Document z0034-14, invalid, current version — Loss of force on January 26, 2018, on the basis - z0026-18

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2013  № 1268


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2014 р.
за № 34/24811

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1024 від 13.12.2017}

Про внесення зміни до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів

Відповідно до статті 9 Закону України ,,Про розвідувальні органи України”, статті 16 Закону України ,,Про захист персональних даних”, пунктів 3, 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів МВС України НАКАЗУЮ:

1. Пункти 8.4 та 8.7 розділу VІІІ Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 листопада 2012 року № 1077, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2109/22421, після слова ,,правоохоронних” доповнити словами ,,та розвідувальних”.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Маркін Е.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
генерал внутрішньої служби
УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної служби України
з питань захисту персональних даних

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Служби зовнішньої розвідки України

Міністр оборони України

Голова
Державної міграційної служби України

Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України
В.Ф. КозакВ. Коломієць


В.С. Отрешко

П.В. Лебедєв


М.М. Ковальчук


П.А. Шишолінon top