Document z0055-99, invalid, current version — Loss of force on September 20, 2013, on the basis - z1478-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 388 від 31.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 січня 1999 р.
за N 55/3348
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 493 ( z1478-13 ) від 12.08.2013 }
Про затвердження Порядку справляння та використання
позабюджетних коштів за надання послуг, пов'язаних
із сертифікацією насіння, державними насіннєвими
інспекціями України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 279 ( z0422-08 ) від 25.04.2008 }

З метою правильного справляння та використання позабюджетних
коштів за надання послуг, пов'язаних із сертифікацією насіння
державними насіннєвими інспекціями України та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 1998 року
N 1409 ( 1409-98-п ) "Про окремі питання розвитку селекції та
насінництва сільськогосподарських культур на сучасному етапі"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок справляння та використання
позабюджетних коштів за надання послуг, пов'язаних із
сертифікацією насіння, державними насіннєвими інспекціями України
(додається). 2. Відповідальність за ведення обліку та цільове використання
позабюджетних коштів покласти на Українську державну насіннєву
інспекцію (Маласай В.М.). 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Рижука С.М.
Міністр Б.К.Супіханов
Затверджено
Наказ Мінагропрому України
31 грудня 1998 року N 388
Порядок
справляння та використання позабюджетних коштів за
надання послуг, пов'язаних із сертифікацією насіння,
державними насіннєвими інспекціями України
Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 1998 року N 1409 ( 1409-98-п ) "Про окремі
питання розвитку селекції та насінництва сільськогосподарських
культур на сучасному етапі" і визначає механізм справляння та
використання позабюджетних коштів. 1. Українська державна насіннєва інспекція відповідно до
наказу Мінсільгосппроду України і Держстандарту України від
27.06.94 N 199/159 "Про створення органу із сертифікації насіння
сільськогосподарських культур" виконує функції органу із
сертифікації насіння, а обласні (районні) державні насіннєві
інспекції - функції випробувальних лабораторій із сертифікації
насіння в системі УкрСЕПРО. 2. Українська державна насіннєва інспекція (далі - орган із
сертифікації насіння) виконує роботи із сертифікації: розглядає
заявки суб'єктів насінництва і приймає рішення про них, виконує
роботи із сертифікації насіння, атестації виробництва, технічного
нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом,
а також роботи щодо визнання сертифікатів відповідності. 3. Випробувальні лабораторії із сертифікації насіння -
обласні (районні) державні насіннєві інспекції виконують роботи з
випробування насіння, що сертифікується, й беруть участь у
проведенні технічного нагляду, інспекційного контролю за
виробництвом сертифікованої продукції, в атестації виробництва, що
сертифікується. 4. Роботи із сертифікації проводяться органом із сертифікації
та випробувальними лабораторіями на підставі укладених договорів.
Оплата виконаних робіт здійснюється замовником шляхом
перерахування коштів на спеціально відкриті позабюджетні рахунки
органу із сертифікації насіння та випробувальних лабораторій.
Розміри оплати встановлюються в договорі за погодженням сторін. 5. Орган із сертифікації насіння (випробувальна лабораторія)
здійснює витрачання позабюджетних коштів згідно з затвердженим
Міністерством аграрної політики України кошторисом у відповідності
з цільовим призначенням і відповідно до кодів бюджетної
класифікації. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 279 ( z0422-08 ) від 25.04.2008 } 6. Позабюджетні кошти органу із сертифікації насіння та
випробувальних лабораторій із сертифікації насіння
використовуються на: а) зміцнення матеріально-технічної бази; б) оплату господарських витрат, у тому числі придбання
канцтоварів, запчастин, пально-мастильних матеріалів; ремонт
приміщень, автомобілів; оплату за телефон тощо; в) відрядні витрати. 7. У зв'язку з обмеженістю бюджетних асигнувань позабюджетні
кошти можуть використовуватись на оплату праці та стимулювання
роботи працівників згідно з чинним законодавством. 8. Відповідальність за використання позабюджетних коштів
покладається на орган із сертифікації насіння - Українську
державну насіннєву інспекцію та випробувальні лабораторії із
сертифікації насіння. 9. Затвердження обсягів спеціальних коштів, їхніх витрат,
контроль за використанням та звітність здійснюються відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками,
затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2004 N 89 ( z0716-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315. { Пункт 9 в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики N 279 ( z0422-08 ) від
25.04.2008 }on top