Document z0019-09, valid, current version — Adoption on January 13, 2009
( Last event — Entry into force, gone January 26, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2009 N 22/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2009 р.
за N 19/16035

Про внесення змін до Положення про державну
реєстрацію друкованих засобів масової
інформації та Положення про державну реєстрацію
інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності

Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) та "Про інформаційні
агентства" ( 74/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.97 N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри
реєстраційних зборів" та з метою удосконалення процедури державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності Н А К А З У Ю:
1. До Положення про державну реєстрацію друкованих засобів
масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 21.02.2006 N 12/5 ( z0173-06 ) (у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 23.04.2007 N 194/5) ( z0410-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за
N 173/12047, унести такі зміни:
1.1. Підпункт 2.4 пункту 2 доповнити абзацом четвертим такого
змісту: "Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються
для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації
разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в
установленому порядку". Відповідно абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.
1.2. Підпункт 6.1 пункту 6 після другого речення доповнити
реченням такого змісту: "Рішення про визнання свідоцтва про
державну реєстрацію таким, що втратило чинність, зазначене в
підпункті 2.17 цього Положення, оформлюється наказом, до якого
додається правовий висновок про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким, що
втратило чинність (додаток 5)". Відповідно речення третє уважати реченням четвертим. Додаток 5 додається.
1.3. Абзац перший підпункту 6.8 пункту 6 викласти в такій
редакції: "6.8. Реєструвальний орган протягом десяти днів з дня
підписання наказу направляє засновнику (співзасновникам) листа за
підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції, у
якому інформує про прийняте рішення, указує на необхідність сплати
реєстраційного збору, зазначає суму реєстраційного збору та
банківські реквізити".
1.4. Підпункт 6.9 доповнити абзацом другим такого змісту: "У
разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох
місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату
реєстраційного збору прийняти рішення про вилучення з Державного
реєстру друкованих ЗМІ відомостей про це друковане ЗМІ та визнати
свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого ЗМІ таким, що
не підлягає видачі. Рішення про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію таким, що не підлягає видачі, оформлюється наказом, до
якого додається правовий висновок про визнання свідоцтва про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації таким,
що не підлягає видачі (додаток 6)". Додаток 6 додається.
2. До Положення про державну реєстрацію інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності ( z0174-06 ),
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006
N 12/5 ( z0173-06 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 23.04.2007 N 194/5) ( z0410-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за N 174/12048, унести
такі зміни:
2.1. Підпункт 2.4 пункту 2 після абзацу першого доповнити
абзацом другим такого змісту: "Установчі документи, складені
іноземною мовою, подаються для державної реєстрації інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності разом з їх
перекладом на українську мову, засвідчені в установленому
порядку". Відповідно абзац другий уважати абзацом третім.
3. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій (Семьоркіна О.М.) забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади"; доведення цього наказу до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі та належне його застосування у роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Н.В.Богашеву.
Міністр М.Оніщук
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота

Додаток 5
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації
( z0173-06 )
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова особа (керівник територіального
територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року "___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що втратило чинність

Правовою експертизою встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець (спеціаліст) _________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено _____________
(дата)

Додаток 6
до Положення про державну
реєстрацію друкованих
засобів масової інформації
( z0173-06 )
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра
(відповідна посадова (керівник територіального
особа територіального органу) органу)
____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року "___" ___________ 20__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про визнання свідоцтва про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації таким, що не підлягає видачі

Правовою експертизою встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок (рекомендоване рішення та правові підстави його
прийняття): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець (спеціаліст) _________ ____________________________
(підпис) (посада, ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено _____________
(дата)on top