Document z0046-16, valid, current version — Adoption on December 17, 2015
( Last event — Entry into force, gone February 23, 2016. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕН0О
Наказ
Міністерства охорони здоров’я
України
17.12.2015  № 863


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2016 р.
за № 46/28176

ЗМІНИ
до Типового положення про кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

1. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти у такій редакції:

«1.2. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.»;

2) пункт 1.4 викласти у такій редакції:

«1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється приміщення, яке відповідає Вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 року за № 759/16775. Табель оснащення Кабінету складається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2010 року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»;

3) пункт 1.7 викласти у такій редакції:

«1.7. Чисельність працівників Кабінету розраховується відповідно до встановлених згідно із законодавством штатних нормативів та типових штатів закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет. Персонал Кабінету складається не менш як з одного лікаря та двох медичних сестер. У разі роботи Кабінету менше трьох годин на день допускається робота персоналу за сумісництвом.»;

4) пункт 1.9 викласти у такій редакції:

«1.9. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет:

здійснює контроль та організацію роботи Кабінету;

затверджує перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування;

проводить щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.».

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 викласти у такій редакції:

«2.3. Ведення та зберігання медичної документації на хворого відповідно до вимог законодавства України; первинної облікової документації за формами облікової документації: № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону», № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.»;

2) пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.14 вважати відповідно пунктами 2.4-2.13;

3) пункт 2.8 викласти у такій редакції:

«2.8. Надання у письмовому вигляді керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створено Кабінет, щомісяця станом на перше число інформації про фактичну наявність наркотичних препаратів та про їх залишки відповідно до форми первинної облікової документації № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.

Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи закладу.».

3. Пункт 4.2 розділу ІV виключити.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюкon top