Document z0035-19, first version — Adoption on December 21, 2018
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

21.12.2018  № 3207


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 35/33006

Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 7 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів, що додаються.

2. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення набирає чинності з дня прийняття Національним агентством з питань запобігання корупції рішення про забезпечення технічної можливості застосування логічного та арифметичного контролю, але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

Голова

О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 64
засідання Національного агентства
від 21 грудня 2018 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
21 грудня 2018 року № 3207


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2019 р.
за № 35/33006

ПРАВИЛА
логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають відповідно до статей 48, 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), та вагові коефіцієнти зазначених правил, що застосовуються під час здійснення автоматичного логічного та арифметичного контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій (далі - ІТС ЛАК ЄДРДО), з метою ранжування декларацій за сумою вагових коефіцієнтів від найвищого до найнижчого, а також встановлення ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування (далі - ступені невідповідності).

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

ваговий коефіцієнт - числовий показник, який визначає вагу правила під час розрахунку ступенів невідповідності;

декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі виправлена декларація), щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль;

об’єкти декларування - об’єкти, відомості про які підлягають декларуванню відповідно до статті 46 Закону;

попередня декларація - остання декларація того самого типу за попередній період, яку подав суб’єкт декларування до подання декларації, щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль. Не вважається попередньою первинна декларація, якщо логічний та арифметичний контроль проводиться щодо її виправленої версії, а також декларація за той самий звітний період, що й декларація, щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль;

правила контролю відомостей (далі - Складова-1) - правила, що встановлюють суму вагових коефіцієнтів відповідно до пункту 7 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069 (далі - Порядок);

правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (далі - Складова-2) - правила, що встановлюють ступінь невідповідності відомостей декларації відомостям з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, відповідно до пункту 7 розділу II Порядку.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі, Порядку та прийнятих відповідно до Закону інших нормативно-правових актах.

II. Правила Складової-1

1. Застосовуються такі правила контролю відомостей:

№ з/п

Зміст правила

Чи відповідає декларація правилу (Р1і)

Ваговий коефіцієнт правила (К1і)

1

У декларації обрано варіант "Член сім’ї не надав інформацію"
Примітка. У розумінні цього правила членом сім’ї є член сім’ї суб’єкта декларування

Так

Ні

1000

2

У декларації у розділі 2.1 "Інформація про суб’єкта декларування" у полі "Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" обрано будь-яке значення, крім "Ні"

Так

Ні

1000

3

У декларації у розділі 2.1 "Інформація про суб’єкта декларування" у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції" обрано "Так"

Так

Ні

1000

4

У розділах декларації "Об’єкти нерухомості" або "Об’єкти незавершеного будівництва" відсутній об’єкт нерухомості, місцезнаходження якого (поле "Місто, селище чи село") відповідає місцезнаходженню (поле "Місто, селище чи село") зареєстрованого місця проживання, зазначеного в розділі декларації "Інформація про суб’єкта декларування"

Так

Ні

100

5

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" відсутній будь-який об’єкт нерухомості, що належить суб’єкту декларування на будь-якому праві

Так

Ні

30

6

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" відсутній будь-який об’єкт нерухомості: житловий будинок, садовий (дачний) будинок, квартира, кімната або інше (поле "Вид об’єкта"), що належить суб’єкту декларування на будь-якому праві, якщо при цьому в розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" відсутній будь-який об’єкт декларування щодо суб’єкта декларування

Так

Ні

50

7

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено будь-який об’єкт декларування, дата набуття права власності на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, і при цьому у полях "Вартість на дату набуття права" щодо цього об’єкта обрано варіант "Не відомо" або "Не застосовується"

Так

Ні

50

8

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено об’єкт нерухомості, що належить суб’єкту декларування або члену сім’ї на праві власності, спільної власності, або власником об’єкта є третя особа, якщо при цьому країною місцезнаходження такого об’єкта є інша країна, ніж Україна

Так

Ні

50

9

Сукупна вартість об’єктів нерухомості, зазначених у розділі декларації "Об’єкти нерухомості" (поле "Вартість на дату набуття права"), дорівнює або перевищує 10 млн грн

Так

Ні

200

10

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність п’яти чи більше земельних ділянок (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

20

11

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність десяти чи більше земельних ділянок (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

30

12

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність тридцяти чи більше земельних ділянок (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

100

13

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність п’яти чи більше квартир (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

20

14

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність десяти чи більше квартир (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

30

15

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність тридцяти чи більше квартир (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

100

16

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність трьох чи більше житлових будинків (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

20

17

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність семи чи більше житлових будинків (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

30

18

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність десяти чи більше житлових будинків (поле "Вид об’єкта")

Так

Ні

100

19

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність квартири або житлового будинку (поле "Вид об’єкта") загальною площею (поле "Загальна площа (м-2)"), що дорівнює або перевищує 200 м-2

Так

Ні

50

20

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") земельних ділянок (поле "Вид об’єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 50 000 м-2

Так

Ні

70

21

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") об’єктів нерухомості, крім земельних ділянок (поле "Вид об’єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 1 000 м-2

Так

Ні

100

22

У розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність житлового або садового (дачного) будинку (поле "Вид об’єкта"), якщо при цьому в розділі декларації "Об’єкти нерухомості" відсутня інформація про земельну ділянку, що належить на будь-якому праві суб’єкту декларування або члену сім’ї

Так

Ні

20

23

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність житлового або садового (дачного) будинку (поле "Вид об’єкта"), якщо при цьому в розділі декларації "Об’єкти нерухомості" відсутня інформація про земельну ділянку, що належить на будь-якому праві суб’єкту декларування або члену сім’ї

Так

Ні

40

24

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено об’єкт незавершеного будівництва, країною місцезнаходження якого є інша країна, ніж Україна

Так

Ні

50

25

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність трьох чи більше об’єктів незавершеного будівництва

Так

Ні

20

26

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність семи чи більше об’єктів незавершеного будівництва

Так

Ні

30

27

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність десяти чи більше об’єктів незавершеного будівництва

Так

Ні

100

28

Сукупна площа (поле "Загальна площа") об’єктів незавершеного будівництва, зазначених у розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва", дорівнює або перевищує 1 000 м-2

Так

Ні

100

29

У розділі декларації "Об’єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність об’єкта незавершеного будівництва із загальною площею (поле "Загальна площа"), що дорівнює або перевищує 200 м-2

Так

Ні

100

30

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність будь-якого об’єкта, дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") у суб’єкта декларування припадає на звітний період декларації, якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

70

31

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність п’яти чи більше об’єктів декларування

Так

Ні

50

32

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність десяти чи більше об’єктів декларування

Так

Ні

100

33

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність тридцяти чи більше об’єктів декларування

Так

Ні

200

34

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність об’єкта декларування, який був набутий у період здійснення суб’єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування (поле "Період набуття права на майно")

Так

Ні

50

35

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність об’єкта декларування у вигляді будь-якої колекції, зібрання, наборів, гарнітура, меблів, посуду чи зазначено "інше:" (поле "Опис майна")

Так

Ні

70

36

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність будь-якого об’єкта, дата набуття права власності на який у суб’єкта декларування припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права"), якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

100

37

Сукупна вартість транспортних засобів, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", дорівнює або перевищує 3 млн грн

Так

Ні

200

38

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортного засобу виду "Повітряний засіб" (поле "Вид майна")

Так

Ні

200

39

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортних засобів виду "Водний засіб" (поле "Вид майна"), сукупна вартість яких перевищує 100 тис.грн, або обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

200

40

Сукупна номінальна вартість цінних паперів, зазначених у розділі декларації "Цінні папери", дорівнює або перевищує 1 млн грн або обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

200

41

У розділі декларації "Корпоративні права" зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна

Так

Ні

200

42

Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав, зазначених у розділі декларації "Корпоративні права", дорівнює або перевищує 1 млн грн або обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

50

43

У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени сім’ї" не зазначено жодної юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб’єкт декларування або член сім’ї, при цьому у розділі декларації "Корпоративні права" (поле "% від загального капіталу:") зазначено відомості про наявність у суб’єкта декларування або члена сім’ї 25% чи більше загального капіталу юридичної особи

Так

Ні

50

44

У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени сім’ї" зазначено юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб’єкт декларування або член сім’ї, якщо країною реєстрації головного офісу такої юридичної особи (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна

Так

Ні

200

45

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи" та належать членам сім’ї суб’єкта декларування, перевищує або дорівнює 90% сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи"

Так

Ні

200

46

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 10 млн грн

Так

Ні

100

47

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 100 млн грн

Так

Ні

200

48

Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 3 млн грн

Так

Ні

100

49

Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 30 млн грн

Так

Ні

200

50

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені у розділі декларації "Грошові активи", перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у п’ять чи більше разів

Так

Ні

50

51

Сукупний розмір грошових активів - коштів, позичених третім особам (поле "Вид активу"), що зазначені в розділі декларації "Грошові активи", дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі "Доходи, у тому числі подарунки" суб’єкта декларування та членів сім’ї

Так

Ні

200

52

У розділі декларації "Грошові активи" зазначено наявність грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, або внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ (поле "Вид активу"), якщо установою, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, є юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески")

Так

Ні

50

53

У розділі декларації "Грошові активи" не зазначено наявність жодних грошових коштів, розміщених на банківських рахунках (поле "Вид активу")

Так

Ні

50

54

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" не зазначено жодного доходу, що належить суб’єкту декларування

Так

Ні

100

55

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" щодо задекларованого доходу у полі "Джерело доходу" зазначено самого суб’єкта декларування або члена сім’ї, який отримав відповідний дохід.
Примітка. Це правило не застосовується, якщо у полі "Вид доходу" обрано варіанти "Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю", "Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю", "Подарунок"

Так

Ні

60

56

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" щодо задекларованого доходу у вигляді подарунка (поле "Вид доходу") у полі "Джерело доходу" зазначено самого суб’єкта декларування, який отримав відповідний подарунок, або члена сім’ї, який отримав відповідний подарунок

Так

Ні

80

57

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання доходу у вигляді подарунка (поле "Вид доходу"), якщо в полі "Джерело доходу" зазначено третю особу (тобто будь-яку особу, крім суб’єкта декларування або члена сім’ї)

Так

Ні

100

58

Сукупна сума подарунків у грошовій формі, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує 50% сукупного розміру доходів, зазначених у цьому розділі декларації

Так

Ні

200

59

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Тип особи")

Так

Ні

60

60

У розділі декларації "Грошові активи" щодо суб’єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн грн, якщо при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід суб’єкта декларування у вигляді процентів

Так

Ні

200

61

У розділі декларації "Грошові активи" щодо члена сім’ї суб’єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн грн, якщо при цьому в розділі "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід такого члена сім’ї у вигляді процентів

Так

Ні

200

62

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб’єктом декларування або членом сім’ї подарунка у грошовій або негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис.грн

Так

Ні

100

63

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб’єктом декларування або членом сім’ї подарунка у грошовій або негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 1 млн грн

Так

Ні

200

64

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб’єктом декларування або членом сім’ї доходу або доходів у вигляді призу, виграшу, лотереї, нагороди, винагороди (поле "Вид доходу"), сукупний розмір чи вартість яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис.грн

Так

Ні

200

65

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб’єктом декларування або членом сім’ї доходу або доходів у вигляді роялті (поле "Вид доходу"), сукупний розмір яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис.грн

Так

Ні

60

66

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб’єктом декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено члена сім’ї суб’єкта декларування

Так

Ні

20

67

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання членом сім’ї суб’єкта декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено іншого члена сім’ї або суб’єкта декларування

Так

Ні

20

68

Сукупний дохід членів сім’ї суб’єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує сукупний дохід суб’єкта декларування, що зазначений у цьому розділі декларації, у сім чи більше разів

Так

Ні

50

69

Сукупний дохід суб’єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" (крім доходів у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи - поле "Вид доходу"), перевищує суму зазначеного в декларації доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

70

Сукупний дохід суб’єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом (поле "Вид доходу"), перевищує суму зазначеного в декларації доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу")

Так

Ні

80

71

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у вигляді дивідендів (поле "Вид доходу"), якщо при цьому в розділі декларації "Корпоративні права" не зазначено жодного об’єкта

Так

Ні

100

72

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у вигляді роялті (поле "Вид доходу"), якщо при цьому у розділі декларації "Нематеріальні активи" не зазначено жодного об’єкта

Так

Ні

60

73

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування", перевищує 1 млн грн

Так

Ні

50

74

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

50

75

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларації "Грошові активи" попереднього періоду, та сукупного розміру доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" звітного періоду

Так

Ні

300

76

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено видатки, розмір яких перевищує 50% сукупного розміру доходів, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

10

77

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено п’ять чи більше інших правочинів, які не спричинили видатку

Так

Ні

30

78

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нерухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Об’єкти нерухомості" зазначено наявність об’єкта нерухомості у власності суб’єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

79

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є рухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність об’єкта декларування у власності суб’єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

80

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Нематеріальні активи" зазначено наявність об’єкта декларування у власності суб’єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

81

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об’єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб’єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Об’єкти нерухомості" відсутній об’єкт нерухомості, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

82

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об’єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб’єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" відсутній об’єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

83

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання об’єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб’єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Нематеріальні активи" відсутній об’єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

84

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб’єкта декларування від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

30

85

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб’єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб’єкта декларування від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів і корпоративних прав) (поле "Вид доходу")

Так

Ні

30

86

У розділі декларації "Видатки та правочини суб’єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого виникло фінансове зобов’язання суб’єкта декларування (поле "У результаті правочину"), якщо в розділі декларації "Фінансові зобов’язання" відсутнє фінансове зобов’язання, дата виникнення якого припадає на звітний період декларації (поле "Дата виникнення зобов’язання")

Так

Ні

100

87

Сукупний розмір фінансових зобов’язань, зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов’язання", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларацій "Грошові активи" за попередній період, та сукупного розміру доходів у декларації звітного періоду, що зазначені в розділі "Доходи, у тому числі подарунки", у два чи більше разів

Так

Ні

80

88

Сума сукупного розміру сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та розміру сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом), зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов’язання", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

200

89

У розділі декларації "Фінансові зобов’язання" щодо суб’єкта декларування або члена сім’ї зазначено наявність фінансового зобов’язання у вигляді коштів, позичених суб’єкту декларування або члену сім’ї іншими особами (поле "Вид зобов’язання"), якщо особою, на користь якої виникло таке зобов’язання (поле "Особа, на користь якої виникло зобов’язання"), є громадянин України або іноземний громадянин (поле "Тип особи") та розмір зобов’язання дорівнює або перевищує 500 тис.грн

Так

Ні

70

90

У розділі декларації "Робота за сумісництвом суб’єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому у блоці полів "Фізична або юридична особа, для якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом)" у полі "Податковий номер" (якщо такою особою є громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (якщо такою особою є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб ? підприємців та громадських формувань" (якщо такою особою є юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

50

91

У розділі декларації "Робота за сумісництвом суб’єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому вказано оплачуваність такої посади (роботи) у полі "Оплачуваність" та у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід у вигляді "Заробітна плата, отримана за сумісництвом"

Так

Ні

70

92

У суб’єкта декларування або члена сім’ї на праві оренди або іншому праві користування наявний будь-який об’єкт декларування (в розділах декларації "Об’єкти нерухомості", "Об’єкти незавершеного будівництва", "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", "Цінні папери", "Корпоративні права", "Нематеріальні активи", "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи") і при цьому щодо власника такого об’єкта у полі "Податковий номер" (власник - громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (власник - іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб ? підприємців та громадських формувань" (власник - юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано позначку "Не відомо"

Так

Ні

40

93

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, в розділі "Об’єкти нерухомості" виявлено збільшення загальної кількості об’єктів на два чи більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об’єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період

Так

Ні

200

94

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, виявлено наявність змін загальної площі об’єктів нерухомості в розділі декларації "Об’єкти нерухомості"

Так

Ні

20

95

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, в розділі "Об’єкти незавершеного будівництва" виявлено збільшення загальної кількості об’єктів на два чи більше

Так

Ні

50

96

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, в розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" виявлено збільшення загальної кількості об’єктів на два чи більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об’єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період

Так

Ні

50

97

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" виявлено збільшення загальної кількості об’єктів на два чи більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об’єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період

Так

Ні

100

98

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, у розділі "Об’єкти нерухомості" виявлено зменшення кількості об’єктів декларування, які належать на праві власності суб’єкту декларування або члену сім’ї суб’єкта декларування, і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

99

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, у розділах "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" виявлено зменшення кількості об’єктів декларування, які належать на праві власності суб’єкту декларування або члену сім’ї суб’єкта декларування, і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження рухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

100

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, в розділах "Цінні папери" або "Корпоративні права" виявлено зменшення кількості об’єктів декларування, які належать на праві власності суб’єкту декларування або члену сім’ї суб’єкта декларування, і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (поле "Вид доходу")

Так

Ні

100

101

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою:
А0 + I1 < A1 + (N × (50 × ПМ), де:
А0 - сукупний розмір грошових активів, зазначених у попередній декларації суб’єкта декларування в розділі "Грошові активи";
І1 - сукупний розмір доходів, зазначених у декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки";
А1 - сукупний розмір грошових активів, зазначених у декларації в розділі "Грошові активи";
N - кількість членів сім’ї суб’єкта декларування + 1 (суб’єкт декларування);
ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 01 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації

Так

Ні

200

102

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними у попередній декларації суб’єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою (за умови того, що відомості про дати народження членів сім’ї суб’єкта декларування у звітній декларації та попередній збігаються):
(A0 + I1) < (B11 + D1 + F1 + (G1 - G0) + H1+L1+ K1+50 ПМ), де:
А0 - сукупний розмір грошових активів, зазначених у попередній декларації суб’єкта декларування в розділі "Грошові активи";
І1 - сукупний розмір доходів, зазначених у декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки";
L1 - сукупний розмір коштів, позичених третім особам, що зазначені у декларації суб’єкта декларування в розділі "Грошові активи" (поле "Вид активу");
B1 - сукупна вартість об’єктів нерухомості суб’єкта декларування та членів сім’ї, що набуті у звітному періоді;
С1 - сукупна вартість об’єктів рухомого майна (крім транспортних засобів) суб’єкта декларування та членів сім’ї, що набуті у звітному періоді;
D1 - сукупна вартість транспортних засобів суб’єкта декларування та членів сім’ї, що набуті у власність у звітному періоді;
F1 - сукупна номінальна вартість цінних паперів суб’єкта декларування та членів сім’ї, що набуті у звітному періоді;
G1 - сукупна вартість корпоративних прав суб’єкта декларування та членів сім’ї, що зазначені у розділі декларації "Корпоративні права";
G0 - сукупна вартість корпоративних прав суб’єкта декларування та членів сім’ї, що зазначені у попередній декларації;
H1 - сукупна вартість нематеріальних активів суб’єкта декларування та членів сім’ї, що набуті у звітному періоді;
K1 - сукупний розмір погашених фінансових зобов’язань у звітному періоді;
ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 01 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації

Так

Ні

500

103

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб’єкта декларування, в розділі "Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування" виявлено зменшення чи збільшення членів сім’ї суб’єкта декларування

Так

Ні

20

__________
Примітка.


Якщо готівкові кошти та/або інші грошові активи, зазначені в декларації в іноземній валюті, під час визначення сукупного розміру таких коштів (активів) у цілях застосування наведених правил використовується сума коштів (активу) в іноземній валюті, переведена в суму в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до такої іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на останній день звітного періоду декларації.

2. За результатами застосування до декларації наведених у пункті 1 цього розділу правил контролю відомостей розраховується значення суми вагових коефіцієнтів за такою формулою:

де:

S1

-

значення суми вагових коефіцієнтів;


N

-

загальна кількість правил контролю відомостей, що застосовуються для визначення S1;


P1і

-

числовий показник, що відображає відповідь, отриману в результаті застосування до декларації і-го правила контролю відомостей (P1і дорівнює 1 у разі відповіді "Так"; P1і дорівнює 0 у разі відповіді "Ні");


К1і

-

числовий показник, що визначає ваговий коефіцієнт і-го правила контролю відомостей (від 10 до 1000).

3. За результатами розрахунку значення суми вагових коефіцієнтів здійснюється ранжування декларацій від найвищого значення ступеня відповідності до найнижчого.

III. Правила Складової-2

1. Застосовуються такі правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних:

№ з/п

Зміст правила

Чи відповідає декларація правилу (Р2і)

Ваговий коефіцієнт правила (К2і)

1

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей про об’єкти декларування, які належать на праві власності суб’єкту декларування, з відомостями, що отримані з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, виявлено невідповідність

Так

Ні

100

2

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей про об’єкти декларування, які належать на праві власності членам сім’ї суб’єкта декларування з відомостями, що отримані з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, виявлено невідповідність

Так

Ні

100

__________
Примітка.


Відомості з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, отримуються за допомогою автоматизованого доступу відповідно до укладених і затверджених протоколів та меморандумів з володільцями реєстрів та баз даних на момент проведення розрахунку значення ступеня відповідності за Складовою-2.

2. За результатами застосування до декларації наведених у пункті 1 цього розділу правил відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних розраховується значення ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування за такою формулою:

де:

S2

-

ступінь невідповідності відомостей декларації відомостям з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування. При цьому:


N

-

загальна кількість реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування, підключених до ІТС ЛАК ЄДРДО відповідно до протоколів автоматизованого обміну інформацією на момент проведення розрахунку, що використовуються для визначення S2;


n

-

загальна кількість правил відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних, які застосовуються для визначення S2;


P2і

-

відповідь, отримана в результаті застосування до декларації і-го правила відповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних (P2і дорівнює 1 у разі відповіді "Так"; P2і дорівнює 0 у разі відповіді "Ні");


К2і

-

ваговий коефіцієнт і-го правила відповідності відомостей декларації відомостям баз даних (100).

Керівник Департаменту
перевірки декларацій
та моніторингу способу життяІ.О. Степановon top