Document z0072-19, valid, current version — Adoption on December 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone February 8, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018  № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2019 р.
за № 72/33043

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

Відповідно до Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Кодексу законів про працю України, з метою впорядкування організації заходів соціального і правового захисту у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 19 січня 2016 року № 27, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 березня 2016 року за № 478/28608, що додаються.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Профспілки працівників
Збройних Сил України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова комісії з ліквідації,
перший заступник Голови Державної
служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Міністр соціальної політики України
В.П. ДобровольськийР.В. Іллічов
І.В. Мальцев

П. Ковтонюк

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
26 грудня 2018 року № 658


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2019 р.
за № 72/33043

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

1. Абзац шостий пункту 3 розділу II після слів «святкові та неробочі дні» доповнити словами «, узагальнення даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу на відпочинок, ведення у підрозділах військових частин - командирами (начальниками) підрозділів, у штабах - начальниками штабів Журналу даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями Збройних Сил України у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу для відпочинку (додаток 4)».

2. В абзаці другому пункту 7 розділу III слова «по роботі з особовим складом» замінити словами «з морально-психологічного забезпечення».

3. У пункті 4 розділу II додатка 3:

1) позицію 6 підпункту 1 викласти в такій редакції:

«

6

Відпочинок, у тому числі надання військовослужбовцям відповідного часу для відпочинку за виконання обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні


»;

2) підпункт 2 після позиції 2 доповнити новою позицією 3 такого змісту:

«

3

Надання військовослужбовцям відповідного часу для відпочинку за виконання обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні.


».

У зв’язку з цим позиції 3-8 вважати відповідно позиціями 4-9.

4. У тексті Інструкції слова «заступник начальника гарнізону з виховної роботи» у всіх відмінках замінити словами «заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення» у відповідних відмінках.

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 4, що додається.

Начальник
Центрального управління
безпеки військової служби
Збройних Сил України
полковник

М. ШвецьДодаток 4
до Інструкції про організацію
у Збройних Силах України соціального
і правового захисту військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів,
призваних на навчальні (або перевірочні)
та спеціальні збори, та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил України
(пункт 3 розділу II)

ЖУРНАЛ
даних щодо часу виконання службових обов’язків військовослужбовцями Збройних Сил України у вихідні, святкові та неробочі дні з подальшим наданням часу для відпочинку

№ з/п

Військове звання, прізвище, ініціали військовослужбовця

Дата виконання завдань у вихідні, святкові та неробочі дні

Підстава виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні (наказ)

Дата та номер наказу

Примітка
on top