------+---------+---------+------+---------+------+---------+--------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальний за облік,
зберігання і видачу боєприпасів ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Керівник стрільб ____________________ ________________
(прізвище, ініціали) (підпис)
"___" ____________ 20 ___ року

Додаток 9
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(посада, прізвище, ____________________________
ініціали начальника служби) ____________________________ ____________________________ ____________________________
(підпис)
"___" ____________ 20__ року

АКТ
списання витрачених бойових припасів

Комісія в складі голови комісії ________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
членів комісії: ______________________ __________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
склала цей акт про те, що "___" _____________ 20__року
на підставі _____________________________________________________
(номер, дата наказу, вказівки, розпорядження)
були проведені тренувальні стрільби, пристрілювання, використання
зброї (непотрібне закреслити) із _________________________________
(вид, марка, калібр зброї)
Згідно з доданими відомостями на ____ аркушах на стрільбах
використано бойових припасів: _______________________ _________________________________ шт.
(вид, калібр зброї) (кількість цифрами і словами)
Комісія, перевіривши підстави видачі та використання бойових
припасів, пропонує списати з обліку ______________________________
(найменування служби) _________________________________________________________________
використані боєприпаси: ______________________ ________________________________ шт.
(вид, калібр зброї) (кількість цифрами і словами)
Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії: ________________________
(підпис)
_________________________
(підпис)

Додаток 10
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті
(зразок)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник загону відомчої
воєнізованої охорони __________________ залізниці
"___" ___________ 20 __ року

ЗВІТНА ВІДОМІСТЬ
витрат боєприпасів загону відомчої
воєнізованої охорони за ___ півріччя 20 __ року

--------------------------------------------------------------------------- | Дата |Найменування|Кількість|Визначено|Витрачено боєприпасів і за яким| |стрільби| підрозділу |учасників|патронів | документом списуються | | | | стрільб |на одного|-------------------------------| | | | |стрільця |найменування|кількість|підстава| | | | | |боєприпасів |патронів | для | | | | | | | |списання| |--------+------------+---------+---------+------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+------------+---------+---------+------------+---------+--------| | | | | | | | | |--------+------------+---------+---------+------------+---------+--------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Всього витрачено ________________________________________________
"___" _____________ 20__ року Начальник загону ____________
(підпис)

Додаток 11
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

КНИГА
обліку ремонту зброї

------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Найменування|Номер| Завод- | Рік |Кількість та|Прізвище,|Підпис| |з/п|ремонту| зброї |зброї|виробник|виготовлення|найменування|ім'я, по | | | | | | | | | витрачених |батькові | | | | | | | | | запчастин |виконавця| | |---+-------+------------+-----+--------+------------+------------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------+------------+-----+--------+------------+------------+---------+------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ
якісного і технічного стану зброї
___________________________________
(найменування підрозділу)

------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування| Завод- | Рік |Номер|Якісний|Категорія|Технічний|Відмітка | Кількість | |з/п| зброї |виробник|виготовлення|зброї| стан | | стан | про | та | | | | | | | | | |усунення |найменування| | | | | | | | | |недоліків| витрачених | | | | | | | | | | | запчастин | |---+------------+--------+------------+-----+-------+---------+---------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+--------+------------+-----+-------+---------+---------+---------+------------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Інструктор (старший технік,
майстер по озброєнню)
___________________
(підпис)
Начальник ____________________
(підпис)

Додаток 13
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

КНИГА
обліку вогнепальної зброї і боєприпасів,
закріплених за особовим складом
______________________________________
(найменування підрозділу, адреса)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище,| Найменування, номер закріпленої | Найменування | Підпис | Відмітка про зняття | |з/п|закріплення|ім'я, по | зброї, боєприпасів |закріпленого майна |особи, за | закріпленої зброї, | | | |батькові | | | якою | боєприпасів та майна | | | | |-----------------------------------------------+-------------------|закріплено|-----------------------| | | | |карабін|автомат|револьвер|пістолет|патрони|інше|кобура|поясний|інше|зброю та |дата зняття|підпис про | | | | | | | | | | | |ремінь | | майно |закріплення| зняття | | | | | | | | | | | | | | | |закріплення| |---+-----------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+----+------+-------+----+----------+-----------+-----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+-----------+---------+-------+-------+---------+--------+-------+----+------+-------+----+----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Книга нумерується, прошнуровується і скріплюється
печаткою підрозділу.

Додаток 14
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

КНИГА
обліку видачі та прийняття вогнепальної
зброї і боєприпасів
_______________________________________
(найменування підрозділу, адреса)

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, |Номер поста|Найменування,| Кількість |Дата і|Підпис про | Відмітка про | |з/п| ім'я, по | (або для | серія і |боєприпасів| час | одержання | здавання зброї і | | | батькові | якої мети | номер зброї | |видачі| зброї і | боєприпасів | | | особи, | видано | | | |боєприпасів|--------------------| | | якій |зброю і | | | | | дата і |підпис про | | | видано |боєприпаси)| | | | | час | прийняття | | | зброю і | | | | | |здавання| зброї та | | |боєприпаси| | | | | | |боєприпасів| |---+----------+-----------+-------------+-----------+------+-----------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------+-----------+-------------+-----------+------+-----------+--------+-----------| | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Положення про придбання,
перевезення, облік,
зберігання та застосування
вогнепальної зброї,
боєприпасів
до неї підрозділами відомчої
воєнізованої охорони
на залізничному транспорті

КНИГА
огляду зброї начальницьким складом

------------------------------------------------------------------ |Дата перевірки | Посади і | Результати | Відмітка про | | | прізвища осіб, | огляду | усунення | | | що проводять | | недоліків | | | перевірку | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------on top