Document z0056-19, valid, current version — Adoption on December 22, 2018
( Last event — Entry into force, gone February 12, 2019. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22 грудня 2018 року № 1048


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2019 р.
за № 56/33027

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Державній службі України з надзвичайних ситуацій

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудний знак) та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - лист талонів) у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

2. Підставою видачі посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знака та листа талонів є рішення уповноваженої комісії про надання особі статусу учасника бойових дій.

3. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», підрозділом по роботі з персоналом апарату ДСНС.

4. Листи талонів у разі закінчення їх строку дії видаються особам з числа персоналу ДСНС та громадянам з числа осіб, звільнених з військової служби, внутрішньої служби та служби цивільного захисту Штабу Цивільної оборони України, МНС України та ДСНС, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

5. Облік, збереження, видача посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів здійснюються відповідно до чинного законодавства України структурним підрозділом по роботі з персоналом апарату ДСНС.

6. Записи у посвідченнях учасника бойових дій та листах талонів засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу по роботі з персоналом апарату ДСНС та скріплюються гербовою печаткою ДСНС.

7. Видача посвідчень учасникам бойових дій реєструється у книзі обліку осіб, яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - Книга обліку), за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

8. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів вручаються особам з числа персоналу ДСНС, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особисто або за довіреністю іншим особам, про що вони ставлять підпис у Книзі обліку.

9. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за заявою особи їй видається нове (новий) посвідчення або лист талонів, а зіпсоване (зіпсований) знищується, про що складається акт, який зберігається у структурному підрозділі по роботі з персоналом апарату ДСНС.

10. Якщо посвідчення учасника бойових дій стало непридатним або було втрачено, за заявою особи після отримання від неї письмових пояснень та підтвердних документів щодо обставин псування або втрати відповідний структурний підрозділ по роботі з персоналом апарату ДСНС видає нове посвідчення.

У разі втрати листів талонів нові не видаються.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України


В.О. Скакун


Додаток
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків «Ветеран війни -
учасник бойових дій» та листів
талонів на право одержання
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості в Державній
службі України з надзвичайних
ситуацій
(пункт 7)

КНИГА
обліку осіб, яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартостіon top