Document z0013-18, valid, current version — Adoption on December 8, 2017
( Last event — Entry into force, gone February 6, 2018. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2017  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2018 р.
за № 13/31465

Про речове забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період

Відповідно до пункту 1 статті 9-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", підпункту 75 пункту 4 та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою упорядкування речового забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію про речове забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період;

Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Держспецзв’язку від 08 вересня 2014 року № 446 «Про затвердження норм забезпечення милом у мирний час», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2014 року за № 1157/25934.

3. Директору Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації
України
08.12.2017  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 січня 2018 р.
за № 13/31465

ІНСТРУКЦІЯ
про речове забезпечення військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає завдання, організацію, порядок речового забезпечення військовослужбовців, курсантів та мобілізованих Держспецзв’язку (далі - військовослужбовці) речовим майном та порядок його вибракування в мирний час та особливий період.

2. Метою речового забезпечення є задоволення потреб військовослужбовців обмундируванням, натільною білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, знаками розрізнення, спортивним майном, наметами, іншими необхідними засобами для належного виконання службових завдань у мирний час та особливий період.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

господарський підрозділ - підрозділ (сектор, відділ) в підрозділі Держспецзв’язку, що займається матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців;

засоби (технічні засоби) речового напряму - намети, швейне та взуттєве обладнання, обладнання для прання білизни, а також агрегати, механізми тощо для організації лазневого обслуговування особового складу в пунктах постійної дислокації або в польових умовах;

інвентарне майно - предмети військової форми одягу, взуття, спорядження, технічні засоби речової служби, обладнання, намети, брезенти, контейнери та інше устаткування, що є власністю підрозділу Держспецзв’язку та використовуються особовим складом тимчасово під час проведення спеціальних робіт, несення бойового чергування, варти тощо;

майно особистого користування - предмети військової форми одягу, взуття та спорядження, які видаються військовослужбовцям в особисте користування;

норми забезпечення речовим майном - норми, які визначають кількість предметів речового майна, що видається на одного військовослужбовця Держспецзв’язку або на одне ліжко в медичних закладах Держспецзв’язку, та строки їх носіння (експлуатації);

норми утримання речового майна - норми, якими передбачається певна кількість предметів речового майна, що має бути у наявності в Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Держспецзв’язку (далі - підрозділи Держспецзв’язку), виходячи з потреби на одного військовослужбовця (курсанта) або на одне ліжко. Для речового та санітарно-господарського майна норми утримання зазначено у відповідних нормах забезпечення;

обмундирування - окремі предмети військової форми одягу, які видаються військовослужбовцям за нормами забезпечення;

повсякденна форма одягу - предмети військової форми одягу, що застосовуються у випадках, коли не використовується польова форма одягу;

польова форма одягу - предмети військової форми одягу, що використовуються під час польових навчань, виконання завдань за призначенням, несення добових нарядів та в особливий період;

постільні речі - окремі предмети речового майна (простирадло, наволочка, ковдра, подушка, матрац, рушник тощо), якими забезпечуються військовослужбовці під час розміщення у казармі, таборі, у місці несення добового чергування, під час розміщення у польових умовах;

речове майно - військова форма одягу, тканини для пошиття форменого одягу, знаки розрізнення військовослужбовців, постільні речі, спорядження, спеціальний одяг, спортивний одяг;

спеціальний одяг - одяг, взуття та засоби індивідуального захисту, що видаються військовослужбовцям за штатними посадами, якими передбачено виконання певних робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці або робіт, що виконуються в несприятливих метеорологічних умовах та умовах, передбачених нормативно-правовими актами з питань охорони праці;

строк носіння або експлуатації предметів речового майна - час, визначений нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців, протягом якого предмет повинен носитися або перебувати в експлуатації;

теплі речі - окремі предмети речового майна, які видаються військовослужбовцям за нормами забезпечення у холодну (зимову) пору року.

II. Забезпечення речовим майном

1. Речове забезпечення військовослужбовців передбачає:

1) планування речового забезпечення;

2) придбання речового майна та видача його військовослужбовцям згідно з нормами забезпечення;

3) створення та утримання запасів речового майна;

4) експлуатацію предметів за номенклатурою речового майна, організацію та проведення ремонту майна і технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування, спеціального одягу та спеціального форменого одягу;

5) організацію та ведення оперативного обліку з речового забезпечення згідно з книгою реєстрації облікових документів (додаток 1), книги обліку наявності та обігу речового майна в підрозділах Держспецзв’язку (додаток 2), книги обліку наявності та обігу речового майна у структурних підрозділах підрозділів Держспецзв’язку (додаток 3) та звітності;

6) контроль за використанням.

2. Речове майно за призначенням поділяється на майно поточного забезпечення і майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.

Майно поточного забезпечення призначене для забезпечення військовослужбовців.

Майно непорушних запасів призначене для забезпечення мобілізаційного розгортання Держспецзв’язку та створення запасів речового майна на особливий період.

У разі використання на поточному забезпеченні предметів речового майна застарілих зразків Голова Держспецзв’язку дозволяє змінювати строки носіння або експлуатацію предметів за наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

Використання речового майна не за призначенням забороняється.

3. Речове майно, технічні засоби за якісним станом поділяються на три категорії:

1) перша категорія - нове майно;

2) друга категорія:

інвентарне майно, майно особистого користування, яке знаходиться у користуванні або перебуває на складах після використання і строки носіння якого не вичерпано;

інвентарне майно, майно особистого користування, строки носіння якого вичерпано, але яке придатне для використання без ремонту або після ремонту;

шевсько-взуттєве обладнання, інструмент, обладнання складів, намети, які були у користуванні або перебувають в експлуатації та які придатні до використання без ремонту чи після ремонту;

3) третя категорія - майно, непридатне для подальшого використання за прямим призначенням, строки носіння (експлуатації) якого вичерпано, та яке підлягає списанню в установленому порядку.

4. Речове майно з однієї категорії до іншої переводиться:

з першої до другої - на підставі відомості видачі/приймання речового майна (додаток 4), відомості нарахування військовослужбовцям Держспецзв’язку грошової компенсації замість належного речового майна (додаток 5), накладної (додаток 6);

з другої до третьої - на підставі акта якісного стану (додаток 7).

Окремі предмети речового майна та витратні матеріали (рукавички і рукавиці, за винятком хутряних і шкіряних, знаки розрізнення, фурнітура, нитки, мийні засоби, крем взуттєвий, щітки для одягу та взуття) на категорії не поділяються і після видачі для носіння (експлуатації) списуються з оперативного обліку в межах норм з книг обліку наявності та обігу речового майна підрозділів Держспецзв’язку.

5. Вибракування речового майна в мирний час та особливий період проводиться з метою списання з обліку предметів, що вислужили встановлені строки експлуатації (носіння) та непридатні до подальшої експлуатації за прямим призначенням.

Речове майно, яке підлягає переведенню до третьої категорії, передається для огляду комісії з вибракування, що призначає начальник підрозділу Держспецзв’язку. Розпорювання (розбирання) речей до огляду комісією забороняється.

Комісія з вибракування після всебічного огляду майна складає акт якісного стану, в якому вказуються найменування і кількість майна, що підлягає переведенню до третьої категорії, час за нормою і фактичний час перебування цього майна в носінні (експлуатації), висновок про подальше використання цього майна. Акт якісного стану подається на затвердження начальнику підрозділу Держспецзв’язку і є підставою для переведення майна до третьої категорії.

Усі предмети речового майна, вибракувані у підрозділі Держспецзв’язку для списання, підлягають розпорюванню (розбиранню) у присутності членів комісії, яка проводила вибракування цього майна, не пізніше ніж через п’ять днів після затвердження акта зміни якісного стану.

Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом зміни якісного стану, в якому вказуються назва та кількість розпорених (розібраних) предметів, кількість одержаного ганчір’я, фурнітури, брухту (кілограм, штук).

Відповідно до акта зміни якісного стану майно списується з основного обліку і обліковується в книгах обліку як ремонтний матеріал, ганчір’я та утиль - за вагою та вартістю, що визначається з урахуванням середньої вартості такого майна на відповідних пунктах прийому вторинної сировини.

Залишки від розпорювання непридатного майна підрозділ Держспецзв’язку використовує як ганчір’я для господарських потреб. Ганчір’я, не потрібне для господарських робіт, яке не можна використати, здається суб’єктам господарювання, які здійснюють збір вторинної сировини.

6. Військовослужбовцям речове майно особистого користування та інвентарне майно видаються за встановленими нормами і порядком, визначеними цією Інструкцією.

Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців визначають кількість предметів, що видаються на одного військовослужбовця або на одне ліжко, одиницю бойової техніки, місце несення варти (служби), підрозділ, установу, та строки їх носіння (експлуатації).

7. Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається офіцерам, прапорщикам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обчислюються з дня виникнення в них права на його отримання. Речове майно особистого користування, видане зазначеним особам, обліковується за місяцем виникнення права на отримання цього майна.

Для інвентарного майна сезонного використання строк носіння або експлуатації протягом одного сезону зараховується за один рік. Час зберігання інвентарного майна на складах до строку носіння або експлуатації не зараховується.

8. Під час закупівлі речового майна необхідно враховувати 10-відсоткові запаси для підбору потрібних розмірів.

9. Предмети речового майна особистого користування, не отримані за нормами забезпечення осіб рядового та начальницького складу Держспецзв’язку, а також осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, які проходили службу в Державній фельд’єгерській службі України, зараховуються до їх речового забезпечення, а отримані - зараховуються до їх забезпечення та використовуються в межах встановлених норм. Предметами речового майна особистого користування, на які зазначені особи набули право вперше, ці особи дозабезпечуються.

III. Порядок зарахування військовослужбовців на речове забезпечення в підрозділах Держспецзв’язку

1. Військовослужбовців зараховують на речове забезпечення на підставі:

речового атестата військовослужбовця Держспецзв’язку (додаток 8);

наказу про прийняття на військову службу до підрозділу Держспецзв’язку.

Підставою для зарахування вперше на речове забезпечення військовослужбовців або осіб, призваних із запасу, є наказ про прийняття на військову службу до підрозділу Держспецзв’язку.

2. Зарахування військовослужбовця на речове забезпечення у разі неможливості надання ним речового атестата під час ліквідації підрозділу Держспецзв’язку, в якому він раніше проходив військову службу, або неможливості отримання облікових даних з підрозділу, в якому він перебував на речовому забезпеченні, здійснюється на підставі наказу про прийняття на військову службу до підрозділу Держспецзв’язку.

3. Для забезпечення речовим майном військовослужбовця, у якого немає речового атестата, рішенням начальника підрозділу, в якому військовослужбовець буде зарахований на речове забезпечення, створюється комісія у складі співробітників господарського підрозділу та підрозділу кадрового забезпечення.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо з'ясування інформації про стан речового забезпечення військовослужбовця та за результатами складає акт прийому речового майна військовослужбовця.

Акт прийому речового майна складається у довільній формі, підписується всіма членами комісії та затверджується начальником підрозділу Держспецзв’язку, до якого зараховано військовослужбовця на речове забезпечення.

На підставі акта прийому речового майна заповнюється картка обліку речового майна особистого користування (додаток 9).

У разі неможливості визначення забезпеченості військовослужбовця речовим майном належними предметами речового майна вважаються предмети, що належали йому до видачі за останні три роки згідно з нормами, встановленими для відповідної категорії військовослужбовців на день проведення розрахунків.

4. Речове майно особистого користування військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, видається у власність.

5. Військовослужбовці набувають права на отримання речового майна за встановленими нормами одночасно з присвоєнням їм першого військового звання. Наступна видача предметів речового майна вказаним категоріям військовослужбовців проводиться після закінчення встановлених строків носіння раніше отриманих речей.

6. Речове майно видається військовослужбовцям згідно з нормами з урахуванням кліматичних умов місцевості України, а також кліматичних умов місцевості держави перебування у разі відрядження таких осіб за межі України.

До місцевостей з помірними кліматичними умовами належать усі місцевості України, за винятком Автономної Республіки Крим, яка належить до місцевостей зі спекотними кліматичними умовами.

7. Громадяни у разі прийняття їх на військову службу до Держспецзв'язку або зарахування на навчання за контрактом курсантів навчального закладу Держспецзв’язку набувають права на отримання речового майна в порядку та за нормами, визначеними цією Інструкцією.

IV. Порядок речового забезпечення військовослужбовців у мирний час та особливий період

1. Номенклатура речового майна та строки його носіння залежать від груп військовослужбовців, які отримують це майно за відповідними Нормами забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період, а саме:

1) перша група:

військовослужбовці Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, навчального закладу, територіальних підрозділів, Управління охорони, підрозділів охорони, що входять до складу підрозділів Держспецзв’язку, а також структурних підрозділів Держспецзв’язку з місцем постійної дислокації в територіальних підрозділах Держспецзв’язку;

2) друга група:

військовослужбовці Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, закладів, установ Держспецзв’язку;

3) третя група:

курсанти;

4) четверта група:

військовозобов’язані за призовом під час мобілізації та призвані на навчання (спеціальні збори).

2. Видатки на придбання речового майна для забезпечення військовослужбовців здійснюються в межах асигнувань, затверджених кошторисом відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

3. Розрахунок потреби у речовому майні в мирний час та особливий період для забезпечення підрозділів, органів, закладів, установ Держспецзв’язку здійснюється за звітами-заявками на речове майно, форма яких визначається Департаментом логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

4. Забезпечення речовим майном здійснюється:

підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку - за звітами-заявками, що подаються до Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку;

територіальними органами Адміністрації, територіальними підрозділами, закладами, установами і організаціями Держспецзв’язку - за звітами-заявками, що подаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку.

5. Позачергові заявки (складаються у довільній формі) з обґрунтуванням заходів, які потребують позапланової видачі речового майна, підписуються начальником підрозділу та надсилаються до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку, керівник якого приймає рішення про можливість проведення забезпечення речовим майном з урахуванням наявних запасів.

6. Підрозділи Держспецзв’язку, які самостійно не ведуть військове господарство, за рішенням керівництва Держспецзв’язку зараховуються на речове забезпечення до інших підрозділів Держспецзв’язку.

7. Станом на 01 жовтня кожного року господарський підрозділ спільно з підрозділом кадрової роботи підрозділу Держспецзв’язку проводять звірку списків особового складу, який перебуває на речовому забезпеченні.

8. Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, строк зберігання в запасі (резерві) якого минув, у разі неможливості його використання за цільовим призначенням або відчуження підлягає списанню відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 "Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах".

Держспецзв’язку може передавати речове майно іншим міністерствам, органам державної виконавчої влади в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

9. Речове майно закуповується централізовано Департаментом забезпечення Держспецзв’язку на підставі заявок Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку (за винятком навчального закладу Держспецзв’язку).

Закупівля окремих предметів речового майна може здійснюватися децентралізовано за рішенням Голови Держспецзв’язку.

10. Строки носіння або експлуатації предметів речового майна особистого користування, що видається військовослужбовцям (крім курсантів навчального закладу Держспецзв’язку), обчислюються з дня виникнення у них права на його отримання. Речове майно особистого користування, видане зазначеним особам, обліковується за місцем виникнення права на отримання цього майна. Не допускається видача речового майна особистого користування понад установлені норми, а також до настання моменту виникнення права на його отримання.

Речове майно особистого користування, видане військовослужбовцям, поверненню на склад не підлягає.

11. Видача речового майна для забезпечення підрозділів Держспецзв’язку проводиться за планом переходу на:

літню форму одягу - до 01 квітня;

зимову форму одягу - до 01 жовтня.

12. Забезпечення речовим майном військовослужбовців-жінок здійснюється за встановленими для них нормами і в порядку, викладеному для відповідних категорій військовослужбовців.

13. Військовослужбовцям-жінкам предмети обмундирування та взуття видаються у готовому вигляді. Військовослужбовцям-жінкам, яким готові предмети обмундирування та взуття, що виробляються підприємствами промисловості, не підходять за розміром і зростом, дозволяється пошиття цих предметів в ательє військової торгівлі відповідно до вимог цієї Інструкції.

14. Грошова компенсація військовослужбовцям виплачується на підставі та у порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно". Грошова компенсація замість речового майна, що підлягає видачі, виплачується на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі військовослужбовцю Держспецзв’язку (додаток 10), та довідки-розрахунку під час звільнення військовослужбовця Держспецзв’язку (додаток 11) за цінами, що діють на час звільнення.

15. У разі звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходили службу за контрактом, за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту, засудженням особи до позбавлення волі або обмеженням волі за вироком суду, що набрав законної сили, вартість виданих їм предметів речового майна, строки носіння яких не закінчилися, утримується з урахуванням зносу та проводяться взаєморозрахунки в разі неотримання військовослужбовцем речового майна, право на яке настало за час проходження служби.

У разі дострокового звільнення військовослужбовців, які проходили службу за контрактом, у зв’язку зі скороченням штатів, хворобою тощо таке утримання не проводиться. Військовослужбовці забезпечуються речовим майном, яке не було отримане впродовж служби, право на яке настало, або їм виплачується грошова компенсація пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання цього майна до дати підписання наказу про виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку.

16. Військовослужбовці у разі переведення до інших органів державної влади та військових формувань, утворених відповідно до законів України, та у разі звільнення в запас або відставку з правом носіння військової форми одягу за їх бажанням можуть отримати речове майно особистого користування, яке вони не отримали під час служби, або грошову компенсацію за нього, яка виплачується пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання цього майна до дати підписання наказу про виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку.

За відсутності речового майна особистого користування чи потрібних розмірів речового майна військовослужбовцю виплачується тільки грошова компенсація за належне йому речове майно.

Військовослужбовцям виплату грошової компенсації за неотримане речове майно здійснює фінансовий підрозділ підрозділу Держспецзв'язку, в якому військовослужбовець проходить військову службу.

17. Військовослужбовцям, які звільняються у запас або відставку з військової служби без права носіння військової форми одягу, виплачується грошова компенсація за неотримане речове майно, яка нараховується пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати підписання наказу про виключення зі списків особового складу Держспецзв’язку.

18. Речове майно особистого користування видається військовослужбовцям у готовому вигляді відповідно до їх зросту, обхвату грудей, шиї, голови тощо. Якщо підібрати окремі предмети речового майна за розміром і зростом немає можливості, дозволяється здійснювати індивідуальне пошиття військової форми та взуття. Пошив здійснюється за ордером (додаток 12) або видається тканина для пошиття військової форми.

19. Індивідуальне пошиття предметів обмундирування проводиться відповідно до Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року № 370, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1047/30915, як правило, в ательє військової торгівлі та на швейних підприємствах цивільних організацій (далі - ательє) незалежно від форм власності за договорами, укладеними між підрозділами Держспецзв’язку та цими організаціями.

20. Вартість пошиття предметів обмундирування в ательє оплачується за рахунок кошторису відповідного підрозділу Держспецзв’язку:

пошиття за ордерами - безготівковим порядком шляхом перерахування коштів з поточного рахунку підрозділу Держспецзв’язку на розрахунковий рахунок відповідного ательє;

у разі видачі тканини на руки - шляхом відшкодування вартості шиття військовослужбовцю.

21. У разі пошиття предметів обмундирування за власні кошти військовослужбовця з тканини, яку він отримав у підрозділі Держспецзв’язку, вартість пошиття відшкодовується військовослужбовцю за місцем проходження військової служби на підставі його рапорту, до якого додається перший примірник квитанції замовлення (додаток 13) щодо оплати пошиття та отримання замовлення і довідки про відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу (додаток 14), виписаної в господарському підрозділі.

22. Квитанції ательє, пред'явлені військовослужбовцем Держспецзв’язку для оплати пошиття речового майна, перевіряють посадові особи підрозділу Держспецзв’язку, який відповідає за речове забезпечення, щодо відповідності виданим ордерам або накладним на отримання тканини особисто, а також записам, зробленим у картках обліку речового майна особистого користування, про видачу військовослужбовцю зазначених предметів. На квитанціях уповноважена посадова особа письмово підтверджує оплату вартості предметів, зазначених у квитанціях.

23. Оплата вартості пошиття предметів обмундирування та взуття, а також виплата грошової компенсації здійснюються в межах асигнувань, затверджених кошторисом відповідного підрозділу Держспецзв’язку на зазначені цілі.

24. Військовослужбовці, які перебували в запасі та зараховані на військову службу до Держспецзв’язку в установленому порядку, набувають право на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Наступна видача речового майна проводиться за встановленими нормами у разі продовження строку служби. Предмети речового майна, отримані понад 12 місяців до звільнення в запас, до забезпечення не враховуються.

25. Знаки розрізнення та фурнітура видаються військовослужбовцям одночасно з тими предметами військової форми одягу, для яких вони передбачені. Військовослужбовцям додатково у разі присвоєння чергового військового звання видаються погони в кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строк носіння яких не закінчився, та знаки розрізнення згідно з присвоєним військовим званням.

У разі присвоєння особам офіцерського складу чергових військових звань "старший лейтенант" і "полковник" їх начальникам видається лише одна пара погонів для вручення, а на решту погонів видаються тільки зірочки згідно з присвоєним військовим званням.

26. У разі присвоєння офіцеру військового звання "генерал-майор" йому видаються всі належні за Нормами для вищого офіцерського складу предмети речового майна встановленого зразка, а речове майно, одержане під час перебування у попередньому званні, до забезпечення не зараховується.

Не отримане в попередньому військовому званні речове майно до дати присвоєння військового звання "генерал-майор" за бажанням офіцерів може бути доотримане або можуть бути отримані інші предмети, що не перевищують вартості речового майна, не отриманого в попередньому званні.

27. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною без збереження грошового утримання, речове майно не видається, а період часу перебування у відпустці до строку носіння не зараховується.

28. Військовослужбовцям у разі знищення (пошкодження) речового майна особистого користування під час виконання службового або громадського обов’язку видається нове майно відповідно до норм.

29. У разі переведення військовослужбовців з підрозділів Держспецзв’язку, які належать до першої групи забезпечення речовим майном, до підрозділів Держспецзв’язку, які належать до другої групи (і навпаки), перелік предметів речового майна та строки його носіння визначаються з дати включення військовослужбовців до списку особового складу підрозділу Держспецзв’язку, до якого вони переведені. При цьому за попереднім місцем служби їм видається речове майно, яким вони повинні бути забезпечені відповідно до строків носіння на день переведення. У речовому атестаті зазначається група забезпечення речовим майном.

На новому місці служби в межах Держспецзв’язку речове майно видається військовослужбовцям після закінчення строку носіння, встановленого нормами для попереднього місця служби.

У разі неотримання речового майна за попереднім місцем служби воно видається за новим місцем служби на строк носіння, встановлений нормами для попереднього місця служби.

30. Якщо в речовому атестаті у військовослужбовця, переведеного для подальшої військової служби з інших військових формувань до підрозділів Держспецзв’язку, не прописано окремі предмети речового майна, передбачені відповідними нормами, їх видача проводиться з дати його зарахування на речове забезпечення до підрозділу Держспецзв’язку.

31. У разі звільнення в запас військовослужбовцю видається речовий атестат, який долучається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення військовослужбовець буде призваний із запасу, до його забезпечення зараховується раніше отримане речове майно.

32. За бажанням військовослужбовця дозволяється (з дати виникнення права на отримання речового майна) замість одних предметів речового майна видавати інші предмети речового майна, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

33. Станом на 01 січня кожного року Департамент забезпечення Держспецзв’язку надає до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку перелік предметів речового майна, закупленого минулого року, із зазначенням закупівельної вартості за одиницю.

Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку відповідно до наданих цін складає довідник цін, який доводиться до відома підрозділів Держспецзв’язку для проведення розрахунків виплати грошової компенсації.

У разі відсутності цін на предмети речового майна (не закуповувалися минулого року) дозволяється використовувати ціни Міністерства оборони України.

34. Громадяни України, які перебувають у запасі та призвані на навчальні і спеціальні збори, забезпечуються належним речовим майном на підставі розпорядження начальника підрозділу Держспецзв’язку. Речове майно таким громадянам видається у готовому вигляді за рахунок майна поточного забезпечення. Після закінчення навчальних та спеціальних зборів громадяни вибувають у власному цивільному одязі, а отримане ними речове майно здається на склад підрозділу Держспецзв’язку.

V. Особливості забезпечення курсантів навчального закладу Держспецзв’язку

1. Курсанти, зараховані на навчання за контрактом до навчального закладу Держспецзв’язку, набувають право на отримання речового майна за встановленими для них нормами.

2. Курсантам навчального закладу Держспецзв’язку речове майно особистого користування видається у власність за нормами забезпечення. Після закінчення строку носіння майно, отримане особою, залишається в її власності і поверненню на склад не підлягає, за винятком інвентарного майна.

3. Курсанти, які одержали після закінчення навчального закладу Держспецзв’язку офіцерське звання та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються під час випуску з навчального закладу Держспецзв’язку комплектом готового речового майна за встановленими нормами.

4. Курсанти, які звільняються зі служби з підстав, визначених частиною дев’ятою статті 11 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», відшкодовують у встановленому законодавством України порядку фактичні витрати, пов’язані з їх речовим забезпеченням.

5. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, зараховані курсантами до навчального закладу Держспецзв’язку, забезпечуються речовим майном згідно з нормами, передбаченими для відповідних категорій військовослужбовців.

6. Курсанти, відраховані зі звільненням у запас або відставку, вибувають із навчального закладу Держспецзв’язку в обмундируванні та взутті, яке перебуває в них у користуванні на час звільнення (крім інвентарного майна), або у власному цивільному одязі.

VI. Порядок забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку інвентарним речовим майном у мирний час та особливий період

1. Інвентарне майно видає господарський підрозділ або матеріально відповідальна особа в тимчасове користування (експлуатацію) на строк, необхідний для його застосування, за винятком інвентарного майна, яке видається на строк не більше ніж один місяць, а також теплих речей, які видаються на сезон.

2. Військовослужбовцям у мирний час видається інвентарне речове майно. До інвентарного речового майна належать теплі та постільні речі, табірні і спеціальні намети, спеціальний одяг, санітарно-господарське майно, спортивний інвентар.

3. Інвентарне майно видається тільки у тимчасове користування (експлуатацію).

Облік інвентарного майна, виданого в тимчасове користування, ведеться у відповідній книзі обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування (додаток 15).

Інвентарне майно після закінчення встановленого строку експлуатації здається матеріально відповідальній особі органу, підрозділу, закладу для перевірки його комплектності та справності. За потреби використання такого майна в подальшому воно видається на новий строк.

4. Інвентарне майно експлуатується до повного зношення.

Непридатне до використання за прямим призначенням інвентарне майно переводиться до третьої категорії, але не раніше закінчення строків носіння (експлуатації).

5. Постільними речами і спорядженням, що належать до інвентарного майна, військовослужбовці забезпечуються за відповідними нормами.

6. Вартість незданого інвентарного майна відшкодовується військовослужбовцем, за яким це майно було закріплено, за його залишковою вартістю (не менше ніж 25 %) або зараховується йому замість належних, але не отриманих предметів речового майна за основними нормами забезпечення.

7. Військовослужбовці забезпечуються постільними речами:

1) в мирний час:

під час розміщення в таборах, казармах, а також у місцях цілодобового чергування;

під час розміщення у польових умовах;

курсанти навчального закладу Держспецзв’язку - під час розміщення в гуртожитках;

під час розміщення в медичних закладах;

2) в особливий період:

офіцери - під час розміщення в польових пунктах управління;

військовослужбовці - під час розташування в казармах та в польових умовах;

під час розміщення в медичних закладах.

У разі розташування військовослужбовців у таборах вони можуть забезпечуватися замість постільних речей спальними мішками та килимом спальним ізоляційним (карематом).

8. У навчальному закладі Держспецзв’язку за письмовим наказом начальника дозволяється на період вступних іспитів видавати постільні речі для забезпечення осіб, які прибувають як кандидати на навчання, насамперед за рахунок предметів, які були в користуванні і придатні до подальшого використання.

9. Табірні намети видаються підрозділам Держспецзв’язку для розміщення особового складу в польових умовах. Потребу в наметах обчислюють згідно з додатком 18 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

10. Спеціальні намети (уніфіковані санітарно-барачні, уніфіковані санітарно-технічні) і намети підсобного призначення для розгортання в польових умовах видаються тим підрозділам Держспецзв’язку, яким вони належать згідно з табелями до штатів.

Використання підрозділами Держспецзв’язку наметів, наявних на поточному забезпеченні, дозволяється за рішенням начальника підрозділу Держспецзв’язку для розміщення особового складу та організації тимчасового зберігання матеріальних засобів.

Використання цих наметів з іншою метою забороняється.

Матеріально відповідальні особи після закінчення експлуатації наметів лагодять їх, обробляють водовідштовхувальним та протигнилісним розчинами і здають на склади підрозділів Держспецзв’язку.

11. В особливий період залежно від особливостей збройного конфлікту та за рішенням керівника Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку для розміщення особового складу підрозділів Держспецзв’язку у наметових таборах спеціальні намети (УСБ, УСТ) дозволяється видавати в необхідній кількості понад штатно-табельні потреби.

12. Намети, шевсько-взуттєве обладнання та інструмент зараховуються на інвентарний облік підрозділів Держспецзв’язку. Предмети, строки експлуатації яких минули, але які придатні для подальшого використання, з обліку не списуються, а перебувають в експлуатації до їх повного зношення.

13. Спеціальний одяг, призначений для захисту від шкідливого впливу навколишнього середовища і забезпечення безпеки робіт, видається за відповідними нормами забезпечення для користування тільки тим військовослужбовцям, робота яких пов’язана з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом озброєння і техніки.

Носіння спеціального одягу як повсякденного обмундирування забороняється.

14. Спеціальний одяг видається тільки в готовому вигляді. Видача замість спеціального одягу тканини, а також виплата грошової компенсації не дозволяються.

15. Спеціальне обмундирування у власність військовослужбовців не передається, за винятком дрібних предметів (рукавиці, шкарпетки, натільна білизна, окуляри), які після закінчення строків носіння стають власністю військовослужбовців.

16. Якщо військовослужбовець, якому видано спеціальне обмундирування, вибуває з підрозділу Держспецзв’язку та переходить на іншу посаду до іншого підрозділу, на якій він повинен забезпечуватися цим майном, воно за попереднім місцем служби на речовий склад не здається. На це майно виписується окремий атестат, номер і дата якого заносяться до речового атестата.

17. Військовослужбовці під час звільнення з військової служби чи переміщення по службі на посади, за якими спеціальне обмундирування не використовується, здають зазначене обмундирування до господарського підрозділу, який відповідає за речове забезпечення, про що робиться відмітка в речовому атестаті.

18. Речове та санітарно-господарське майно, яке видається закладам охорони здоров’я Держспецзв’язку, є інвентарним майном цих закладів і використовується для забезпечення осіб, які перебувають на лікуванні.

19. Теплими речами для носіння у холодний період року військовослужбовці забезпечуються згідно з нормами.

Після закінчення холодного періоду року теплі речі вилучаються, піддаються хімічному чищенню, ремонтуються та здаються для зберігання на речовий склад.

20. Для теплих речей строк носіння протягом одного холодного періоду року зараховується як один рік (за винятком хутряних виробів). Час зберігання майна на складах до строку носіння не зараховується.

До строку носіння хутряних речей зараховується лише час фактичної експлуатації.

21. Книги обліку і бланки заготовляють господарські підрозділи підрозділів Держспецзв’язку.

22. Музичними інструментами забезпечуються територіальні підрозділи Держспецзв’язку, штатом яких передбачено військовий оркестр.

VII. Особливості речового забезпечення військовослужбовців Держспецзв’язку в особливий період

1. Основною метою речового забезпечення військовослужбовців в особливий період є створення умов, що сприяють успішному виконанню завдань за призначенням та виконанню інших завдань особливого періоду.

2. Речове майно видається підрозділам Держспецзв’язку в особливий період відповідно до норм на особливий період і норм утримання цього майна на одного військовослужбовця.

3. Військовослужбовці речовим майном забезпечуються за відповідними нормами забезпечення. Право на отримання речового майна мають:

офіцери - одночасно з присвоєнням їм першого офіцерського звання та наказу про зарахування до підрозділу Держспецзв’язку;

військовослужбовці, які перебували в запасі і зараховані на військову службу в установленому порядку - в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Предмети речового майна, одержані ними до звільнення в запас, не зараховуються до їх забезпечення. Військовослужбовці забезпечуються за нормами забезпечення в особливий період.

У разі підписання цими військовослужбовцями контракту на продовження військової служби на 2 роки і більше забезпечення речовим майном здійснюється на загальних підставах після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів.

Військовослужбовцям, які вибувають із підрозділів Держспецзв’язку, на речове майно, що знаходиться в їх користуванні, видається атестат. Номер виданого атестата вказується в приписі про відрядження або в супровідних документах.

Під час звільнення з військової служби в особливий період у запас або відставку військовослужбовці вибувають з тим речовим майном, яке знаходилось у них у носінні. Речі, які вони не отримали з будь-яких причин за період служби, під час звільнення не видаються. Інвентарні речі здаються на речовий склад підрозділу Держспецзв’язку.

На майно, яке вибуває зі звільненими, виписується атестат. Предмети речового майна переходять у їх власність.

Військовослужбовці, відряджені до органів виконавчої влади та інших державних установ, забезпечуються речовим майном за встановленими нормами за рахунок Держспецзв’язку в установленому порядку.

4. Строки носіння речового майна в підрозділах Держспецзв’язку, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту, в антитерористичній операції, не встановлюються. Майно знаходиться в експлуатації до повного зношення. У разі знищення або приведення його в непридатний стан це речове майно замінюється на нове.

Непридатність предметів речового майна для подальшого носіння визначає комісія, призначена наказом начальника підрозділу. Усі замінені предмети речового майна підлягають здаванню на речовий склад підрозділу.

У підрозділах Держспецзв’язку, які не беруть участі у бойових діях, речове майно видається за встановленими строками носіння.

5. Військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, забезпечуються речовим майном за нормами забезпечення в особливий період.

6. Мобілізовані звільняються в запас у тій формі одягу, що знаходилася в їх особистому користуванні, при цьому предмети речового майна, які не були видані (незалежно від причини), під час звільнення не видаються. За бажанням вони можуть звільнятися в запас у власному цивільному одязі.

7. У разі ведення бойових дій підрозділом Держспецзв’язку у відриві від своїх складів його речове забезпечення може здійснюватися за рахунок запасів найближчих речових складів за наказом того підрозділу, у підпорядкуванні якого знаходиться речовий склад. Про видачу майна протягом наступної доби повідомляються Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділ, який одержав майно, з подальшим документальним підтвердженням.

8. У разі відмобілізування підрозділів Держспецзв’язку для забезпечення військовозобов’язаних використовується речове майно непорушних запасів, а також наявне майно поточного забезпечення того підрозділу Держспецзв’язку, на який покладено матеріальне забезпечення формувань. На речове майно, якого не вистачає, складаються та подаються до органу забезпечення заявки на доотримання майна до часу відмобілізування.

9. З уведенням воєнного стану підрозділи Держспецзв’язку переходять на забезпечення речовим майном з норм мирного часу на норми воєнного часу. Наявне речове майно і технічні засоби, які перебувають на поточному забезпеченні (отримані у мирний час), за винятком непридатного майна, використовуються на забезпечення потреб підрозділів Держспецзв’язку. Строки носіння предметів у тилу обчислюються за нормами воєнного часу з дня їх видачі.

Строки експлуатації (носіння) речового майна, визначені відповідними нормами, для підрозділів Держспецзв’язку, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, не встановлюються, а речове майно перебуває в експлуатації (носінні) до повного зношення. Для таких підрозділів Держспецзв’язку заміна предметів речового майна проводиться після встановлення їх непридатності щодо подальшої експлуатації (носіння).

10. Забезпечення речовим майном проводиться за поданими до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв’язку звітами-заявками.

11. Позачергові заявки на отримання речового майна можуть подаватися тільки для забезпечення не передбачених планом термінових організаційних заходів, заміни речового майна, зараженого радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами, майна, яке не піддається обробці, а також для покриття бойових втрат і витрат речового майна.

12. Речове майно військовозобов’язаним, призваним на військову службу за мобілізацією, видається після їх прибуття до місця служби і зарахування до списків підрозділу Держспецзв’язку. У разі підписання відмобілізованим контракту на продовження військової служби забезпечення речовим майном проводиться після закінчення строків носіння предметів військової форми одягу, виданих під час мобілізації в установленому порядку, для цієї категорії військовослужбовців.

13. Військовослужбовці, призвані на військову службу за мобілізацією, забезпечуються речовим майном за нормами забезпечення на особливий період.

Під час переведення підрозділів Держспецзв’язку на штати воєнного часу із введенням воєнного стану дія норм забезпечення повсякденної форми одягу військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, призупиняється.

14. Військовослужбовці за контрактом, зараховані до навчального закладу Держспецзв’язку, забезпечуються речовим майном як відповідні категорії військовослужбовців Держспецзв’язку в порядку, визначеному цією Інструкцією.

Після зарахування військовослужбовців курсантами навчальних закладів Держспецзв’язку забезпечення їх речовим майном проводиться:

польовим обмундируванням і взуттям - із предметів першої категорії;

довгостроковими предметами - за рахунок речей, які були у користуванні до зарахування їх до навчального закладу Держспецзв’язку.

Речі, непридатні для носіння, замінюються на нові або такі, що були в користуванні.

Курсанти, які одержали після закінчення навчального закладу Держспецзв’язку офіцерське звання та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються після випуску комплектом речового майна за сезоном за нормою забезпечення, встановленою для офіцерів. Цей порядок поширюється і на військовослужбовців Держспецзв’язку, які одержали перше офіцерське звання без закінчення навчального закладу Держспецзв’язку.

Речове майно, що перебувало в особистому користуванні курсантів, після видачі їм речового майна за нормами забезпечення офіцерів здається на речовий склад навчального закладу і далі використовується як одяг для проведення господарських робіт або для заміни непридатного для подальшого використання речового майна.

15. Поранені і хворі військовослужбовці під час евакуації їх до лікувально-евакуаційних закладів відправляються в тому обмундируванні, яке вони носили.

Усі інвентарні речі, крім рюкзака індивідуального, вилучаються і здаються на речові склади підрозділів Держспецзв’язку.

Поховання загиблих у бою військовослужбовців, а також померлих проводиться:

на полі бою - у костюмі польовому бавовняному, білизні натільній і взутті, які знаходились на них;

у закладах охорони здоров’я - у костюмі польовому бавовняному, білизні натільній, взутті, в яких вони прибули. Також видаються: подушка - 1, простирадла - 2, наволочка - 1, які були в їх користуванні. За відсутності уживаного обмундирування дозволяється видавати нове.

Власні речі військовослужбовців, які загинули, померли в закладах охорони здоров’я, зникли безвісти, евакуйовані в тил унаслідок поранення або хвороби, висилаються їх рідним, які мають право спадкування згідно з чинним законодавством. Речі надсилаються посилками з визначеною вартістю за рахунок коштів підрозділу Держспецзв’язку. Речі особистого користування надсилаються рідним разом із власними речами.

16. Заміна особовому складу речового майна, зараженого радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами, за неможливості дезактивації, дегазації та дезінфекції проводиться за рахунок запасів речового майна, яке утримується у підрозділах Держспецзв’язку на речових складах.

Директор Департаменту
логістики Адміністрації
Держспецзв’язкуВ.М. Мокренко


Додаток 1
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА
реєстрації облікових документів


Додаток 2
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА
обліку наявності та обігу речового майна в підрозділах Держспецзв'язку


Додаток 3
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 1 розділу ІІ)

КНИГА
обліку наявності та обігу речового майна у структурних підрозділах підрозділів Держспецзв’язку


Додаток 4
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 4 розділу II)

ВІДОМІСТЬ
видачі/приймання речового майна


Додаток 5
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 4 розділу II)

ВІДОМІСТЬ
нарахування військовослужбовцям Держспецзв’язку грошової компенсації замість належного речового майна


Додаток 6
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 4 розділу II)

НАКЛАДНА


Додаток 7
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 4 розділу II)

АКТ
якісного стану


Додаток 8
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 1 розділу ІII)

РЕЧОВИЙ АТЕСТАТ
військовослужбовця Держспецзвязку


Додаток 9
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 3 розділу ІII)

КАРТКА ОБЛІКУ
речового майна особистого користування


Додаток 10
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 14 розділу IV)

ДОВІДКА
про вартість речового майна, що належить до видачі військовослужбовцю Держспецзв’язку


Додаток 11
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 14 розділу IV)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
під час звільнення військовослужбовця Держспецзв’язку


Додаток 12
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 18 розділу IV)

ОРДЕР


Додаток 13
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 21 розділу IV)

КВИТАНЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Додаток 14
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 21 розділу IV)

ДОВІДКА
про відшкодування вартості пошиття предметів військової форми одягу для військовослужбовця Держспецзв’язку


Додаток 15
до Інструкції про речове забезпечення
військовослужбовців Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України в мирний час
та особливий період
(пункт 3 розділу VІ)

КНИГА ОБЛІКУ
матеріальних засобів, виданих у тимчасове користуванняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
08.12.2017  № 673

НОРМИ
забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в мирний час та особливий період

Норма № 1
забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України*

Назва предмета

Одиниці виміру

Кількість

Строк експлуатації (носіння), років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

Інвентарне майно

у мирний час

в особливий період

категорії військовослужбовців

1

2

4

1,2,4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кепі бойове (кашкет польовий)

шт.

2

2

5

2

2

1


Панама літня польова

шт.

1

3

6

-

2

1


Шапка-феска (шапка-підшоломник)

шт.

1

5

7

5

1

1


Шапка зимова

шт.

1

3

5

5

2

1


Костюм літній польовий

к-т

2

2

4

3

2

1,2


Куртка вітро- вологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

к-т

1

3

5

5

2

1,2


Штани вітро- вологозахисні зимові (штани утеплені польові)

к-т

1

3

5

5

2

1,2


Костюм-утеплювач

шт

1

2

5

5

2

1


Сорочка-поло (з короткими рукавами)

шт.

2

2

4

3

3

1


Сорочка бойова

шт.

2

3

6

-

2

1


Рукавички демісезонні

пар

1

2

4

5

1

1


Рукавички зимові

пар

1

2

4

5

1

1


Шарф-труба літній

шт.

1

3

6

-

2

1


Шарф-труба зимовий

шт.

1

3

6

5

2

1


Фуфайка (з короткими рукавами)

шт.

2

1

3

3

1

1


Труси

шт.

2

1

3

3

1

1


Білизна натільна демісезонна

к-т

2

1

4

3

1

1


Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

к-т

2

2

4

2

2

1


Шкарпетки літні (трекінгові)

пар

6

1

3

3

1

1


Шкарпетки зимові (трекінгові)

пар

3

1

3

3

1

1


Черевики з високими берцями літні

пар

1

2

4

2

2

1


Черевики з високими берцями демісезонні

пар

1

2

4

2

2

1


Ремінь брючний

шт.

1

3

5

5

2

1


Сумка транспортна індивідуальна або мішок речовий

шт.

1

5

10

5

4

1

інв.

Сумка-підсумок для предметів особистої гігієни

шт.

1

5

5

5

4


інв.

Модульна всесезонна спальна система (мішок спальний)

к-т

1

5

5

5

2


інв.

Килим спальний польовий ізоляційний

шт.

1

5

5

5

2


інв.

Чохол для фляги індивідуальний польовий

шт.

1

5

5

5

4


інв.

Казанок індивідуальний польовий

шт.

1

6

6

6

4


інв.

Фляга індивідуальна польова

шт.

1

2

6

2

2


інв.

Ремінь розвантажувальний тактичний захисний

шт.

1

5

-

5

3


інв.

Лямки плечові розвантажувальні до ременя розвантажувального тактичного захисного

шт.

1

5

-

5

3


інв.

Чохол для шолома балістичного

шт.

3

3

5

5

2


інв.

Чохол для захисного балістичного модульного жилета

шт.

1

3

5

5

2


інв.

__________
*Зазначеним майном забезпечуються всі категорії військовослужбовців (крім курсантів навчального закладу Держспецзв’язку) та військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

__________
Примітки:


1. Військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період, забезпечуються зазначеними предметами на період проходження служби.
2. Військовослужбовцям, що отримують спеціальний одяг за нормами забезпечення спеціальним одягом, видається костюм літній польовий - 1 комплект.
Строк носіння куртки та штанів вітровологозахисних зимових продовжується на 2 роки.
3. Особливий період:
повторне забезпечення предметами проводиться після закінчення фактичних строків носіння виданих предметів.
В умовах особливого періоду у разі знищення або приведення майна в непридатний стан та встановлення факту його дострокового зношення речове майно замінюється на нове у таких випадках:
участь у виконанні завдань за призначенням;
участь у збройному конфлікті;
проведення антитерористичної операції.
4. Дозволяється видача окремих предметів польового форменого одягу за рахунок належних предметів повсякденної форми одягу.

Норма № 2
забезпечення повсякденною формою одягу генералів Держспецзв’язку

Назва предмета

Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів

Строк експлуатації (носіння), років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

Головні убори

Кашкет

2

3


Шапка зимова повсякденна з каракулю

1

5


Берет

1

3


Обмундирування

Пальто зимове з каракулевим коміром

1

4


Куртка зимова

1

3


Плащ демісезонний

1

3


Плащ-накидка з чохлом

1

3


Джемпер

1

4


Кітель

1

2


Штани

2

3


Куртка і штани

1

2


Сорочка

3

1


Краватка

3

1


Кашне

2

5


Рукавички шкіряні

1

3


Рукавички трикотажні

1

3


Взуття

Напівчоботи хромові утеплені

1

3


Напівчеревики хромові

1

1


Білизна

Шкарпетки літні

3

1


Шкарпетки зимові

1

1


Спорядження

Ремінь до штанів

1

5


Пояс парадний з пряжкою

1

5


Аксельбант з двома наконечниками

1

5


__________
Примітка.


Голові Держспецзв’язку та його заступникам видаються:
кашкет - 3 шт. на 3 роки, кітель - 2 шт. на 3 роки, сорочка - 4 шт. на 1 рік.

Норма № 3
забезпечення повсякденною формою одягу офіцерського складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строки носіння (років)

Примітка

перша група забезпечення

друга група забезпечення

Головні убори

Кашкет

1

3

5


Берет

1

3

5


Шапка зимова повсякденна з каракулю

1

7

7

1

Шапка зимова повсякденна

1

3

5

1

Обмундирування

Пальто зимове

1

5

6


Плащ демісезонний

1

5

6


Куртка зимова

1

3

5


Джемпер

1

-

5


Плащ-накидка із чохлом

1

3

6


Кітель і штани

1

3

4


Штани

1

4

3


Куртка і штани

1

2

3


Сорочка

3

2

4

2

Краватка

3

2

4


Рукавички трикотажні

1

2

4


Кашне

1

3

4


Взуття

Напівчоботи хромові утеплені

1

2

5


Напівчеревики хромові

1

1

5


Білизна

Шкарпетки зимові

1

1

2


Шкарпетки літні

3

1

2


Спорядження

Ремінь до штанів

1

3

5


__________
Примітки:


1. Шапка зимова повсякденна з каракулю видається тільки полковникам, при цьому шапка зимова повсякденна не видається.
2. Військовослужбовцям під час зарахування на службу та випускникам навчальних закладів одночасно видаються 2 сорочки кольору полину та 1 сорочка білого кольору.

Норма № 4
забезпечення повсякденною формою одягу рядового, сержантського і старшинського складу у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

перший строк контракту (3 роки)

перша група забезпечення

друга група забезпечення

Головні убори

Кашкет

1

3

3

5


Шапка зимова повсякденна

1

3

3

5


Берет

1

3

3

5


Обмундирування

Плащ демісезонний

1

-

5

6


Пальто зимове

1

3

5

6


Плащ-накидка із чохлом

1

-

6

8


Куртка зимова

1

3

3

5


Кітель і штани

1

3

3

4


Куртка і штани

1

-

3

4


Штани

1

-

3

4


Сорочка

3

3

2

3


Краватка

3

3

2

3


Рукавички трикотажні

1

3

2

4


Кашне

1

3

3

4


Взуття

Напівчоботи хромові утеплені

1

3

3

4


Напівчеревики хромові

1

3

2

3


Білизна

Шкарпетки зимові

1

1

1

2


Шкарпетки літні

3

1

1

2


Спорядження

Ремінь до штанів

1

3

3

5


__________
Примітка.


Військовослужбовці, зараховані до навчального закладу Держспецзв’язку, забезпечуються за цією нормою до закінчення навчання.

Норма № 5
забезпечення повсякденною формою одягу офіцерського складу із числа жінок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строки носіння (років)

Примітка

перша група забезпечення

друга група забезпечення

Головні убори

Кашкет

1

3

5


Берет

1

3

5


Шапка зимова повсякденна з каракулю

1

7

7

1

Шапка зимова повсякденна

1

3

5

1

Обмундирування

Пальто зимове

1

5

6


Плащ демісезонний

1

5

6


Куртка зимова

1

3

5


Джемпер

1

-

5


Плащ-накидка із чохлом

1

6

8


Кітель і штани (спідниця)

1

3

4


Штани (спідниця)

1

4

3


Куртка і штани (спідниця)

1

2

3


Сорочка

3

2

4

2

Краватка-стрічка

3

2

4


Рукавички трикотажні

1

2

4


Ремінь до штанів

1

3

5


Кашне

1

3

4


Взуття

Чобітки хромові утеплені

1

3

4


Туфлі хромові

1

2

3


Білизна

Колготки зимові

1

1

2


Колготки літні

3

1

2


__________
Примітки:


1. Шапка зимова повсякденна з каракулю видається тільки полковникам, при цьому шапка зимова повсякденна не видається.
2. Військовослужбовцям під час зарахування на службу та випускникам навчальних закладів одночасно видаються 2 сорочки кольору полину та 1 сорочка білого кольору.

Норма № 6
забезпечення повсякденною формою одягу рядового, сержантського і старшинського складу із числа жінок у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строки носіння (років)

Примітка

перший строк контракту (3 роки)

перша група забезпечення

друга група забезпечення

Головні убори

Кашкет

1

3

3

5


Шапка зимова повсякденна

1

3

3

5


Берет

1

3

3

5


Обмундирування

Плащ демісезонний

1

-

5

6


Пальто зимове

1

3

5

6


Плащ-накидка із чохлом

1

-

6

8


Куртка зимова

1

3

3

5


Кітель і штани (спідниця)

1

3

3

4


Штани (спідниця)

1

-

3

4


Куртка і штани (спідниця)

1

-

3

4


Сорочка

3

3

2

3


Краватка-стрічка

3

3

2

3


Рукавички трикотажні

1

3

2

4


Ремінь до штанів

1

3

3

5


Кашне

1

3

3

4


Взуття

Чобітки хромові утеплені

1

3

3

4


Туфлі хромові

1

3

2

3


Білизна

Колготки зимові

1

1

1

2


Колготки літні

3

1

1

2


__________
Примітка.


Військовослужбовці, зараховані до навчального закладу Держспецзв’язку, забезпечуються за цією нормою до закінчення навчання.

Норма № 7
забезпечення повсякденною та польовою формою одягу курсантів навчального закладу Держспецзв’язку

Назва предмета

Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів

Строк експлуатації (носіння), років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

з трирічним строком навчання

з чотирирічним строком навчання

1

2

3

4

5

Головні убори

Кепі бойове (кашкет польовий)

1

1,5

2


Шапка-феска (шапка-підшоломник)

1

3

4


Шапка зимова

1

3

4


Берет

1

3

2


Кашкет

1

3

4


Шапка зимова повсякденна

1

3

4


Обмундирування

Костюм літній польовий

2

1

1


Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

1

3

4


Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)

1

3

4


Куртка зимова

1

3

4


Пальто

1

3

4


Кітель і штани (спідниця)

1

3

2


Сорочка

2

3

2


Краватка (краватка-стрічка)

2

3

2


Шарф-труба літній

1

3

4


Шарф-труба зимовий

1

3

4


Кашне

1

3

4


Рукавички демісезонні

1

3

2


Рукавички зимові

1

3

2


Рукавички трикотажні

1

3

2


Взуття

Черевики з високими берцями демісезонні

1

3

4


Черевики з високими берцями літні

1

1,5

4


Капці казармені

1

3

2


Чобітки хромові утеплені

1

3

2

1

Туфлі хромові

1

3

2

1

Черевики хромові

1

3

2


Білизна

Труси

2

1

1


Фуфайка (з коротким рукавом)

2

1

1


Білизна натільна демісезонна

2

1

1


Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

2

1

1


Шкарпетки літні (трекінгові)

6

1

1


Шкарпетки зимові (трекінгові)

3

1

1


Шкарпетки літні

3

1

1


Шкарпетки зимові

1

1

1


Спорядження

Ремінь брючний

1

3

4


Сумка транспортна індивідуальна або мішок речовий

1

3

4

2

Чохол для фляги індивідуальний польовий

1

5

5

2

Казанок індивідуальний польовий

1

6

6

2

Фляга індивідуальна польова

1

2

2

2

Чохол для шолома балістичного

3

3

3

2

Чохол для захисного балістичного модульного жилета

1

3

3

2

__________
Примітки:


1. Чобітки хромові утеплені та туфлі хромові видаються тільки курсантам-жінкам.
2. Видається як інвентарне майно.

Норма № 8
забезпечення спорядженням та постільними речами військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (інвентарне майно)

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

Спорядження

Сітка протимоскітна індивідуальна

1

4

5

Сумка-підсумок транспортна бойова

1

5

5

Рюкзак бойовий індивідуальний

1

5

5

Сумка-підсумок адміністративна

1

5

5

Підсумок транспортний бойовий універсальний

1

5

5

Полог протимоскітний

1

3

5

Сумка польова

1

4

1

Пояс парадний з пряжкою

1

10

2

Аксельбант з одним наконечником

1

5

2

Костюм робочий

1

На строк навчання

3

Чоботи гумові

1

3


Валянки або бахіли утеплені

1

4


Постільні речі*

Подушка

1

4


Наволочка верхня для подушки

2

1

4

Матрац

1

4


Простирадло

2

1

4

Ковдра напіввовняна

1

4


Ковдра байкова

1

3


Рушник бавовняний вафельний

3

1


__________
*Постільними речами забезпечуються:
курсанти навчального закладу Держспецзв’язку у разі розташування в казармах;
офіцери, прапорщики, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, у разі розташування в казармах, а також у місцях несення цілодобового чергування;
військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять військову службу за першим строком контракту і проживають у казармах поліпшеного типу;
військовослужбовці у разі розташування на полігонах у навчальних центрах та на запасних командних пунктах (у тому числі під час виконання завдань в особливий період);
військовослужбовці підрозділів Держспецзв’язку, які прибувають у відрядження до міста Києва та розташовуються в кімнатах відпочинку Держспецзв’язку.

__________
Примітки:


1. Курсантам навчального закладу Держспецзв’язку сумка польова видається на строк навчання.
2. Пояс парадний з пряжкою та аксельбант з одним наконечником видаються у тимчасове користування військовослужбовцям для участі у святкових заходах.
3. Видається курсантам навчального закладу Держспецзв’язку.
4. Для досягнення встановленої норми утримання предметів постільної білизни на одну особу мінімальний строк їх експлуатації збільшується від зазначеного у нормі забезпечення: простирадл - до 3 років, наволочок - до 2 років.
5. У разі введення особливого періоду строки експлуатації зазначених предметів зменшуються на 2 роки.

Норма № 9
забезпечення польовим одягом цивільних осіб керівного складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України*

Найменування предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Шапка зимова

1

5

Кепі бойове (кашкет польовий)

1

5

Рукавички демісезонні

1

5

Костюм літній польовий

1

5

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

1

7

Штани вітровологозахисні зимові (штани утеплені польові)

1

7

Черевики з високими берцями

1

5

Фуфайка (з короткими рукавами)

2

2

Труси

2

2

__________
*За цією нормою забезпечуються цивільні особи керівного складу Держспецзв’язку, які обіймають посади до начальника структурного підрозділу включно у разі:
виконання завдань за призначенням;
участі у збройному конфлікті;
проведення антитерористичної операції.

Норма № 10
забезпечення спеціальним одягом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - фахівців ремонтних підрозділів (інвентарне майно)*

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

Костюм спеціальний літній

1

1

1

Костюм маслобензостійкий

1

1

1

Костюм спеціальний зимовий

1

2

2

Валянки або бахіли утеплені

1

4

2; 3

Рукавиці кирзові

1

1


Навушники протишумові

1

3

4

Чоботи гумові

1

2

5

Фартух прогумований

1

1

5

Рукавиці гумові захисні

1

1

5

Нарукавники захисні

1

1

5

__________
*За цією нормою забезпечуються:
водії вантажних транспортних засобів і транспортних засобів спеціалізованих;
особи, які проводять пробігові випробування автомобілів і навчаються керувати автомобілем;
фахівці, які безпосередньо проводять ремонт автомобільної техніки та озброєння в ремонтних підрозділах.
Водіям легкових автомобілів видаються тільки костюм спеціальний літній та рукавиці кирзові.

__________
Примітки:


1. Військовослужбовцям ремонтних підрозділів, які проводять ремонт техніки, замість костюма спеціального видається костюм маслобензостійкий. Крім того, костюм маслобензостійкий видається фахівцям, які постійно зайняті підготовкою та випробуванням двигунів (1 комплект на 2 роки).
2. Особам, які проводять ремонт в опалюваних приміщеннях, костюм спеціальний зимовий, а також валянки або бахіли утеплені не видаються.
3. Валянки або бахіли утеплені у місцевості зі спекотними кліматичними умовами не видаються.
4. Навушники протишумові видаються військовослужбовцям, які проводять випробування двигунів у закритих боксах.
5. Чоботи і рукавиці гумові, фартух прогумований і нарукавники захисні видаються військовослужбовцям, які безпосередньо проводять промивку деталей, двигунів і профілактику машин, двигуни яких працюють на бензині.

Норма № 11
забезпечення речовим майном медичних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (інвентарне майно)

Найменування предмета

Кількість на одне ліжко (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Норма утримання на одне ліжко (штук, пар, комплектів)

Примітка

Постільні речі

Наволочка верхня для подушки

3

1

6


Простирадло

2

1

6


Підковдра

1,5

1

5


Матрац ватяний

1

5

1,5


Ковдра напіввовняна

1

4

1,5


Подушка пір'яна

2

10

2


Лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу медичних підрозділів (на одну особу)

Ковпак медичний

3

2Халат медичний

3

2Рушник

2

1Сорочка для хірурга

2

1


1

Штани для хірурга

2

1


1

Бахіли для хірурга

1

1


1

__________
Примітка.


Сорочки, штани та бахіли для хірургів видаються у відділеннях хірургічного профілю.

Норма № 12
забезпечення військовослужбовців, зайнятих на роботах у продовольчій службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (інвентарне майно)

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

1

2

3

4

1. Начальникам їдалень (комендант об’єкта)

Куртка для кухаря

3

2

1

2. Кухарям, у тому числі позаштатним, які призначені наказом по підрозділу Держспецзв’язку

Ковпак для кухаря

2

1

2

Куртка для кухаря

3

1

2

Штани для кухаря

2

1

2

Фартух для кухаря

3

1

2

Капці для кухаря

2

1

2

Рушник

3

1

2

Шкарпетки літні

3

1

2

3. Начальникам продовольчих складів (старший технік)

Халат бавовняний

3

2


__________
Примітки:


1. Медичний персонал та інші особи, які перевіряють їдальні, забезпечуються куртками для кухарів за рахунок наявних курток згідно з нормою утримання.
2. Видається кухарям - військовослужбовцям та цивільному персоналу.

Норма № 13
забезпечення спецодягом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виконують різні спеціальні роботи (інвентарне майно)

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

1

2

3

4

1. Особам, які постійно працюють у неопалюваних приміщеннях складів, баз і майстерень

Костюм спеціальний зимовий

1

3


Валянки або бахіли утеплені

1

3

1

2. Особам, які виконують вантажно-розвантажувальні роботи та обслуговують техніку на складах (базах), начальникам складів (старшим технікам)

Костюм спеціальний літній

1

1


Рукавиці комбіновані

1

6 місяців


Фартух прогумований

1

6 місяців

2

3. Особам, які безпосередньо виконують роботи зі зливання та наливання нафтопродуктів, ремонту складських ємностей для пального

Костюм (куртка і штани) брезентовий

1

1


Рукавиці комбіновані

1

3 місяці


Чоботи на маслобензостійкій підошві гумові

1

2


4. Особам, які безпосередньо працюють з руйнівними хімічними речовинами, в тому числі акумуляторникам

Костюм ізолювальний

1

2


Фартух прогумований

1

2


Рукавиці кислотолугостійкі

1

1


Калоші гумові

1

1


Окуляри захисні безбарвні

1

3


5. Особам, які виконують електротехнічні роботи

Рукавиці гумові діелектричні

1

1


Калоші діелектричні

1

1


6. Особам, які виконують роботи з електрогазозварювання

Костюм (куртка і штани) для зварювальників

1

1


Костюм (куртка і штани) утеплений для зварювальників

1

2

3

Валянки або бахіли утеплені

1

3

1

Рукавиці брезентові

1

3 місяці


Шолом зі світлофільтром

1

3

4

Окуляри світлозахисні

1

3

4

Калоші діелектричні

1

1

5

Рукавиці діелектричні

1

1

5

7. Особам, які обіймають посади механіків (техніків) дорожніх машин, підіймальних механізмів, компресорних установок та інших подібних машин, майстрам з ремонту матеріальної частини агрегатів живлення

Костюм спеціальний літній для технічного складу

1

1


Рукавиці брезентові

1

6 місяців


8. Особам, безпосередньо зайнятим на земляних роботах

Рукавиці брезентові

1

6 місяців


9. Особам, зайнятим на роботах з експлуатації котелень і теплосилових установок

Костюм спеціальний літній

1

1


Костюм (куртка і штани) брезентовий

1

1

9

Рукавиці брезентові

1

3 місяці


Окуляри захисні безбарвні

1

3


10. Особам, які безпосередньо виконують роботи з експлуатації інженерних мереж і санітарно-технічних споруд

Костюм (куртка і штани) брезентовий

1

2


Рукавиці комбіновані

1

6 місяців


Окуляри захисні безбарвні

1

3


11. Особам, які виконують роботи з миття транспортних засобів (на пост)

Фартух прогумований

2

3


12. Особам, які виконують роботи з кабелями

Куртка утеплена спеціальна

1

3


Штани утеплені спеціальні

1

4


Рукавиці брезентові

1

6 місяців


Черевики спеціальні

1

3


Рукавиці гумові

4

1


Костюм спеціальний літній для технічного складу

2

2


Чоботи гумові з високими халявами

2

2


Фартух прогумований

1

3


13. Особам, які виконують роботи в групах обслуговування антенних пристроїв вузлів зв'язку

Костюм спеціальний зимовий

1

3


Костюм (куртка і штани) спеціальний

1

1


Плащ брезентовий

1

3


Рукавиці гумові

1

6 місяців


Рукавиці брезентові

1

6 місяців


Чоботи гумові

1

3


Рукавиці бавовняні теплі

1

2


14. Особам, які виконують роботи на дизельних електростанціях

Костюм (куртка і штани) спеціальний

1

1


Рукавиці діелектричні

1

1

6

Окуляри захисні безбарвні

1

3


Рукавиці комбіновані

1

1

7

Чоботи гумові

1

2

6

Калоші діелектричні

1

2

6

Боти діелектричні

1

3

6

Навушники протишумові

1

3

7

15. Особам, які обіймають посади електриків

Костюм (куртка і штани) спеціальний

1

2


Костюм (куртка і штани) утеплений

1

3


Плащ брезентовий

1

3


Рукавиці брезентові або комбіновані

1

6 місяців


Валянки або бахіли утеплені

1

3

1

Калоші діелектричні

1

2


Рукавиці діелектричні

1

2

12

16. Особам, які працюють на посадах начальників станцій технічного обслуговування автомобілів, начальників майстерень, старших техніків на силових агрегатах, інженерів ремонтних груп

Костюм (куртка і штани) спеціальний

1

2


__________
Примітки:


1. Валянки або бахіли утеплені у місцевості зі спекотними кліматичними умовами не видаються.
2. Фартухи прогумовані видаються тільки військовослужбовцям, які працюють з пально-мастильними матеріалами і фарбами.
3. Костюм утеплений видається газозварникам, електрозварникам, які працюють узимку в неопалюваних приміщеннях або поза приміщеннями.
4. Шолом зі світлофільтром видається електрозварникам і різальникам вольтовою дугою замість окулярів світлозахисних.
5. Калоші та рукавиці діелектричні видаються електрозварникам.
6. Чоботи гумові, калоші, боти і рукавиці діелектричні видаються тільки черговим.
7. Рукавиці комбіновані та навушники протишумові видаються тільки дизелістам.

Норма № 14
забезпечення постовим одягом військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (інвентарне майно)*

Найменування предмета

Кількість на одну особу (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Примітка

Кожух для вартових

1

6


Кожух звичайний (пальто хутряне)

2

6


Плащ брезентовий

2

3


Валянки або бахіли утеплені

2

3


Калоші гумові до валянків

2

3


Чоботи гумові

2

1


__________
*За цією нормою забезпечуються військовослужбовці вартових постів територіальних підрозділів, а також супровідники вантажів, які перевозяться залізницею та водним шляхом.

Норма № 15
забезпечення речовим майном творчого складу штатних оркестрів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(інвентарне майно)*

Назва предмета

Кількість на одну людину, штук, пар, комплектів

Строк носіння, років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

Кашкет

1

2


Берет

1

2


Кітель

1

2


Штани (спідниця)

1

2


Сорочка

3

2


Краватка або краватка-стрічка

2

2


Шкарпетки літні

4

1


Напівчеревики хромові

1

2


Ремінь до штанів

1

5


Пояс парадний з пряжкою

1

3

1

Аксельбант з одним наконечником

1

3

1

__________
*Предмети концертного військового одягу видаються військовослужбовцям та цивільному персоналу штатних військових оркестрів, за винятком тих предметів, які вони отримують за іншими нормами.
У зимову пору року, крім того, цивільному персоналу військових оркестрів видаються: шапка зимова повсякденна - на 3 роки, пальто зимове і кашне - на 4 роки, а також усьому складу оркестру рукавички трикотажні - 1 пара на 2 роки.

__________
Примітка.


Видається як інвентарне майно.

Норма № 16
забезпечення милом військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України*

Категорія особового складу

Кількість мила на одну людину на місяць, грамів

Номер примітки, що застосовується під час видачі

на туалетні потреби

на миття в лазні

на санітарно-гігієнічні потреби

1

2

3

4

5

Курсанти військових навчальних закладів

200

100Старшини, сержанти, солдати, які проходять службу за контрактом

200

100


3

Медичні працівники медичних закладів200


Військовозобов’язані, призвані на військову службу за мобілізацією

200

100Військовослужбовці за контрактом, які перебувають у польових умовах

200

100


2

Додатково до норми:

Кухарі підрозділів та навчальних закладів Держспецзв’язку100

1

Робітники їдалень територіальних підрозділів та навчальних закладів Держспецзв’язку100

1

Спеціалісти підрозділів: техніки, мотористи, водії, трактористи, робітники майстерень та складів, кочегари100

1

__________
*На туалетні потреби видається мило туалетне, на санітарно-гігієнічні потреби - мило господарське (у разі відсутності мила туалетного), з розрахунку на 1 місяць дозволяється замінити його милом господарським і навпаки.
Крім того, для організації самостійного прання шкарпеток військовозобов’язаними, призваними на збори, навчання або за мобілізацією, додатково видається на 1 місяць мило господарське (у разі відсутності - мило туалетне або на заміну милу порошок пральний) з розрахунку: у літній період (квітень - вересень) - мила 45 грамів або на заміну прального порошку - 61 грам; у зимовий період (жовтень - березень) мила - 100 грамів або на заміну прального порошку - 137 грамів.
Для миття в лазні видаються мочалки банні в кількості 2 штук на рік на одного військовослужбовця, курсанта навчального закладу та військовозобов’язаного, призваного на військову службу за мобілізацією.

__________
Примітки:


1. Видається для місць загального користування.
2. Видається під час перебування на полігонах у навчальних центрах, у районі ліквідації наслідків техногенного та природного характеру, у зоні проведення АТО, при цьому мило, належне до видачі за іншими основними нормами, не видається.
3. У разі розміщення в казармі.

Норма № 17
витрат мийних засобів для прання речового майна військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України *

Речове майно

Ступінь забруднення речового майна

Витрати синтетичних пральних порошків на один кілограм сухого речового майна, грамів

Витрати мила і соди на один кілограм сухого речового майна, грамів

у пом’якшеній воді

у жорсткій воді

у пом’якшеній воді

у жорсткій воді

мило

сода

мило

сода

1

2

3

4

5

6

7

8

Сорочка верхня

-

33

40

28

6

36

8

Куртки і штани бавовняні**

1

22,5

27

20

3,5

24

5,5


2

25

30

22

4

28

6


3

30

36

26

5

33

7


4

37,5

45

33

7

42

9

Білизна біла

1

27

36

19

19

24

24


2

30

40

21

21

27

27


3

36

48

25

25

32

32


4

45

60

32

32

40

40

Білизна кольорова

1

22,5

27

20

3,5

24

5,5


2

25

30

22

4

28

6


3

30

36

26

5

33

7


4

37,5

45

33

7

42

9

__________
*Ця норма використовується у разі прання речового майна військовослужбовців, які розміщені в казармах або під час виконання завдань поза пунктами постійної дислокації.
** Під час перебування підрозділів (окремих команд) у польових умовах, де організація централізованого (децентралізованого) прання речового майна (у тому числі сторонніми організаціями за укладеними договорами) неможлива, дозволяється здійснювати індивідуальне прання з використанням побутових пральних машин (із розрахунку 1 пральна машина на підрозділ до 30 осіб). На організацію індивідуального прання видається в місяць на одного військовослужбовця: прального порошку 170 грамів - у літній період (квітень - вересень); 280 грамів - у зимовий період (жовтень - березень). У разі використання інших засобів для прання (на заміну прального порошку) вони видаються згідно з нормою інструкції з використання з розрахунку витрат на прання в обсягах на місяць: 4,8 кілограма сухої білизни в літній період (квітень - вересень) та 7,8 кілограма сухої білизни в зимовий період (жовтень - березень).

__________
Примітки:


1. Ступінь забруднення речового майна характеризується такими показниками:
перший ступінь - легкозабруднене речове майно, яке перший - третій раз здається в прання, або з коротким строком експлуатації;
другий ступінь - середньозабруднене речове майно (не затерте, без плям);
третій ступінь - дуже забруднене речове майно (із затертими місцями, плямами, побутовими забрудненнями);
четвертий ступінь - дуже забруднене речове майно (з побутовими та виробничими забрудненнями).
2. Для прання білизни, курток і штанів бавовняних четвертого ступеня забруднення додатково до цієї норми видається кальцинована сода на 1 кілограм сухого речового майна:
у пом’якшеній воді - 6 грамів для білої білизни, 3 грами для кольорової білизни, курток і штанів бавовняних;
у жорсткій воді - 8 грамів для білої білизни, 5 грамів для кольорової білизни та курток бавовняних.
Ступінь жорсткості води визначають місцеві санітарно-епідеміологічні станції.
Кольорова білизна (фуфайки, майки, труси, білизна трикотажна) сортується за трьома ступенями забруднення.
Норма витрати синьки: 0,6 грама на 1 кілограм білизни.
У нормах передбачено витрату мила господарського з вмістом 60 відсотків жирних кислот та кальцинованої соди з вмістом 95 відсотків вуглекислого натрію.

Директор
Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв’язкуВ.М. Мокренкоon top