Document z0027-99, invalid, current version — Loss of force on June 27, 2002, on the basis - z0538-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 859 від 30.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 січня 1999 р.
vd981230 vn859 за N 27/3320
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 172 ( z0538-02 ) від 10.06.2002 )
Про заходи МЗЕЗторгу щодо подальшого забезпечення своєчасного
проведення розрахунків за бартерними (товарообмінними)
операціями в галузі зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
12.06.98 N 854, від 27.07.98 N 1145 і від 07.12.98 N 1930

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.06.98 N 854 ( 854-98-п ) "Про перелік товарів (продукції,
робіт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними
(товарообмінними) операціями", постанови Кабінету Міністрів
України від 27.07.98 N 1145 ( 1145-98-п ) "Про перелік товарів
критичного імпорту", а також постанови Кабінету Міністрів України
від 07.12.98 N 1930 ( 1930-98-п ) "Про затвердження переліку
товарів (продукції, робіт, послуг), за якими звернення про
обгрунтованість перевищення термінів розрахунків залишаються без
розгляду" та з метою подальшого забезпечення своєчасного
проведення розрахунків за бартерними операціями в галузі
зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Ю:
1. Установити, що не приймаються до розгляду звернення
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо видачі разових
індивідуальних дозволів (ліцензій) на продовження законодавчо
встановлених термінів ввезення товарів (виконання робіт, надання
послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що
передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне
будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів
спеціального призначення і предметом яких є експортні операції з
товарами, що входять до переліку товарів (продукції, робіт,
послуг), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.06.98 N 854, та переліку товарів критичного імпорту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98
N 1145, а також предметом яких є експортно-імпортні операції з
товарами, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.98 N 1930. 2. Управлінню правового забезпечення (А.Ю.Сервинський)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України
у встановлений термін. 3. Управлінню справами (В.В.Дробний) забезпечити публікацію
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр" у 5-денний термін з дня
його державної реєстрації та довести його до відома регіональних
управлінь ЗЕЗ. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.
Міністр С.Г.Осикаon top