Document z0065-02, first version — Adoption on January 17, 2002
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 34 від 17.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2002 р.
за N 65/6353

Про затвердження Положення про порядок
погодження вивезення за межі митної
території України дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, їх брухту і
відходів як давальницької сировини

На виконання Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) та з
метою здійснення державного контролю за обігом і обліком
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок погодження вивезення за
межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини, що
додається.
2. Провадження справ з погодження вивезення дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як
давальницької сировини покласти на Управління контролю за обігом
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
3. Управлінню контролю за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння (Видолоб В.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому порядку.
4. Контроль за додержанням вимог Положення про порядок
погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як
давальницької сировини покласти на Управління контролю за обігом
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Видолоб В.В.).
Міністр І.О.Юшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
17.01.2002 р. N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2002 р.
за N 65/6353

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ МИТНОЇ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ,
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ, ЇХ БРУХТУ І ВІДХОДІВ
ЯК ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ
1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене на виконання Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах", ( 327/95-ВР ) установлює порядок погодження
Міністерством фінансів України вивезення за межі митної території
України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і
відходів як давальницької сировини (далі - давальницька сировина).
1.2. Дія цього Положення поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності та
господарювання, відомчого підпорядкування та місця їхньої
реєстрації.
2. Порядок подання до Міністерства фінансів України заяви щодо погодження вивезення давальницької сировини
2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності погоджують з
Міністерством фінансів України вивезення за межі митної території
України кожної партії давальницької сировини, яка описується
єдиною супровідною документацією і на яку оформляється вантажна
митна декларація згідно з чинним законодавством України.
2.2. Для погодження вивезення давальницької сировини суб'єкти
підприємницької діяльності подають до Міністерства фінансів
України заяву, до якої додаються:
2.2.1. Інформація щодо:
а) найменування давальницької сировини (дорогоцінні метали та
їх сплави із зазначенням марки та нормативних документів; брухт і
відходи дорогоцінних металів за їх групами і класами;
відпрацьовані каталізаторні, уловлювальні сітки та каталізатори на
носіях з умістом активного компонента з дорогоцінних металів;
дорогоцінне каміння та інше);
б) джерел походження дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, їх брухту і відходів;
в) обсягів давальницької сировини, що вивозиться: дорогоцінні метали та їхні сплави визначаються чистою масою
кожного дорогоцінного металу в грамах; брухт і відходи дорогоцінних металів визначаються лігатурною
масою у кілограмах та чистою масою кожного дорогоцінного металу в
грамах; дорогоцінне каміння, його брухт і відходи - у каратах та
штуках;
г) виду та обсягів готової продукції, виробленої з
використанням давальницької сировини і визначеної у
зовнішньоекономічному контракті між замовником і виконавцем;
ґ) дати реєстрації і номера зовнішньоекономічного контракту.
2.2.2. Перелік документів:
а) копія зовнішньоекономічного контракту (договору) на
переробку давальницької сировини разом з додатками і
специфікаціями до нього, завірена керівником суб'єкта
підприємницької діяльності;
б) копія експертного висновку торгово-промислової палати щодо
відповідності давальницької сировини (товару) коду УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
в) копія експертного висновку Державного гемологічного центру
України у разі здійснення операцій з дорогоцінним камінням, його
брухтом та/або відходами;
г) копії результатів аналітичних досліджень умісту
дорогоцінних металів у брухті і відходах давальницької сировини.
2.3. Днем подання заяви вважається день її реєстрації в
Міністерстві фінансів України.
2.4. Термін розгляду заяви становить 10 робочих днів від дня
її реєстрації.
2.5. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
надання дозволу заявнику щодо вивезення давальницької сировини із
зазначенням її найменування і обсягів у формі листа за підписом
заступника Державного секретаря Міністерства фінансів України.
2.6. Рішення про відмову в наданні дозволу може бути прийняте
в разі неподання інформації та документів, зазначених у пункті 2.2
цього Положення.
Начальник Управління контролю
за обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння В.В.Видолобon top