Про затвердження Положення про порядок формування і використання страхового фонду безпеки авіації
Мінтранс України, Мінфін України, МНС України [...]; Order, Regulation on December 30, 1998553/273/400/93
Document z0021-99, invalid, current version — Abolition on May 21, 2017, on the basis - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Н А К А З
N 553/273/400/93 від 30.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 січня 1999 р.
за N 21/3314
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Положення про порядок формування і
використання страхового фонду безпеки авіації

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 р. N 1272 ( 1272-98-п ) "Про страховий фонд безпеки авіації"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про порядок формування і використання
страхового фонду безпеки авіації (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на перших
заступників керівників відповідних міністерств та відомств.
Міністр транспорту України І.П.Данькевич
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Кальченко
Голова Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю І.В.Яковенко
Затверджено
Спільний наказ Міністерства транспорту України,
Міністерства фінансів України, Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю 30.12.98 N 553/273/400/93
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 1999 р.
за N 21/3314
Положення
про порядок формування і використання страхового фонду
безпеки авіації
1. Страховий фонд безпеки авіації України (надалі - Фонд)
створено з метою забезпечення позабюджетного фінансування
загальнодержавних витрат на здійснення державних послуг стосовно
підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки
та забезпечення пошуково-рятувальних робіт, що випливають з
обов'язків України згідно з Конвенцією про Міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ) (Чикаго, 1944 р.), Повітряним кодексом України
( 3167-12 ), постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1998 р. N 1272 ( 1272-98-п ) "Про страховий фонд безпеки авіації". 2. Фонд створюється при Державній авіаційній адміністрації
України (Укравіації). 3. Облік коштів Фонду та їхнього використання ведеться окремо
від обліку витрат, передбачених основним кошторисом. 4. Основними завданнями Фонду є: відшкодування шкоди
потерпілим від страхового випадку, стихійного лиха, що призвело до
страхового випадку; стимулювання профілактичної діяльності щодо
підвищення безпеки авіації України; проведення пошукових і
аварійно-рятувальних робіт. 5. Кошти Фонду формуються за рахунок надходження відрахувань
10 відсотків платежів з видів обов'язкового авіаційного
страхування, визначених для авіації статтею 6 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), а саме: особисте страхування від
нещасних випадків на транспорті; страхування членів екіпажу й
авіаційного персоналу; страхування працівників замовника
авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного
процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які
перевозяться за заявкою замовника без придбання квитків;
страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця
повітряних робіт щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам,
багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим
користувачам повітряного транспорту та третім особам; страхування
відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які
можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів; страхування авіаційних суден. 6. Страховики здійснюють відрахування до Фонду протягом 5
банківських днів з дня отримання коштів. При укладанні договору страхування зазначається окремо розмір
страхового платежу та розмір платежу до Фонду. Платежі до Фонду
спрямовуються на рахунок страховика в повному обсязі одночасно зі
сплатою (нарахуванням) першого страхового платежу. 7. Державна авіаційна адміністрація спрямовує Головному
центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 10 відсотків
надходжень до страхового фонду безпеки авіації щоквартально. Кошти, що направляються Головному центру координації
авіаційних робіт з пошуку і рятування Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, повинні витрачатися на підтримання в
постійній готовності на цілодобовому чергуванні узгодженої з
Укравіацією, Міністерством оборони України, Національною гвардією
України та Держкомкордоном України кількості спеціально
споряджених літаків та вертольотів з авіадесантними
пошуково-рятувальними групами, на оснащення та переоснащення цих
літальних апаратів спеціальним обладнанням, оплату сил та засобів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що
залучаються до участі в широкомасштабних пошуково-рятувальних
операціях, пов'язаних з діяльністю цивільної авіації, на створення
інформаційно-пошукової системи, проведення програми
науково-дослідних робіт щодо поліпшення та розробки нових методів
пошуково-рятувальних робіт, оснащення пошуку і рятування
постраждалих у авіаційних аваріях, авіакатастрофах і інших
надзвичайних ситуаціях у галузі цивільної авіації, підтримання на
належному рівні системи навчання й тренування рятувальників. Укравіація має право отримувати інформацію від Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи щодо використання коштів,
одержаних від Фонду. 8. З метою накопичення коштів для відшкодування шкоди
потерпілим від авіаційної події та стихійного лиха, яке спричинило
цей випадок, при Фонді створюється резерв страхових гарантій за
рахунок 30 відсотків коштів, що надходять до Фонду відповідно до
п.5 цього Положення. 9. Кошти Фонду використовуються, відповідно до завдань Фонду,
на: - відшкодування шкоди потерпілим від авіаційної події в разі
катастрофічних збитків з обсягами заподіяної шкоди понад
встановлені ліміти відповідальності, але не більше 20 відсотків
резерву на одну авіаційну подію відповідно до видів обов'язкового
авіаційного страхування; - проведення профілактичної діяльності щодо підвищення
безпеки авіації України; - утримання пошуково-рятувальних служб та проведення
пошукових та аварійно-рятувальних робіт у частині забезпечення
діяльності цивільної авіації; - проведення інспекцій та утримання тимчасових інспекційних
представництв Укравіації, пов'язаних з авіаційними подіями; - навчання персоналу. 10. Використання коштів Фонду, що залишаються в Укравіації
після відрахування до Головного центру координації авіаційних
робіт з пошуку і рятування Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, здійснюється на підставі та в межах
окремого кошторису, що складається Державною авіаційною
адміністрацією та затверджується Міністерством транспорту України. Використання коштів Фонду на цілі, які не передбачені
кошторисом, не допускається. Кошти Фонду, не використані протягом поточного року,
зберігають цільове призначення в наступному році. 11. Розпорядником коштів Фонду є Голова Державної авіаційної
адміністрації України, який діє в межах цього Положення, зокрема: - організує діяльність, фінансування, ведення обліку,
складання звітності тощо; - розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає
відповідні рішення; - вирішує питання діяльності Фонду, що не суперечать чинному
законодавству. 12. Річний фінансовий звіт про діяльність та використання
коштів Фонду затверджується Головою Державної авіаційної
адміністрації України. 13. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюється
згідно із законодавством України. 14. Фонд ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України.on top