Document z0036-12, valid, current version — Adoption on December 20, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 30, 2012. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.12.2011  № 59


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 36/20349

Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва

Відповідно до статей 24 та 24-1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», із змінами, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва, що додається.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04.03.2003 № 14 «Про затвердження Положення про реєстр страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

5. Скасувати постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.04.2011 № 23 «Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику».

6. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Г. Осовий
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
20.12.2011  № 59


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2012 р.
за № 36/20349

ПОРЯДОК
ведення обліку показниківдля визначення класу професійного ризику виробництва

І. Загальні положення

1.1. Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон).

Цей Порядок визначає механізм формування, зберігання та використання інформації для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.

1.2. З метою забезпечення ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) використовується автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про страхувальників - роботодавців і добровільно застрахованих осіб (далі - Автоматизована система).

1.3. Автоматизована система використовується з метою:

накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності;

інформаційно-аналітичного забезпечення системи страхування від нещасного випадку даними про страхувальників;

використання статистичної класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) для забезпечення визначення класу професійного ризику виробництва;

відстеження змін у розподілі страхувальників за видами економічної діяльності, класами професійного ризику виробництва;

обліку, аналізу та планування надходження коштів Фонду.

1.4. Вхідні дані Автоматизованої системи формуються шляхом отримання Фондом відомостей:

1.4.1. З Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які надаються Пенсійним фондом України відповідно до:

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-6, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 995/18290;

Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-1, зареєстрованого Міністерством юстиції України 29.10.2010 за № 1005/18300.

1.4.2. Отриманих від страхувальників, які надаються відповідно до:

Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 30 (далі - Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за № 1337/18632;

постанови правління Фонду від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581.

1.5. Фонд формує та веде Автоматизовану систему, здійснює заходи щодо своєчасного внесення відомостей до неї для забезпечення визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності.

1.6. Фонд здійснює обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Інформаційне наповнення Автоматизованої системи

2.1. Введення інформації в Автоматизовану систему, звірка та її оновлення здійснюються на підставі:

даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, отриманих Фондом відповідно до протоколів, підготовлених на підставі вимог пункту 3.5 розділу ІІІ Положення про Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-1, зареєстрованого Міністерством юстиції України 29.10.2010 за № 1005/18300;

даних, отриманих від страхувальника відповідно до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва;

результатів перевірки страхувальника відповідно до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва та постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581;

даних відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, форма яких наведена у додатку 5 до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва;

даних звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду, форма якого наведена у додатку до постанови правління Фонду від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за № 1286/18581.

2.2. До Автоматизованої системи вносяться дані про страхувальників, якими є:

2.2.1. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

2.2.3. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.

2.2.4. Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.

2.2.5. Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

2.2.6. Добровільно застраховані особи: особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками, та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

ІІІ. Функціонування Автоматизованої системи

Фонд здійснює:

ведення Автоматизованої системи, її доповнення, уточнення та оновлення;

забезпечення та організацію єдиного автоматизованого обліку всіх суб'єктів, що підлягають включенню до Автоматизованої системи;

контроль за повнотою і достовірністю заповнення Автоматизованої системи;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів Автоматизованої системи.

IV. Прикінцеві положення

4.1. Користувачами Автоматизованої системи є виконавча дирекція Фонду, робочі органи виконавчої дирекції Фонду, правління Фонду, наглядова рада Фонду.

4.2. Відомості, що містяться в Автоматизованій системі, можуть використовуватися лише для цілей, необхідних для забезпечення виконання функцій, покладених на Фонд.

Начальник управління
обліку страхувальників
та доходівН. Зеленськаon top