Document z0025-19, valid, current version — Adoption on December 28, 2018
( Last event — Entry into force, gone February 1, 2019. Take a look at the history? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

28.12.2018  № 2367


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 25/32996

Про затвердження Порядку та умов виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Служби безпеки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Відповідно до статей 10, 13 Закону України «Про Службу безпеки України», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 336 «Деякі питання оплати праці окремих категорій працівників» та з метою врегулювання питань виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Служби безпеки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам Служби безпеки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Голова Об’єднаного комітету профспілки
Служби безпеки України

Голова Професійної спілки працівників
державних установ України
О.О. ШубінР.В. Іллічов

А. Рева


В. Шатілов


Ю.М. Піжук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
28 грудня 2018 року № 2367


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2019 р.
за № 25/32996

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати надбавки за особливий характер роботи працівникам  Служби безпеки України, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір надбавки за особливий характер роботи працівникам (крім державних службовців) Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ, організацій і підприємств Служби безпеки України (далі - СБУ), Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - органи та підрозділи СБУ), які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - надбавка за особливий характер роботи).

2. Надбавка за особливий характер роботи виплачується працівникам СБУ щомісяця у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

3. Граничний розмір надбавки за особливий характер роботи встановлюється наказом Центрального управління СБУ в межах асигнувань на заробітну плату, передбачених СБУ на відповідний рік.

4. Надбавка за особливий характер роботи встановлюється працівникам Служби безпеки України, які беруть безпосередню участь у заходах, у тому числі у розробленні проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із виконанням таких завдань:

запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, які вчиняються у кіберпросторі;

негласна перевірка готовності об’єктів критичної інфраструктури до можливих кібератак та кіберінцидентів;

протидія кіберзлочинності, наслідки якої можуть створити загрозу життєво важливим інтересам держави;

розслідування кіберінцидентів та кібератак щодо державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, критичної інформаційної інфраструктури;

забезпечення реагування на кіберінциденти у сфері державної безпеки;

криптографічний або технічний захист інформації, спрямований на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування комунікаційних, технологічних систем.

5. Надбавка за особливий характер роботи встановлюється працівникам органів та підрозділів СБУ відповідно до затвердженого наказом Центрального управління СБУ переліку посад, пов’язаних з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту (далі - Перелік), та за умови виконання одного чи декількох завдань, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов.

Виконання завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту передбачається положеннями про відповідні підрозділи, у яких обіймають посади працівники, а також їх посадовими інструкціями.

6. Персональний розмір надбавки за особливий характер роботи встановлюється, підвищується, знижується або скасовується наказами органів та підрозділів СБУ за мотивованими рапортами начальників структурних підрозділів, погодженими з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

7. Конкретний розмір надбавки за особливий характер роботи визначається індивідуально, залежно від обсягу та складності виконуваних завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

8. Надбавка за особливий характер роботи встановлюється з дня, указаного в наказі по особовому складу. Якщо дата в наказі не зазначена, надбавка за особливий характер роботи встановлюється з дня підписання наказу.

9. Виплата винагороди припиняється з дня переведення працівника на іншу посаду або виключення посади з Переліку.

Поновлення виплати надбавки за особливий характер, а також підвищення або зменшення її розміру (у разі змін обсягу та складності виконуваних завдань) здійснюються у порядку, визначеному для її встановлення.

Начальник Департаменту
контррозвідувального
захисту  інтересів держави
у сфері інформаційної безпеки
О. Климчукon top